2016 Програмно-цільовий метод (пцм): визначенняСкачати 26,21 Kb.
Дата конвертації26.01.2017
Розмір26,21 Kb.

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ

МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

2016

Програмно-цільовий метод (ПЦМ): визначення

Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі – метод управління бюджетними коштами для досягнення конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу.

Стаття 2 Бюджетного кодексу України

Передумови запровадження ПЦМ на місцевому рівні

 • У бюджетному процесі програмно-цільовий метод застосовується на рівні державного бюджету та місцевих бюджетів (за рішенням відповідної місцевої ради)
 • Стаття 20

  Бюджетного кодексу України

 • Програмно-цільовий метод на рівні місцевих бюджетів, які мають взаємовідносини з державним бюджетом, застосовується, починається зі складання проектів місцевих бюджетів на 2017 рік
 • Прикінцеві та перехідні положення

  Бюджетного кодексу України

Нормативно-правові акти, що регламентують застосування ПЦМ в Україні

 • Бюджетний кодекс України (нова редакція від 8.07.2010 року №2456-ІV
 • Концепція реформування місцевих бюджетів, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 №308-р (зі змінами 21.07.2010 №1467-р)
 • Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 “Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (зі змінами від 31.01.2012 №59 та від 02.12.2014 №1194)

Нормативно-правові акти, що регламентують застосування ПЦМ в Україні

 • Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, яким затверджені:
  • Інструкція про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів
  • Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання
  • Форма паспорту бюджетної програми місцевого бюджету
  • Форма звіту про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету

Нормативно-правові акти, що регламентують застосування ПЦМ в Україні

 • Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 №96 “Про затвердження тимчасової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів” (зі змінами 23.11.2011 №1488 та від 14.12.2011 №1627)
 • Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 №1195 “Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу”
 • Спільні накази Міністерства фінансів України та галузевих Міністерств про затвердження типових переліків бюджетних програм та результативних показників їх виконання

Галузь

Міністерство

Дата і номер наказу

Органи місцевого самоврядування

Міністерство фінансів України

01.10.2010 №1147

Освіта

Міністерство фінансів України

Міністерство освіти і науки України01.06.2010 №298/519

Охорона здоров’я

Міністерство фінансів України

Міністерство охорони здоров’я України26.05.2010 №283/437

Молодіжні програми

Міністерство фінансів України

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України22.01.2013 №35/41

Соціальний захист

Міністерство фінансів України

Міністерство соціальної політики України24.10.2012 №1116/673

Міністерство фінансів України

Міністерство праці та соціальної політики України27.09.2010 №1097/290

Культура

Міністерство фінансів України

Міністерство культури і туризму України01.10.2010 №1150/41

Фізична культура і спорт

Міністерство фінансів України

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України19.11.2012 №1202/1291

Інші

Міністерство фінансів України

27.07.2011 №945 (в редакції наказу від 30.11.2012 №1260)

Нормативно-правові акти, що регламентують застосування ПЦМ в Україні

 • Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 “Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів”
 • Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 №608 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм” (зі змінами 12.01.2012 №13
 • Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2013 №31-05110-14-5/27486 щодо удосконалення методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядником коштів місцевих бюджетів
 • Лист Міністерства фінансів України від 17.02.2016 №31-05110-14-8/4647 – форми та терміни звітування у 2016 році

ПЦМ у бюджетному процесі


Звіт про виконання бюджету

Особливості програмно-цільового та постатейного (традиційного) методів формування бюджету


Відповідальність керівників установ та організація за досягнення результатів бюджетних програм

Номінальна відповідальність за результати діяльності бюджетних установ та якість послуг, що надаються

Бюджет спрямований на отримання найбільш ефективних результатів від здійснення бюджетних видатків

Бюджет спрямований на утримання бюджетних установ, їх мережі

Бюджет складається у розрізі бюджетних програм та КЕКВ

Бюджет складається у розрізі бюджетних функцій та КЕКВ

Обґрунтування видатків «від майбутньо-го» на основі визначених цілей здійснен-ня видатків і показників соціально-еконо-мічної ефективності й результативності

Обґрунтування видатків здійснюється на основі «історичних» даних, без доцільності видатків та якості бюджетних послуг

Планування бюджету здійснюється на середньострокову перспективу – 3 роки

Планування бюджету здійснюється на короткострокову перспективу – 1 рікПрограмно-цільовий метод

Постатейний (традиційний) метод

Ключові умови запровадження ПЦМ:

 • Стратегічне планування
 • Середньострокове планування бюджету
 • Головний розпорядник бюджетних коштів:

 • розробляє плани діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;
 • організовує та забезпечує на підставі плану діяльності складання бюджетного запиту;

Бюджетна програма: визначення

Бюджетна програма –

сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та очікуваного результату, визначення та реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій;

Бюджетний кодекс України. Ст. 2, п.4

Бюджетні програми

визначаються головними розпорядниками бюджетних коштів

 • Відповідальний виконавець бюджетних програм визначається головним розпорядником бюджетних коштів за погодженням з місцевим фінансовим органом. Ним може бути: - головний розпорядник бюджетних коштів за бюджетними програмами, виконання яких забезпечується його апаратом,
 • - та/або розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня, який виконує бюджетні програми у системі головного розпорядника. Відповідальний виконавець безпосередньо забезпечує та/або координує виконання однієї чи ряду бюджетних програм у системі головного розпорядника, є юридичною особою, має окремий рахунок та бухгалтерський баланс.

  Відповідальні виконавці у розрізі підпрограм бюджетної програми не визначаються.

Паспорт бюджетної програми

документ, що визначає мету, завдання, напрями використання бюджетних коштів, відповідальних виконавців, результативні показники та інші характеристики бюджетної програми відповідно до бюджетного призначення, встановленого рішенням про місцевий бюджет.

Стаття 2 п. 40 Бюджетного кодексу України

Основні терміни складання паспортів та звітності про виконання паспортів


Найменування

Терміни

Розроблення проектів паспортів бюджетних програм і подача їх до місцевого фінансового органу

Протягом 30 днів після набрання чинності pішенням пpо місцевий бюджет

Протягом тижня у разі настання випадків, визначених пунктом 1.3. Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання

Затвердження паспортів бюджетних програм

Протягом 45 днів від дня набрання чинності pішенням пpо місцевий бюджет, a у інших випaдкaх - протягом двох тижнів після настання відповідних випадків

Надання місцевому фінансовому органу паспорту бюджетної програми в електронному вигляді

У триденний строк від дня затвердження наказу про паспорт бюджетної програми

Доведення до відповідальних виконавців інформації про затверджені паспорти бюджетних програм (копій відповідних наказів і паспортів)

У тижневий стpок від дня зaтвеpдження нaкaзу пpо пaспоpти бюджетних пpогpaм

Інформування відповідних теpитоpіaльних оpгaнів Деpжaвної кaзнaчейської служби Укpaїни шляхом подaння їм копій наказу про затвердження паспортів бюджетних програм та копій самих пaспоpтів.

Не визначений (відповідно до наказу МФУ від 23.08.12 №938 для кошторисів – термін 5 робочих днів після їх затвердження)

Звіти про виконання паспортів місцевих програм

У терміни, визначені для подання зведеної річної фінансової та бюджетної звітності

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм.

Протягом 30 днів після складання звіту про виконання паспорта бюджетної програми

Випадки, визначені пунктом 1.3. Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання

 • прийняття змін до рішення про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм;
 • зміни інформації та зміни показників, затверджених у паспортах бюджетних програм, необхідність у внесенні яких з об'єктивних причин виникла в процесі виконання бюджету і які відповідають меті та завданням бюджетної програми;
 • перерозподілу видатків за бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику;
 • перерозподілу видатків за підпрограмами у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених на виконання бюджетної програми;
 • внесення змін до розпису місцевого бюджету, які призводять до зміни результативних показників бюджетної програми (підпрограми);
 • внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної установи в частині власних надходжень бюджетних установ, що призводять до виникнення нових завдань бюджетної програми (підпрограми).

Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів

 • П.10.1 Відповідно до встановлених повноважень органи Казначейства здійснюють контроль за наявністю відповідних бюджетних асигнувань для взяття бюджетних зобов'язань та відповідністю взятих бюджетних зобов'язань певним бюджетним асигнуванням за відповідними кодами економічної класифікації видатків та паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі).
 • П.10.8 Платіжне доручення не приймається до виконання у разі:
 • і) відсутності затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми, крім бюджетних програм, за якими не складаються паспорти бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі).

  Наказ МФУ від 23.08.2012 №938 (зі змінами)

Зверніть увагу:

Показники виконання програм базуються на:

 • Меті та завданнях програми;
 • Вимірюванні одного і того самого об’єкту за певний проміжок часу;
 • Використанні даних, що є доступними для учасників бюджетного процесу.
 • Мають підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

Підсумки виконання бюджетних програм

 • Звіт про виконання паспорту бюджетної програми
 • Оцінка ефективності бюджетної програми
 • Порівняльний аналіз ефективності бюджетних програм
 • Результати оцінки ефективності бюджетних програм є підставою для прийняття рішень про внесення в установленому порядку змін до бюджетних призначень поточного бюджетного періоду, відповідних пропозицій до проекту бюджету на плановий бюджетний період та до прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, включаючи зупинення реалізації відповідних бюджетних програм.

Дякуємо за увагу!

Дякуємо за увагу!База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка