1. Загальна психологічна характеристика ситуації розвитку молодшого школяраСкачати 10,47 Kb.
Дата конвертації27.03.2017
Розмір10,47 Kb.

Семінар«Психологiчнi особливостi молодшого школяра»

1. Загальна психологічна характеристика ситуації розвитку молодшого школяра.

 • до 7 років завершується морфологічне дозрівання лобного відділу великих півкуль, що створює сприятливі можливості для здійснення довільної поведінки, планування і виконання певної програми дій;
 • до 6-7 років зростає рухливість нервових процесів, дещо збільшується врівноваженість процесів збудження і гальмування (хоч перші ще довго продовжують домінувати, що зумовлює непосидючість та підвищену емоційну збудливість молодших школярів);
 • у дітей 7-10 років основні властивості нервової системи по своїх характеристиках наближуються до властивостей нервової системи дорослих, хоч самі по собі ці характеристики ще не дуже стійкі.

2. Учбова діяльність молодших школярів.


мета

учбові ситуації

учбові дії

учбові операції

Структура учбової діяльності

Закономірності учбової діяльності:

 • систематично залучати дітей в учбові ситуації;
 • разом з дітьми знаходити і демонструвати відповідні учбові дії, а також дії контролю і оцінки.

Навички учнів 2-3 класу:

 • розуміння загального способу вирішення задачі;
 • визначення своїх можливостей при розв’ язанні тих чи інших конкретно-практичних задач.

3.Розвиток пізнавальних психічних процесів.

 • Сприймання:
 • притаманна висока гострота зору та слуху;
 • вони добре орієнтуються в різноманітних формах та кольорах тощо.

В процесі навчання забезпечується:

 • зростання швидкості перебігу процесів сприймання;
 • збільшення числа сприйнятих об’єктів;
 • розширення обсягу їх запам’ятовування тощо.
 • Увага
 • домінує увага мимовільна, спрямована на новi, яскраві, несподівані та захоплюючі об’єкти;
 • слабкість гальмівних процесів у цьому віці зумовлює i таку рису уваги дітей як її нестійкість.

Розвиток довiльної уваги у дiтей залежить:

 • від керування цілями, поставленими перед ними дорослими, до реалізації самостiйно поставлених перед собою цілей;
 • вiд постійного контролю вчителем за їх діяльністю до самоконтролю через контроль з боку однокласників.

Розвиток довiльної уваги у дiтей залежить:

 • вiд доступності (та посильної трудності) навчальних завдань, поставлених перед учнями;
 • вiд уміння вчителя так організувати учбову діяльність, щоб охопити нею всіх учнів у класі.
 • Мислення - здійснюється перехід вiд наглядно-образного, конкретного мислення, до понятійного, науково-теоретичного мислення.
 • Мовлення
 • На початок шкільного періоду розвитку дитина вже володіє певним словниковим запасом та граматикою мови.

Розвиток мовлення в школі:

 • змінюється співвідношення вживаних категорій слів;
 • зростає словник, урізноманітнюються функції мовлення;
 • удосконалюється його синтаксична структура тощо;
 • діти оволодiвають писемним мовленням, під впливом навчання відбуваються зміни морфологічної структури останнього;

Розвиток мовлення в школі:

 • збільшується кількість слiв i речень у письмових роботах;
 • зростає швидкість письма;
 • підвищується його якість;
 • оволодівають читанням;
 • розвивається мовчазне читання, яке, в свою чергу, пов’язане з розвитком внутрiшнього мовлення.
 • Пам’ять - розвивається передусiм у напрямку посилення її довільності, зростання можливостей свідомого управління нею та збільшення обсягу смислової, словесно-логiчної пам’яті.
 • Розвивається здатність довiльного відтворення матеріалу.

 • Уява - в цьому вiцi надзвичайно бурхлива, яскрава, з характерними рисами некерованості.
 • Iнтенсивно формується i творча уява, на базі минулого досвіду появляються нові образи, від простого довільного комбінування уявлень діти поступово переходять до логічно обгрунтованої побудови нових образів.

4. Формування особистості дитини в початкових класах.

 • Емоційно-вольова сфера. Діти цього віку вкрай емоційні, але поступово вони оволодівають уміннями керувати своїми емоційними станами, стають стриманішими, більш врівноваженими.
 • Основним джерелом емоцій є учбова та ігрова діяльність.

 • Характерологічні особливості: імпульсивність поведiнки,
 • капризність,
 • впертість спостерігаються на кожному кроцi.
 • Молодші школярі:

  чуйні, допитливі, безпосередні у вираженні своїх почуттів та ставлень.

 • Самооцінка дітей молодшого шкільного віку:
 • конкретна;
 • ситуативна;
 • багато в чому визначається оцінкою вчителя.

Дякую за увагу!База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка