Алгоритм роботи практичного психолога дошкільного навчального закладу щодо супроводу дітей вразливих та незахищених категорійСкачати 35,58 Kb.
Дата конвертації01.12.2016
Розмір35,58 Kb.

Алгоритм роботи практичного психолога дошкільного навчального закладу щодо супроводу дітей вразливих та незахищених категорій

 • «Якими діти народжуються – ні від кого не
 • залежить, але в наших силах зробити їх хорошими
 • через правильне виховання…»

Сім'я – найважливіший інститут соціалізації дитини

Благополучна сім’я

 • яка успішно виконує свої функції завдяки здібностям, що ґрунтуються на матеріальних, психологічних та інших внутрішніх ресурсах, швидко адаптуються до потреб своєї дитини, й ефективно розв'язує завдання щодо її виховання та розвитку

Проблеми благополучних сімей

 • кризові періоди розвитку дитини
 • вплив різних методів виховання на розвиток дитини
 • мотивація до навчання
 • особливості соціальної адаптації дитини
 • індивідуально-психологічні характеристики дитини
 • розвиток здібностей дитини

Нормативне забезпечення соціально-правового захисту дітей

 • Конвенції ООН про права дитини,
 • Сімейного кодексу України,
 • Законів України «Про охорону дитинства»,
 • «Про освіту»,
 • «Про загальну середню освіту»,
 • «Про дошкільну освіту»,
 • «Про попередження насильства в сім’ї»,
 • «Про соціальну роботу»,
 • Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення,
 • Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім'ї, молоді та спорту, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді й відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї,
 • Порядок взаємодії суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах,
 • Порядок здійснення соціального супроводу центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Вразливі категорії дітей

 • діти, які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку
 • діти, які перебувають у прийомних сім'ях
 • соціальні сироти
 • діти трудових мігрантів
 • діти, які залишилися без піклування батьків
 • діти-сироти

Соціально-незахищені категорії дітей

 • бездоглядні діти
 • діти, батьки яких позбавлені батьківського піклування (один із батьків)
 • безпритульні діти
 • діти з неповних сімей (діти напівсироти, діти із сімей матерів-одиначок)
 • діти з малозабезпечених сімей
 • діти з багатодітних сімей
 • діти пільгових категорій (діти, які знаходяться на “Д” обліку, діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС)
 • діти із сімей, які опинилися у складних життєвих ситуаціях

Багатодітні сім’ї, в яких виховуються троє і більше дітей до 18 років

 • Ризик
 • невміння педагогічно правильно розподілити батьківську увагу та любов між усіма дітьми, враховуючи їхні інтереси й потреби
 • Допомога
 • консультування батьків із питань виховання старшої, середньої та молодшої дитини
 • проведення занять просвітницького змісту про соціально-психологічні особливості ефективної взаємодії дітей у сім’ї

Малозабезпечені сім’ї, чий матеріальний стан є недостатнім для прожиття і отримання необхідних послуг

 • Ризик
 • економічні проблеми, що можуть спричинити труднощі в сімейних стосунках, порушення сімейної рівноваги через фінансову неспроможність задоволення життєво необхідних потреб членів сім’ї
 • Допомога
 • сприяння в отриманні грошової допомоги шляхом інформування та переадресування у відповідні соціальні установи щодо надання соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

Сім’ї з дитиною інвалідом, де виховуються одна або кілька дітей із порушеннями фізичного чи психічного розвитку різного рівня

 • Ризик
 • непедагогічний підхід до виховання дитини - інваліда, який може характеризуватися або надмірною опікою над дитиною, що заважає їй самій знайти власні ресурси й соціалізуватися, або нехтуванням дитини, сприймання її як своєрідного “тягара”, якого краще б не було
 • Допомога
 • проведення семінарів, присвячених особливостям роботи з дітьми з обмеженими можливостями;
 • тренінгів, спрямованих на розвиток батьківських умінь і навичок, формування усвідомленого батьківства й толерантного ставлення до дітей з особливими потребами
 • надання індивідуальних консультацій батькам щодо виховання дітей інвалідів
 • здійснення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи з дітьми з обмеженими можливостями

Неповні сім’ї, в яких немає когось із батьків (мати-одиначка, розлучені сім’ї, сім’ї вдів або вдівців)

 • Ризик
 • відсутність впливу одного з батьків на виховання та навчання дитини може стати причиною появи порушень у психосоціальному та сексуальному розвитку дитини та виникненню труднощів у її міжособистісних стосунках
 • Допомога
 • надання індивідуальних консультацій батькам щодо виховання дитини без батька чи матері
 • здійснення корекційно-розвивальної та відновлювальної роботи з дітьми з неповних сімей

Опікунські сім’ї, в яких замість батьків дітьми опікуються інші близькі члени родини: бабусі, дідусі, тітки, дядьки, старші брати чи сестри

 • Ризик
 • недогляд за дитиною, брак уваги та підтримки дитини можуть негативно вплинути на її поведінку, спричинивши різні форми девіацій
 • Допомога
 • частий нагляд і спостереження за дитиною
 • надання індивідуальних консультацій опікунам щодо виховання дитини
 • сприяння у наданні відповідної соціальної допомоги та послуг дитині

Дистантні сім’ї, в яких один або обоє батьків час від часу чи майже постійно перебувають на відстані з різних причин і намагаються педагогічно впливати на своїх дітей (заробітки, ув'язнення тощо)

 • Ризик
 • часта відсутність батьків, їхня незначна участь у вихованні дитини, неузгодженість поглядів батьків на виховання дітей можуть спричинити неконтрольованість і безвідповідальність у дитячій поведінці або сприяти розвитку занадто ранньої самостійності
 • Допомога
 • надання консультацій дітям щодо вирішення їхніх соціально-психологічних проблем, батькам та іншим дорослим щодо успішного й педагогічно доцільного виховання дітей
 • допомога в організації спілкування на відстані

Сім'я, що перебуває у складних життєвих обставинах

 • – це сім'я, яка втратила свої виховні можливості через виникнення таких умов, що порушують нормальну життєдіяльність одного або кількох членів сім'ї, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно

Діти з сімей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях

 • інвалідність
 • часткова втрата рухової активності у зв'язку із станом здоров'я
 • самотність
 • сирітство
 • безпритульність
 • відсутність житла або роботи
 • насильство
 • зневажливе ставлення та негативні стосунки в сім'ї
 • малозабезпеченість
 • психологічний чи психічний розлад
 • наркотична або алкогольна залежність одного із членів сім’ї
 • стихійне лихо, катастрофа
 • перебування одного із членів сім’ї у місцях позбавлення волі

Психологічний супровід - це професійна діяльність дорослих, які взаємодіють з дітьми у дитячому середовищі

 • Психологічний супровід – це співпраця з дитиною орієнтована на її самопізнання, пошук шляхів розуміння внутрішнього світу та системи міжособистісних стосунків

Складові соціально-психологічного супроводу

 • діагностика сутності виниклої проблеми
 • консультування на етапі прийняття рішень і вироблення плану
 • первинна допомога на етапі реалізації плану подолання проблеми
 • створення необхідних умов, аби дитина не почувалася ізольованою серед однолітків
 • створення позитивного соціального оточення дитини
 • дотримання прав дитини

Соціально-психологічний патронаж

 • це система професійної діяльності різних спеціалістів щодо створення умов прийняття дитиною оптимальних рішень для розвитку особистості та успішного навчання в ситуації шкільної взаємодії. 

Завдання соціально-педагогічного патронажу сім'ї

 • організація цілеспрямованої фахової допомоги сім'ї у вирішенні її соціальних і психолого-педагогічних проблем
 • допомога сім'ї у створенні доцільних психолого-педагогічних умов виховання дитини відповідно до її віку, індивідуальних особливостей та потреб вчасного і всебічного розвитку
 • формування соціально-педагогічної компетенції сім'ї — набуття членами сім'ї соціально-педагогічних знань і навичок, достатніх для реалізації завдань повсякденного життя, які виникають під час спілкування з оточенням

Алгоритм роботи практичного психолога ДНЗ щодо супроводу дітей вразливих та незахищених категорій

 • зібрати інформацію про дитину (опитування вихователів, спостереження, аналіз продуктів діяльності дітей, ознайомлення з медичними картками)
 • створення картотеки (банку даних) проблемних сімей (таблиця у метод рекомендаціях)
 • діагностична робота щодо супроводу дітей вразливих та незахищених категорій (Додаток)
 • збір інформації про взаємовідносини дитини у групі та сім‘ї (спостереження за поведінкою дитини, обстеження житлово-побутових умов, відстеження динаміки внутрішньо-сімейних взаємин, дотримання прав дитини; збір необхідних документів для подання до відповідних установ, щодо захисту прав дитини)
 • оформлення індивідуальних карток психологічного супроводу дитини
 • реалізація корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи з дитиною

Робота з сім‘єю

 • знайомство з родиною (вивчення рівня психологічного комфорту дитини в родині, організація побуту, виховання дітей)
 • консультування щодо налагодження дитячо-батьківських взаємин та врегулюванні сімейних конфліктів, повторні відвідування тощо);
 • профілактична робота (запобігання правопорушенням, насиллю серед дітей; навчання конструктивного розв'язання конфліктів; орієнтація на здоровий спосіб життя; педагогічна просвіта батьків)
 • інформаційна підтримка в отриманні медичної допомоги
 • залучення коштів для надання адресної соціальної допомоги
 • допомога у написанні та оформленні документів, пов'язаних із захистом інтересів і прав дитини

СУБ'ЄКТИ СОЦІАЛЬНОГО ПАТРОНАЖУ СІМ'Ї З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ДИТИНСТВА

 • Відділ освіти
 • Служба у справах дітей
 • Відділ опіки і піклування
 • Кримінальна міліція у справах дітей
 • Управління у справах сім‘ї , молоді та спорту

Відділ освіти

 • Відповідальна особа: інспекторський відділ
 • Категорії дітей, з якими працює та готує документи:
 • діти-сироти і діти, які залишилися без піклування батьків;
 • діти, які мають розумові або фізичні вади розвитку;
 • діти, які залишили заклади освіти;
 • діти з багатодітних, малозабезпечених сімей;
 • діти, які не мають належних умов для виховання в сім'ї.
 • Повноваження:
 • Контроль за дотриманням чинного законодавства з питань загальної середньої освіти у закладах освіти незалежно від форм власності.
 • Організовує виявлення, виховання і навчання дітей, які мають вади у фізичному і розумовому розвитку, у спеціальних закладах освіти.
 • Організовує навчання обдарованих дітей.
 • Сприяє влаштуванню дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, неповнолітніх, які не мають належних умов для виховання у сім'ї, під опіку (піклування), на усиновлення; захисту особистих і майнових прав неповнолітніх, які потребують державної допомоги.
 • Організовує роботу психологічної служби, соціально-педагогічного патронажу в закладах освіти; координує дії педагогічних, державних та громадських установ, організацій, сім'ї з питань навчання і виховання дітей, їх дозвілля та оздоровлення.
 • Розглядає в межах своєї компетенції заяви, скарги громадян, вживає заходів для усунення причин, що їх породжують.

Служба у справах дітей

 • Відповідальна особа: інспектор або відповідальний спеціаліст.
 • Категорії дітей, з якими працює та готує документи:
 • бездоглядні;
 • безпритульні;
 • діти-сироти і діти, які залишилися без піклування батьків.
 • Повноваження:
 • Разом з органами освіти, внутрішніх справ, соціального захисту населення, центрами соціальних служб для молоді та за участі громадськості виявляє та ставить на облік сім'ї, які не забезпечують необхідні умови життя, навчання та виховання дітей; неповнолітніх, які залишили заклади освіти; неповнолітніх, які потребують допомоги у працевлаштуванні, та вживає заходів щодо їх влаштування.
 • Сприяє органам опіки та піклування своєчасно влаштувати дітей, які втратили батьків або залишились без їх піклування, представляє права та інтереси дітей, які виховуються в сім'ях опікунів, школах-інтернатах, дитячих і сімейних будинках, інших закладах, зокрема приватних.
 • Сприяє правоохоронним органам, установам і організаціям незалежно від форм власності у проведенні профілактики правопорушень серед дітей та молоді, запобіганні дитячої бездоглядності, контролює проведення виховної роботи з дітьми за місцем проживання.
 • Забезпечує у межах своїх повноважень виконання законодавства щодо соціального і правового захисту неповнолітніх та запобігання вчинення ними правопорушень.
 • Розглядає в установленому порядку заяви, звернення і скарги громадян, вживає заходів, спрямованих на усунення причин, що їх породжують.

Відділ опіки і піклування

 • Відповідальна особа: секретар ради, інспектор з охорони дитинства.
 • Координує роботу, готує проекти розпоряджень та інших документів щодо захисту прав та інтересів неповнолітніх.
 • Повноваження:
 • Влаштування неповнолітніх, які за станом здоров'я потребують догляду і не можуть захищати свої права та інтереси.
 • Встановлення опіки і піклування.
 • Встановлення опіки над майном.
 • Розподіл спадщини, яка належить неповнолітньому, та встановлення опіки над нею.
 • Захист прав та інтересів неповнолітніх.
 • Порушення в установленому порядку питання: про позбавлення батьківських прав; про відбирання неповнолітнього у батьків; про повернення батькам дітей.
 • Розгляд спірних питань щодо участі батьків, родичів у вихованні дітей.

Комісія з питань захисту прав дітей

 • Підготовка:
 • необхідних документів (подання, акти дослідження матеріально-побутових умов проживання та ін.) з питань виховання дітей при окремому проживанні батьків, розбіжностей між батьками щодо місця проживання; присвоєння, зміни прізвища неповнолітнього, використання майна дитини;
 • матеріалів з питань виховання дітей у сім'ях батьків-алкоголіків, наркоманів, а також батьків, які злісно ухиляються від виконання батьківських обов'язків;
 • соціального педагога до участі у судових процесах підчас розгляду справ, пов'язаних з вихованням дітей, охороною їх прав та інтересів;
 • до виконання судових рішень про відбирання дітей або про передачу дитини одному з батьків.
 • Соціальний педагог у разі необхідності здійснює переадресацію сім'ї до інших служб, які займаються соціальним захистом населення. Для цього педагог має чітко знати повноваження відповідних служб, їх місцезнаходження, контактні телефони, здійснювати постійний зв'язок з відповідальними особами з охорони дитинства різних відомств.
 • Соціальний педагог постійно:
 • ознайомлюється з останніми нормативними актами, законодавчими документами, наказами, розпорядженнями, які стосуються соціального захисту дітей;
 • відвідує міжвідомчі наради, семінари, круглі столи;
 • підвищує свою кваліфікацію.

Кримінальна міліція у справах неповнолітніх

 • Відповідальна особа: інспектор або відповідальний спеціаліст.
 • Категорії дітей, з якими працює та готує документи:
 • правопорушники;
 • діти, яких направляють до спеціальних установ;
 • діти з сімей, перебування в яких загрожує життю і здоров'ю;
 • діти, яких направляють до притулків.
 • бездоглядні;
 • безпритульні;
 • діти, які жебракують;
 • діти, які ухиляються від навчання;
 • діти, які схильні до азартних ігор .
 • Повноваження:
 • Проводить роботу, пов'язану із запобіганням правопорушень неповнолітніх.
 • Проводить розшук неповнолітніх, які залишили сім'ї, навчально-виховні заклади та спеціальні установи для неповнолітніх.
 • Розглядає у межах своєї компетенції заяви та повідомлення про правопорушення, вчинені неповнолітніми.
 • Повертає підлітків до місць постійного проживання, навчання або направляє їх до спеціальних установ для неповнолітніх.
 • Веде профілактичний облік неповнолітніх.
 • Надає допомогу органам освіти і охорони здоров'я у підготовці відповідних документів щодо оформлення особових справ на неповнолітніх, яких направляють до загальноосвітніх шкіл.
 • Відвідує неповнолітніх правопорушників за місцем їх проживання, навчання, проводять бесіди з ними, їхніми батьками.
 • Вилучає в особливих випадках неповнолітніх із сімей, перебування в яких загрожує життю й здоров'ю дітей; влаштовують таких дітей до притулків для неповнолітніх до винесення рішення суду.

Управління у справах сім‘ї , молоді та спорту

 • Відповідальна особа: відповідальний спеціаліст.
 • Категорії, з якими працює та готує документи:
 • сім'ї, які потрапили в складні життєві ситуації;
 • Повноваження:
 • Спільно з органами соціального захисту сприяє наданню субсидій молодим, неповним, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям.
 • Спільно з центрами зайнятості населення сприяє першочерговому працевлаштуванню молоді, членів багатодітних і малозабезпечених сімей.
 • Разом з органами освіти, внутрішніх справ, соціального захисту населення, центрами соціальних служб для молоді та за участю громадськості виявляє та бере на себе облік сім'ї, які не забезпечують необхідні умови життя, навчання та виховання дітей; неповнолітніх, які залишили заклади освіти; неповнолітніх, які потребують допомоги у працевлаштуванні та вживає заходів щодо їх влаштування.
 • Організація оздоровлення дітей з неповних, малозабезпечених та багатодітних сімей, сімей, які виховують дітей з особливими потребами.
 • Організація та проведення благодійних акцій для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківської опіки та дітей-інвалідів, загальноміських свят та конкурсів.
 • Попередження насильства в сім’їПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал