1. Створити; умови до професійного та фахового зростання; атмосферу ініціативи та відповідальності; Визначити стратегічні завдання та шлахи їх розв’язанняСкачати 26,05 Kb.
Дата конвертації30.11.2016
Розмір26,05 Kb.
 • 1. Створити;
  • умови до професійного та фахового зростання;
  • атмосферу ініціативи та відповідальності;
 • 2. Визначити стратегічні завдання та шлахи їх розв’язання;
 • 3. Формувати – готовність до інноваційної діяльності:
  • навики ефективного спілкування в колективі;
  • Команду однодумців
 • 4. Сприяти позитивному мікроклімату в колективі.
 • Назва навчального закладу
 • Класи
 • української філології
 • іноземної філології
 • Фізико-математичний
 • бюджет
 • контракт
 • бюджет
 • контракт
 • бюджет
 • контракт
 • 10
 • 3
 • 10
 • 5
 • 4
 • Харківська юридична академія імені Ярослава Мудрого
 • 1
 • Чернігівський державний технологічний університет
 • 1
 • 2
 • 1
 • 2
 • Ніжинський медичний коледж
 • 1
 • Чернігівський нац.педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка
 • 1
 • Київський нац. пед. у-т ім.Драгоманова
 • 3
 • Київ нац. у-т будівництва та архітектури
 • 1
 • 1
 • Укр нац. у-т фінансів та міжнародної торгівлі
 • 2
 • Київ нац. торговельно-економічний у-т
 • 1
 • 1
 • 1
 • Київський політехнічний інститут
 • 5
 • Київ нац. університет харчових технологій
 • 1
 • 1
 • Київ нац. у-т технологій та дизайну
 • 1
 • 1
 • Ірпінський нац. у-т державної податкової служби
 • 1
 • Київський лінгвістичний університет
 • 1
 • 3
 • Назва навчального закладу
 • Класи
 • української філології
 • іноземної філології
 • Фізико-математичний
 • бюджет
 • контракт
 • бюджет
 • контракт
 • бюджет
 • контракт
 • Житомирський держ університет імені І.Франка
 • 1
 • Харківський нац. у-т імені В.Каразіна
 • 1
 • Київ нац. економічний у-т імені В.Гетьмана
 • 1
 • Чернігівський юридичний коледж
 • 1
 • 1
 • Ніжинський агротехнічний інститут
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • Київський і-т бізнесу та технологій
 • 2
 • Бобровицький коледж економіки та менеджменту
 • 1
 • Київ нац. авіаційний університет
 • 2
 • 1
 • 1
 • Київ транспортний університет
 • 1
 • Харків політехнічний інститут
 • 1
 • Чернігівський базовий медичний коледж
 • 1
 • Сумський держ пед. у-т імені А.С.Макаренка
 • 1
 • Національна академія внутрішніх справ України
 • 1
 • Чернігів.держ і-т економіки та управління
 • 1
 • Базовий нац. у-т біоресурсів і природокористування України м.Київ
 • 1
 • 1
 •   поінформованість, обізнаність, авторитетність. Компетентність у перекладі з латинської competentia означає коло питань, у яких людина добре обізнана, має знання та досвід
 • визначається як така, що має достатні знання з будь-якої галузі, добре обізнана з певним предметом, тямуща, кваліфікована, має певні повноваження, права й владу.
 • (За тлумачним словником)
 • (від. лат. competens – «відповідний, спроможний») – це учитель, який завдяки мобілізованим достатнім знанням, умінням і професійним здібностям спроможний успішно вирішувати на практиці психолого-педагогічні задачі; педагог знаючий, тямущий, здатний до професійного та особистісного зростання
 • 1) здібність й уміння здійснювати необхідну діяльність;
 • 2)володіння спеціальною сферою знань;
 • 3) спеціальні вміння для виконання
 • певних професійних обов’язків.
 • .
 • загальнопедагогічні вміння та навички
 • знання психології
 • комлексні знання
 • особистісна забарвленість знань
 • потреба та здатність до самовдосконалення
 • Папуча Микола Васильович завідуючий кафедри загальної та практичної психології
 • НДУ імені Миколи Гоголя, доктор психологічних наук, професор;
 • Кошова Інна Вікторівна кандидат психологічних наук, доцент.
 • На думку А. Адольфа, компетентний педагог це такий фахівець, який володіє ґрунтовними знаннями з будь-якого предмета шкільного курсу навчання.
 • Ш. Амонашвілі розглядає педагогічну діяльність як творчий процес.
 • В. Бондар уважає, що компетентний учитель організує педагогічну діяльність так, щоб вона була спрямована на отримання усвідомленого результату.
 • М. Коломієць розглядає компетентність як сукупність знань, умінь, навичок, які потрібні для успішного виконання його
 • функцій навчання, виховання, розвитку особистості дитини.
 • А. Маркова вважає, що професійно компетентна людина:
 • успішно розв’язує завдання навчання й виховання, готує для суспільства випускника з бажаними психологічними якостями;
 • задоволена професією;
 • досягає бажаних результатів у розвитку особистості учнів;
 • має й усвідомлює перспективу свого професійного розвитку;
 • відкрита для постійного професійного навчання;
 • збагачує досвід професії завдяки особистому творчому внеску;
 • соціально активна в суспільстві;
 • віддана педагогічній професії, прагне підтримувати навіть у складних умовах її честь і гідність, професійну етику;
 • готова до якісної та кількісної оцінки своєї праці, уміє сама це робити.
 • до 30 років – 11 чол.
 • до 40 років – 17 чол.
 • до 50 років – 12 чол.
 • до 60 років – 9 чол.
 • до 70 років – 3 чол.
 • 0 – 5 років – 8 чол.
 • 5 – 10 років – 7 чол.
 • 10 – 20 років – 16 чол.
 • 20 – 30 років – 12 чол.
 • 30 – 40 років – 3 чол.
 • 40 – 50 років – 1 чол.
 • Ніжинський державний університет – 43 чол.
 • Чернігівський педагогічний університет – 3 чол.
 • Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка – 2 чол.
 • Вороніжське вище авіаційне училище – 1 чол.
 • Київський педагогічний університет ім. Горького – 1 чол.
 • Київський національний університет дизайну – 1 чол.
 • Львівська консерваторія – 1 чол.
 • виявлення здібностей, нахилів, спеціальної компетентності, ціннісних орієнтацій;
 • створення особистої позитивної “Я-концепції”;
 • інноваційний підхід до удосконалення професійної компетентності як у курсовий, так і міжкурсовий період, аналіз власної діяльності;
 • самовдосконалення;
 • виявлення та впровадження продуктивних технологій навчання й виховання;
 • відвідування уроків у кращих вчителів, участь у конкурсах, творчих дискусіях, методичних мостах;
 • складання плану самовдосконалення професійної компетентності;
 • створення учителем власної бази кращих сценаріїв уроків, цікавих прийомів, знахідок на уроці;
 • цілеспрямована систематична робота над методичною темою;
 • акумуляція і застосування на практиці результатів інноваційного педагогічного досвіду;
 • самовиховання;
 • кооперативна професійна взаємодія з колегами;
 • збір та укладання творчого портфоліо вчителя;
 • оприлюднення індивідуальних доробок на нарадах, педрадах, методичних об’єднаннях, в пресі;
 • консультування;
 • робота з наставником. рефлексія і аналіз власної діяльності, через об’єктивну
 • оцінку прийти до самореалізації.
 • Хороший учитель – Це, перш за все, людина, яка любить дітей, знаходить радість у спілкуванні з ними, вірить у те, що кожна дитина може стати хорошою людиною, уміє дружити з дітьми, сприймає близько до серця дитячі радості й біди, знає душу дитини, ніколи не забуває, що й сама була дитиною.
 • Хороший учитель – це, по-друге, людина, яка добре знає науку, на основі якої побудовано предмет, що вона викладає, яка закохана в цю науку, знає її обрії – новітні відкриття, дослідження, досягнення.
 • Хороший учитель – це, по-третє, людина, яка знає психологію і педагогіку.
 • Хороший учитель – це, по-четверте, людина, яка досконало володіє вміннями в ті чи іншій трудовій діяльності, майстер своєї справи.
 • Василь Сухомлинський
  • застосовувати розв'язування педагогічних ситуацій під час засідань предметних кафедр ;
  • використати матеріали засідань педрад на тему: “Шляхи формування творчого вчителя ”, “ Педагогічна компетентність учителя - запорука успішного учня ” під час проведення науково-практичної конференції “Формування життєвих компетентностей учнів в умовах особистісно зорієнтованого навчання та виховання в ліцеї”;
  • розмістити відеофрагмент педради на сайті ліцею;
  • подати заявку на проведення круглого під час
  • V Міжнародної виставки “ Сучасні заклади освіти – 2014 ”
 • http://img-fotki.yandex.ru/get/6104/124263804.f/0_71ee2_3b5f4d3d_XL
 • Осінній куточок
 • http://img-fotki.yandex.ru/get/4600/120710424.35c/0_7a149_a679bc59_XL
 • http://img-fotki.yandex.ru/get/6105/124263804.d/0_71849_c3fed66e_XL
 • http://img-fotki.yandex.ru/get/5204/sve70928518.492/0_4e7ff_3fa0173d_XL
 • http://www.theoutdoorparent.com/wp-content/uploads/2009/09/fall-leaf.jpg
 • Осіннє листя
 • Джерело шаблону:
 • Волкова В. Є.
 • Сайт: http://pedsovet.su/
 • Алгоритм підвищення власного рівня професійної компетентності вчителя
 • http://mlynivschool3.at.ua


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка