Атеросклероз. Сучасні погляди на проблемуСкачати 50,76 Kb.
Дата конвертації14.02.2017
Розмір50,76 Kb.

Атеросклероз. Сучасні погляди на проблему.

 • Професор кафедри терапії і сімейної медицини ФПО, д.м.н. Рудик Б.І.
 • США:
 • Понад 13,5 млн. хворих на ІХС
 • Щороку близько 1,5 млн. осіб переносять ІМ:
     • 500 000 помирає
     • 250 000 помирає протягом 1 години
 • Витрати на лікування ІХС:
     • безпосередні - 66,4 млн. доларів
     • загальні - 138 млн. доларів
 • УКРАЇНА:
 • Найвищі серед 30 європейських країн показники смертності:
   • від усіх причин
   • від серцево-судинних і церебро-васкулярних захворювань
   • від ІХС у жінок
 • На ССЗ припадає понад 50% смерності від усіх причин
 • FDA Consumer
 • Атеросклероз – найбільший вбивця чоловіків і жінок
 • Donald B. Hunninghake, MD
 • Економічні та соціальні негаразди є сильною перешкодою для реалізації будь-яких програм поліпшення здоров’я людей. Але чимало проблем можна вирішити, реально оцінюючи власні сили і використовуючи досягнення профілактичної кардіології у провідних країнах світу.
 • проф. О.Жарінов
 • Europ Heart J 1997
 • Фактори ризику у пацієнтів, що померли протягом 1986 року:*
 • гіперхолестеринемія 253 194 випадки
 • гіподинамія 205 254 випадки
 • ожиріння 190 456 випадки
 • артеріальна гіпертензія 171 121 випадок
 • паління 148 879 випадки
 • Гіперхолестеринемію виявляють:
 • виражену (заг. холестерин > 6,2 ммоль/л) у 20% дорослих
 • пограничну (заг. холестерин=5,2-6,2 ммоль/л) у 31% дорослих
 • Гіперхолестеринемія - важливий фактор ризику
 • * FDA Consumer
 • Підвищення діастолічного АТ на 5 мм рт.ст.
 • 21%
 • Підвищення рівня холестерину ЛПНГ на 0,5 ммоль/л
 • 25%
 • Збільшення відносного ризику смерті від ІХС
 • Дослідження, що доводять необхідність лікування гіперліпідемії
 • (понад 100000 пацієнтів)
 • Ангіографічні дослідження – POSCH, FATS, CLAS:
 • зменшення кардіоваскулярних подій на 4-19%
 • припинення прогресування атеросклерозу у 25-46% випадків
 • регресія бляшок у 22-39% випадків
 • Дослідження з вторинної профілактики – CARE, 4S:
 • зменшення серцево-судинної та загальної смертності
 • зменшення ризику виникнення серйозних і буденних серцево-судинних подій
 • зменшення ризику інтервенційних процедур для лікування ІХС
 • Дослідження з первинної профілактики – WOSS:
 • (4,9 років, чоловіки 45-65 років без ІМ, лише 5% з стенокардією, ХЛ ЛПНГ >4,0 ммоль/л)
 • зниження ризику смертності від ІХС та нефатального ІМ на 31%
 • зменшення загальної смертності на 22%
 • зменшення ризику інтервенційних процедур для лікування ІХС
 • Зниження рівня загального холестерину на 1% супроводжується зниженням ризику фатальних і нефатальних ІМ на 2%
 • Структура ліпопротеїдів
 • Хіломікрони
 • ЛПДНГ
 • ЛПНГ
 • ЛПВГ
 • Холестерин і ефіри холестерину
 • 5%
 • 19%
 • 50%
 • 22%
 • Тригліцериди
 • 86%
 • 55%
 • 6%
 • 5%
 • Фосфоліпіди
 • 2%
 • 8%
 • 22%
 • 33%
 • Білки
 • 7%
 • 8%
 • 22%
 • 40%
 • Апопротеїни
 • aпо А апо С апо D
 • апо В-100
 • апо С апо Е апо В-100
 • апо В-48 апо А-І апо А-ІІ
 • Суттєво не впливають на атерогенез
 • Проатерогенні
 • Анти- атерогенні
 • Кожне підвищення рівня холестерину ЛПНГ на 0,5ммоль/л призводить до збільшення відносного ризику смерті внаслідок ішемічної хвороби серця на 25%
 • Розвиток процесу атеросклерозу
 • Ендотеліальна дисфункція
 • Пінисті клітинии
 • Жирові полоски
 • Часткове ураження
 • Атерома
 • Фіброзна бляшка
 • Повне
 • ураження/
 • Розрив бляшки
 • З першої декади
 • З третьої декади
 • З четвертої декади
 • Акумуляція ліпідів
 • Гладком’язеві клітини і колаген
 • Тромбоз, гематома
 • Артеріальна стінка в нормі
 • Ендотеліальні клітини
 • Контрактильні гладком’язеві клітини судин
 • РАННІЙ АТЕРОСКЛЕРОЗ
 • Ліпіди нагромаджуються
 • в інтимі, що призводить
 • до розладів функції ендотеліальних клітин
 • ліпіди
 • ліпіди
 • Активовані клітини ендотелію виділяють молекули адгезії та викликають хемотаксис запальних клітин, переважно моноцитів
 • ліпіди
 • РАННІЙ АТЕРОСКЛЕРОЗ
 • Моноцити проникають в інтиму, перетворюються
 • в макрофаги і поглинають ліпіди з утворенням
 • пінистих клітин
 • Активовані макрофаги виділяють цитокіни і фактори росту, що стимулює міграцію гладком’язевих клітин в інтиму
 • Мігруючі гладком’язеві клітини міняють свій фенотип з контрактильного на репаративний:
 • синтезують матриксний компонент фіброзної капсули
 • стараються “залікувати” пошкодження
 • запобігають розривові бляшки
 • ліпіди
 • адвентицій
 • СТАБІЛЬНА АТЕРОСКЛЕРОТИЧНА БЛЯШКА
 • Фіброзна капсула
 • (гладком’язеві клітини і матрикс)
 • Ендотеліальні клітини
 • Ліпідне ядро
 • адвентицій
 • Інтимальні
 • гладком’язеві клітини
 • (репаративний фенотип)
 • Медіальні гладком’язеві клітини
 • (контрактильний фенотип)
 • запалення - макрофаги,
 • Т- клітини
 • відновлення
 • Гладком’язеві клітини -
 • Нестабільність бляшки
 • Стабільність бляшки
 • Окислені ЛПНГ
 • генетично зумовлена патологія
 • Інфекція (герпевіруси, хламідії) ?
 • ДЕСТАБІЛІЗАЦІЯ АТЕРОСКЛЕРОТИЧНОЇ БЛЯШКИ
 • Активовані макрофаги зумовлюють загибель інтимальних гладком’язевих клітин і руйнують матрикс в фіброзній капсулі
 • РОЗГОРНУТИЙ АТЕРОСКЛЕРОЗ
 • НЕСТАБІЛЬНА АТЕРОСКЛЕРОТИЧНА БЛЯШКА
 • Агрегація тромбоцитів в місці розриву / ерозії
 • адвентицій
 • lipid core
 • ліпідне ядро
 • ліпідне ядро
 • адвентицій
 • Формування та ріст тромба
 • в просвіт судини і бляшки
 • РІСТ БЛЯШКИ
 • Місце попереднього розриву бляшки
 • Разрешающийся тромб
 • Переміщення нових гладком’язевих клітин
 • lipid core
 • тромб
 • ліпідне ядро
 • адвентицій
 • РОЗГОРНУТИЙ АТЕРОСКЛЕРОЗ
 • НЕСТАБІЛЬНА АТЕРОСКЛЕРОТИЧНА БЛЯШКА
 • lipid core
 • ліпідне ядро
 • адвентицій
 • Цільові рівні ліпідів для первинної та вторинної профілактики ІХС
 • Загальний холестерин < 5.0 ммоль/л Холестерин ЛПНГ < 3.0 ммоль/л Холестерин ЛПВГ > 1.0 ммоль/л Тригліцериди < 2.0 ммоль/л
 • Вибір лікування у хворих без ІХС в залежності від рівня холестерину ЛПНГ
 • Категорія хворих
 • Рівень ХС ЛПНГ, при якому треба розпочинати лікування
 • Цільовий рівень ХС ЛПНГ
 • Дієтотерапія
 • Менше ніж 2 фактори ризику
 • > 4,1 ммоль/л
 • < 4,1 ммоль/л
 • Два і більше фактори ризику
 • > 3,4 ммоль/л
 • < 3,4 ммоль/л
 • Медикаментозне лікування
 • < 3,4 ммоль/л
 • > 4,1 ммоль/л
 • Два і більше фактори ризику
 • < 4,1 ммоль/л
 • < 4,1 ммоль/л
 • > 4,9 ммоль/л
 • > 5,7 ммоль/л
 • Менше ніж 2 фактори ризику:
 • мужчини понад 35 років, жінки в менопаузі
 • мужчини до 35 років, жінки до менопаузи
 • Доповідь комітету експертів Національної оглядової програми по холестерину, США, 1993
 • Взаємозв’язок рівня загального холестерину та смертності у пацієнтів з ІХС і без неї
 • 0
 • 2
 • 4
 • 6
 • 8
 • 10
 • 12
 • 14
 • 16
 • 18
 • 20
 • < 5,2
 • 5,2 - 6,2
 • > 6,2
 • Загальний холестерин (ммоль/л)
 • Смертність на 1000
 • пацієнтів протягом року
 • Без ІХС
 • З ІХС
 • Коли розпочинати лікування у хворих
 • з ішемічною хворобою серця ?
 • У всіх пацієнтів з рівнем холестерину ЛПНГ > 2,6 ммоль/л слід негайно розпочинати немедикаментозне лікування (максимальна дієтотерапія знижує рівень ХЛ ЛПНГ на 0,4-0,6 ммоль/л)
 • Холестерин ЛПНГ = 2,6-3,4 ммоль/л:
 • дієтотерапія протягом 6 тижнів
 • при неефективності – медикаментозне лікування
 • Холестерин ЛПНГ > 3,4 ммоль/л: комбінація медикаментозного лікування та дієтотерапії (чим більше підвищення рівня холестерину, тим агресивнішим має бути медикаментозне лікування)
 • Мета лікування – зниження рівня холестерину ЛПНГ нижче 2,6 ммоль/л
 • Доповідь комітету експертів Національної оглядової програми по холестерину, США, 1993
 • Дієтою досягти успіху не вдається
 • Модифікація дієти є недостатньою для зниження рівня холестерину у хворих на ІХС (адекватна корекція лише у 2-7% випадків)
 • Дієтичні заходи не забезпечують захисного ефекту і рівень коронарного ризику залишається високим (смертність від ІМ – 28%)
 • При застосуванні симвастатину зменшення кількості випадків ІМ і смертності від причин, зумовлених ІХС, є однаково відчутним у хворих як з відносно низькими, так і з відносно високими початковими рівнями ХС ЛПНГ
 • Початковий рівень холестерину ЛПНГ (ммоль/л)
 • 2,6 – 4,4
 • 4,4 – 4,8
 • 4,8 – 5,3
 • 5,3 – 7,3
 • Зниження ризику смертності від коронарних причин та частоти ІМ
 • 35%
 • 33%
 • 32%
 • 36%
 • Рівні холестерину у хворих на ІМ і з стенокардією в будь-якому випадку потрібно знижувати, а лікування симвастатином є ефективним і корисним для всіх категорій пацієнтів
 • The Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S). Lancet 344.1383-1389,1994
 • Вплив гіполіпідемічної терапії на ризик нефатального інфаркту міокарда та коронарної смерті залежно від інших застосованих препаратів
 • Інші препарати
 • Плацебо
 • Симвастатин
 • Зменшення ризику
 • Аспірин
 • 28%
 • 20%
 • 34%
 • Бета-блокатори
 • 28%
 • 19%
 • 36%
 • Антагоністи кальцію
 • 33%
 • 22%
 • 38%
 • Призначення симвастатину додатково до базисної терапії аспірином, бета-блокаторами, антагоністами кальцію забезпечує додаткове зменшення серцево-судинної смертності
 • The Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S). Lancet 344.1383-1389,1994
 • Лікування атеросклерозу в пацієнтів з цукровим діабетом
 • У 2-3 рази вищий ризик виникнення ІХС та у 3 рази вищий ризик серцево-судинних ускладнень і смертності
 • Прискорений розвиток атеросклерозу в пацієнтів з ЦД можна пов’язати зі змінами в ліпідному профілі
 • Аналіз підгрупи пацієнтів з ЦД засвідчив зниження під впливом симвастатину на 55% ризику серйозних ускладнень ІХС*
 • Лікування симвастатином пацієнтів з ІХС, які мають підвищений рівень глюкози натще, супроводжується:
 • зниженням ризику загальної смертності на 46%*
 • зниженням ризику коронарної смертності на 56%*
 • зниженням ризику серйозних коронарних подій на 40%*
 • зниженням ризику виконання процедури реваскуляризації на 43%*
 • Лікування симвастатином пацієнтів з ІХС і ЦД є високоефективним і сприяє економії коштів
 • *The Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S). Lancet 344.1383-1389,1994
 • Як ми вже переконались у випадку з гіпертензією, а нині бачимо стосовно дисліпідемії, є суттєвий проміжок часу між опублікуванням доказів користі лікування і широким прийняттям такого підходу.
 • Завданням є переконати наших колег у необхідності проведення ліпідознижуючої терапії для близько 13 млн. пацієнтів, які є кандидатами на таке лікування. Ми маємо безпечні і ефективні ліки, і ми повинні переконати відповідних пацієнтів приймати їх щоденно тривалий проміжок часу, щоб запобігти виникненню ІХС і продовжити життя. Тим більше, що ці медикаменти не дорожчі, ніж інші загальноприйняті методи лікування хронічних захворювань.
 • Уже настав час почати боротися з хворобою, яка є основною причиною смерті й інвалідності в цивілізованому світі. David T. Nash
 • Дослідження EuroASPIRE (European Action on Secondary Prevention through Intervention to Reduce Events)
 • 1 млн. жителів Європи помирає від ІХС кожні 18 міс.
 • Більше ніж у половини хворих з ІХС через 6 міс. після госпіталізації була відсутня ефективна корекція факторів ризику
 • Якщо б факторам ризику надавалась належна увага, ризик розвитку серцево-судинних захворювань вдалось би знизити на третину
 • “Нами встановлено, що кардіологи та лікарі інших спеціальностей при лікуванні хворих з серцево-судинною патологією неоптимально керують факторами ризику, котрі можуть знизити прогресуваня захворювання, число госпіталізацій і, щонайголовніше, покращити шанси хворого на виживання”
 • проф. Девід Вуд
 • “... незважаючи на існуючий клінічний досвід і розроблені рекомендації, ми, лікарі, не завжди застосовуємо на практиці ті засоби, котрі, як ми знаємо, є ефективними”
 • проф. Калеві Піорала
 • Нове у рекомендаціях АТР ІІІ
 • Акцент на додаткових факторах ризику
 • Пацієнтів з діабетом без ІХС з декількома факторами ризику відносять до тієї ж групи ризику, що і пацієнтів з ІХС
 • Впровадження Фремінгемського критерію 10-річного абсолютного ризику виникнення ІХС для виявлення хворих, що вимагають інтенсивнішого лікування
 • Визнання необхідності активної корекції способу життя у пацієнтів з метаболічним синдромом
 • Зміни в класифікації рівнів ліпідів
 • Визнано за оптимальний рівень ХЛ ЛПНГ< 2.6 ммоль/л
 • Змінений критерій низького рівня ХЛ ЛПВГ з 0,85 ммоль/л на 1 ммоль/л
 • Знижені класифікаційні нормативи рівнів ТГ
 • Підтримка нововведень
 • Рекомендовано визначення повного ліпідного профілю (загальний ХС, ХС ЛПНГ, ХС ЛПВГ, ТГ) як первинний тест замість скринінгу загального ХС і ХС ЛПВГ
 • Підтримано включення в дієту рослинних жирів та клітковини як терапію вибору для більшого зниження ХЛ ЛПНГ
 • Представлено стратегію конторолю за дотриманням рекомендацій з корекції способу життя та медикаментозного лікування
 • Рекомендовано не обмежуватись зниженням тільки ХС ЛПНГ у пацієнтів з рівнем ТГ > 2,2 ммоль/л
 • National Cholesterol Education Program Expert Panel on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adults Treatment Panel III), 2001
 • Алгоритм поступової корекції способу життя
 • Візит 1
 • Початок корекції способу життя
 • Зменшити вживання насичених жирів і холестерину
 • Збільшити фізичну активність
 • Консультація дієтолога
 • Візит 2
 • Оцінка зниження ЛПНГ
 • Якщо цільовий рівень ЛПНГ не досягнуто, посилити заходи з корекції способу життя
 • Посилити обмеження у вживанні насичених жирів і холестерину
 • Збільшити вживання рослинних жирів
 • Збільшити вживання клітковини
 • Консультація дієтолога
 • Візит 3
 • Оцінка зниження ЛПНГ
 • Якщо цільовий рівень ЛПНГ не досягнуто, розглянути необхідність медикаментозного лікування
 • Візит №
 • Контроль за дотриманням рекомендацій
 • Розпочати лікування метаболічного синдрому
 • Посилити контроль за вагою тіла і збільшити фізичну активність
 • Консультація дієтолога
 • 6 тижн.
 • 6 тижн.
 • Кожні
 • 4-6 міс.
 • National Cholesterol Education Program Expert Panel on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adults Treatment Panel III), 2001
 • Алгоритм медикаментозної терапії при первинній профілактиці
 • Початок гіполіпідемічної терапії
 • Призначити статини або секвестранти жовчних кислот або нікотинову кислоту
 • Якщо цільовий рівень ЛПНГ не досягнуто, посилити ліпідознижуючу терапію
 • Збільшити дози статинів або додати секвестранти жовчних кислот або нікотинову кислоту
 • Якщо цільовий рівень ЛПНГ не досягнуто, посилити ліпідознижуючутерапію або скерувати до спеціаліста з корекції ліпідів
 • Контроль за дотриманням рекомендацій і ефективністю лікування
 • Якщо цільовий рівень ЛПНГ досягнуто, лікувати інші атерогенні фактори
 • 6 тижн.
 • 6 тижн.
 • Кожні
 • 4-6 міс.
 • National Cholesterol Education Program Expert Panel on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adults Treatment Panel III), 2001
 • Класифікація рівнів ліпідів
 • Загальний холестерин
 • < 5,2 ммоль/л
 • Нормальний
 • 5,2 – 6,2 ммоль/л
 • Помірно підвищений
 • > 6,2 ммоль/л
 • Високий
 • Холестерин ЛПНГ
 • < 2,6 ммоль/л
 • Оптимальний
 • 2,6 – 3,4 ммоль/л
 • Помірно підвищений
 • 3,4 – 4,9 ммоль/л
 • Високий
 • > 4,9 ммоль/л
 • Високий
 • Тригліцериди
 • < 1,6 ммоль/л
 • Нормальний
 • 1,6 – 2,2 ммоль/л
 • Помірно підвищений
 • 2,2 – 5,4 ммоль/л
 • Високий
 • > 5,4 ммоль/л
 • Дуже високий
 • Холестерин ЛПВГ
 • < 1 ммоль/л
 • Низький
 • > 1,5 ммоль/л
 • Високий
 • National Cholesterol Education Program Expert Panel on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adults Treatment Panel III), 2001
 • Метаболічний синдром
 • Фактори ризику
 • Критерії
 • Абдомінальне ожиріння
 • чоловіки жінки
 • Об’єм талії
 • > 102 см > 88 см
 • Тригліцериди
 • > 1,6 ммоль/л
 • Холестерин ЛПНГ
 • чоловіки жінки
 • < 1,0 ммоль/л < 1,25 ммоль/л
 • Артеріальний тиск
 • > 130/> 85 мм рт.ст.
 • Глюкоза крові натще
 • > 110 ммоль/л
 • Лікування:
 • контроль ваги тіла
 • збільшення фізичної активності
 • корекція дисліпопротеїнемії
 • нормалізація АТ
 • корекція глікемії та покращення толерантності до глюкози
 • Метаболічний сидром – еквівалент ІХС для визначення тактики гіполіпідемічної терапії
 • National Cholesterol Education Program Expert Panel on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adults Treatment Panel III), 2001
 • Класифікація первинних дисліпопротеїнемій за Фредріксоном
 • Тип
 • Підвищена фракція
 • Загальний ХС
 • Холестерин ЛПНГ
 • ТГ
 • Ризик атеросклерозу
 • І
 • Хіломікрони
 • підвищений/ нормальний
 • понижений/ нормальний
 • підвищений
 • відсутній
 • ІІ-А
 • ЛПНГ
 • підвищений
 • підвищений
 • нормальний
 • високий
 • ІІ-В
 • ЛПНГ, ЛПДНГ
 • підвищений
 • підвищений
 • підвищений
 • високий
 • ІІІ
 • ЛППГ
 • підвищений
 • підвищений
 • підвищений
 • високий
 • ІV
 • ЛПДНГ
 • підвищений/ нормальний
 • нормальний
 • підвищений
 • помірний
 • V
 • ЛПДНГ, хіломікрони
 • підвищений
 • нормальний
 • підвищений
 • помірний
 • Характеристика гіполіпідемічних засобів
 • Група препаратів
 • Вплив на ліпідний спектр
 • Побічні ефекти
 • Протипокази
 • Результати клінічних досліджень
 • Інгібітори ГМГ КоА редуктази (статини)
 • ЛПНГ Ф18-55%
 • ЛПВГ У5-15%
 • ТГ Ф7-30%
 • Міопатія
 • Підвищення рівня печінкових ферментів
 • Абсолютні:
 • активні або хронічні захворювання печінки
 • Відносні:
 • одночасне призначення деяких медикаментів
 • Зниження серйозних коронарних подій, серцево-судинної смертності, потреби в інтервенційних процедурах, інсультів та загальної смертності
 • Секвестранти жовчних кислот (хелати)
 • ЛПНГ Ф15-30%
 • ЛПВГ У3-5%
 • ТГ - немає змін або підвищення
 • Розлади ШКТ
 • Закрепи
 • Зниження абсорбції інших препаратів
 • Абсолютні:
 • дисбеталіпо-протеїнемія
 • ТГ > 4,4 ммоль/л
 • Відносні:
 • ТГ > 2,2 ммоль/л
 • Зниження серйозних коронарних подій, серцево-судинної смертності
 • Характеристика гіполіпідемічних засобів
 • Група препаратів
 • Вплив на ліпідний спектр
 • Побічні ефекти
 • Протипокази
 • Результати клінічних досліджень
 • Нікотинова кислота
 • ЛПНГ Ф 5-25%
 • ЛПВГ У15-35%
 • ТГ Ф20-50%
 • “Приливи”
 • Гіперглікемія
 • Гіперурикемія (або подагра)
 • Гепатотоксичність
 • Абсолютні:
 • хронічні захворювання печінки
 • важка подагра
 • Відносні:
 • діабет
 • гіперурикемія
 • виразкова хвороба
 • Зниження серйозних коронарних подій та можливо загальної смертності
 • Фібрати
 • Диспепсія
 • ЖКХ
 • Міопатія
 • Збільшення некоронарної смертності в дослідженні WHO
 • Абсолютні:
 • Важка ниркова недостатність
 • Важка печінкова недостатність
 • Зниження серйозних коронарних подій


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка