§1 визначення §2 довжина вільного пробігу молекул §3 дифузія 1 Рівняння дифузіїСкачати 22,97 Kb.
Дата конвертації11.01.2017
Розмір22,97 Kb.
 • ЯВИЩА ПЕРЕНЕСЕННЯ.
 • ФАЗИ І АГРЕГАТНІ СТАНИ РЕЧОВИНИ
 • §1 ВИЗНАЧЕННЯ
 • §2 ДОВЖИНА ВІЛЬНОГО ПРОБІГУ МОЛЕКУЛ
 • §3 ДИФУЗІЯ
 • §3.1 Рівняння дифузії
 • §4 В’ЯЗКІСТЬ (ВНУТРІШНЄ ТЕРТЯ)
 • §4.1 Закон Ньютона для внутрішнього тертя; §4.2 Коефіцієнт в’язкості
 • Зміст лекції:
 • ЯВИЩА ПЕРЕНЕСЕННЯ.
 • ФАЗИ І АГРЕГАТНІ СТАНИ РЕЧОВИНИ
 • §5 ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ
 • §5.1 Рівняння теплопровідності (рівняння Фур’є)
 • §6 ФАЗИ І АГРЕГАТНІ СТАНИ РЕЧОВИНИ
 • §6.1 Основні визначення
 • Зміст лекції:

§1 ВИЗНАЧЕННЯ

 • Під час руху при стиканні молекули передають одна одній енергію та імпульс, а також змінюють розподіл маси у просторі. Таким чином, молекули переносять з однієї області простору в іншу масу, імпульс і енергію.
 • Розрізняють три процеси перенесення:
 • дифузіяперенесення маси;
 • в’язкість (внутрішнє тертя) – перенесення імпульсу спрямованого руху;
 • теплопровідність – перенесення кінетичної енергії.
 • Спрямований перенос маси, імпульсу і внутрішньої енергії газу пояснюється відхиленнями від максвелівського закону розподілу молекул за швидкостями.
 • Довжиною вільного пробігу молекули називається відстань λ , яку молекула пролітає за час руху від одного стикання до іншого. Ці відстані можуть бути різними. Тому в кінетичній теорії вводять поняття середньої довжини вільного пробігу молекул . Величина <λ > є характеристикою усієї сукупності молекул газу за певних значень тиску та температури.
 • Ігнатенко В.М кафедра ЗТФ
 • Швидкість цієї молекули дорівнює середній арифметичній швидкості . За одиницю часу рухома молекула зіткнеться з усіма частинками, центри яких знаходяться усередині циліндра висотою Δt і радіусом основи d. Тоді кількість зіткнень молекули з іншими молекулами за час Δt буде дорівнювати кількості молекул, центри яких знаходяться в циліндрі довжиною Δt і діаметром 2d.
 • Ігнатенко В.М кафедра ЗТФ
 • §2 ДОВЖИНА ВІЛЬНОГО ПРОБІГУ МОЛЕКУЛ (2)
 • Довжина вільного пробігу молекули - це відстань, яку молекула пролітає за час руху від одного стикання до іншого, тобто
 • Тоді кількість зіткнень
 • Ігнатенко В.М кафедра ЗТФ
 • §2 ДОВЖИНА ВІЛЬНОГО ПРОБІГУ МОЛЕКУЛ (3)

§3 ДИФУЗІЯ

 • Дифузія – це явище самочинного взаємного проникнення та перемішування частин двох речовин, які стикаються. При сталій температурі явище дифузії полягає у перенесенні маси газу з областей з більшою концентрацією даного газу в області з його меншою концентрацією
 • Ігнатенко В.М кафедра ЗТФ
 • або
 • З МКТ можна отримати вираз для коефіцієнта дифузії ідеального газу
 • коефіцієнт дифузії – це маса газу, яка переноситься за одиницю часу через одиничну площадку за умови, що градієнт густини дорівнює одиниці
 • - густина потоку маси – це маса, яка переноситься за одиницю часу через одиничну площадку
 • §3.1 Рівняння дифузії (2)

§4 В’ЯЗКІСТЬ (ВНУТРІШНЄ ТЕРТЯ)

 • Рівняння перенесення для імпульсу спрямованого руху
 • §4.1 Закон Ньютона для внутрішнього тертя
 • - коефіцієнт динамічної в’язкості (коефіцієнт внутрішнього тертя)
 • Ігнатенко В.М кафедра ЗТФ
 • Можна отримати з МКТ
 • Ігнатенко В.М кафедра ЗТФ

§5 ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ

 • Газ міститься між двома стінками, з різними температурами.
 • Внаслідок безперервного руху молекул вони стикаються з стінками і між собою та набувають (або віддають) кінетичну енергію. Оскільки температура пов’язана з кінетичною енергією поступального руху молекул, то між стінками поступово встановиться певний розподіл температури
 • §5.1 Рівняння теплопровідності
 • (рівняння Фур’є)
 • або
 • - густина потоку теплоти
 • - коефіцієнт теплопровідності.
 • Для ідеального газу з МКТ можна отримати коефіцієнт теплопровідності для ідеального газу
 • Явище
 • Фізична величина, яка переноситься
 • Основний закон явища перенесення
 • Формула для
 • коефіцієнта
 • перенесення
 • Дифузія
 • Маса
 • Внутрішнє тертя
 • Імпульс
 • Тепло
 • провідність
 • Внутрішня енергія
 • Ігнатенко В.М кафедра ЗТФ

§6 ФАЗИ І АГРЕГАТНІ СТАНИ РЕЧОВИНИ

 • Фаза – це сукупність всіх однорідних частин системи, які мають однаковий хімічний склад, знаходяться в однаковому стані і обмежені поверхнями розподілу.
 • Та сама речовина залежно від зовнішніх умов температури та тиску може перебувати в одному з трьох агрегатних станів: твердому, рідкому чи газоподібному.
 • Ігнатенко В.М кафедра ЗТФ
 • Температури, при яких речовина переходить з однієї фазу у іншу називають температурою переходу (перетворення).
 • Загалом розрізняють три температури переходу, які залежать від тиску (перша – найменше)
 • а) температура плавлення;
 • б) температура пароутворення;
 • в) температура сублімації (возгонки).
 • Ігнатенко В.М кафедра ЗТФ
 • §6.1 ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ (1)
 • За умови, нормального зовнішнього тиску розрізняють:
 • а) точку плавлення при переході з твердої фази у рідку або про точку затвердіння для зворотного переходу;
 • б) точку кипіння при переході рідини у газ (пару) або про точку зрідження (конденсації) для зворотного переходу;
 • в) точку сублімації (возгонки) при переході тіла у газоподібний стан (в деяких випадках такий перехід можливий за нормального тиску).
 • Теплота фазового перетворення – це енергія, яка поглинається або вивільняється при фазовому переході.
 • Ігнатенко В.М кафедра ЗТФ
 • §7 ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ (2)
 • Ігнатенко В.М кафедра ЗТФ
 • §7 ФАЗОВІ ПЕРЕХОДИ ПЕРШОГО РОДУ(1)
 • Теплота фазового перетворення ≠0
 • Ігнатенко В.М кафедра ЗТФ
 • температура речовини залишається сталою протягом усього переходу ;
 • змінюється об’єм, тобто та сама кількість речовини у різних фазах має різний об’єм;
 • змінюється ентропія.
 • §7.1 ОСОБЛИВОСТІ ФАЗОВИХ ПЕРЕХОДІВ ПЕРШОГО РОДУ (1)
 • Перехід
 • Питома
 • теплота переходу
 • Зміна ентропії
 • Пароутворення (конденсація)
 • Плавлення (кристалізація)
 • Ігнатенко В.М кафедра ЗТФ
 • §7.1 ОСОБЛИВОСТІ ФАЗОВИХ ПЕРЕХОДІВ ПЕРШОГО РОДУ (2)

Питання для контролю

 • 10/01/17
 • 1 Дифузія це:
 • а) перенесення імпульсу; б) перенесення маси; в) перенесення кінетичної енергії
 • 2 Теплопровідність це:
 • а) перенесення маси; б) перенесення кінетичної енергії;
 • в) перенесення імпульсу
 • а)
 • б)
 • с)

Питання для контролю

 • 10/01/17
 • 3 Середня арифметична швидкість молекул збільшилася удвічі. Як змінився коефіцієнт в'язкості?
 • а) збільшився вдвічі; б) зменшився вдвічі; в) не змінився
 • 4 Як залежить довжина вільного пробігу від концентрації молекул?
 • а) прямо пропорційно; б) обернено пропорційно; в) не залежить

Питання для контролю

 • 10/01/17
 • 5 Закон Фіка це:
 • а) рівняння дифузії;
 • б) рівняння теплопровідності;
 • в) рівняння в'язкості.
 • 6 Рівняння теплопровідності це:
 • а) закон Фіка;
 • б) рівняння Фур’є ;
 • в) закон Ньютона
 • Існують інші типи перетворень, які називають фазовими переходами другого, третього і т. д. роду. Так, зміна кристалічної модифікації не супроводжується поглинанням (вивільненням) теплоти. Такі перетворення називають фазовими переходами другого роду.
 • Фазові переходи другого роду супроводжуються стрибкоподібною зміною теплоємності і інших величин. Прикладом таких переходів є перехід заліза з феромагнітного стану в парамагнітний, перехід металів у надпровідний стан і т. ін.
 • Ігнатенко В.М кафедра ЗТФ
 • §8 ФАЗОВІ ПЕРЕХОДИ ДРУГОГО РОДУ
 • Крива
 • випаровування
 • Крива
 • сублімації
 • Тв
 • Р
 • Г
 • Крива
 • плавлення
 • §9 ДІАГРАМА СТАНУ
 • Потрійна точка – це точка рівноваги трьох фаз
 • Ігнатенко В.М кафедра ЗТФ

Питання для контролю

 • 10/01/17
 • 7 Для фазових переходів другого роду є характерним
 • а) вивільнення (поглинання) теплоти при сталій температурі;
 • б) стрибкоподібна зміна теплоємкості без вивільнення теплоти
 • 8 До якого типу фазових переходів відносять перехід металів у надпровідний стан? а) І; б) ІІ; в) ІІІ

§10 ТВЕРДІ ТІЛА

 • Монокристали – це окремі кристали, які періодично структуровані по всьому об’єму.
 • Полікристали – це конгломерати величезної кількості моно кристаликів, які зрослися між собою.
 • Розрізняють 7 кристалографічних сингоній.
 • Ігнатенко В.М кафедра ЗТФ
 • Триклинна
 • Моноклінна
 • Орторомбічна
 • Гексагональна
 • Ромбоедрична
 • Тетрагональна
 • Кубічна
 • Елементарні комірки
 • 7 сингоній
 • Ігнатенко В.М кафедра ЗТФ

Для самостійного вивчення

 • Фізичні типи кристалів;
 • Рідини, поверхневий натяг
 • Ігнатенко В.М кафедра ЗТФ

Питання для контролю

 • 10/01/17
 • 9 Анізотропія – це властивість
 • а) монокристалів;
 • б) полікристалів?
 • 10 Чи завжди зміна кристалічної модифікації є зміною агрегатного стану?
 • а) так; б) ні


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка