Апаратне й програмне забезпечення комп’ютерних мереж Комп’ютерна мережаСкачати 21,14 Kb.
Дата конвертації30.01.2017
Розмір21,14 Kb.

Апаратне й програмне забезпечення комп’ютерних мереж

Комп’ютерна мережа

 • Комп’ютерна мережа – це сукупність комп’ютерів та інших пристроїв з відповідним програмним забезпеченням, з’єднаних засобами передавання даних.

Комп’ютерні мережі забезпечують:

 • швидкий обмін даними між окремими комп’ютерами мережі;
 • спільне використання обчислювальних ресурсів, принтерів, модемів, сканерів, пристроїв довготривалого зберігання даних та інших;
 • спільне використання комп’ютерних програм;
 • можливість віддалено керувати комп’ютерами: встановлювати на них програмне забезпечення, обмежувати права доступу до ресурсів, проводити діагностування тощо;
 • спільну роботу користувачів над певними проектами, наприклад, розробку конструкції літака чи автомобіля, підготовку єдиного звіту корпорації та ін.

Сервер, клієнт

 • Ті комп’ютери, які надають доступ до власних ресурсів іншим комп’ютерам і керують розподілом ресурсів мережі, називають серверами (англ. server – той, хто подає, обслуговує),
 • а ті, що користуються ресурсами серверів, – клієнтами (робочими станціями).

Класифікації комп’ютерних мереж

За правом доступу до ресурсів

 • персональні (PAN, англ. Personal Area Network – мережа особистого простору, персональна мережа) – мережа, доступ до якої має окрема людина або родина. Персональна мережа об’єднує власні електронні пристрої користувачів – персональні комп’ютери, ноутбуки, кишенькові комп’ютери, мобільні телефони, смартфони, комунікатори тощо;
 • корпоративні – мережа, ресурси якої доступні працівникам однієї організації, підприємства, навчального закладу тощо. Обмежений доступ до ресурсів такої мережі можуть мати сторонні особи. Наприклад, до інформаційних ресурсів корпоративної мережі Укрзалізниці може звертатися будь-хто для отримання даних про розклад потягів і наявність вільних місць;
 • загального використання – мережа, в якій апаратні й інформаційні ресурси є загально доступними, хоча правб доступу до ресурсів можуть розрізнятися для різних користувачів. Наприклад, багато ресурсів у мережі Інтернет доступні для кожного її користувача.

За охопленою територією

 • локальні (LAN, англ. Local Area Network – мережа локального простору) – з’єднують пристрої, що розташовані на порівняно невеликій відстані один від одного, як правило, в межах однієї або кількох сусідніх будівель. Локальні мережі створюються для забезпечення внутрішніх потреб підприємств, фірм, навчальних закладів тощо;
 • регіональні – ресурси яких розміщені на території деякого регіону. Серед них виділяють міські (MAN, англ. Metropolitan Area Network – мережа міського простору), обласні, національні мережі. Прикладами таких мереж є UAnet – українська національна мережа, RUnet – російська мережа, EUnet – пан-європейська мережа та інші;
 • глобальні (WAN, англ. Wide Area Network – мережа широкого простору) – об’єднують комп’ютерні мережі та окремі комп’ютери, що розміщені в різних частинах світу. Найвідомішою глобальною мережею є Інтернет, але існують й інші. Наприклад, всесвітня любительська некомерційна комп’ютерна мережа FidoNet, глобальна мережа дистанційної освіти Global DistEdNet тощо.

За розподілом функцій між комп’ютерами.

 • однорангові – мережі, у яких ресурси кожного комп’ютера можуть бути доступні для всіх інших комп’ютерів;
 • з виділеним сервером – мережі, у яких один або кілька комп’ютерів є серверами, а всі інші – клієнтами. Такі мережі відносяться до багаторангових.

Види серверів за функціональним призназначенням

 • файлові сервери – надають місце на диску (дисковий простір) для зберігання файлів і керують доступом до них користувачів інших комп’ютерів;
 • сервери друку – надають користувачам спільний доступ до принтерів мережі, керують черговістю виконання завдань від різних користувачів;
 • сервери віддаленого доступу – забезпечують зв’язок комп’ютерів мережі з іншими мережами;
 • контролери домену – керують розподілом прав доступу користувачів до апаратних та інформаційних ресурсів мережі та інші.

Канали передавання даних

 • Властивості:
 • • вид середовища передавання;
 • швидкість передавання даних;
 • • максимальна відстань передавання даних без підсилення сигналу та інші.

Вид середовища

 • Якщо середовища передавання даних – це кабелі, то мережа є кабельною (дротовою),
 • в інших випадках (при використанні інфрачервоного або радіозв’язку) – бездротовою (англ. wireless – бездротовий).

Значення властивостей кабельних мереж

Значення властивостей кабельних мереж

 • Вид кабелю
 • Максимальна
 • швидкість
 • передавання
 • даних
 • Максимальна
 • відстань
 • передавання
 • даних
 • Будова кабелю
 • Коаксіальний
 • 10 Мбіт/с
 • До 500 м
 • Кручена пара
 • 10 Гбіт/с
 • До 100 м
 • Попарно скручені мідні дроти в ізоляції; кілька пар в одній захисній оболонці
 • Оптоволоконний
 • 10 Гбіт/с
 • До 100 км
 • Кілька оптичних волокон у зовнішній оболонці

Значення властивостей бездротових мереж

 • Технологія
 • Призначення
 • Максимальна
 • швидкість
 • передавання
 • даних
 • Максимальна
 • відстань
 • передавання
 • даних
 • IrDA (англ. Infrared Data Association – інфрачервона ідентифікація даних)
 • Персональна бездротова мережа WPAN (англ. Wireless Personal Area Network)
 • 4 Мбіт/с
 • 10 м
 • Bluetooth (англ. Bluetooth – синій зуб;) технологія отримала назву від імені датського короля Х ст. Харальда Синьозубого на прізвисько Об’єднувач)
 • Персональна бездротова мережа WPAN (англ. Wireless Personal Area Network)
 • 20 Мбіт/с
 • 100 м
 • Wi-Fi (англ.Wireless Fidelity – бездротова точність)
 • Локальна бездротова мережа WLAN (англ. Wireless Local Area Network)
 • 125 Мбіт/с
 • 460 м
 • WiMax (англ.Worldwide Interoperability for Microwave Access – всесвітня сумісність для мікрохвильового доступу)
 • Міська бездротова мережа WМAN (англ. Wireless Metropolitan Area Network)
 • 75 Мбіт/с
 • 50 км

Комунікаційні пристрої

 • мережні адаптери та модеми – у кабельних мережах;
 • пристрої інфрачервоного зв’язку або адаптери бездротових мереж – у бездротових мережах;
 • концентратор (англ. hub – концентратор);
 • комутатор (англ. switch – перемикач);
 • повторювач (англ. repeater – повторювач);
 • міст (англ. bridge – міст);
 • маршрутизатор (англ. router – маршрутизатор) – визначає маршрути передавання даних, розподіляє дані на такі, що залишаються в межах однієї мережі, і такі, що повинні бути передані до іншої мережі, та пересилає дані.

Модем

 • модем (англ. Modulator та demodulator – пристрій для модуляції і демодуляції сигналу). Він використовується для приєднання комп’ютерів до мереж, якими здійснюється передача даних.

Основні властивості

 • швидкість передавання даних кількість бітів, переданих за одну секунду. Сучасні модеми передають дані телефонними мережами зі швидкістю 56 Кбіт за секунду і більше. Модеми для інших мереж можуть забезпечувати обмін даними зі швидкістю до 10 Гбіт за секунду.

Адаптери комп’ютерних мереж

 • Використовують для приєднанні до комп’ютерних мереж в установах, навчальних закладах, у багатоквартирних будинках і навіть для облаштування домашньої мережі.
 • Основною властивістю плати комп’ютерної мережі є швидкість передавання даних. Використовують плати зі швидкістю передавання даних 10, 100, 1000 і 10 000 Мбіт за секунду.

Концентратор

 • концентратор (англ. hub – концентратор) – пересилає дані, що надійшли одним із каналів зв’язку, до кожного з приєднаних каналів;

Комутатор

Повторювач

 • повторювач (англ. repeater – повторювач) – підсилює сигнали при пересиланні даних на значні відстані;

Міст

 • міст (англ. bridge – міст) – з’єднує кілька невеликих мереж в одну, пересилає дані з однієї мережі в іншу;

Маршрутизатор

 • маршрутизатор (англ. router – маршрутизатор) – визначає маршрути передавання даних, розподіляє дані на такі, що залишаються в межах однієї мережі, і такі, що повинні бути передані до іншої мережі, та пересилає дані.

Протоколи і програмне забезпечення мережі

Мережні протоколи

 • Мережний протокол – це набір правил, за якими здійснюється обмін даними між комп’ютерами, що підключені до мережі, та між мережами.

TCP/IP

 • Більшість сучасних комп’ютерних мереж здійснюють передавання даних на основі набору протоколів, що має назву ТСР/ІР (англ.Transmission Control Protocol / Internet Protocol – протокол управління передаванням / міжмережний протокол).
 • Правила розбиття даних на пакети, їх доставки до адресата й об’єднання пакетів в єдине ціле визначає протокол TCP.
 • Пересилання пакетів між комп’ютерами, які можуть мати різну архітектуру, використовувати різні операційні системи та входити до різних мереж, здійснюється на основі протоколу IP.

Програмне забезпечення мереж

 • мережні компоненти операційної системи;
 • драйвери пристроїв;
 • прикладні програми.

Мережні компоненти операційної системи

 • Операційна система Windows ХР включає компоненти для організації однорангової локальної мережі.
 • Якщо мережа має виділений сервер, то на ньому встановлюють спеціальне програмне забезпечення – серверну операційну систему.

Мережні прикладні програми

 • Мережні прикладні програми, як правило, складаються з двох частин:
 • клієнтська – встановлюється на комп’ютері користувача та надає можливості звернутися із запитом до ресурсів інших комп’ютерів;
 • серверна – встановлюється на комп’ютерах, які надають доступ до власних ресурсів, та відповідає на запити клієнтської складової.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка