9 факультетів 4 міжнародні програми та факультет-програмиДата конвертації11.01.2017
Розмір42,3 Kb.

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Талановиті Наполегливі

Ерудовані

Успішні

Ваш надійний путівник у майбутнє

Магістратура

Докторантура

Аспірантура

9 факультетів

4 міжнародні

програми та

факультет-програми

3 коледжі

6 інститутів

57 кафедр

які здійснюють підго-

товку за:

4 філії

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТИ ТА ФАКУЛЬТЕТИ ТНЕУ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ім. Б.Д.ГАВРИЛИШИНА►УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКА ПРОГРАМА З КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК

(за напрямом підготовки комп’ютерні науки)► УКРАЇНСЬКО-НІДЕРЛАНДСЬКА ФАКУЛЬТЕТ-ПРОГРАМА►УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКА ФАКУЛЬТЕТ-ПРОГРАМА►УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКА ПРОГРАМА

(за всіма акредитованими напрямами підготовки)напрями підготовки:

– маркетинг

– менеджмент

– міжнародна економіка

– міжнародні економічні відносини

– міжнародна інформація

– туризм

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ І АУДИТУ

напрями підготовки:

– облік і аудитФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ

напрями підготовки:

фінанси і кредит

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

напрями підготовки:

– економіка підприємств

– менеджмент

– управління персоналом та економіка праці

ФАКУЛЬТЕТ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ

напрями підготовки:

– економічна теорія

фінанси і кредит

ІНСТИТУТИ ТА ФАКУЛЬТЕТИ ТНЕУ

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

напрями підготовки:

– економіка підприємств

– облік і аудит

– менеджмент

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

напрями підготовки:

– економічна кібернетика – програмна інженерія

– ком’ютерна інженерія – комп’терні науки

– системна інженеріяЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

напрями підготовки:

– правознавство – соціальна робота

– документознавство та інформаційна діяльність – психологія

ІНСТИТУТИ ТА ФАКУЛЬТЕТИ ТНЕУ

ФАКУЛЬТЕТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

напрями підготовки:

– менеджмент

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

– здійснює підготовку фахівців за заочною, заочно-дистанційною та

дистанційною формами навчання

– здійснює довузівську та післядипломну підготовку

НОВОВОЛИНСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

напрями підготовки:

– економіка підприємства – фінанси і кредит

– менеджмент – облік і аудит

ЧОРТКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА І БІЗНЕСУ

напрями підготовки:

– облік і аудит – фінанси і кредит

ІНСТИТУТИ ТА ФАКУЛЬТЕТИ ТНЕУ

ІНСТИТУТИ ТА ФАКУЛЬТЕТИ ТНЕУ

ВІННИЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ

напрями підготовки:

– економіка підприємства – фінанси і кредит

– облік і аудит

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

напрями підготовки:

– менеджмент – фінанси і кредит

– маркетинг – облік і аудит

– міжнародна економіка

ЄРЕВАНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

напрями підготовки:

– фінанси і кредит – облік і аудит

– комп’ютерна інженерія

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА ФІЛІЯ

напрями підготовки:

– фінанси і кредит

ЛУЦЬКА ФІЛІЯ

напрями підготовки:

– фінанси і кредит

– облік і аудит

САМБІРСЬКА ФІЛІЯ

напрями підготовки:

– економічна кібернетика

– програмна інженеріяСВАЛЯВСЬКА ФІЛІЯ

напрями підготовки:

– фінанси і кредит

– облік і аудит

ФІЛІЇ ТНЕУ

КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ, ПРАВА ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

спеціальності:

– правознавство – фінанси і кредит

– організація виробництва – обслуговування комп’ютерних

систем і мережКОЛЕДЖ ЧОРТКІВСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПІДПРИЄМНИЦТВА І БІЗНЕСУ

спеціальності :

– фінанси і кредит – оціночна діяльність

– бухгалтерський облік – інформаційна діяльність підприємств

ВІННИЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

спеціальності :

– правознавство – фінанси і кредит

– економіка підприємства бухгалтерський облік

КОЛЕДЖІ ТНЕУ

ПЕРЕЛІК СЕРТИФІКАТІВ ЗНО

ПРЕДМЕТИ ЗНО

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ

Факультети/інститути, фахові спрямування

1. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (базовий рівень)

2. МАТЕМАТИКА (базовий рівень)

3. ІНОЗЕМНА МОВА

ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ

КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

- програмне забезпечення систем

МЕНЕДЖМЕНТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ім. Б.Д. Гаврилишина

- менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

- менеджмент туристичного та готельного бізнесу

► УКРАЇНСЬКО-НІДЕРЛАНДСЬКА ФАКУЛЬТЕТ-ПРОГРАМА

- міжнародний менеджмент

ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

- менеджмент організацій та адміністрування

- логістика

- менеджмент закладів охорони здоров’я

- менеджмент спортивних організацій

АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

- менеджмент і правове забезпечення агропромислового виробництва

- менеджмент природокористування та економіка довкілля

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

- управління у сфері економічної конкуренції

- муніципальний менеджмент

ПЕРЕЛІК СЕРТИФІКАТІВ ЗНО

ПРЕДМЕТИ ЗНО

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ

Факультети/інститути, фахові спрямування

1. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

(базовий рівень)

2. МАТЕМАТИКА

(базовий рівень)

3. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ФІНАНСИ І КРЕДИТ

ФІНАНСІВ

- фінанси; - оподаткування;

- фінанси у системі митних органів; - страхова справа;

- фінанси суб’єктів господарювання

БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ

- банківська справа

ОБЛІК І АУДИТ

АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

- облік і правове забезпечення АПВ

ОБЛІКУ І АУДИТУ

- облік і правове забезпечення підприємницької діяльності

- облік і контроль в державному секторі економіки

- облік і контроль у сфері послуг

- облік і правове забезпечення інвестиційної діяльності

- контроль і ревізія

ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА

КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

- інформаційні технології в економіці

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

- економіка і фінанси підприємств агропромислового виробництва (з правом викладання основ економіки)

ПЕРЕЛІК СЕРТИФІКАТІВ ЗНО

ПРЕДМЕТИ ЗНО

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ

Факультети/інститути, фахові спрямування

1. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

(базовий рівень)

2. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

3. ГЕОГРАФІЯ

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЮРИДИЧНИЙ

СОЦІАЛЬНА РОБОТА

ТУРИЗМ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ім. Б.Д. Гаврилишина

- управління готельно-туристичним та ресторанним бізнесом

1. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (базовий рівень)

2. ІНОЗЕМНА МОВА

3. ГЕОГРАФІЯ

МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ім. Б.Д. Гаврилишина

МАРКЕТИНГ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ім. Б.Д. Гаврилишина

►УКРАЇНСЬКО-НІДЕРЛАНДСЬКА ФАКУЛЬТЕТ-ПРОГРАМА

- міжнародний маркетинг

ПЕРЕЛІК СЕРТИФІКАТІВ ЗНО

ПРЕДМЕТИ ЗНО

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ

Факультети/інститути, фахові спрямування

1. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (базовий рівень)

2. ІНОЗЕМНА МОВА

3. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ім. Б.Д. Гаврилишина

ПРАВОЗНАВСТВО

ЮРИДИЧНИЙ

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ім. Б.Д. Гаврилишина

- європейська економіка

- міжнародний туризм- світова економіка і міжнародне право

► УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКА ФАКУЛЬТЕТ-ПРОГРАМА

- міжнародні фінанси

► АНГЛОМОВНА ПРОГРАМА З МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ

1. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (базовий рівень)

2. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

3. БІОЛОГІЯ

ПСИХОЛОГІЯ

ЮРИДИЧНИЙ

ПЕРЕЛІК СЕРТИФІКАТІВ ЗНО

ПРЕДМЕТИ ЗНО

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ

Факультети/інститути, фахові спрямування

1. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (базовий рівень)

2. МАТЕМАТИКА (базовий рівень)

3. ФІЗИКА

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ім. Б.Д. Гаврилишина

► УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКА ПРОГРАМА

З КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК (англомовна програма)

КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

- комп’ютерні системи та мережі

- спеціалізовані комп’ютерні системи

СИСТЕМНА ІНЖЕНЕРІЯ

КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

1. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (базовий рівень)

2. МАТЕМАТИКА (базовий рівень)

3. ГЕОГРАФІЯ

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

(з правом викладання основ економіки)ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ

ФАХОВІ ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА ЗА ГАЛУЗЯМИ ЗНАНЬ:– економіка та підприємництво,

менеджмент і адміністрування – з основ економіки– право – з основ правознавства– інформатика та обчислювальна техніка – з основ інформатики

ФАХОВІ ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА ЗА ГАЛУЗЯМИ ЗНАНЬ:– економіка та підприємництво,

менеджмент і адміністрування – з економіки– культура – з документознавства– право – з правознавства– соціальне забезпечення – з психології– міжнародні відносини – з міжнародних відносин– сфера обслуговування – з туризму– інформатика та обчислювальна техніка, автоматика та управління – з інформатики та обчислювальної техніки

Два рівні складності сертифікаційної роботи (тесту) Абітурієнти складатимуть тести ЗНО з української мови і літератури та математики двох рівнів складності – базового і поглибленого, обрати який слід буде під час реєстрації.

Що нового в ЗНО

Державна підсумкова атестація (ДПА) з української мови

Для усіх випускників загальноосвітніх навчальних закладів 2015 року результати ЗНО з української мови і літератури зараховуватимуться як результати ДПА.Що нового в ЗНО

Що нового в ЗНО

Встановлення «порогового бала»

Для визначення результатів ЗНО-2015 з кожного предмета буде встановлено «пороговий бал», тобто та кількість тестових балів, яку може набрати мінімально підготовлений абітурієнт. Учасники тестування, які не подолають «поріг», не зможуть використати результат ЗНО з цього предмета для вступу до ВНЗ. Усі абітурієнти отримають оцінку за шкалою від 100 до 200 балів.Дворівневі тести ЗНО

Українська мова і література

та математика

два рівні складності

БАЗОВИЙ

ПОГЛИБЛЕНИЙ

УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА

БАЗОВИЙ РІВЕНЬ

ПОГЛИБЛЕНИЙ РІВЕНЬ

ЧАС ВИКОНАННЯ

150 хвилин

210 хвилин

УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА

БАЗОВИЙ РІВЕНЬ

ПОГЛИБЛЕНИЙ РІВЕНЬ

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

1-12 балів

(зараховується як ДПА)

34 завдання

з української мови24 завдання

з української літератури16 завдань

підвищеної складності100-200 балів

(для ВНЗ, які визначили рівень сертифіката - базовий)

100-200 балів

(для ВНЗ, які визначили

рівень сертифіката - поглиблений)

МАТЕМАТИКА

БАЗОВИЙ РІВЕНЬ

ПОГЛИБЛЕНИЙ РІВЕНЬ

ЧАС ВИКОНАННЯ

130 хвилин

210 хвилин

МАТЕМАТИКА

БАЗОВИЙ РІВЕНЬ

ПОГЛИБЛЕНИЙ РІВЕНЬ

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

30 завдання

з алгебри та геометрії6 завдань

підвищеної складності100-200 балів

(для ВНЗ, які визначили рівень сертифіката - базовий)

100-200 балів

(для ВНЗ, які визначили

рівень сертифіката - поглиблений)

КОНКУРСНИЙ БАЛ

10% вага середнього бала документа про повну середню освіту

30% сертифікат

з української мови і літе-ратури (базовий рівень)+ 5%

бал за особливі успіхи

30% сертифікат №2

за вибором ВНЗ

30% сертифікат №3

за вибором ВНЗ

100-200

балів

ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ

Вступник особисто присвоює своїм заявам пріоритетність від 1 до 15.

Зміна пріоритетів впродовж вступної кампанії не допускається!Як правильно визначити пріоритетність і як відбуватеметься надання рекомендацій

13

14

15

10

11

12

7

8

9

4

5

6

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ВСТУПНИКА

НА ВИБІР МІСЦЯ НАВЧАННЯ

ВНЗ

№1

ВНЗ

№2

ВНЗ

№3

ВНЗ

№4

ВНЗ

№5

1

3

2

ПОДАЧА ЗАЯВ

ПРІОРИТЕТ

Гіпотетично Ваш конкурсний бал – 187 балів

Прохідні бали по ВНЗ за конкурсними групами:

ВНЗ №1 – “заява з пріоритетом – 1” – 189,0 балів

– “заява з пріоритетом – 2” – 192,0 балів

– “заява з пріоритетом – 3” – 186,5 балів

ВНЗ №2 – “заява з пріоритетом – 4” – 188,5 балів

– “заява з пріоритетом – 5” – 183,0 балів

– “заява з пріоритетом – 6” – 191,0 балів

ВНЗ №3 – “заява з пріоритетом – 7” – 186,0 балів

– “заява з пріоритетом – 8” – 186,5 балів

– “заява з пріоритетом – 9” – 190,5 балів

ВНЗ №4 – “заява з пріоритетом – 10” – 179,5 балів

– “заява з пріоритетом – 11” – 181,0 балів

– “заява з пріоритетом – 12” – 178,5 балів

ВНЗ №5 – “заява з пріоритетом – 13” – 177,5 балів

– “заява з пріоритетом – 14” – 183,0 балів

– “заява з пріоритетом – 15” – 190,5 балів

За результатами конкурсу Ви проходите в таких конкурсних групах:

13

14

15

10

11

12

7

8

9

4

5

6

1

3

2

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ВСТУПНИКА

НА ВИБІР МІСЦЯ НАВЧАННЯ

– прохідний бал

– прохідний бал вище Вашого

Згідно з Умовами прийому в 2015 році Ви будете рекомендовані за найвищим пріоритетом з числа зазначених Вами під час подання заяв.

У Вашому випадку це заява з пріоритетом № 3.

Отже, заяви з нижчими пріоритетами не беруть участі у конкурсному відборі, при цьому зберігається право на участь у конкурсі за пріоритетами 1 та 2.13

14

15

10

11

12

7

8

9

4

5

6

1

3

2

У разі, якщо Ви не подали оригінали документів до ВНЗ за пріорите-том № 3 до 05 серпня 2015 року (до 18.00 годин) то Ви втрачаєте право на зарахування на місця державного замовлення в цій конкурсній групі.РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ВСТУПНИКА

НА ВИБІР МІСЦЯ НАВЧАННЯ

3

Згідно з Умовами прийому в 2015 році оновлений список рекомендованих до зарахування оприлюднюється 07 серпня 2015 року до 12.00 години.

У Вашому випадку зберігається можливість бути рекомендова-ним до зарахування на місця державного замовлення за пріори-тетами 1 або 2 (за умови достатності балів).

1

2

Прохідні бали по ВНЗ за оновленим списком:

ВНЗ №1 – “заява з пріоритетом – 1” – 187,0 балів

– “заява з пріоритетом – 2” – 190,0 балів

Подати оригінали документів до ВНЗ за оновленим списком потрібно до 07 серпня 2015 року (до 17.00 годин).РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ВСТУПНИКА

НА ВИБІР МІСЦЯ НАВЧАННЯ

Як правильно зробити свій вибір?

ВИБІР ВНЗ

Правильно розставте пріоритети!

Реально оцініть свої можливості!

ТЕРМІНИ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ

ОКР молодший спеціаліст – з 10 липня до 24 липня

ОС бакалавр (на основі ЗНО) – з 10 липня до 01 серпня (до 12.00 год.)

ОС бакалавр (з правом здачі вступних іспитів та проходження співбесіди) – з 10 липня до 24 липня

ОС бакалавр (за скороченими програмами) – з 10 липня до 24 липня

ОКР спеціаліст, ОС магістр – з 06 липня до 24 липня

ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

ОКР молодший спеціаліст – з 25 липня до 01 серпня

ОС бакалавр – з 25 липня до 01 серпня

ОКР спеціаліст, ОС магістр – з 07 липня до 01 серпня

ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ

оприлюднення першого рейтингу та надання рекомен-дації щодо зарахування – 2 серпня, до 12.00 годин

вибір вступниками місця навчання відповідно до зазначених пріоритетів – до 05 серпня, 18.00 годин

оприлюднення оновленого списку рекомендованих до зарахування – 07 серпня, до 12.00 годинТЕРМІНИ ЗАРАХУВАННЯ

за державним замовленням – не пізніше 12.00 год. 08 серпня

за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) – не пізніше 14 серпня

ДЕ НАС ШУКАТИ ?

www.tneu.edu.uaТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ ТНЕУ

Адреса: м. Тернопіль,

вул. Львівська, 11 (корпус №1)

Графік роботи:

Щоденно з 9-00 до 17-00 год.

Обідня перерва з 13-00 до 14-00.

тел. (0352) 47-50-60

http://www.tneu.edu.ua

e-mail: pk@tane.edu.ua Skype: pk_tneu

Довузівська підготовка: (0352) 53-95-92

Післядипломна освіта та підвищення кваліфікації:

(0352) 47-58-51; 53-99-96

Відділ по роботі з іноземними громадянами: (0352) 47-58-73

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЛАСКАВО ПРОСИМО

ДО НАС НА НАВЧАННЯ


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка