1. Законодавство в галузі охорониСкачати 13,69 Kb.
Дата конвертації09.12.2016
Розмір13,69 Kb.
 • Охорона праці

1. Законодавство в галузі охорони

 • План

Законодавство України про охорону праці являє собою систему взаємозв’язаних нормативних актів, що регулюють відносини у галузі реалізації державної політики щодо правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я та працездатності людини в процесі праці.

 • Законодавство України про охорону праці
 • Законодавство України про охорону праці являє собою систему взаємозв’язаних нормативних актів, що регулюють відносини у галузі реалізації державної політики щодо правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я та працездатності людини в процесі праці.
 • Складники охорони праці як системи
 • Охорона праці – це система заходів і засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності
 • Правові
 • Соціально-економічні
 • Організа-ційно-технічні
 • Санітарно-гігієнічні
 • Лікувально-профілак-тичні
 • Безпека вироб-ничих процесів.
 • Теорія безпеки.
 • Теорії надійності
 • Виробнича санітарія та гігієна праці.
 • Медицина праці
 • Законодавча база охорони праці
 • Психологія безпеки

Законодавство України про охорону праці складається із загальних законів:

 • Законодавство України про охорону праці
 • Законодавство України про охорону праці складається із загальних законів:
 • Конституції України, Закону «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення », Кодексу законів про працю України та ін.

Згідно зі ст. 27 Закону України «Про охорону праці» до нормативно-правових актів з охорони праці належать такі документи: правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші документи, обов'язкові для виконання.

 • Нормативно-правові акти з охорони праці
 • Згідно зі ст. 27 Закону України «Про охорону праці» до нормативно-правових актів з охорони праці належать такі документи: правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші документи, обов'язкові для виконання.

Викладач, вчитель, вихователь:

 • Організація роботи з охорони праці у навчально-виховних закладах
 • Викладач, вчитель, вихователь:
 • відповідає за безпечне проведення навчально-виховного процесу, проводить інструктажі з учнями, студентами, вихованцями з охорони праці під час навчальних занять;
 • несе особисту відповідальність за збереження життя і здоров'я вихованців під час навчально-виховного процесу;
 • повідомляє керівника закладу про нещасний випадок, що трапився;
 • організовує надання першої допомоги потерпілому;
 • інструктує вихованців під час проведення позакласних заходів;
 • веде профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед учнів, студентів, вихованців.

Керівник клубу, гуртка, секції:

 • Керівник клубу, гуртка, секції:
 • забезпечує безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, спортивного спорядження (інвентарю) тощо;
 • проводить інструктаж з вихованцями з техніки безпеки на заняттях
 • не дозволяє працювати учням, студентам і вихованцям без відповідного спецодягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту;
 • негайно сповіщає керівника установи про нещасний випадок;
 • несе персональну відповідальність згідно з чинним законодавством за нещасні випадки, що трапились з учнями, студентами і вихованцями під час проведення занять (заходів);
 • веде профілактичну роботу з безпеки життєдіяльності серед учнів, студентів і вихованців.

Вступний інструктаж проводиться на початку занять. Інструктаж проводить працівник служби охорони праці, а за відсутності такого - особа, на яку наказом керівника ЗО покладено ці обов'язки:

 • Вступний інструктаж проводиться на початку занять. Інструктаж проводить працівник служби охорони праці, а за відсутності такого - особа, на яку наказом керівника ЗО покладено ці обов'язки:
 • з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження виробничої практики;
 • у разі екскурсії на підприємство;
 • з усіма вихованцями, учнями, студентами та іншими особами, які навчаються в СЗО, ПЗО, ПТЗО, ВЗО, при оформленні або зарахуванні до ЗО.

Програма вступного інструктажу розробляється службою охорони праці ЗО або призначеною керівником особою. Програма і тривалість вступного інструктажу затверджуються керівником закладу освіти.

 • Порядок проведення інструктажів для вихованців, учнів, студентів
 • Програма вступного інструктажу розробляється службою охорони праці ЗО або призначеною керівником особою. Програма і тривалість вступного інструктажу затверджуються керівником закладу освіти.
 • Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу ), який зберігається в службі охорони праці або в працівника, що відповідає за проведення вступного інструктажу.

Наказ про розподіл (розмежування) функціональних обов'язків.

 • ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
 • Наказ про розподіл (розмежування) функціональних обов'язків.
 • Персональні посадові інструкції працівників з обов'язковим розділом охорони праці, затверджені наказом установи, закладу освіти.
 • Журнал реєстрації нещасних випадків з вихованцями, учнями, студентами.
 • Копії звітів з питань охорони праці.
 • Плани евакуації учасників навчально-виховного процесу на випадок пожежі та інших надзвичайних подій.
 • Положення про організацію роботи з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху тощо.

Катренко Л.А., Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти: Навч. посібник. - Суми: Університетська книга, 2005.

 • ЛІТЕРАТУРА
 • Катренко Л.А., Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти: Навч. посібник. - Суми: Університетська книга, 2005.
 • Законодавство України про працю / Упоряд. І.В.Зуб. - 2-ге вид., доп. -К.: А.С К., 2003 - 304 с. - (Нормативні документи та коментарі).
 • Збірник документів з питань безпеки життєдіяльності в системі освіти.- Львів: ТзОВ «Марка ЛТД», 1997.
 • Збірник документів і матеріалів з охорони праці / Упоряд. В.М. Курило, В.М. Лапін. - Львів: Львівський банківський коледж
 • Охорона праці в школі: 36. нормативних актів / Упоряд. С. Кулешов.- К.: Рад. школа, 1986.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка