Автоматизація звуків к и Х, їх диференціація у зв’язному мовленні на базі граматичного матеріалу з теми «стилі, типи І жанри мовлення»Скачати 51,61 Kb.
Дата конвертації02.12.2016
Розмір51,61 Kb.

Автоматизація звуків К и Х, їх диференціація у зв’язному мовленні на базі граматичного матеріалу з теми «СТИЛІ, ТИПИ І ЖАНРИ МОВЛЕННЯ»

 • Мій любий Харків,
 • моє рідне місто
 • Тебе кохаю все своє життя!
 • Софія Кравченко
 • Рідному Харкову
 • присвячується...
 • ПЕРЕБІГ УРОКУ
 • I. Організаційний момент.
 • II. Повідомлення теми, мети й завдань
 • уроку.

Автоматизація звуків К и Х, їх диференціація у зв’язному мовленні на базі граматичного матеріалу з теми «СТИЛІ, ТИПИ І ЖАНРИ МОВЛЕННЯ»

 • ТЕМА УРОКУ:
 • ТИП УРОКУ:
 • систематизація й узагальнення знань з елементами поглиблення (урок-практикум).
 • ФОРМА УРОКУ:
 • інтегрований
 • урок
 • З української мови:
 • систематизувати й узагальнити
 • основні відомості зі стилістики
 • тексту; поглибити знання про
 • стилі, типи і жанри мовлення,
 • сфери вживання кожного з них;
 • навчити учнів розрізняти функціональні стилі;
 • розвивати мовленнєво-мислитель
 • ні вміння аналізувати тексти різних
 • стилів, типів і жанрів мовлення;
 • уміння порівнювати і узагальнювати
 • вивчений мовний матеріал;
 • виховувати любов до рідного
 • міста, інтерес до його історії,
 • бережливе ставлення до історичних
 • пам’яток міста
 • З техніки мовлення:
 • відпрацювати і автоматизувати
 • правильну диференційну вимову
 • звуків К і Х у зв’язному мовленні;
 • навчити розпізнавати мовний
 • матеріал,щодо цієї теми, моделюва-
 • ти висловлювання відповідно до
 • комунікативного завдання в певній
 • композиційній формі;
 • розвивати мовне дихання учнів,
 • закріпити навичку використовувати
 • голос нормальної сили, варіювати
 • силу голосу у зв’язку з наголосом;
 • активізувати словниковий запас
 • учнів, виховувати увагу на уроці.
 • МЕТА:
 • За допомогою словника пояснити :
 • Питання: Що таке стиль мовлення?
 • Відповідь: Стиль — це своєрідна сукупність мовних засобів (лексичних, граматичних, синтаксичних та ін.), що їх свідомо використовує мовець за певних умов спілкування, у тій чи іншій сфері людської діяльності (політика, наука і техніка, художня література, право, діловодство тощо).
 • ІII. Актуалізація опорних знань, умінь і
 • навичок учнів.
 • 1.Бесіда.
 • Питання : Що таке жанри мовлення?
 • Відповідь: Це різновиди текстів певного стилю, що різняться метою мовлення, сферою спілкування та іншими ознаками.
 • Питання : Які бувають так типи мовлення?
 • Відповідь: Серед типів мовлення визначають : розповідь, опис, роздум. Висловлювання всіх трьох типів бувають різних видів.
 • 2. Розгадування кросворду:
 • Розгадайте кросворд. Зверніть увагу, що звуки К вже зайняли своє місце в клітинках, щоб допомогти Вам.
 • Опис істотних особливостей, ознак кого- , або
 • чого-небудь
 • Розділ мовознавства, що вивчає суть і специфіку
 • стилів, їх розвиток і сучасне призначення;
 • 3. Документ із підписом, що засвідчує отримання
 • чого-небудь;
 • 4. Слова, речення у певному зв’язку та
 • послідовності, що утворюють висловлення
 • 5. Розмова між кількома особами;
 • 6.Обмін враженнями про прочитану книжку, перегля-нутий кінофільм, телепередачу та ін., вираження
 • свого став­лення до подій, героїв, їхній вчинків тощо

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу

 • 1.Слово вчителя
 • Різні висловлювання, навіть бездоганні у мовному плані, можуть істотно відрізнятися один від одного загальним колоритом і тоном викладу. Зумовлене це не тільки змістом висловлювань, але й комунікативною настановою автора, тим, з якою метою створено текст, яку функцію він покликаний виконати. Залежно від призначення тексту - спілкування, повідомлення чи впливу на адресата - добираються й мовні засоби, здатні забезпечити досягнення мети. Так виникають різновиди висловлювань, які обслуговують різні сторони суспільного життя.
 • Назва
 • стилів
 • Основні ознаки стилів і жанрів
 • мовлення
 • Мета
 • мовлення
 • Сфера спілку- вання
 • Форма реалі- зації
 • Мовні особливості
 • стилю
 • РОЗМОВНО-ПОБУТОВИЙ
 • Спілку-
 • вання,
 • лист
 • обмін інформацією, думками, враженнями, прохання чи подання допомоги, виховний вплив
 • побутові стосунки з родичами, друзями, знайомими
 • діалог
 • (моно-
 • лог)
 • широко використовуєть-ся побутова лексика, фразеологізми, емоційно забарвлені й просторічні
 • слова, звертання, вставні слова,
 • жаргонізми, неповні речення тощо
 • Стилі і жанри мовлення
 • Назва
 • стилів
 • Види творів, у яких стиль реалізу-ється
 • Основні ознаки стилів і жанрів
 • мовлення
 • Мета
 • мовлення
 • Сфера спілку- вання
 • Форма реалі- зації
 • Мовні особливості
 • стилю
 • НАУКОВИЙ
 • підстилі:
 • науково-популярний і науково-навчальний
 • Стаття, дисерта-
 • ція, моногра-
 • фія,
 • лекція, відгук, анотація підруч-
 • ник
 • повідомлення
 • про результати наукових досліджень
 • НАУКА,
 • ТЕХНІКА, ОСВІТА
 • монолог
 • характерні мовні засоби: терміни, спеціальна фразеологія, складні синтаксичні конструкції; повні речення; логічність, точність, обґрунтова-ність викладу
 • Назва
 • стилів
 • Види творів, у яких стиль реалізу-ється
 • Основні ознаки стилів і жанрів
 • мовлення
 • Мета
 • мовлення
 • Сфера спілку- вання
 • Форма реалі- зації
 • Мовні особливості
 • стилю
 • ОФІЦІЙНО-
 • ДІЛОВИЙ
 • закон, кодекс, статут, наказ, акт, лист указ, оголоше-
 • ння, дорученнярозписка, протокол, інструкціятощо
 • регулювання офіційно-ділових стосунків
 • офіційно-ділові стосунки
 • монолог
 • (діалог)
 • Переважають стилістично нейтральні мовні засоби: стандартна канцелярська лексика,складні речення, немає емоційно забарвлених слів; виклад гранично точний
 • Назва
 • стилів
 • Види творів, у яких стиль реалізу-ється
 • Основні ознаки стилів і жанрів
 • мовлення
 • Мета мовлення
 • Сфера спілку- вання
 • Форма реалі- зації
 • Мовні особливості
 • стилю
 • ПУБЛІЦИС-ТИЧНИЙ
 • виступ, нарис, публіци-стична стаття, памфлет фейлетондискусія
 • Обговорення
 • відстоювання
 • та пропаганда важливих суспільно-політичних
 • ідей, сприяння суспільному розвитку
 • Громад-сько-політичне життя
 • монолог
 • (діалог)
 • Використову-ються: суспільно-політичналексика, емоційно забарвлені слова, риторичні запитання,
 • вигуки, повтори. Тон мовлення пристрасний, оцінний
 • Назва
 • стилів
 • Види творів, у яких стиль реалізу-ється
 • Основні ознаки стилів і жанрів
 • мовлення
 • Мета
 • мовлення
 • Сфера спілку- вання
 • Форма реалі- зації
 • Мовні особливості
 • стилю
 • ХУДОЖНІЙ
 • трагедія, комедія, драма, водевільроман, повість, поема, вірш, байка
 • різнобічний вплив на думки й почуття людей за допомогою художніх засобів
 • мистецтво слова
 • монолог
 • застосовуються всі мовні засоби, особливо широко — слово в переносному значенні

V. Розвиток пошукової пізнавальної активності учнів

 • 1.Вибірково-розподільна робота
 • Подані види висловлювань розподілити за стильовою приналежністю:
 • а) знайти "третє зайве". Свій вибір обґрунтувати.
 • Байка, приказка,
 • , закон, статут;
 • Стаття, , замітка;
 • Анотація, підручник, .
 • фейлетон
 • Лекція
 • поема
 • лист

б) заповнити таблицю:

 • б) заповнити таблицю:
 • Художній стиль
 • Науковий стиль
 • Офіційно-діловий
 • стиль
 • Публіцистичний
 • стиль
 • Казка, заява, наукова стаття, оповідання, замітка в газету, розписка, доповідь, повість, автобіографія, науковий опис, фоторепортаж, відгук; лист, протокол.
 • Казка, оповідання, повість, лист.
 • Наукова стаття, доповідь,
 • науковий опис, відгук.
 • Замітка в газету, фоторепортаж
 • Заява, розписка, автобіографія. протокол

2. Виконання практичних завдань

 • 2. Виконання практичних завдань
 • творчого характеру Робота в парах.
 • Прочитати слова, слідкуйте за вимовою звуків К, Х :
 • Харків, харків'янин, характеристика
 • кохання, техніка, хлопчаки, захисники,
 • хроніка, художник, хвалькуватий, хутко,
 • Використовуючи подані слова, складіть невеличкі діалоги.

 • Питання: До якого стилю мовлення
 • відносяться діалоги? Чому?
 • Відповідь:
 • Це розмовний стиль, що
 • реалізується у спілкуванні з
 • друзями і знайомими.
 • Спостерігається обмін
 • інформацією, враженнями.

Індивідуальна робота.

 • Індивідуальна робота.
 • Доповнити речення таким чином,щоб утворився текст. Дібрати до нього заголовок.
 • …………………..
 • Ми живимо на……….. Цю місцевість називають ще………….
 • Вона розміщена на північному сході ……… на межі лісостепової та
 • степової фізико-географічних зон та займає південно-західну окраїну
 • Середньоруської височини. Природа Харківщини багата й різноманітна.
 • Річки …….. ,з повільною течією. Багато……………. …. За природно -
 • кліматичними умовами територію…. ….. . можна розділити на дві зони:
 • лісостепову – це центральні, північні і західні………. та степову –
 • південні і східні райони. Клімат помірний. Середньорічні температури:
 • літня + 21о С, зимова - 7о С. Кількість опадів - 540 мм (середньорічна).
 • Край багатий рослинним і тваринним світом. Особливою шаною і
 • популярністю користується ……. . – найперша ознака оселі українця.
 • Обласний центр – місто ……. – друге за розміром місто в Україні.
 • Слова для довідок: калина, Харків ,Слобожанщина, спокійні, Харківщина,
 • Україна, лісів, озер, ярів,область, райони
 • Харківщині.
 • Слобожанщина
 • України,
 • спокійні
 • лісів, озер, ярів.
 • області
 • райони
 • калина
 • Харків

Відповідь: Стиль – науковий;

 • Завдання: З'ясувати стиль, тип і жанр
 • тексту.
 • Відповідь: Стиль – науковий;
 • Жанр – стаття в підручнику;
 • Тип мовлення – розповідь, що
 • висловлюється у сповіщенні,
 • викладі фактичного матеріалу,
 • аналізі даних.

Творче спостереження з елементами аналізу

 • Прочитати текст.
 • Харків літературний
 • Про Харків - мою батьківщину - можна говорити багатьма епітетами, але я хочу розповісти про Харків літературний, який починається ще в XI столітті, майже за пiвстолiття до заснування міста при злитті річок Харків, Лапань i Уди. Саме тут, у 1185 році, проходили війська Новгород-Сіверського князя Ігоря під час його походу проти половців. У нашому краї народилася лірична пісня "Їхав козак за Дунай", автором якої був козак Харківського полку Семен Климовський.
 • А бiля селища Бабаї є криниця, їй більше 200 років i викопав її Г. С. Сковорода, викладач Харківського Колегіуму. Жив у Харкові i Г. Квітка-Основ’яненко - організатор одного з перших на Україні театрів, засновник інституту шляхетних дівчат. У 1805 році відкрито перший на Українi
 • університет, у цьому заслуга В.Каразiна. В унiверситетi у рiзнi часи працю-вали: О. Потебня, I. Срозновський, М. Костомаров, Д. Багалiй, М. Сумцов, В. Данилевський, П. Гулак-Артемовський, М. Лисенко, М. Старицький та багато інших видатних людей України.

Мабуть, найбурхливіше вирувало літературне життя в Харкові у 20-30-тi

 • Мабуть, найбурхливіше вирувало літературне життя в Харкові у 20-30-тi
 • роки. Центральною фігурою був Микола Хвильовий. Але до 1937-38 років iз
 • найталановитіших майже нікого не лишилося. Імена розстріляних та
 • замучених можна прочитати в Літературному музеї та у поемі В.Сосюри
 • "Розстріляне безсмертя". В Харкові працювали поет Б.Чічібабін, український
 • літературознавець, поет - майстер сонетів М.Зеров, письменники М.Яловий,
 • В.Підмогильний, О.Досвiтнiй, та багато інших. Ледве врятувалися в роки
 • сталінських репресій В. Сосюра, О. Довженко, О. Вишня, П. Тичина.
 • Вони всі пiзнiше напишуть про Харкiв. "Харкiв мене пiдкував i виховав...
 • Я громадянин славного мiста Харкова", - писав П.Тичина.
 • Сьогоднi деякі вулиця носять імена українських письменників: є у нас
 • вулиці Шевченка, Л.Українки, Квiтки-Основ'яненка. Літературне життя ніколи у
 • Харкові не затихало, бо є навіть будинок під назвою "Слово", де жили багато
 • відомих українських письменників i зараз
 • живуть.
 • Не обмiлiла Сковородинiвська криниця, її криштальнi джерела живлять
 • новi творчi сили, якi примножають славу лiтературного Харкова, це Л. Тома,
 • Г. Полянський, I. Муравйов, В. Мисик, К. Гордiєнко, I. Перепеляк, С. Цинiн,
 • А.Перерва, А. Чернишов, I. Мироненко, I. Христинко, I.Шкварко та багато iнших.
 • ( За матеріалами газети «Наше життя»)

Завдання: З'ясувати, що висловлює

 • Завдання: З'ясувати, що висловлює
 • заголовок — тему чи основну думку.
 • Відповідь: заголовок відбиває тему.
 • Завдання: Вибрити з тексту прізвища письменників, в склад яких входять звуки К, або Х.
 • Відповідь: Г.Сковорода, В.Каразiн,Т.Шевченко, Л.Українка, Г.Квітка-Основ’яненко, I.Срозновський, М.Костомаров, П.Гулак-Артемовський, М.Лисенко, В. Данилевський, М. Старицький, М.Хвильовий, О.Довженко,Г.Полянський,В.Мисик, I.Шкварко К.Гордiєнко,I.Перепеляк, I. Мироненко, I.Христинко,

Відповідь: Тип мовлення – розповідь.

 • Завдання: З'ясувати стиль, тип і жанр
 • тексту.
 • Відповідь: Тип мовлення – розповідь.
 • Жанр – нарис.
 • Стиль – публіцистичний.
 • Спостерігається точність і
 • логічність висловлення,
 • авторська оцінка фактів тощо.

Прочитайте вірш виразно, дотримуючись

 • Прочитайте вірш виразно, дотримуючись
 • правильного наголосу та необхідної інтонації.
 • Намагайтесь варіювати силу голосу у зв’язку з
 • логічним наголосом.
 • Уважно слідкуйте за вимовою звуків К, Х .
 • МОЯ БАТЬКІВЩИНА
 • Моя батьківщина – це Харківщина. Нехай пам’ятають і далі онуки,  Що Харківщина – найкраща місцина Для гідної праці, культури, науки. Майдани, вулиці згадаю Проспект Гагаріна я добре знаю, Полтавський Шлях я пам’ятаю, З Сумською зустрічі чекаю – Вона, як жінка молода Займає в серці щиро місце Де думки наші й почуття… Ще є у нас струмок дзеркальний, Який тече, мов пісеньку співає
 • Піду гуляти в зоопарк наш милий, Де сміх лунає немовлят,
 • Вони с батьками разом веселяться І дивляться уважно на звірят
 • А як ще парки не згадати! Де влітку так приємно відпочити – Шевченка, Горького -  Зі смаком солодкої вати Свій настрій можна збагатіти. Слобідський наш край любимий –  Єднання багатьох культур Живуть тут з давнини й донині Українці, росіяни, євреї і татари, Кавказький дух сприймає слух. У мирі, злагоді живем, Як щирі друзі ми ростем. Частинка рідної країни – Мій Харків – розум України! 
 • Юляія Сафонова

Відповідь: Це за жанром вірш;

 • Питання: До якого стилю,
 • і жанру належить цей текст?
 • Відповідь: Це за жанром вірш;
 • Стиль – художній.

Прочитайте, вставляючи пропущенні букви.

 • Прочитайте, вставляючи пропущенні букви.
 • Нагорода Ради Європи
 • Представни. и  Парлементсь. ої асамблеї Ради Європи 23 серпня вручили ..аркову Приз Європи. Про це повідомили в прес-службі Харківської місь. ої ради.
 • Нагороду вручили ви..онуючому обов’язки мера Харкова, се..ретареві Харківської місь. ої ради Геннадію Кернесу президент ПАРЄ Мевлют Чавушоглу й мер Анкари (Туреччина) Меліх Гекчек на 47-й позачерговій сесії Хар..івської місь..ої ради.
 • Та..ож було вручено диплом про нагородження Призом Європи, пам'ятну медаль і символічний че.. . Слід визначити, що сьогодні місто Хар..ів – єдине місто в У..раїні, що володіє трьома почесними нагородами Ради Європи: Дипломом, Почесним Прапором і Таблицею Європи, яку було присуджено у 2008 році.
 • к
 • к
 • к
 • к
 • к
 • к
 • к
 • к
 • к
 • к
 • к
 • к
 • Х

Відповідь: Це офіційно-діловий

 • Завдання: Якому стилю, типу мовлення
 • і жанру характерний цей текст?
 • Свій вибір обґрунтувати.
 • Відповідь: Це офіційно-діловий
 • стиль,тому що спостерігається
 • стислість у засобах вираження,
 • стандартизація вислову.
 • Реалізується він у жанрі
 • повідомлення.
 • Тип мовлення – розповідь.

VІ. Систематизація й узагальнення вивченого.

 • VІ. Систематизація й узагальнення вивченого.
 • Самостійна робота.
 • Завдання: Зробити мовностилістичний аналіз
 • поданих нижче текстів.
 • Визначити: 1. Належність тексту до
 • функціонального стилю;
 • 2. Мету мовлення;
 • 3. Сферу спілкування;
 • 4. Форму реалізації стилю;
 • 5. Жанр висловлювання;
 • 6. Схарактеризувати мовні особливості
 • стилю тексту;
 • 7. Указати тип мовлення.

Текст №1.

 • Текст №1.
 • Харківська область утворена 27 лютого 1932 року. Вона становить собою основну частину історико-культурного й географічного регіону Слобідська Україна. Нині Харківська область розбита на 27 адміністративних районів, на її території знаходиться 18 міст, 7 з яких обласного значення , 61 селище міського типу, 381 сільська рада, 1683 сільських населених пунктів.
 • Ха́рків (застаріле Харьків) —  адміністративний центр Харківської області. Населення — 1 449, 1 тис. осіб, площа міста — 306 км². Друге за кількістю населення місто України, з грудня1919 по червень 1934 рр. —перша столиця УРСР. Площа Свободи спланована в 20-х роках ХХ ст. архітектором В. Троценко. Вона займає 11.6 га. Площу Свободи обрамляють відповідні з її масштабами будівлі, у ряді яких виділяється гігантська будівля Будинку державної промисловості, - Держпрома. У харків'ян та гостей міста є унікальна можливість побачити зорі посеред дня, бо в Харкові працює планетарій, другий за розмірами та можливостями в Україні після київського. Великий науковий, культурний, промисловий і транспортний центр України має 60 науково-дослідних інститутів, 30 вищих навчальних закладів, 8 музеїв, міська картинна галерея, 7 театрів, 80 бібліотек.
 • З матеріалів вікіпедії

Текст №2.

 • Текст №2.
 • Любий Сашко! Ти питаєш мене, чому я так неполег-лево запрошую тебе до себе у Харків? Мабуть, кожна людина вважає, що її місто, або село, де вона народилася i живе, - найкращий куточок землi.
 • Та це i зрозуміло, бо це місце - єдине, неповторне: воно викохало тебе на своїх долонях, збагатило тебе своєю красою, подарувало друзів. Ти - його часточка, його любий син i надія.
 • Таким для мене є мій Харків - добрий i чесний трудівник, допитливий дослідник, культурний діяч. У ньому дивовижно переплітаються сива й славна давнина i запал молодості, модернiзованi новобудови й величезні шедеври архітектури минулих століть. Він серйозний i водночас веселий, гомінкий i поважно тихий. Він гордо несе свою славу день за днем iз покоління в покоління вже близько трьох з половиною століть. Я люблю його щирою й ніжною любов'ю…. Маю надію, до зустрічі.
 • Твій друг, Дмитро.

Текст №3.

 • Текст №3.
 • У Харкові заклали нову станцію метро
 • 31 січня в Харкові заклали пам’ятну капсулу в тіло нової 30-ї станції Харківського метрополітену. Ця подія була присвячена укладанню першого куба бетону.
 • Змістом капсули є наступний текст: «Дійсна капсула була закладена31 січня 2011року у зв’язку з укладанням першого куба бетону в тіло нової 30-ї станції Харківського метрополітену «Перемога», що будується у межах підготовки м. Харкова до проведення чемпіонату Європи 2012року з футболу»
 • «Перемога» є кінцевою станцією Алексієвської лінії метрополітену яка розташована у північній частині міста. Вана дозволить обслуговувати жилий масив Алексієвка з населенням понад 300тис.чол.Запланований середньодобовий об’єм пасажирських перевозок до станції «Перемога» має скласти приблизно 40 тис. чол.

Текст №4.

 • Текст №4.
 • Золотом вкриває мій Харків осінь. Мені здається, вона у нас особлива, може, це тому, що в мiстi багато дерев, особливо кленів, i коли вони скидають своє листя нам під ноги, вся земля стає золотою. Кому як, а мені жаль наступати на цю красу.
 • Я йду вулицями Харкова, зливаюся з перехожими i відчуваю себе господарем (вiрнiше сказати - одним iз господарів) радного міста. Бо пройде зовсім небагато часу - i його буття залежатиме вiд мене i таких, як я. Це саме нам дбати про наше місто вже через декілька років, i від нас залежатиме його майбутнє.
 • Я впевнений: якщо i надалі в серцях наших палатиме вогонь любові до Харкова, то в вiках не згасне його слава!

VІІ. Підсумок уроку.

 • VІІ. Підсумок уроку.
 • VIІІ. Домашнє завдання:
 • На тему "Стилі, типи і жанри мовлення" підготувати словничок лінгвістичних термінів;
 • Написати замітку до шкільної газети про якусь подію зі шкільного життя. Проаналізувати, чи на всі питання (що? де? коли? з ким?) можна знайти
 • відповіді у вашій замітці.
 • Скласти відгук про переглянутий фільм (передачу) або самостійно прочитану книгу, дотримуючись структури творів цього жанру мовлення.
 • Ось такий наш рідний дім,
 • Будем раді вам усім!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка