Адміністративні послугиСкачати 31,32 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір31,32 Kb.

Адміністративні послуги


Стан реформування та стратегія розвитку електронних послуг

Чміль Леся

Директор департаменту ІТ, документообігу та електронних сервісів(07.10.2012 ) –

перший крок до реформування сфери адміністративних послуг

вперше дав визначення адміністративної послуги (яке включає в себе, зокрема, ліцензії, дозвільні документи);

Довідково: адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень державними органами за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи.

Поточний стан : Закон України “Про Адміністративні послуги”

Встановив основні вимоги до організаційного забезпечення надання адміністративних послуг:
 • Центри надання адміністративних послуг
 • Суб'єкти надання послуг
 • Через Єдиний державний портал адміністративних послуг
 • Встановив заборону надання адміністративних послуг підприємствами, установами, організаціямиПоточний стан : Закон України “Про Адміністративні послуги”

Поточний стан: передумови для реформування

 • безпідставно велика кількість адміністративних послуг, які надаються громадянам і бізнесу та необґрунтована вартість послуг;
 • складність процедур надання окремих адміністративних послуг;
 • нашарування на адміністративні послуги супутніх оплатних додаткових неадміністративних послуг
 • надмірна комерціалізація сфери послуг через делегування управлінських функцій, госпрозрахунковим структурам, що мають на меті максимізацію комерційних прибутків
 • законодавче визначення надання адміністративних послуг визначено законом “ Про адміністративні послуги ”
 • Міністерство Економічного розвитку визначений як регулятор в сфері адміністративних послуг, але існує організаційна розбалансованість


Ситуація на 2016: реєстр послуг

Відсутній реєстр послуг

Реєстр послуг фактично відсутній. Існує певна сукупність

Різноманітних реєстрів інформації про послуги . Сукупна

кількість записів в таких реєстрах складає 160733, послуги в

багатьох випадках по суті є однаковими але мають різні назви,

що свідчить про невпорядкованість такого реєстру.

В поточній ситуації існує проект закону, що має на меті

впорядкувати реєстр, та визначає загальну кількість послуг 562.

Зайві послуги

Поточний каталог послуг включає багато послуг що не цікаві

споживачам, але є важливими для інших державних агенцій як

проміжні документи


160 733

Ситуація на 2016:


Місцеві органи самоврядування

Державне агентство з питань електронного урядування

Центральні органи виконавчої влади

Стратегія реформування

Визначаємо принципи та напрямки

Здійснити системну зміну у сфері адміністративних послуг шляхом впровадження принципів “держава для громадянина” та “сервісної держави”

Головні сфери змін


Упорядкування адміністративних послуг

Удосконалення процедур надання адміністративних послуг

Підсилення ЦНАПів

Надання адміністративних послуг в електронній формі

Створення Єдиного порталу надання адмін. послуг

Створення окремих порталів надання адміністративних послуг будь-ким

Це зручно для чиновника, але не для громадянина:

ПОРТАЛ 1


ІНСТАНЦІЯ 1

ПОРТАЛ 2


ІНСТАНЦІЯ 2

ІНСТАНЦІЯ 3

ПОРТАЛ 3

ІНСТАНЦІЯ 4

ПОРТАЛ 4

ІНСТАНЦІЯ 5

ІНСТАНЦІЯ 6

ІНСТАНЦІЯ 7

ІНСТАНЦІЯ 8

ІНСТАНЦІЯ 9

ІНСТАНЦІЯ 10

ПОРТАЛ 150

ІНСТАНЦІЯ 200

ІНСТАНЦІЯ 250

ІНСТАНЦІЯ 300

перенесення хаосу в електронний формат;

штучне збільшення платних послуг;

продовження традиції «бігання по кабінетах», тільки тепер в електронному вигляді;

десятки тисяч послуг, часто різних за назвою, проте однакових по суті.

Переорієнтація бюрократичної машини на комплексне вирішення потреб громадян, а не на видачу окремих довідок

ЄДИНИЙ ПОРТАЛ

ПОРТАЛ 5

ПОРТАЛ 6


ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ ГРОМАДЯНИНА

зникнення поля для корупції через відсутність громадянина у процесі збору довідок;

для громадянина держава тепер стає однією сторінкою в інтернеті, а не сотнею різних інстанцій.

через портал людина замовляє вирішення проблеми, а не довідку;Концепція one stop shop:

Великобританія

Німеччина

Франція


Естонія

Мають єдині портали:

Міністерство не монополізує цю сферу,

органи влади зберігають свої функції.

Єдиний портал – для зручності громадянина.

Світовий досвід у сфері надання електронних адміністративних послуг

 • 21% населення використовує он-лай послуги
 • Оцінка повноти послуг 78 при середній 45 в ЄС

Польща

Великобританія

Естонія

Німеччина

Збудований в рамках національної програми створення платформи для електронних послуг.

Створений для уніфікації способів надання послуг, та зменшенню витрат держслужбовців.

 • 18% населення використовує он-лай послуги
 • Оцінка повноти послуг 75 при середній 45 в ЄС

Єдиний портал Адміністративних послуг
 • 37% населення використовує он-лай послуги
 • Оцінка повноти послуг 8.6 при середній 45 в ЄС

Єдиний портал Адміністративних послуг

Концепція розвитку публічної адміністрації визначає електронні послуги як пріоритетний спосіб розвитку адміністрації


 • 38% населення використовує он-лай послуги
 • Оцінка повноти послуг 94 при середній 45 в ЄС

Належить до країн з найбільш інтегрованими електронними послугами населенню, що включає і аспекти e-health

Єдиний портал Адміністративних послуг

Єдиний портал Адміністративних послуг

Суттєвий фокус у розвитку електронних послуг полягає в стандартизації процесів та архітектури надання послугУніфікація та концентрація послуг в центральних порталах є пріоритетними у розвитку послуг європейських країн

Наступні кроки:

Надання адміністративних послуг в електронній формі

Концепція побудови порталу

Єдиний Державний портал адміністративних послуг

Принципи взаємодії та інтеграції

Стратегія впровадження

Концепція побудови Єдиного порталу адміністративних Послуг


Концепція побудови Єдиного порталу

Принцип «Громадянин на першому місці»

Держава є цілісним суб’єктом надання послуг, при якому максимально спрощуються процедури їх надання, а проміжні етапи – елімінуються.Держава

Громадянин

В світовій практиці такі моделі визначені як елементи електронного врядування G2C (government to citizen), G2B (government to business)Концепція побудови порталу

Портал надає інтегровані послуги, реалізує модель one-stop-shop

Рівень Технологій

Рівень розвитку послуг

Низький рівень розвитку

Високий рівень розвитку

Низький

Високий


Портал дозволяє замовляти послуги та отримувати результати в електронному вигляді

Портал надає інтерактивну інформацію про послуги

Портал надає тільки інформацію про послуги та суб'єктів надання

*Stage-models for public e-services - investigating conceptual foundations. Anders Persson and Göran Goldkuhl


WWW.POSLUGY.GOV.UA


Єдиний державний портал адміністративних послуг
 • Повна інформація про реєстр, суб ’ єкти, ЦНАПи
 • Завантаження та заповнення необхідних форм он-лайн
 • Замовлення адміністративних послуг он-лайн
 • Отримання 12 послуг МЕРТ та 4 послуги Державної архітектурно-будівельної інспекції України в електронному вигляді
 • Інтеграція інших органів державної влади
 • Розширення методів ідентифікації користувачів
 • Створення платіжного шлюзу
 • Розширення функціоналу особистого кабінету

Що далі?

Єдиний Державний портал адміністративних послуг:

Головні завдання – 1/3

Надання послуг залежить від структурованого та актуального реєстру послуг, що є основою для подальшої оптимізації послуг та впровадження максимально зручного обслуговування


 • Реструктуризацію даних реєстру (уніфікації послуг, десуб’єктивізація)
 • Встановлення взаємозв’язку між послугами та суб’єктами надання
 • Розробка принципів групування послуг (життєві ситуації, типи послуг)
 • Використання принципів «відкритих форматів» (що забезпечує вільний доступ для 3-х сторін)

Єдиний Реєстр Послуг

Необхідні вимоги для Реєстру

Єдиний Державний портал адміністративних послуг:

Головні завдання – 2/3

Особистий кабінет

Використання персонального кабінету користувача може послужити основою для реалізації концепціїone-stop-shop, що забезпечує уніфікований спосіб взаємодії з державними органами
 • Робота з персональними даними
 • Формування запитів щодо надання послуг
 • Відслідковування процесу надання послуг
 • Отримання результатів послуги
 • Впровадження проактивної взаємодії з державними

 • органами
 • Застосування для інших елементів електронних

 • послуг (наприклад, е-health)

Основні функції Кабінету

Подальше вдосконалення

Єдиний Державний портал адміністративних послуг:

Головні завдання – 3/3

Ідентифікація та захист персональних даних
 • Забезпечити надійні методи ідентифікації

 • (у тому числі ідентифікаційних карт, bankID,

  MobileID і т.д.)


 • Забезпечення достовірності наданої інформації
 • Забезпечення безкомпромісної безпеки персональних даних
 • Методи ідентифікації можуть варіюватися залежно від послуги і уподобань споживачів
 • Метод ідентифікації може включати в себе

 • фізичну верифікацію , якщо це необхідно.

Інформаційні системи 3х сторін

ЦНАПи

Надавачі послугСистема ідентифікації

Особистий

кабінет

Реєстр послуг

E-document

Система взаємодії та стандарти

Єдиний Державний Портал Адміністративних Послуг:

Приклад архітектури

Принципи взаємодії та інтеграції

Єдиний портал

Бізнес-процес послуг

Е-черга

Інформація

Власні ІС

Бізнес-процес послуг

Інформація

Власні ІС

Реєстр послуг

Ідентифікація

Особистий Кабінет

ЦНАПи

Суб’єкти надання послуг

Стратегія впровадження

Пілот

Стратегія

Національний портал

Надання Послуг

2016

2017

Запуск пілотного проекту:

Фіналізація Стратегії

Розгортання національного порталу

Впровадження е-послуг

Short term

Mid term

Long Term

Впорядкування реєстру послуг

Відпрацювання методологічних аспектів

Послуги МЕРТ

Інтеграція інших послуг

Дорожня карта впровадження послуг

Побудова функціональної архітектури системи електронних послуг , включаючи портал, методи інтеграції

Впровадження національного порталу включно з методами ідентифікації, інтеграційних механізмів, платіжних механізмів

Надання е-послуг в послідовності, що визначається популярністю та готовністю суб’єктів надання

Подальше вдосконалення

Стратегія впровадження – Дорожня карта

Запуск Пілоту

Оновити реєстр послуг

Надати шаблони послуг

Оцінка стану порталу

Розробка відсутніх функцій

Методи ідентифікації

Платформа взаємодії

Інтеграційні та е-док стандарти

Концепція е-послуг

Принципи інтеграції ОДВ та МС

Пілот е-послуг МЕРТ та ДАБІ

Платежі та біллінг

Удосконалення законодавства

Формування PMO

Модернізація порталу

Підготувати RFP

Інтеграція е-послуг

Оптимізація послуг у сфері ліцензування

Запуск порталу в пром. експлуатацію

Подальша інтеграція послуг

Побудова КСЗІ

Програма вдосконалення

Про активна модельКінець 2015

2016

2017-2020

30 % послуг отриму-

ються в елект. формі

80 послуг ІІІ рівня, 40 послуг IV рівняСтратегія впровадження – Дорожня карта 1/5

Впровадження пілотного проекту порталу

Мета: Оптимізація Реєстру послуг, випробовування концептуальних підходів: персонального кабінету, методів ідентифікації, інтеграції з іншими державними органами

Ключові елементи дорожньої карти
 • Оцінити поточну ситуацію, існуючі версії порталів (провести due diligence, технічну оцінку, функціональний аналіз, питання безпеки, технічну платформу)
 • Розробити відсутні функціональні елементи порталу
 • Оновити реєстр послуг (оптимізація структури реєстру, оновлення інформації про послуги, суб’єктів надання послуг)
 • Надати шаблони та зразки документів що можуть бути попередньо заповнені
 • Впровадження електронних послуги для тестування (вибрати послуги, проаналізувати та оптимізувати бізнес процеси, провести організаційні зміни для підтримки бізнес процесів)
 • Запуск пілотного проекту (початок замовлень послуг електронним шляхом)

Стратегія впровадження – Дорожня карта 2/5

Ініціація/Аналіз/Дизайн

Ключові елементи дорожньої карти:

Стратегія порталу: сформувати стратегію порталу з врахуванням досвіду пілотного проекту, збудувати функціональну архітектуру

Управління проектом: Розробити структуру керування проектом для впровадження електронних послуг та порталу

Розробка нормативно-правової бази: Розробити структурований підхід для гармонізації нормативно-правової бази, що забезпечує надання послуг електронними шляхом. Зміни в законодавстві повинні проводитись паралельно з планом впровадження електронних адміністративних послуг.

Принципи інтеграції ( ОДВ та МС): Розробити правила інтеграції, спосіб інтеграції існуючих інформаційних систем, задіяних в наданні адміністративних послуг, до єдиного порталу. Інтеграція повинна забезпечити максимально ефективну взаємодію уникаючи функціонального дублювання.

Стратегія впровадження – Дорожня карта 3/5

Ініціація/Аналіз/Дизайн

Ключові елементи дорожньої карти :

Принципи оптимізації послуг: Для надання послуг, цільові бізнес-процеси повинні бути оцінені щодо «цифрової готовності». Метод оцінки, що включає відповідні метрики, повинен бути розроблений та примінитись до удосконалення бізнес-процесів

Інтеграція та стандарти електронних документів: Визначити стандарти для інтеграції послуг між інформаційними системами центральних та місцевих органів державної влади. Проаналізувати існуючі стандарти електронного документу та оцінити придатність та актуальність для обміну між інформаційними системами.

Система взаємодії: Узгодити розробку порталу з планами щодо розгортання системи взаємодії, забезпечити сумісність інформаційних систем з ціллю використання загальної технічної інфраструктури

Стратегія впровадження – Дорожня карта 4/5

Ініціація/Аналіз/Дизайн

Ключові елементи дорожньої карти :

Методи ідентифікації: Залучити всі доступні методи ідентифікації, забезпечити узгодження розвитку методів ідентифікації з відповідальними установами 

Платежі та біллінг: Розробка принципів для виконання платежів, що дозволяє виконувати он-лайн оплати в порталі  

Завершити RFP для порталу

Стратегія впровадження – Дорожня карта 5/5

Планування/Розробка/Впровадження

Ключові елементи дорожньої карти :

Запровадити PMO: Розробити та створити політику управління для розгортання електронних послуг , заснований на моделі PMO 

Вибір інформаційної системи для реалізації Порталу: Продовжити вибір порталу на основі RFP Початок розробки порталу

Забезпечити формальний початок розробки порталу: Початок впровадження електронних послуг. Інтеграція електронних послуг повинна виконуватись в рамках паралельних процесів, управляючи як окремим під-проектами 

Запуск в промислову експлуатацію Порталу: Завершення розробки порталу та введення в промислову експлуатацію.

ДЯКУЄМО

Рухаємось разом до

е-урядуванняБаза даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка