Акмеологія поєднує в собі філософський, психологічний, соціальний та педагогічний підхід до розвитку творчої особистостіСкачати 29,15 Kb.
Дата конвертації29.01.2017
Розмір29,15 Kb.

Кожна дитина – це окремий нерозгаданий світ: зрозуміти, виховати і розвивати її здібності можливо тільки за допомогою добра, справедливості, мудрості. Тому свою діяльність спрямовую, перш за все, на розв'язання основних проблем: як наповнити життя учнів змістом і найвищими цінностями, як допомогти старшокласникам знайти свій шлях й стати щасливими у майбутньому. У цьому мені допомагають, у першу чергу, акметехнології.

Кожна дитина – це окремий нерозгаданий світ: зрозуміти, виховати і розвивати її здібності можливо тільки за допомогою добра, справедливості, мудрості. Тому свою діяльність спрямовую, перш за все, на розв'язання основних проблем: як наповнити життя учнів змістом і найвищими цінностями, як допомогти старшокласникам знайти свій шлях й стати щасливими у майбутньому. У цьому мені допомагають, у першу чергу, акметехнології.

Акмеологія -

це наука про шляхи максимальної досконалості в усіх видах індивідуальної діяльності людини, досягнення вершини свого саморозвитку.

 • Акмеологія поєднує в собі філософський, психологічний, соціальний та педагогічний підхід до розвитку творчої особистості.
 • Предметом акмеології шкільної освіти є цілісний і сталий розвиток учня та вчителя в продуктивних соціально-педагогічних системах шкільної освіти.
 • Акмеологія формує новий інтегративний спосіб мислення педагога, який допомагає сформувати моделі самореалізації та адаптації в сучасному світі.

Основними організаційно-методичними принципами, на яких базується моя діяльність як учителя-акмеолога, є:

1. Партнерство як спільна творчість з учнями.

2. Виявлення індивідуальних особливостей обдарованого учня.

3. Розвиток не просто професіонала, а особистості.

4.Розвиток лідерських якостей учнів.

5.Можливість вільного обговорення, вільний вибір видів робіт тощо.

6.Створення демократичної, доброзичливої атмосфери на уроках

7.Стимулювання мотивації учнів у здобутті якісної освіти та необхідності гарно навчатися.

8.Формування позитивного ставлення до навколишнього світу, до людей, до всіх об'єктів освітнього середовища.

Акмеологічний підхід у викладанні світової літератури розвиває у школярів:

- здатність до літературних і наукових до­сліджень;

- уміння працювати з різними джерелами інформації;

- мобільність, уміння брати участь в органі­зації уроку, працювати в команді;

- прагнення до самовдосконалення, до ра­ціональної, продуктивної, творчої співпраці з учителем;

- звичку використання знань, здобутих на уроці літератури, як інструменту для розв'я­зання життєвих проблем;

- навички володіння комунікативною куль­турою;

- здатність до критичного мислення, уміння займати активну життєву позицію, шукати не­стандартні рішення за будь-яких конфліктних ситуацій.

Акметехнології

 • Технології життєтворчості
 • Проектна технологія
 • Коопероване навчання
 • Інформаційно - освітні технології
 • Моделюючі технології
 • Проблемно-пошукове навчання
 • Особистісно-зорієнтоване навчання

Дидактичні можливості комп’ютерних технологій

 • Диференційовано організовують навчальний процес
 • Контролюють ступінь засвоєння інформації
 • Регулюють темп вивчення навчального предмета
 • Попереджають помилки
 • Дають необхідні коментарі, пояснення
 • Забезпечують зворотний зв'язок

Технологія застосування навчальних комп’ютерних ігрових програм

 • Вивченню світової літератури в 5-х класах притаманні специфічні особливості, обумовлені тим, що діти молодшого підліткового віку великою мірою сприймають життя як гру. Їхні очі широко відкриті назустріч казковому, незвичайному. І тому уроки з елементами казки, гри в такому віці надзвичайно ефективні. Розв’язання кросвордів та ребусів в електронному варіанті.

Технологія застосування тестових комп’ютерних навчальних програм

 • Оцінювання засвоєних знань є суттєвим чинником у формуванні особистості, а контроль за повчально-пізнавальною діяльністю школярів – обов’язкова складова навчального процесу. Контроль навчальних досягнень учнів, що відбувається протягом навчального року, спрямований на виявлення рівня знань, умінь, навичок і сприяє розкриттю причин слабкого засвоєння матеріалу, дає змогу своєчасно вжити потрібні заходи для корекції знань та ліквідації в них прогалин
 • Із різних форм контролю тестування комп’ютерне є найбільш незалежним від суб’єктивного ставлення вчителя до учня, тобто найбільш об’єктивним та етичним.
 • Проводжу поточне та підсумкове тестування з кожної теми, використовуючи тести з різними видами завдань.
 • Мультимедіа (лат. multum – багато й англ. media – засоби) – система сучасних технічних засобів, що дозволяють працювати з текстовою інформацією, графічним зображенням, звуком (мовлення, музика, ефекти), анімаційною комп’ютерною графікою (мальовані фільми, тривимірна графіка) в єдиному комплексі.

Мультимедійні технології на уроках світової літератури

 • Кількість мультимедійної підтримки уроку може бути різною: від кількох хвилин до використання мультимедіа впродовж цілого уроку.
 • За допомогою комп’ютерних технологій можна використовувати на уроці наочність вищого рівня – відео матеріали, анімаційні фрагменти, інтерактивні моделі тощо, які дають змогу продемонструвати на уроці ті явища, які в реальному світі побачити неможливо. Інформаційні технології допомагають індивідуалізувати та диференціювати навчання.

Комп’ютерна презентація на уроках світової літератури

 • Комп’ютерна презентація - це авторське учнівське бачення теми. Комп’ютер дає можливість використання інформації мережі Інтернет, дозволяє ілюструвати, естетично оформляти сторінки, використовувати ефекти анімації.
 • Для тих учнів, у яких підвищений інтерес до перлин класики світової літератури , працює літературна студія «Сеймські світанки» . На її заняттях учні вдосконалюють техніку читання улюблених поезій , добирають до них супровідні асоціації , образи- символи , які передають почуття, враження від твору . В якості їх нерідко виступають власні малюнки , репродукції картин відомих художників , музичні фрагменти , власні поезії. Учні навчаються імпровізувати , експериментувати , висловлювати в малюнках , іграх свої власні почуття.
 • На уроках широко використовується проектна технологія в поєднанні з технологією дослідницького характеру

За формою представлення результатів проекти бувають:

 • • театралізована вистава;
 • • класне свято;
 • • конференція;
 • • телепроект;
 • • відеопроект;
 • • творчий звіт;
 • • композиція;
 • • фантазія;
 • • ярмарок;
 • • фестиваль;
 • • уявна екскурсія тощо

За кількістю учасників:

 • • індивідуальні;
 • • парні;
 • • групові.

За провідною діяльністю:

 • • дослідницько-пошукові;
 • • ознайомлювально-інформаційні;
 • • ігрові (рольові);
 • • творчі;
 • • прикладні.

Під час проектної діяльності…

 • Перед учнями ставляться вимоги самостійного отримання нових знань не тільки з літератури , а й з інших навчальних предметів , вміння працювати в групі , вносити пропозиції , слухати партнера , аналізувати його ідеї , у разі обгрунтованої необхідності змінювати свою позицію. Особлива увага звертається на розвиток креативності мислення , насамперед здатності реалізувати процедуру творчої діяльності. Найважливіші з них визначаються як уміння:самостійно переносити раніше засвоєні знання і вміння в нову ситуацію; бачити нову функцію об'єкта; усвідомлювати структуру об'єкта; бачити нову проблему в новій ситуації ;шукати альтернативні рішення або способи рішення.
 • Завершує вивчення певної теми підсумковий урок , який присвячується презентації індивідуальних і колективних проектів . Під час їх підготовки учні отримують можливість самоактуалізуватися , відчуваючи себе в різних ролях , залежно від власних смаків і здібностей. Наприклад , одному цікаво відчути себе художником , іншим - поетом , режисером , екскурсоводом , критиком , істориком і т.п. Важливим тут є те , що на таких уроках учень вчиться бачити світ і себе самого в ньому крізь чарівний кристал свого захоплення. Це надзвичайно важливо для автентично спрямованого людини - майбутнього професіонала високого класу.
 • У ході підготовки проектів , а також під час виконання проблемних завдань безпосередньо на уроці з метою актуалізації творчого потенціалу пропоную учням такі відомі в акмеології методики «Примусове з’єднання», «Якби я був…», «Альпініст», «Дерево пізнання» та інші .
 • Вони сприяють формуванню творчої компетентності особистості, передбачає наступне:

 • а) здатність учня до висловлення великої кількості різноманітних ідей ;
 • б) вміння відповідати нестандартно ;
 • в ) здатність удосконалювати об'єкт, додаючи деталі
 • г) розвиток уміння вирішувати проблеми.
 • Стратегія творчого мислення «Примусове з'єднання» заснована на здатності людського мозку зв'язувати, зда­валося б, абсолютно непоєднувані речі: пред­мети, почуття, слова - з одного боку, та ідеї -з іншого.
 • Так, у 7 класі на уроці узагальнення теми «Балада» з «торбинки ідей» учні по черзі вийма­ють предмети, зокрема рукавичку, кубок, тан­цювальні туфлі, корону, пучок зілля, книжку «Правила етикету» і т. ін., пояснюючи, як вони асоціюються з вивченими творами.
 • Цікава й методика «Якби я був...», основою якої є розвиток твор­чої уяви учня. Входження в образ тієї чи тієї людини, ситуації, предмета допомагає засто­сувати різноманітні підходи до розв'язання певної навчальної проблеми. Ця методика ко­рисна тим, що виробляє звичку спрямовува­ти творчий пошук у різних напрямках, вико­ристовуючи різні стилі мислення на зразок: «Якби я був/була Попелюшкою, Гердою, віщим Олегом...» тощо.
 • У старших класах під час вивчення біографій, творчого шляху, філософських та моральних позицій письменника доцільно застосовувати стратегію творчого мислення «Незакінчене ре­чення». Наприклад, в 11 класі для перевірки до­машнього завдання на 5 хвилин даю самостійну роботу «Продовжити афоризми Ф. Кафки», в якій обов'язково треба обґрунтувати власну думку щодо вибору продовження афоризмів:
 • Є два людські гріхи, з яких випливають усі інші... (нетерпіння і лінощі душі).
 • Для щастя людині достатньо ... (клаптика землі, на якому вміщаються твої ноги).
 • Щасливим я був би тільки тоді... (коли б зміг привести світ до чистоти, правди, сталості).
 • Для тих учнів, у яких підвищений інтерес до перлин класики світової літератури , працює літературна студія «Сеймські світанки» . На її заняттях учні вдосконалюють техніку читання улюблених поезій , добирають до них супровідні асоціації , образи- символи , які передають почуття, враження від твору . В якості їх нерідко виступають власні малюнки , репродукції картин відомих художників , музичні фрагменти , власні поезії. Учні навчаються імпровізувати , експериментувати , висловлювати в малюнках , іграх свої власні почуття. Допомагає розвивати творчий потенціал і шкільна газета, де учні публікують свої прозові та поетичні твори.

Компаративістика

1.У літературі дослідження зв’язку, спорідненості і аналогії літературних фактів (мотивів, стилів, сюжетів) різних національних літератур.

2.У лінгвістиці – встановлення відповідностей між близькими мовами.

3. Метод порівняльного аналізу.

Компаративістика передбачає:

 • Зіставлення літературних творів , що належать до різних літератур.
 • Встановлення зв’язків між національними літературами та українською літературою (генетичних, контактних, типологічних та ін.).
 • Розгляд розвитку традиційних тем, сюжетів, мотивів, образів, поетичних засобів у літературних творах;
 • Зіставлення оригіналів і перекладів літературних творів

Найефективніші засоби здійснення компаративного аналізу в школі :

 • складання порівняльних таблиць, порівняльних діаграм (діаграм Венна - відображення областей перекриття елементів), в яких систематизується вся необхідна інформація про компоненти двох порівнюваних елементів.
 • використання методів творчого читання, прийомів індивідуального й коментованого читання типологічно близьких текстів,
 • проблемної ситуації,
 • проблемних пізнавальних завдань, пов'язаних з необхідним орієнтуванням учнів у різних художніх системах,
 • порівняння художніх творів, зіставлення твору з його генетичним джерелом,
 • евристичної бесіди,
 • диспуту, діалогу тощо.
 • Елементи компаративістики слід вводити, починаючи з середньої школи. У 5-6 класах на уроках літератури благодатною темою для цього є вивчення казок та міфів. Дітям цікаво знаходити спільне в образах героїв - богатирів. Геракл і Іван-богатир дуже схожі між собою: слугують Добру, долаючи Зло, рятують, захищають людей.
 • У 6 класі ,наприклад, порівнюємо образи байок Ж.Лафонтена, Езопа та Леоніда Глібова одночасно співставляємо моральний висновок творів.
 • У старших класах завдання носять дослідницький характер:визначте роль синтаксичних конструкцій у створенні художніх образів, що відтворюють стан душі ліричного героя, наприклад, картин природи
 • Поема Вергілія «Енеїда» та однойменний твор І. Котляревського.
 • Повість М. Гоголя «Тарас Бульба» та І. Франка «Захар Беркут».
 • Вірш Р. Кіплінга «Якщо…» та поезія В. Симоненка «Ти знаєш, що ти – людина» · Ліричні твори Лесі Українки й Г. Гейне.
 • Образи уславленого розбійника Робін Гуда («Легенди про Робіна Гуда») та Устима Кармалюка («За Сибіром сонце сходить»).
 • Творчость А. Міцкевича, Ш. Петефі та геніального Т. Шевченка.
 • Вірш Ліни Костенко «Бузиновий цар», Гете «Вільшаний король» та музичного твору Шуберта «Лісовий цар».
 • Образи головних героїв творів О.Довженка «Воля до життя» та Д.Лондона «Жага до життя» та інше.

Компаративний аналіз творів М.Коцюбинського «Тіні забутих предків» та трагедії Шекспіра «Ромео та Джульєтта»

(круги Венна або порівняльні таблиці)

Робота у малих групах

1 група – знаходить відповідності та відмінності в історії створення повісті «Тіні забутих предків» та «Ромео та Джульєтти».

2 група - порівнює сюжетні колізії повісті та трагедії.

3 група — досліджує композицію, жанр твору та мову, якою написані обидва твори.

4 група - досліджує характери

Справжній педагог повинен працювати на майбутнє. В. СухомлинськийБаза даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка