1. Екологічна політика України



Сторінка3/25
Дата конвертації20.01.2017
Розмір3,39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Водоспоживання

У силу сформованих природних особливостей Крим забезпечує свої потреби у воді тільки на 16%, 84 % споживаної води використовується за рахунок Північно-Кримського каналу.

Так у 2006 році загальний обсяг забору води з природних джерел склав 1456,0 млн. м. куб., у тому числі:


  • Вода Північно-Кримського каналу – 1226,7 млн. м3 ( 84,2 % від загального забору води);

  • Місцевий стік – 119,43 млн. м3 (8,2 %);

  • Підземна вода – 106,0 млн. м3 (7,3 %);

  • Морська вода – 3,87 млн. м3 (0,3 %);

У порівнянні з 2005 роком, загальний обсяг забору води з природних джерел зменшився на 83,0 млн. м3, передусім, за рахунок забору води Північно-Кримського каналу на 75,7 млн. м3 на нужди зрошування.

Відповідно зменшилось використання води по галузях економіки (див.табл.4.1), в основному за рахунок сільського господарства на зрошення 22,0 млн.м3 . Сільським господарством використано 522,8 млн. м3 (70,7 %), житлово-комунальним господарством – 170,3 млн. м3 (23,0 %) і промисловістю – 43,649 млн. м3 (5,9 %).

Загальний скид зворотних вод (345,73 млн. м3) зменшився у порівнянні з 2005 роком на 20,87 млн.м3 (6,0%) у зв’язку з зменшенням забору на потреби зрошування.

При цьому, обсяги скидів стічних вод, що пройшли нормативне очищення на очисних спорудах, склали 75,94 млн.м3 , що на 4,37 млн. м 3 (5,8 %) більше, ніж у 2005 році. Відповідно зменшився скид забруднених зворотних вод у водні об'єкти у 2006 році на 2,32 млн,м3 (2,9%). Скид зменшився за рахунок зменшення скиду недостатньо очищених стічних вод на каналізаційних очисних спорудах ВПВКГ м. Керчі (1,1 млн.м3), ВПВКГ м. Сімферополя (0,15 млн.м3), ВПВКГ м. Судак (0,18 млн.м3), ВПВКГ м. Саки (0,37 млн.м3), а також припинення скиду недостатньо очищених стічних вод на ВАТ «Бром» м.Красноперекопськ (0,4 млн.м3), ДОК „Берегове”м.Ялта (0,12 млн.м3).

Спостерігається зменшення скиду забруднюючих речовин до поверхневих водних об’єктів з 59107 т. у 2005 році до 57179 т. у 2006 році.(табл.4.4).

Контроль за якістю питної води із систем централізованого водопостачання, яка подається населенню, здійснюється санітарною службою у відповідності до ДГСТУМ 2874-82 “Вода питна».

У 2006 році було досліджено 13666 проб питної води за хімпоказниками та 14175 по бактеріології.

Питома вага нестандартних проб у порівнянні з 2005 роком:



  • За санітарно-хімічних показниками збільшилась з 4,4% до 4,9 %;

  • За мікробіологічними на рівні 2005 року 1,9 %.

Нормування якості зрошувальної води регламентується ДСТУ 2730-94 “Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії”, та ВНД 33-5.5-02-97 “Якість води для зрошення. Екологічні критерії”. За комплексом показників ДСТУ 2730-94 і ВНД 33-5.5-02-97 у 2006 р. вода основних джерел зрошення відповідає I класу якості “Придатна” на 10% зрошуваних площ та на 90 % площ - II класу якості “Обмежено придатна”. За екологічними критеріями - відповідає 100% зрошуваних площ.

Згідно даних водно-екологічних моніторингових спостережень слід зазначити, що особливих змін якості річок Криму та водогосподарських обєктів комплексного призначення (Північно-Кримського каналу, Міжгірного, Сімферопольського, Старо-Кримського, Білогірського, Кутузівського водосховищ) в порівнянні з 2005 роком не відбулося, спостерігаються лише сезонні коливання (в інтервалах ГДК).



Основними забруднювачами водного басейну республіки є об’єкти комунального господарства, на частку яких припадає 97% скиду забруднених стічних вод (табл.4.6).

Відбір зразків води на радіологічний і гідрохімічний аналіз стану води Каховського та Північно-Кримського каналів здійснювався у відповідності з Програмою гідрохімічного і радіологічного моніторингу вод, затвердженою наказом Держводгоспу України від 16.06.06р.№ 125, у наступних створах нагляду:

- р.Дніпро, 106 км. – ГНС Каховського маг каналу, с. Любимівка;

- р.Дніпро,100км. – ГНС Північно-Кримського каналу, 6 км. нижче с. Цукури.

Відповідно до Постанови Головного санітарного лікаря України від 05.11.07р. № 61, допустима концентрація радіоцезію і стронцію-90 у пітний воді становить 54,0 пКи/л (2,0 Бк/дм3 ).

Результати аналізів на визначення радіо цезію та стронцію-90 свідчать, що вміст цих контрольованих радіонуклідів у воді Каховського та Північно-Кримського каналів за цей період знаходилися значно нижче встановлених критеріїв для питного водопостачання і складали 0,80 – 1,30 пКи/л.



Гідрохімічні показники якості води протягом року значно не змінилися і знаходяться близькими до значень, зафіксованих у попередні роки.
Таблиця 4.1. Забір і використання води, млн. м3 на рік








Забрано води

Використано води

Роки


Річковий басейн

З поверхневих джерел

З підземних джерел

Разом

Промисловість

Сільське господарство

Комунгосп

Зрошення

Риборозведення

Інші

галузі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2002































Разом по області

1425,5

117,5

1543

30,25

32,17

182,3

507,9

19,93

5,4

2003































Разом по області

1592,2

111,8

1704

37,07

23,49

186,61

553,3

21,61

3,62

2004































Разом по області

1327

105,0

1432

35,58


15,35

175,9

417,5

29,25

2,82

2005































Разом по області

1431,5

107,5

1539

49,9


12,12

177,2

514,3

30,48

2,7

2006































Разом по області

1350

106

1456

43,64

7,7

170,3

492,3

22,8

2,46

Таблиця 4.2. Скидання зворотних вод, млн. м3









Скинуто зворотних вод

Скидання зворотних вод

Рік

Категорія

очищення

Річковий басейн

У поверхневі водні об’єкти

У підземні горизонти

Разом

Промисловість

Сільське

господарство

Комунгосп

Інші галузі

1




2

3

4

5

6

7

8

9

2002

О




84,79

-

-

5,674

0,253

78,86

0,003




НО




10,71

-

-

0,070

0,565

10,07

0,005




НДО




62,83

-

-

2,027

0,063

60,71

0,03




НЧБО




261,3

-

-

0,839

259,1

1,323

0,038

Разом по області

419,626

0,003

419,623

8,61

259,981

150,963

0,069

2003

О




119,31

-

-

5,67

0,14

113,5

-




НО




11,17

-

-

0,07

0,06

11,04

-




НДО




19,29

-

-

1,99

0,07

17,16

0,07




НЧБО




259,9

-

-

1,72

255,3

2,87

0,01

Разом по області

409,67

-

409,66

9,45

255,57

144,57

0,08

2004

О




80,36

-

-

5,39

0,3

74,67

-




НО




10,98

-

-

0,07

0,23

10,68

0,074




НДО




66,35

-

-

2,075

0,051

64,15

-




НЧБО




190,8

-

-

2,70

185,7

2,4

-

Разом по області

348,49

-

348,49

10,235

186,281

151,9

0,074

2005

О




71,58

-

-

6,947

0,002

64,62

0,011




НО




7,723

-

-

0,065

-

7,658

-




НДО




74,93

-

-

2,421

0,619

71,82

0,07




НЧБО




180,2

-

-

2,096

174,2

3,904

-

Разом по області

334,433

-

334,433

11,53

174,8

148,0

0,1

2006

О




75,94

-

-

1,92

0,133

63,55

0,345




НО




8,28

-

-

-

-

8,28

-




НДО




72,05

-

-

0,042

0,455

71,55

-




НЧБО




159,6

-

-

1,936

154,3

3,282

0,082

Разом по області

315,87

-

315,87

13,898

154,888

146,662

0,427

Таблиця 4.3. Типи очищення зворотних вод, млн. м3 на рік


Рік

Водний об’єкт

Скинуто

всього

Нормативно очищених на очисних спорудах

Потужність очисних споруд

Разом

Біол.очистка

Фіз.-хім. очистка

Механічна очистка

Разом

В т.ч. перед скиданням до водного об’єкта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2002

























Разом по області

447,4

84,79

84,14

0,19

0,46

365,5

327,5

2003

























Разом по області

437,7

119,26

118,3

0,43

0,53

397,7

361,3

2004

























Разом по області

348,5

80,36

79,95

-

0,41

391,8

357,6

2005

























Разом по області

334,4

71,58

69,57

1,8

0,21

389,3

362,5

2006

























Разом по області

345,73

75,94

68,87

5,39

1,68

383,9

362,2


Таблиця 4.4. Скидання забруднюючих речовин у поверхневі водні об’єкти, тонн на рік










У тому числі

Рік


Водний об’єкт

Всього

БСК

ХСК

Завислі речовини

*(сума мі неральних форм)

Р

(ортофосфати)

Мінералізація я

Нафтопродукти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2002

Азовське море

4734,28

261

-

197

197

15

4064

0,28




р.Салгір

27052,07

1036

-

705

1640

-

23670

1,07




Чорне море

55147,34

1170

-

1091

1488

3

51390

5,34




Кача

1758,115

62

-

41

33

-

1622

0,115




Улу-Узень

383,0

7

-

51

-

-

325

-




Інші

8512,665

203

-

454

192

4

7659

0,665




Разом по області

97587,47

2739

-

2539

3550

22

88730

7,47

2003

Азовське море

5303,246

223

2

184

108

3

4783

0,246




р.Салгір

25444,598

714

-

631

1439

-

22660

0,598




Чорне море

54893,522

1165

-

913

1510

-

51300

5,522




Кача

1680,113

48

-

33

30

-

1569

0,113




Улу-Узень

59

7

-

52

-

-

-

-




Інші

7381,631

184

-

550

155

4

6488

0,631




Разом по області

94762,11

2341

2

2363

3242

7

86800

7,11

2004

Азовське море

4305,266

255

-

191

202

-

3657

0,266




р.Салгір

23167,589

1000

-

733

1574

-

19860

0,589




Чорне море

18475,358

1149

-

1016

1576

1

14730

3,358




Кача

118,12

49

-

33

36

-

-

0,120




Улу-Узень

191

2

-

4

-

-

185

-




Інші

8229,246

156

-

376

104

35

7558

0,246




Разом по області

54486,579

2611

-

2353

3492

36

45990

4,579

2005

Азовське море

4375,236

213

297

161

335

-

3369

0,236




р.Салгір

25185,015

986

-

740

1119

-

22340

0,015




Чорне море

21595,21

1246

-

1118

1627

1

17600

3,210




Кача

1822,019

43

-

25

77

-

1677

0,019




Улу-Узень

162

1

-

6

-

-

155

-




Інші

5967,431

148

-

395

102

3

5319

0,431




Разом по області

59106,911

2637

297

2445

3260

4

50460

3,911

2006

Азовське море

4264,213

187

268

203

460

-

3146

0,213




р.Салгір

25050,061

932

-

655

1813

-

21650

0,061




Чорне море

24785,874

1175

63

1179

1796,39

8

20561

3,484




Кача

1823,921

34

-

25

98,8

-

1666

0,121




Улу-Узень

181,21

2

-

7

0,21

-

172

-




Інші

1074,62

179

-

401

6,6

3

485

0,02




Разом по області

57179,899

2315

331

1732

4175

8

47680

3,889


Таблиця 4.5. Використання води у системах оборотного, повторно - послідовного водопостачання та безповоротне водоспоживання, млн. м3 на рік


Рік

Галузь економіки

Галузь

Економіки

Оборотне

Повторно - послідовне

Безповоротне водоспоживання

Економія свіжої води, %

1




2

3

4

5

6

2002

Промисловість

178,5

10,48

12,1

87,57

Сільське господарство

2,705

16,74

536,2

60,81

Комунгосп

0,815

0,68

23,6

2,87

Інші галузі

0,08

-

1,6

-

Разом по області

182,1

27,9

573,5

74,2

2003

Промисловість

249,6

9,38

13,94

88,4

Сільське господарство

2,41

12,03

582,1

63,94

Комунгосп

0,39

0,71

28,01

1,59

Інші галузі

0,1

-

6,95

-

Разом по області

252,5

22,12

631

77,96

2004

Промисловість

283,1

10,6

11,65

88,04

Сільське господарство

0,65

13,4

445,5

26,39

Комунгосп

0,39

1,61

16,54

4,14

Інші галузі

0,16

-

-

-

Разом по області

284,3

25,61

473,69

78,52

2005

Промисловість

308,8

9,92

22,65

86,51

Сільське господарство

2,7

10,64

540,3

58,23

Комунгосп

3,79

1,56

19,96

11,59

Інші галузі

0,31

-

0,99

-

Разом по області

315,6

22,12

583,9

78,38

2006

Промисловість

293,9

8,66

14,23

87,38

Сільське господарство

1,59

10,43

508,3

46,65

Комунгосп

3,72

1,53

16,76

11,89

Інші галузі

0,19

0,02

0,91

-

Разом по області

299,4

20,64

540,2

78,83
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка