1. Поняття і стадії політичного процесуСкачати 28,46 Kb.
Дата конвертації07.04.2017
Розмір28,46 Kb.

1. Поняття і стадії політичного процесу.

 • 1. Поняття і стадії політичного процесу.
 • 2. Політична модернізація та її особливості в Україні.
 • 3. Політична участь і політичне функціонування.

Політичний процес - сукупність різних видів діяльності суб'єктів політики, що включені в динаміку практично політичних відносин, охоплюють всі стадії функціонування політичної системи і спрямовані на досягнення політичної мети.

 • Політичний процес - сукупність різних видів діяльності суб'єктів політики, що включені в динаміку практично політичних відносин, охоплюють всі стадії функціонування політичної системи і спрямовані на досягнення політичної мети.

Передумовою, соціальною базою політичного процесу є процес соціальний.

 • Передумовою, соціальною базою політичного процесу є процес соціальний.
 • Соціальний процес - сукупність дій соціальних спільностей, соціальних верств, різних груп, індивідів, що спрямовані на їх відтворення і забезпечення стабільності суспільної системи.
 • режим функціонування
 • режим занепаду
 • режим протікання політичного процесу

Перший - це режим функціонування, який не виводить політичну систему за межі взаємовідносин громадян і інститутів влади, що склалися. У цьому випадку політичний процес відображає здатність структур і механізмів влади лише до простого відтворення рутинних, повторюваних з дня в день відношень між елітою і електоратом, громадянином і державою. Традиції і правонаступність в розвитку політичних зв'язків володіють тут незаперечним авторитетом на противагу будь-яким інноваціям і зрушенням у здійсненні функцій основними політичними суб'єктами.

 • Перший - це режим функціонування, який не виводить політичну систему за межі взаємовідносин громадян і інститутів влади, що склалися. У цьому випадку політичний процес відображає здатність структур і механізмів влади лише до простого відтворення рутинних, повторюваних з дня в день відношень між елітою і електоратом, громадянином і державою. Традиції і правонаступність в розвитку політичних зв'язків володіють тут незаперечним авторитетом на противагу будь-яким інноваціям і зрушенням у здійсненні функцій основними політичними суб'єктами.

Другий режим протікання політичного процесу - це режим розвитку. Тут структури й механізми влади виводять політику держави на новий рівень руху, що дозволяє адекватно відповісти на виклики часу. Такий ритм політичних змін означає, що правлячі кола знайшли мету й методи управління, відповідні змінам у соціальній структурі та серед політичних сил. Політичний розвиток супроводжується інтенсивною взаємодією мікро- і макрофакторів влади, борінням різнобічних течій і тенденцій, які в кінцевому результаті ведуть до підвищення відповідності соціальних і політичних явищ.

 • Другий режим протікання політичного процесу - це режим розвитку. Тут структури й механізми влади виводять політику держави на новий рівень руху, що дозволяє адекватно відповісти на виклики часу. Такий ритм політичних змін означає, що правлячі кола знайшли мету й методи управління, відповідні змінам у соціальній структурі та серед політичних сил. Політичний розвиток супроводжується інтенсивною взаємодією мікро- і макрофакторів влади, борінням різнобічних течій і тенденцій, які в кінцевому результаті ведуть до підвищення відповідності соціальних і політичних явищ.

Третім різновидом режиму існування політичного процесу є режим занепаду, розпаду політичної цілісності або, як говорив П.Струве, "регресивна метаморфоза" політики. В даному випадку напрям динаміки політичного процесу має негативний стосовно норм і умов цілісного існування політичної системи характер. Ентропія і відцентрові тенденції переважають тут над інтеграцією, розпад режиму правління носить невідворотній характер. В результаті рішення, що приймаються режимом, втрачають управлінську здатність, а сам режим - свою легітимність.

 • Третім різновидом режиму існування політичного процесу є режим занепаду, розпаду політичної цілісності або, як говорив П.Струве, "регресивна метаморфоза" політики. В даному випадку напрям динаміки політичного процесу має негативний стосовно норм і умов цілісного існування політичної системи характер. Ентропія і відцентрові тенденції переважають тут над інтеграцією, розпад режиму правління носить невідворотній характер. В результаті рішення, що приймаються режимом, втрачають управлінську здатність, а сам режим - свою легітимність.

Термін "політичний процес" давно і широко вживається в соціально-філософській, політологічній та публіцистичній літературі, однак немає його загального і усталеного визначення, оскільки інтерпретації змісту даного поняття можуть істотно відрізнятися. Таке становище склалось не випадково: нині явно бракує достатнього обсягу знань як про самий політичний процес, так і про його елементи й характеристики (зміст, композиція, роль, історична типологія, зовнішні форми тощо). У гносеологічному плані інтенсивне нагромадження достовірних знань щодо цього феномена гарантує передусім правильна загально абстрактна модель політичного процесу. Потрібно зазначити, що, однак, до такого роду конструкцій ставляться часом сторожко, передбачаючи, що вони суперечать конкретно-історичним поясненням певного явища.

 • Термін "політичний процес" давно і широко вживається в соціально-філософській, політологічній та публіцистичній літературі, однак немає його загального і усталеного визначення, оскільки інтерпретації змісту даного поняття можуть істотно відрізнятися. Таке становище склалось не випадково: нині явно бракує достатнього обсягу знань як про самий політичний процес, так і про його елементи й характеристики (зміст, композиція, роль, історична типологія, зовнішні форми тощо). У гносеологічному плані інтенсивне нагромадження достовірних знань щодо цього феномена гарантує передусім правильна загально абстрактна модель політичного процесу. Потрібно зазначити, що, однак, до такого роду конструкцій ставляться часом сторожко, передбачаючи, що вони суперечать конкретно-історичним поясненням певного явища.

Якщо узагальнити різні позиції, політичний процес розуміють як сукупну діяльність суб'єктів політики,а саме:

 • Якщо узагальнити різні позиції, політичний процес розуміють як сукупну діяльність суб'єктів політики,а саме:
 • державно владні структури
 • еліти
 • окремі особи, завдяки яким забезпечується функціонування і розвиток політичної системи
 • соціально-класових групи
 • партії
 • конституювання політичної системи;
 • контроль за функціонуванням і напрямом розвитку політичної системи.
 • прийняття і виконання політико-управлінських рішень;
 • відтворення компонентів і ознак політичної системи;
 • Залежно від значущості для суспільства політичні процеси розділяють на:
 • Базові
 • Переферичні

Базові процеси припускають різноманітні способи включення широких верств населення (безпосередньо або через представницькі органи - партії, рухи і ін.) в політичні відносини з державою з приводу реалізації тих або інших соціально-політичних вимог. Базовими також можна назвати політичні процеси, в результаті яких ухвалюються політичні рішення, інтереси великих соціальних спільнот, що зачіпають, суспільство в цілому або процеси, направлені на розвиток і зміну політичної системи.

 • Базові процеси припускають різноманітні способи включення широких верств населення (безпосередньо або через представницькі органи - партії, рухи і ін.) в політичні відносини з державою з приводу реалізації тих або інших соціально-політичних вимог. Базовими також можна назвати політичні процеси, в результаті яких ухвалюються політичні рішення, інтереси великих соціальних спільнот, що зачіпають, суспільство в цілому або процеси, направлені на розвиток і зміну політичної системи.

Периферійні політичні процеси можуть розвиватися на регіональному або місцевому рівні соціально-політичної взаємодії: можуть розкривати динаміку формування окремих політичних асоціацій (партій, блоків, груп тиску і т.д.).

 • Периферійні політичні процеси можуть розвиватися на регіональному або місцевому рівні соціально-політичної взаємодії: можуть розкривати динаміку формування окремих політичних асоціацій (партій, блоків, груп тиску і т.д.).
 • зовнішні
 • внутрішні
 • Характеристики політичного процесу:

Зовнішні - тимчасові характеристики (тобто час виникнення і розвитку політичних систем, партій, організацій, рухів; міра постійності або періодичність їх функціонування; затяжний або швидкоплинний характер існування), а також просторові (центральні або периферійні; загальнодержавні, загальнонаціональні або місцеві; в окремих сферах життєдіяльності суспільства або в окремих політичних організаціях).

 • Зовнішні - тимчасові характеристики (тобто час виникнення і розвитку політичних систем, партій, організацій, рухів; міра постійності або періодичність їх функціонування; затяжний або швидкоплинний характер існування), а також просторові (центральні або периферійні; загальнодержавні, загальнонаціональні або місцеві; в окремих сферах життєдіяльності суспільства або в окремих політичних організаціях).
 • Внутрішні характеристики торкатимуться якості зв'язку учасників політичного процесу (співпраця або протиборство); спрямованість розвитку політичного процесу (прогресивне, регресивне); ролі об'єктивних умов і суб'єктивного чинника; стихійність або свідомість виникаючих подій.
 • розроблення якої-небудь концепції, починаючи з початкової ідеї і завершуючи розвиненою теорією (наприклад, демократизація політичних відносин);
 • формування громадської думки про кандидатів на вибори, створення нових структур управління та ін.

Поняття політичного процесу – це абстракція, дещо спрощене зображення різноманітної політичної реальності.

 • Поняття політичного процесу – це абстракція, дещо спрощене зображення різноманітної політичної реальності.
 • Структура політичного процесу
 • суб'єкт процесу (реальну владу або її носія, якому влада делегована);
 • об'єкт, який повинен бути створений або досягнутий як мета процесу; кошти, методи, ресурси, виконавці процесу, які зв'язують суб'єкт і об'єкт-мету.
 •  

Модернізація – прагнення держави, політичної системи суспільства наблизити менш розвинені країни до лідерів.

 • Модернізація – прагнення держави, політичної системи суспільства наблизити менш розвинені країни до лідерів.
 • Синдром модернізації – це протиріччя між процесом диференціації, вимогами рівності та здатністю політичної системи до інтеграції.
 • спонтанно (стихійно) через поступове нагромадження передумов у певних царинах суспільного життя, вдале поєднання яких у певний історичний час, у межах того чи іншого соціально-політичного простору дає якісно новий поштовх;
 • свідомо (цілеспрямовано) завдяки вольовим зусиллям впливових суспільних груп або правлячих еліт.
 • Проблеми політичної модернізації
 • Однією з найважливіших проблем політичної модернізації є досягнення відносно стійкої рівноваги й політичної стабільності в суспільстві на основі визнання природи й напрямку процесів, що відбуваються в ньому.
 • Третьою проблемою політичної модернізації сучасної України є налагодження системи постійного зворотного зв'язку й діалогу між представниками владних структур і населенням, збільшення кількості індивідів, які мають не лише право, а й реальну можливість бути почутими під час прийняття політичних рішень.
 • Другою важливою проблемою у процесі політичної модернізації українського суспільства є пошук оптимальних способів переходу від традиційного суспільства до раціонального пом'якшення вірогідного зіткнення старих, традиційних для цієї національної політичної культури цінностей і норм політичного життя з новими модернізованими інститутами.

Політичний процес охоплює різноманітні види політичної діяльності в рамках політичної системи, а також у взаємодії з іншими суспільними системами. Він включає такі види діяльності:

 • Політичний процес охоплює різноманітні види політичної діяльності в рамках політичної системи, а також у взаємодії з іншими суспільними системами. Він включає такі види діяльності:
 • політичну участь
 • політичне функціонування.
 • Політична участь передбачає масові акції з метою формування певних позицій, вимог, настроїв, а також формування державних і муніципальних органів влади. Це, зокрема, участь у виборах, референдумах, демонстраціях, маніфестаціях, мітингах, зборах тощо.
 • Політичне функціонування професійна політична діяльність, спрямована на розроблення правових норм, управління різноманітними політичними інститутами. Сюди належать парламентська, державно-управлінська, муніципально-управлінська діяльність, партійний менеджмент і виборчий маркетинг.

До першого виду діяльності належать розроблення та прийняття конституції, утворення органів влади через вибори або насильницьке захоплення, законодавча діяльність щодо визначення статусу центральних і місцевих органів влади, створення політичних організацій (партій, лобістських груп, рухів) і вироблення норм їх діяльності (програм, статутів, декларацій тощо).

 • До першого виду діяльності належать розроблення та прийняття конституції, утворення органів влади через вибори або насильницьке захоплення, законодавча діяльність щодо визначення статусу центральних і місцевих органів влади, створення політичних організацій (партій, лобістських груп, рухів) і вироблення норм їх діяльності (програм, статутів, декларацій тощо).
 • Другий вид діяльності – регулювання і відокремлення суспільних відносин, що стосуються окремих сфер суспільного життя: економічної політики (бюджетної, кредитної, податкової, регулювання грошового обігу), соціальної політики (встановлення мінімальної заробітної плати, соціальне страхування, доплата малозабезпеченим), культурної політики (визнання пріоритетів держави).

політична діяльність – це сукупність дій як окремих індивідів, так і великих суспільних груп (класів, націй, партій, суспільних організацій тощо), спрямованих на реалізацію їхніх політичних інтересів, насамперед завоювання й утримання влади.

 • політична діяльність – це сукупність дій як окремих індивідів, так і великих суспільних груп (класів, націй, партій, суспільних організацій тощо), спрямованих на реалізацію їхніх політичних інтересів, насамперед завоювання й утримання влади.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка