" Сучасний урок все про нього " ( практичний семінар тренінг)Скачати 18,25 Kb.
Дата конвертації06.12.2016
Розмір18,25 Kb.

Тема: “ Сучасний урок – все про нього ” ( практичний семінар – тренінг)


Виконала методист

Гніванського професійного ліцеюМорозова Ж.В.

КРЕДО:

КРЕДО:

До успіху і ефективності- стежками компетентності.

 

 

МЕТА:

 • підвищення професійної компетенції педагогічних працівників.
 • розвивати навички інноваційного мислення, формувати ефективну взаємодію з учнями.

Правила співпраці, за якими ми маєм працювати :

 

 • Слухати і чути;
 • Говорити по черзі;
 • Бути активними;
 • Бути доброзичливими;
 • Бути толерантними;
 • Бути позитивними.

Інтерактивна вправа:

Інтерактивна вправа:

« Розумовий штурм »

Запишіть на аркушах ті слова, за якими у вас асоціюється поняття « Сучасний урок »

Чинники, що впливають на ефективність сучасного уроку: 

Чинники, що впливають на ефективність сучасного уроку: 

 • творча взаємодія учня і викладача, майстра в/н ;
 • співнавчання, співпраця;
 • суб'єкт - суб' єктні відносини;
 • рефлексія, дискусія, моделювання;
 • різні види творчої діяльності;
 • різні інтерактивні вправи.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЛОК

Сучасний урок – урок демократичний. Він проводиться не для учнів, а разом з ними. Його характеризує, не навчання словом, а навчання справою. На структуру уроку та його результативність мають вплив особистість викладача, майстра в\н, його стиль спілкування з учнями, рівень фахової підготовки, ступінь володіння методичними прийомами та вміння враховувати під час управління навчальною діяльністю, психологічні особливості кожного учня.

 • Сучасний урок – урок демократичний. Він проводиться не для учнів, а разом з ними. Його характеризує, не навчання словом, а навчання справою. На структуру уроку та його результативність мають вплив особистість викладача, майстра в\н, його стиль спілкування з учнями, рівень фахової підготовки, ступінь володіння методичними прийомами та вміння враховувати під час управління навчальною діяльністю, психологічні особливості кожного учня.

Методи навчання – це основний спосіб взаємопов 'язаної діяльності викладача, майстра в\н та учня, спрямованої на досягнення певної дидактичної мети, формування певних умінь, навичок. Шлях чи спосіб, яким досягається певний результат.  

 • Методи навчання – це основний спосіб взаємопов 'язаної діяльності викладача, майстра в\н та учня, спрямованої на досягнення певної дидактичної мети, формування певних умінь, навичок. Шлях чи спосіб, яким досягається певний результат.  
 • Прийоми навчання – складовий компонент методу, який спрямовує учнів на вирішення часткових дидактичних завдань.

Засоби навчання – наочні посібники, технічні засоби навчання, обладнання

 • Засоби навчання – наочні посібники, технічні засоби навчання, обладнання
 • для лабораторних занять, дидактичні матеріали, навчальна література.
 • Для сучасної освіти характерним є пошук нових педагогічних можливостей, що
 • пов 'язано, насамперед, з відмовою від традиційного навчання і виховання.

Педагогічні технології:

Педагогічні технології:

 • технологія традиційного навчання ;
 • технологія проблемного навчання ; 
 • ігрові технології ; 
 • технологія особистісно-зорієнтованого навчання ; 
 • технологія розвивального навчання; 
 • технологія колективного способу навчання ;

 

 

 • технологія розвитку критичного мислення ; 
 • технологія програмного навчання ; 
 • технологія інтерактивного навчання ;
 • проектна технологія ; 
 • технологія модульного навчання
 • технологія колективного творчого навчання;

Ознаки педагогічної технології ( за В. П. Безпалько ) :

Ознаки педагогічної технології ( за В. П. Безпалько ) :

 •  чітка, послідовна, педагогічна, дидактична розробка цілей,
 • навчання та виховання ;

 •  структурування, впорядкування, ущільнення інформації, належної до засвоєння ;
 •  комплексне застосування дидактичних, технічних і комп 'ютерних засобів навчання і контролю ;
 •  підсилення наскільки це можливо діагностичних функцій навчання і виховання ;
 •  гарантованність досить високого рівня якості навчання.

« Інновація » - не щось абсолютно нове в педагогіці, це продукт перетворення.

 • « Інновація » - не щось абсолютно нове в педагогіці, це продукт перетворення.
 • Інноваційний підхід до навчання – це знання педагогічним працівником базових наукових основ організації та проведення уроку відповідно до дидактичної мети уроку, творче застосування знань, пошук нових зв 'язків та співвідношень, розгляд у різних моделях і контекстах.

  Компетентність викладача, майстра в\н – володіння необхідною сумою знань, умінь і навичок, що визначають сформованність його педагогічної діяльності, педагогічного спілкування й особистості викладача, як носія визначених цінностей, ідеалів і педагогічної свідомості.

 •   Компетентність викладача, майстра в\н – володіння необхідною сумою знань, умінь і навичок, що визначають сформованність його педагогічної діяльності, педагогічного спілкування й особистості викладача, як носія визначених цінностей, ідеалів і педагогічної свідомості.
 • Педагогічна креативність – це креативні риси, здібності, сформовані мотиви, які сприяють успішній творчій діяльності педагога.

Творчість педагога:

 • Творчість педагога:
 • Це необхідна умова становлення самого педагога, його самопізнання, розвитку і розкриття як особистості. Якій характерно високий рівень креативності, відповідний рівень знань предмета, який викладає, набутими психолого-педагогічними знаннями, які забезпечують ефективну діяльність з розвитку потенційно-творчих можливостей учнів.

Вправа

« Займи позицію ».

( робота в групах)

 • Завдання групам : на аркушах записано думки щодо проблеми підвищення ефективності уроку.
 • Керівники груп, вибравши відповідну букву ( А, Б чи В ) прикріплюють біля відповідної думки з поясненням.

А : ефективність сучасного уроку – майстерність та творчість викладача, майстра в\н + інтерактивні форми навчання.

 • А : ефективність сучасного уроку – майстерність та творчість викладача, майстра в\н + інтерактивні форми навчання.
 • Б : ефективність сучасного уроку – майстерність викладача, майстра в\н + розумне поєднання інтерактивних і традиційних форм навчання.
 • В : ефективність сучасного уроку – майстерність викладача, майстра в\н + інтерактивні форми навчання + співпраця з учнем.

Чинники, які впливають на ефективність сучасного уроку

 • Чинники, які впливають на ефективність сучасного уроку

Аспекти ефективності сучасного уроку, які залежать від учня:

Аспекти ефективності сучасного уроку, які залежать від учня:

 • Свідоме ставлення;
 • Бажання вчитися;
 • Активність;
 • Зацікавленість;
 • Здібності учня;
 • Підготовка до уроку;
 • Потреба у нових знаннях;
 • Здатність отримувати
 • задоволення від навчання;
 • Вміння слухати;
 • Самоосвіта.

Сучасний учень

Аспекти ефективності сучасного уроку які залежать від викладача, майстра в/н:

 • Аспекти ефективності сучасного уроку які залежать від викладача, майстра в/н:

Сучасний урок+ вчитель+ майстер в/н
 • Сучасні технології
 • Уміння спілкуватися з учнями
 • Знання їх вікових особливостей
 • Толерантність
 • Креативність
 • Любов до учнів
 • Співпраця
 • Педагогічна майстерність
 • Якісна методична підготовка
 • Знання методів

 • Вправа – « Діагностика »
 • Мета : визначити рівень творчості педагогічних працівників.

Підсумок заняття Дякую за участь , вашу активність, співпрацю. До нових зустрічей.База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка