20 років Українському реферативному журналу “Джерело”Скачати 29,41 Kb.
Дата конвертації30.01.2017
Розмір29,41 Kb.
 • Національна академія наук України;
 • Інститут проблем реєстрації інформації НАН України
 • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 • 20 років
 • Українському реферативному журналу “Джерело”
 • Київ 6 жовтня 2015
 • В.В. Петров, А.А. Крючин
 • Для вирішення питання інформування науковців і спеціалістів про результати наукових досліджень, організації міжнародного обміну інформацією виник проект створити загально державного Українського реферативного журналу на базі Інституту проблем реєстрації інформації НАН України та Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Поєднання зусиль цих двох організацій дозволило створити національну систему реферування. Видання українського реферативного журналу “Джерело” розпочалося за Постановою Президії НАН України №77 від 16.03.1994 року. Перший номер реферативного журналу “Джерело” вийшов у грудні 1995 року. Реферування всієї науково-технічної літератури та документації - це своєрідний обліково-реєстраційний механізм охоплення масиву наукових вітчизняних публікацій, що видаються на терені України.

УКРАЇНСЬКИЙ РЕФЕРАТИВНИЙ ЖУРНАЛ “ДЖЕРЕЛО” РЕФЕРАТИВНА БАЗА ДАНИХ “УКРАЇНІКА НАУКОВА”

 • Цільове призначення:
 • кумуляція наукової інформації;
 • формування національного реферативного ресурсу;
 • забезпечення вільного доступу до інформації про результати наукової діяльності вітчизняних учених;
 • випуск друкованого видання УРЖ «Джерело»;
 • випуск електронних версій реферативних видань.
 • З початком видання Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України Українського реферативного журналу почалось формування Національної системи реферування наукових видань України. Приєднання у 1998 році до видання українського наукового реферативного журналу “Джерело”розширило можливості обробки інформації, дозволило наблизити його до світових стандартів та переqти до формування реферативної бази даних. У НБУВ в 1998 р була створена Служба реферування наукової літератури, перед якою поставлено завдання:
 • • визначення методики аналітико-синтетичної обробки обов'язкового примірника української наукової літератури кооперативними зусиллями видавництв, бібліотек, органів НТІ та створення ресурсозберігаючих (з використанням принципу одноразового введення інформації) комп'ютерних технологій реалізації цієї методики в системі документальних комунікацій України;
 • • розробки форматного, лінгвістичного і програмно-технологічного забезпечення загальнодержавної реферативної БД, а також вирішення комплексу організаційно-технологічних питань формування її ресурсів в умовах розподіленої первинної обробки української наукової літератури; • підготовка до видання РЖ (визначення складу і тематичного наповнення галузевих серій, періодичності їх випуску, створення програмних засобів автоматизованого генерування текстових файлів випусків РЖ на основі БД );
 • • забезпечення доступу до національних реферативних ресурсів засобами глобальних комп'ютерних мереж.
 • Реферативна база містить 570 тис. записів, щорічне поповнення – 50 тис. записів:
 • журнали і збірники наукових праць ( ~700 журналів) — 66 %
 • монографії — 17 %
 • автореферати дисертацій — 17 %.
 • УРЖ "Джерело" виходить 6 разів на рік у 4-х тематичних серіях:
 • Серія 1 "Природничі науки"
 • Серія 2 "Техніка. Промисловість. Сільське господарство"
 • Серія 3 "Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво"
 • Серія 4 "Медицина. Медичні науки"

Реферативна база даних «Україніка наукова» та український реферативний журнал «Джерело»

 • Х
 • Галузевий розподіл публікацій
 • 16,5%
 • Історія. Історичні науки
 • 4%
 • Економіка. Економічні науки
 • 13%
 • Філософія. Психологія
 • 3%
 • Культура. Наука. Освіта
 • 8,5%
 • 2,5%
 • Держава і право. Юридичні науки
 • 7%
 • Енергетика
 • 2,5%
 • Електроніка. Комп'ютерна техніка
 • 5,5%
 • Хім. і харчові технології
 • 2%
 • Технологія металів. Машинобуд.
 • 5%
 • Хімічні науки
 • 2%
 • Сільське та лісове господарство
 • 4,5%
 • Транспорт
 • 2%
 • Математика. Механіка
 • 4,5%
 • 2%
 • Філологічні науки
 • 4,5%
 • Будівництво
 • 1,5%
 • Фізика. Астрономія
 • 4%
 • Соціологія. Демографія
 • 1%
 • Біологічні науки
 • 4%
 • Інші галузі
 • 0,5%
 •  
 • Відвідування РБД «Україніка наукова» за 2011-2012 рр

Динаміка публікацій

 • Графіки динаміки та кумулятивної кількості публікацій (КПП) в розділах "Науково-інформаційна діяльність. Інформатика ": 1 – ККП; 2динаміка;
 • Динаміка публікацій за розділами РБД: 1 – Інформаційна та обчислювальна техніка;
 • 2Кібернетика
 • 1
 • 2
 • 2
 • Крючин А.А. Дослідження динаміки публікацій з інформатики в реферативній базі даних «Україніка наукова»/ А.А. Крючин, Н.М. Мініна, Л.М. Овсієнко, Н.В. Солоніна // Зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., НБУ ім. В. І. Вернадського . – у друці.

Динаміка публікаційної активності

 • Графіки динаміки книжкового масиву за розділами Інформаційна та обчислювальна техніка і Кібернетика: 1 – автореферати дисертацій; 2 – монографії
 • 1
 • 2
 • II
 • I
 • III
 • IV
 • V

Мережі співавторства з теми «Інформаційна та обчислювальна техніка. Кібернетика»

 • Ланде Д.В. Дослідження мереж співавторства у правовій науці по базі даних «Україніка наукова» / Д.В. Ланде, І.В. Балагура // Правова інформатика. – 2012. – Т.36, №4 – С.50-57.

Автори з найбільшою кількістю зв’язків

 • Інформаційна та обчислювальна
 • техніка. Кібернетика.
 • Юридичні науки.
 • ПІБ
 • кількість зв’язків
 • Кожем'яко В.
 • 88
 • Харченко В.
 • 86
 • Хорошко В.
 • 67
 • Крючин А.
 • 52
 • Сергиенко И.
 • 51
 • Петров В.
 • 50
 • Мартинюк Т.
 • 49
 • Бодянский Е.
 • 48
 • Бидюк П.
 • 47
 • Палагин А.
 • 47
 • Мельник А.
 • 44
 • Кравец В.
 • 43
 • Кузнецов А.
 • 41
 • Кількість зв’язків окремих авторів

Вузли мережі співавторства з інформатики, яким відповідає найбільший рівень центральності

 • Рівень центральності у зваженому графі
 • Центральність як посередництво
 • Центральність за власним вектором
 • Кожем'яко В.
 • 81
 • Харченко В.
 • 2751055.1
 • Харченко В.
 • 1.0
 • Кожем'яко В.
 • 0.015931
 • Хорошко В.
 • 69
 • Бодянский Е.
 • 1492023.8
 • Кожем'яко В.
 • 0.837
 • Хорошко В.
 • 0.010260
 • Бодянский Е.
 • 56
 • Мельник А.
 • 1275277.1
 • Крючин А.
 • 0.745
 • Харченко В.
 • 0.009957
 • Баркалов А.
 • 54
 • Кожем'яко В.
 • 1254255.0
 • Петров В.
 • 0.714
 • Бодянский Е.
 • 0.005954
 • Глушаков С.
 • 52
 • Палагин А.
 • 1184602.1
 • Костюкевич С.
 • 0.558
 • Сергиенко И.
 • 0.005814
 • Харченко В.
 • 52
 • Хорошко В.
 • 1071704.8
 • Мартинюк Т.
 • 0.510
 • Бидюк П.
 • 0.005305
 • Сергиенко И.
 • 51
 • Бидюк П.
 • 1042434.8
 • Шанойло С.
 • 0.480
 • Палагин А.
 • 0.004442
 • Дорошенко А.
 • 51
 • Шевченко А.
 • 1011663.5
 • Хорошко В.
 • 0.459
 • Баркалов А.
 • 0.004251
 • Бидюк П.
 • 50
 • Жуков И.
 • 986974.4
 • Браткевич В.
 • 0.449
 • Дорошенко А.
 • 0.004217
 • Баранник В.
 • 44
 • Анисимов А.
 • 974230.5
 • Плоткин В.
 • 0.437
 • Мартинюк Т.
 • 0.004051
 • Азаров О.
 • 43
 • Кузнецов А.
 • 955300.4
 • Тимченко Л.
 • 0.430
 • Крючин А.
 • 0.004021
 • Кузнецов А.
 • 43
 • Сергиенко И.
 • 918764.1
 • Климнюк В.
 • 0.417
 • Кузнецов А.
 • 0.003940
 • Балагура І.В. Дослідження параметрів важливості вузлів в мережах співавторів /І.В. Балагура, Д.В. Ланде, І.В. Горбов // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2013, - Т.15, №1 –с.45-52.

Кількість авторів та зв’язків у мережі

 • Юридичні науки
 • Інформ. та обчислювальна техніка. Кібернетика
 • Біологічні науки
 • Кількість авторів
 • 8233
 • 10189
 • 14358
 • Кількість зв’язків
 • 25900
 • 18049
 • 45635
 • Середня степінь
 • 6,292
 • 3,522
 • 6,357
 • Середня зважена степінь
 • 2,913
 • 2,423
 • 2,692
 • Діаметр графу
 • 16
 • 23
 • 20
 • Модулярність
 • 0,865
 • 0,94
 • 0,887
 • Сер. коефіцієнт кластеризації
 • 0,841
 • 0,76
 • 0,821
 • К-сть слабко зв’язних компонент
 • 1385
 • 1245
 • 693
 • 5,552
 • 7,689
 • 6,529
 • Пріоритетні напрями розвитку національних реферативних ресурсів (реферативної бази даних «Україніка наукова» та УРЖ «Джерело») на найближчу перспективу
 • – інтеграція загальнонаціональних наукових інформаційних ресурсів: бази даних «Україніка наукова» та повнотекстової електронної бібліотеки «Наукова періодика України», створення на їх основі наукової електронної бібліотеки з розвиненим пошуковим інтерфейсом;
 • покращання користувацького інтерфейсу електронної системи пошуку наукової інформації України за рахунок впровадження системи авторитетних файлів: назв періодичних видань, імен науковців, назв наукових установ, наукового рубрикатора, предметних рубрик тощо;
 • забезпечення існуючих служб реферування розподіленою платформою реферування та систематизації наукових публікацій, створення єдиної постійно поповнюваної реферативної бази даних;
 • – впровадження форматів зручних для безпосереднього постачання реферативної інформації від видавництв наукових періодичних видань;
 • – підвищення зацікавленості вітчизняних учених, наукових інституцій та видавництв у постачанні необхідних метаданих публікацій та повних текстів до загальнонаціональних наукових інформаційних ресурсів, які надають можливість здійснення наукометричного аналізу публікаційної активності науковців, що у підсумку дозволяє визначити ефективність результатів наукової діяльності в різних галузях.

Дякую за увагу!

 • ІПРІ


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка