Біоадекватна технологія як умова розвитку творчого мислення школярівСкачати 18,76 Kb.
Дата конвертації20.01.2017
Розмір18,76 Kb.

Біоадекватна технологія як умова розвитку творчого мислення школярів

 • Вчитель Калинівської ЗОШ І-ІІ ст. І.П.Жовтюк
 • Мета:дослідити,як біоадекватна технологія(БАТ)освіти сприяє розвитку творчого мислення Методична проблема:
 • “Розвиток творчого мислення як умова самореалізації особистості”
 • Педагогічне кредо: “Навчаючи – учусь”

Актуальність технології

 • Актуальність технології
 • Проект Концепції літературної освіти в 11-річній
 • загальноосвітній школі визначає головною метою
 • літературної освіти виховання читацької особистості з
 • розвиненим естетичним смаком, самостійним
 • критичним мисленням, гуманістичним світоглядом.
 • Об’єкт літературної освіти – особистість учня (його
 • духовно-емоційний світ, моральні цінності та
 • орієнтації, творче мислення, уява, читацькі
 • компетенції, мовлення).
 • Вивчення літератури за біологічно адекватною
 • (ноосферною) технологією якраз і сприяє розв’язанню
 • таких завдань.
 • БАТ – один із методів реалізації моєї методичної
 • проблеми.
 • Час створення технології:
 • 1993 – 1995-ті рр.
 • Наукові дослідження проводили Б.А.Астафьєв,Н.В.Маслова, С.В. Лещев, Ж.Піаже, В.Параджанов,
 • А.Н.Леонтьєв, Ж.-Ж.Руссо, М.Монтессорі,
 • Г.Лозанова, В.Ф.Шаталов, Я.-А.Коменський.
 • Вперше у вітчизняній педагогіці висловив думку про
 • цілісне формування людської особистості в процесі
 • виховання К.Д.Ушинський, який зазначав: «Діти
 • мислять формами, фарбами, звуками,
 • відчуттями взагалі».
 • Ідея досвіду – забезпечення права людини на природовідповідне мислення.
 • Мета та завдання вчителя – сформувати і дати учневі навичку роботи з навчальним мислеобразом, закріпити його в довготривалій пам’яті. Навчити користуватися новим образом, залучити його до динамічного потоку раніше придбаних мислеобразів, які постійно рухаються.
 • Новизна технології
 • БАМ забезпечує роботу екологічного
 • (двопівкульного), тобто природовідповідного
 • мислення.
 • Дозволяє занести навчальну інформацію у
 • довгочасну (тривалу) пам'ять, скоротити у 3-5
 • разів час навчання, зберегти ресурси здоров'я.
 • Залучає до освітнього процесу всі канали
 • сприйняття.
 • Мислеобраз –
 • індивідуально сприйнятий
 • всіма органами чуття (дотик
 • + колір + смак + запах +
 • звук) цілісний образ
 • предмета або явища
 • Технологія
 • досвіду
 • Слово – не просто звук, а
 • засіб збудження образів…
 • слухати – означає бачити те,
 • про що говорять, а говорити
 • – означає малювати зорові
 • образи.
 • К. Станіславський

Структура уроку:

 • Структура уроку:
 • Перший етап репрезентація інформації (активність).
 • Другий сприйняття інформації (релаксація).
 • Третійосмислення інформації (активність).
 • Четвертий представлення в слові (релаксація).
 • П’ятий архівування інформації (активність).
 • Особливість уроку. Кожен урок закінчується творчим
 • завданням: створити власні мислеобрази,
 • використовуючи малюнок, оповідання, схему, вірш,
 • кросворд.

Ці етапи уроку співвідносяться

 • Ці етапи уроку співвідносяться
 • з системою етапів пізнання Ж.Піаже.
 • Релаксація. Активність. Релаксація. Активність.
 • Методи:
 • релаксація малювання символу, слухання тексту, читання тексту,подання інформації,анліз образу.
 • Мета :
 • ввести новий матеріал на основі власного досвіду і вибору обговорення інформації
 • розуміння інформації, заучування тексту учнями
 • сенсорно-моторний етап
 • символьний етап,логічний етап, лінгвістичний етап

Практичне значення технології

 • Практичне значення технології
 • БАТ забезпечує роботу двопівкульного
 • мислення. Релаксація знімає стрес, втому,
 • психологічне навантаження . Легко і надійно засвоюється великий і важкий матеріал
 • Уроки цікаві, оригінальні і і надовго запам"
 • надовго запам ’ятовуються. Здійснення
 • морального, естетичного, трудового
 • навчання без додаткових витрат.
 • елаксація знімає стрес, втому,
 • психологічне навантаження. Легко і
 • надійно засвоюється великий і важкий
 • матеріал. Уроки цікаві, оригінальні і
 • надовго запам ’ятовуються. Здійснення
 • морального, естетичного, трудового
 • навчання без додаткових витрат.
 • Апробація технології
 • Невська О., Ануфрієва Т.Ф. (Росія), Григор’єва Л.В. (Якутія), на Україні –
 • С.В.Поліщук (Маріупольська ЗОШ № 40 ім. Є.М.Миська), В.І.Павленко
 • (викладач Зміївського професійного енергетичного ліцею Харківської області),
 • В.І.Тул, Л.І.Селезньова, В.В.Панченко, В.І.Павленко, Н.О.Немченко,
 • М.В.Половинка (колектив учителів Борівської ЗОШ І – ІІІ ступенів
 • ім..С.Закори Харківської обл..).
 • Проблеми. Технічне та методичне забезпечення.
 • Власні шляхи досягнення результатів навчально-
 • виховного процесу. На першому та заключному етапах
 • уроку застосовую методи і прийоми проблемного та
 • інтерактивного навчання, технології критичного мислення.
 • Прогнозовані результати:
 • Зростання мотивації учнів до
 • навчання, інтересу до предмета.
 • Покращення успішності учнів усіх
 • категорій.
 • Зниження антисоціальних проявів
 • у поведінці.
 • Ріст гармонійної особистості.
 • Розкриття творчих здібностей
 • учнів, а також здібностей до
 • самопізнання, самооцінки.
 • Формування цілісного мислення.
 • Розкриття внутрішнього “ я ”
 • дитини.
 • Здоров’язберігаючий та
 • здоров’явідновлювальний ефект.
 • Досягнення творчого рівня розвитку особистості – найвищий результат будь-якої
 • педагогічної технології
 • Учитель повинен свідомо йти в ногу із сучасністю, пройматися й надихатися силами,
 • що пробудилися в ній (А.Дістервег)
 • Знання має служити творчим цілям людини.
 • Мало накопичувати знання; слід
 • розповсюджувати їх якомога ширше та
 • застосовувати в житті ( М.Рубакін)
 • Опис біоадекватної (ноосферної) практики
 • літературної освіти у фахових журналах
 • “ Відкритий урок: розробки, технології, досвід “,
 • “ Зарубіжна література в школах України “, газеті
 • “Зарубіжна література ” (див. список л-ри)
 • Висновки.
 • 1. Забезпечення кінцевої мети загальної середньої освіти
 • Володіння ключовими компетенціями
 • Пізнавальна компетентність
 • Висока духовна і (галузеві знання) (оперування знаннями на практиці)
 • Здоровоморальна культура
 • Самоосвітня здоровозберігаюча компетентність (здоровий спосіб життя)
 • компетентність (прагнення до саморозвитку)
 • 4. Дотримуйся розроблених професором К. Вайнцвангом
 • «заповідей» творчої особистості:
 • будь господарем своєї долі;
 • досягни успіху в тому, що любиш;
 • зроби свій конструктивний внесок у спільну
 • справу;
 • вибудуй свої відносини з людьми на довірі;
 • розвивай свої творчі здібності;
 • культивуй у собі сміливість;
 • піклуйся про своє здоров’я;
 • не втрачай віри в себе;
 • намагайся мислити позитивно;
 • поєднуй матеріальний достаток із духовним
 • задоволенням.

Література:

 • Література:
 • . Б е л я є в а Е.Ф., Зубкова Л.у М. Функція мислеобразу у двопівкульному мисленні /
 • Е.Ф.Беляєва. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: - ntkonf.org › belyaeva-ef-zubkova-lmfunktsiya-
 • . К а ш у б а Є.І. Біоадекватна технологія розвитку творчого мислення. Опис технології. //
 • Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2011. – №6. – с.23 – 24
 • . К а ш у б а Є.І. «Дволикий Янус». Урок у 6 класі за біоадекватною технологією навчання. //
 • Зарубіжна література в школах України. – 2011. – №10. – с.46 – 48
 • . К а ш у б а Є.І. Людяність, довершеність у всьому… Урок у 8-у класі за біоадекватною
 • технологією. // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2011. – №6. – с.24 - 26
 • . К а ш у б а Є.І. «Відірваний від світу корабель…» Дж.Н.Г.Байрон – англійський поет-
 • романтик, фундатор течії байронізму. // Зарубіжна література. – 2012. – № 2 (738). – с.27 –
 • 31.
 • . К а ш у б а Є.І. «Хай перемагають митці!» Система уроків за казкою-новелою Е.Т.А.Гофмана
 • «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер» за біоадекватною технологією навчання. //
 • Зарубіжна література. – 2011. – № 43 – 44 (731 - 732) – с.19 – 27.
 • . К а ш у б а Є.І. «Я прагну миру і добра…» Війна між Ліліпутією та Блефуску за романом
 • Дж.Свіфта «Мандри Гуллівера». // Зарубіжна література. – 2012. – № 2 (738) – с.24 – 26.
 • . М а с л о в а Н.В. Ноосферное образование / Н.В.Маслова. – М., 2002.
 • . Н е в с ь к а О л е н а. Біоадекватна технологія навчання на уроках математики. [Електронний
 • ресурс]. Режим доступу: http://festival.1september.ru/articles/580590/


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка