“ Науково-методичні основи сучасного уроку української мови в початковій школі ”Скачати 25,49 Kb.
Дата конвертації14.02.2017
Розмір25,49 Kb.

“ Науково-методичні основи сучасного уроку української мови в початковій школі ”

 • Мета:
 • Розкрити сучасні підходи до типології та структури уроків мови у початковій школі.
 • З’ясувати особливості уроків за характером мовного матеріалу та за дидактичною метою.
 • Прогностичний результат: поглибити та систематизувати знання про типи уроків української мови в початкових класах, їх особливості.

План роботи семінару

 • Спостереження й аналіз уроку ”Однорідні члени речення “
 • Біла Л.Й. – учитель ЗОШ № 86
 • Типи уроків вивчення української мови за характером мовного матеріалу.
 • Петрик О.В. – ст. викладач кафедри дошкільної і початкової освіти
 • Особливості уроків різних типів вивчення української мови в початкових класах.
 • Петрик О.В. – ст. викладач кафедри дошкільної і початкової освіти

Типи уроків за характером мовного матеріалу

 • навчання грамоти
 • вивчення мовних тем
 • читання
 • розвитку мовлення

Уроки навчання грамоти

 • Урок читання у добукварний період.
 • Урок письма у добукварний період.
 • Урок вивчення нового звука і букви (читання букварний період).
 • Урок закріплення вивченого звука і букви (читання).
 • Урок вивчення нової букви (письмо).
 • Урок читання у післябукварний період.
 • Урок письма у післябукварний період

Типи уроків вивчення мовних тем

 • Урок засвоєння нових знань.
 • Урок осмислення знань і формування на їх основі вмінь і навичок.
 • Урок узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок.
 • Урок спеціального повторення.
 • Комбінований.
 • Урок аналізу результатів контролю навчальних досягнень
 • Уроки контролю навчальних досягнень:
  • контролю мовної теми;
  • контролю орфографічних умінь і навичок.

Типи уроків читання

 • класного
 • Урок вивчення нового твору.
 • Урок узагальнення і систематизації.
 • позакласного
 • Урок роботи з дитячою книгою
 • Урок позакласного читання початкового періоду.
 • Урок позакласного читання основного періоду.

Уроки розвитку мовлення

 • Урок написання твору.
 • Урок написання переказу.
 • Комбінований.

Урок читання у добукварний період

 • 1. Організація класу до роботи.
 • 2. Оголошення теми, завдань уроку.
 • 3. Повторення раніше вивченого. (Бесіда, дидактичні ігри)
 • 4. Формування мовних уявлень.
 • 5. Закріплення уявлень.
 • 6. Підсумок уроку.

Структура уроку письма в добукварний період

 • 1.Організація класу до роботи.
 • 2.Оголошення теми, завдань уроку.
 • 3. Повторення раніше вивченого.
 • 3.1. Дидактичні ігри. Розповіді дітей.
 • 3.2. Вправи на закріплення знань про раніше вивчене
 • 4. Підготовчі вправи.
 • 4.1. Пальчикова гімнастика
 • 4.2. Штрихування.
 • 5. Повідомлення теми уроку.
 • 6. Формування нових умінь.
 • 6.1. Показ написання (на дошці) з коментарем.
 • 6.2. Самостійне написання.
 • 7. Фізхвилинка (Виконати 3-4 вправи).
 • 8. Тренувальні вправи.
 • 9. Підсумок уроку.

Структура уроку вивчення нового звука і букви

 • Артикуляційно-слухові вправи
 • (у визначеній послідовності).
 • 1.1. Виділення звука.
 • 1.2. Вимовляння і спостереження за його артикуляцією.
 • 1.3. Віднесення виучуваного звука до голосного чи приголосного.
 • 1.4. Впізнавання звука у словах, названих учителем (вихователем).
 • 1.5. Добір дітьми слів з виучуваним звуком.
 • 1.6. Синтетичні, аналітичні, аналітико-синтетичні звукові вправи.

2. Ознайомлення з буквою.

 • 2.1. Показ букви.
 • 2.2. Засвоєння образу букви (називання предметів, що схожі на букву; називання букв, на які схожа виучувана; розфарбування букв; маніпуляції тощо).
 • 2.3. Розміщення букви в набірному полотні.
 • 2.4. Друкування великої і малої літер (1 рядок).

3. Вправи з читання.

 • 1.1. Читання складів:
 • - зразкове читання;
 • - індивідуальне читання дітьми;
 • - напівголосне, хорове читання;
 • - читання “ланцюжком”.
 • 1.2. Читання слів:
 • - зразкове читання, пояснення і уточнення значень слів;
 • - напівголосне читання дітьми;
 • - індивідуальне голосне читання дітьми;
 • - вибіркове читання;
 • - читання “ланцюжком”.
 • 1.3. Читання речень:
 • - читання речення вчителем;
 • - перевірка розуміння;
 • - напівголосне читання;
 • - читання “ланцюжком”.
 • 1.4. Читання тексту:
 • - підготовка до сприймання (розгляд малюнка);
 • - читання вчителем (вихователем);
 • - перевірка сприймання;
 • - голосне індивідуальне читання учнями;
 • - бесіда за змістом прочитаного;
 • - напівголосне читання;
 • - вибіркове читання;
 • - читання “ланцюжком”;
 • - інтонаційне читання (за потреби).
 • 4. Розвиток зв’язного мовлення. (Розповідь за малюнком, розповідь за прочитаним, розповідь за аналогією, словниково-логічні вправи тощо).
 • 5. Підсумок уроку.

Структура уроку закріплення звуків і букви

 • 1. Організація класу до роботи.
 • 2. Оголошення теми, мети уроку.
 • 3. Повторення раніше вивченого.
 • 4. Вправи з читання.
 • 5. Вправи з розвитку мовлення.
 • 6. Підсумок уроку.

Структура уроку вивчення нової букви (письмо)

 • 1. Організація класу до роботи.
 • 2. Зв’язок уроку письма з уроком читання.
  • 2.1. Повторення раніше вивченого.
  • 2.2. Аналітичні і синтетичні (звукові, буквені) вправи.
 • 3. Оголошення теми, мети уроку.
 • 4. Розгляд зразка писаної літери.
 • 4.1. Порівняння з друкованою. Аналіз будови літери з переліком її елементів.

5. Засвоєння рухового образу літери.

  • 5.1. Показ написання букви вчителем на дошці з коментуванням.
  • 5.2. Створення рухового образу (письмо в повітрі, мокрим пензликом, обведення пальцями випуклого зразка букви)
  • 5.3. Обведення зразка літери в зошиті, написання за пунктирними лініями.

6.Вправи з письма.

  • 6.1. Написання літер.
  • 6.1.1. Написання трьох літер самостійно.
  • 6.1.2. Аналіз помилок.
 • Фізхвилинка
 • 6.1.3. Дописування рядка літери.
 • 6.2. Написання з’єднань.
 • 6.2.1. Аналіз з’єднання (верхнє, середнє, нижнє).
 • 6.2.2. Показ написання учителем на дошці з коментуванням.
 • 6.2.3. Самостійне написання учнями.
 • 6.3. Написання слів.
 • 6.3.1. Звуковий аналіз слова (виділеного з тексту, відгадки до загадки, дібраного самостійно тощо).
 • 6.3.2. Показ написання слова вчителем з коментуванням з’єднань.
 • 6.3.3. Самостійне написання учнями.
 • Фізхвилинка
  • 6.4.Написання речення.
  • 6.4.1. Аналіз речення.
  • 6.4.2. Написання речення учнями (списування, письмо на слух, самодиктант тощо).
  • 6.4.3. Перевірка написаного.
  • 6.5. Різні види вправ (списування, диктанти (звуків, складів, слів, речень), малюнкові самодиктанти, письмо по пам’яті тощо).
 • 7. Підсумок уроку

Урок засвоєння нових знань

 • 1. Організація учнів до роботи.
 • 2. Актуалізація опорних знань.
 • 3. Мотивація навчальної діяльності.
 • 4. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.
 • 5. Сприймання і усвідомлення нових знань.
 • 5.1. Спостереження й аналіз мовних явищ під керівництвом учителя з метою виділення істотних ознак, закономірностей.
 • 5.2.Узагальнення істотних ознак чи закономірностей, введення терміна (формулювання правила; складання узагальнювальних схем, таблиць ).
 • 5.3.Уточнення суті ознак (повторення вивченого правила; коментування узагальнювальних схем, таблиць; аналіз нових прикладів).
 • Осмислення нових знань у процесі практичної діяльності (формування умінь користуватись новими знаннями у процесі виконання різноманітних вправ – колективних, з коментуванням, конструктивні, міркування на мовну тему ).
 • Домашнє завдання (пояснення домашнього завдання і способу його виконання; запис у щоденники).
 • Підсумок уроку.

Урок осмислення знань і формування на їх основі умінь і навичок

 • 1. Організація учнів до роботи.
 • 2. Актуалізація опорних знань.
 • 3. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.
 • 4. Тренувальні вправи на осмислення знань, формування умінь та навичок (за певною системою з поступовим ускладненням форм роботи, зростанням самостійності і творчої активності учнів).
 • 5. Вправи з розвитку зв’язного мовлення (активізація вивчених граматичних форм, термінів – складання розповідей; описів; міркувань, і на мовну тему зокрема; мовних казок тощо).
 • 6. Домашнє завдання.
 • 7. Підсумок уроку.

Структура уроку узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок

 • 1. Організація класу.
 • 2. Мотивація навчальної діяльності на уроці.
 • 3. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.
 • 4. Узагальнення й систематизація найважливіших теоретичних відомостей з теми (повторювально-узагальнювальна бесіда; відтворення узагальнювальних схем, таблиць).
 • 5. Комплексні вправи (на доведення правильності виконання дій, розумових операцій; мовні розбори).
 • 6. Творчі вправи.
 • 7. Домашнє завдання.
 • 8. Підсумок уроку.

Структура уроку спеціального повторення

 • 1. Організація класу.
 • 2. Мотивація навчальної діяльності на уроці.
 • 3. Повторення теоретичних, усний аналіз прикладів, щ ілюструють теоретичні положення.
 • 4. Тренувальні вправи (вправи, що сприяють відтворенню раніше вивченого і повторенню правил).
 • 5. Вправи з розвитку зв’язного мовлення.
 • 6. Домашнє завдання.
 • 7. Підсумок уроку.

Уроки контролю навчальних досягнень Контроль мовної теми

 • 1. Організація учнів до роботи.
 • 2. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.
 • 3. Ознайомлення із завданнями, визначення вимог до учнів, до способу виконання роботи.
 • 4. Самостійне виконання контрольної роботи.
 • 5. Збір робіт.
 • 6. Відповіді на запитання, які виникли у школярів.
 • 7. Визначення завдань, пов’язаних з наступним аналізом контрольної роботи.

Контроль орфографічних умінь і навичок

 • 1. Організація учнів до роботи.
 • 2. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.
 • 3. Підготовча робота:
 • 3.1.Читання тексту диктанту.
 • 3.2. Перевірка розуміння змісту тексту.
 • 3.3. Коментування слів, написання яких не вивчали.
 • 4. Контрольний диктант.
 • 4.1. Читання речення учителем.
 • 4.2. Читання речення за синтагмами і запис учнями.
 • 4.3. Перевірка написання речення.(Так до кінця весь текст)
 • 4.4. Читання тексту диктанту в цілому, перевірка учнями.
 • 5. Збір зошитів на перевірку.
 • 6. Відповіді на запитання учнів.
 • 7. Визначення завдань, пов’язаних з наступним аналізом роботи.

Урок аналізу результатів контролю навчальних досягнень

 • 1. Організація класу.
 • 2. Мотивація навчальної діяльності на уроці.
 • 3. Перевірка домашнього завдання.
 • 4. Загальна характеристика результатів навчальних досягнень:
  • - загальна кількість робіт, виконаних на 12 б. – … , 11 б. – …, і далі;
  • - аналіз позитивних сторін, зрушень в роботах окремих учнів;
  • - аналіз типових недоліків у роботах.
 • 5. Робота над типовими помилками:
  • - повторення правил, пояснення орфограм;
  • - запис аналогічних прикладів.
  • - складання речень зі словами, в яких допущено помилки, чи
  • речень певних структур, в яких припущено пунктуаційних помилок.
 • 6. Робота над індивідуальними помилками (виконання індивідуальних завдань (за картками, з допомогою учнів-консультантів).
 • 7. Підсумок уроку.

Орієнтовні структури уроків написання переказу

 • 1.Організація класу до роботи.
 • 2.Оголошення теми і мети уроку.
 • 3.Підготовча робота.
 • 4.Сприймання тексту.
 • 5.Бесіда за змістом тексту.
 • 6.Складання плану.
 • 7.Словниково-стилістична робота.
 • 8.Усний переказ (за частинами і в цілому).
 • 9.Словниково-орфографічна робота.
 • 10.Самостійний письмовий переказ.
 • 1. Попередня роззосереджена підготовка до переказу.
 • 2. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми, завдань уроку.
 • 3. Сприймання тексту ( зорове, слухове, зорово-слухове).
 • 4. Аналіз тексту в єдності змісту, мови і композиції.Складання плану, добір робочих матеріалів.
 • 5. Написання переказу на чернетках.
 • 6. Редагування (колективне, самостійне, учителем).
 • 7. Створення удосконаленого варіанту переказу. Написання у зошиті.
 • 8. Перевірка і аналіз робіт.

Орієнтовні структури уроків написання творів

 • 1. Організація класу до роботи.
 • 2. Оголошення теми, завдань уроку.
 • 3. Підготовча робота.
 • 4. Бесіда за змістом малюнка / за результатами спостережень, за темою/.
 • 5. Складання плану.
 • 6. Словниково-стилістична робота.
 • 7. Усне складання творів.
 • 8. Словниково-орфографічна робота.
 • 9. Самостійне написання творів.
 • 10. Заслуховування і аналіз кількох робіт.
 • 11. Підсумок уроку.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка