Біоелектричні явища в збудливих тканинахСкачати 24,69 Kb.
Дата конвертації26.01.2017
Розмір24,69 Kb.

 • IВизначення поняття "фізіологія". Фізіологічні дисципліни
 • Фізіологія – наука про закономірності життєдіяльності організму у взаємозв'язку із зовнішнім середовищем.
 •  
 • Розрізняють такі фізіологічні дисципліни:
 •  
 • 1. Вікова фізіологія.
 • 2. Клінічна фізіологія.
 • 3. Фізіологія праці.
 • 4. Психофізіологія.
 • 5. Екологічна фізіологія.
 • 6. Фізіологія спорту.
 • 7. Авіаційна фізіологія.
 • 8. Космічна фізіологія.
 • 9. Патологічна фізіологія.
 • Рудольф Гейденгайн (1834-1897), видатний німецький фізіолог і гістолог. Основні роботи присвячені фізіології обміну речовин, процесам виділення і всмоктування, гістології нирок, шлунка, тепловому балансу організму.
 • Еміль Дюбуа-Реймон (1818-1896), німецький фізіолог, показав наявність "струму спокою" у нерві, першим виявив негативний потенціал пошкодженої ділянки кори півкуль мозку.
 • Клод Бернар (1813-1878), видатний французький фізіолог, академік французької АН. Вперше встановив значення функції підшлункової залози та її роль у процесах травлення; глікогеноутворюючої функції печінки та її ролі у регуляції цукру в крові.
 • Сєченов Іван Михайлович (1829-1905), видатний російський фізіолог. Всесвітню славу отримав завдяки його класичній праці "Реф­лекси головного мозку" (1863), в якій аналізує розумову діяльність, мислення людини, зводячи їх до найпростішого акту — рефлексу.

Англійський лікар Уільям Гарвей (1578-1657) на підставі своїх експериментів описав роботу серця, мале і велике кола кровообігу.

 • Англійський лікар Уільям Гарвей (1578-1657) на підставі своїх експериментів описав роботу серця, мале і велике кола кровообігу.
 • У 1791 р. професор Болонського університету Луїджі Гальвані написав "Трактат про електричні сили при м'язовому русі", що зробив його відомим у всьому світі завдяки дослідженню електричних явищ при м'язовому скороченні.
 • Видатний німецький фізіолог Карл Людвіг (1816-1895) у 1847 р. уперше застосував кімограф і ртутний манометр для запису кров'яного тиску. Разом з В. Ф. Овсянніковим К. Людвіг виявив у довгастому мозку наявність судинорухового центру.
 • Герман Гельмгольц (1821-1894) — німецький фізик, математик, фізіолог і психолог. Створив модель вуха, розробив математичну теорію взаємодії звукових хвиль з органом слуху, довів здатність слухового апарату аналізувати складні звуки, ввів поняття "тембр звуку."
 • Введенський Микола Євгенович (1852-1922), російський фізіолог. Уперше в 1884 році прослухав за допомогою телефонного апа­рата ритм збудження у нерві (біо­струми), відкрив наявність оптимуму і песимуму ("песимального гальмування") у нервах і м'язах залежно від частоти їх подразнення, з'ясував роль фактора часу у розвитку збудження.
 • Іван Петрович Павлов (1849-1936) — великий російський фізіолог, академік. За видатні роботи з фізіології травлення йому присуджена Нобелівська премія (1904). Створив нове оригінальне і перспективне вчення про вищу нервову діяльність і розробку методів дослідження ВНД — методу умовних рефлексів.
 • Леон Абгарович Орбелі (1882-1958 рр.). Його наукові роботи присвячені дослідженню вегетативної нервової системи, питанням адаптаційно-трофічної функції симпатичної нервової системи, фізіології спинномозкових координацій та мозочка.
 • Анохін Петро Кузьмич (1898-1974), фізіолог, академік, учень і послідовник І. П. Павлова.

Будова клітинної мембрани

Основні види транспорту

 • Основні види транспорту
 • 1. Пасивний транспорт:
 • Проста дифузія
 • Полегшена дифузія
 • Осмос
 • Фільтрація
 • 2. Активний транспорт:
 • Первинний
 • Вторинний
 • Везикулярний механізм транспортування (ендоцитоз, екзоцитоз)
 • Транспорт іонів

Основні механізми транспорту

 • Ворота білкового каналу заберпечують контроль іонної проникності
 • Активний транспорт
 • (Механізм роботи Na+ - K+ насоса )
 • Екзоцитоз та ендоцитоз

Мембранний потенціал спокою у нервових клітинах

 • Будь-яка нервова клітина організму обмежена ліпопротеїновою мембраною, яка є добрим електричним ізолятором. Якщо в середину клітини ввести мікроелектрод, а другий розмістити ззовні, то між мікроелектродами можна зареєструвати різницю потенціалів. Отже, клітинна мембрана поляризована, тобто має різний біоелектричний потенціал на внутрішній і зовнішній поверхні. Ця різниця потенціалів має назву мембранного потенціалу спокою.
 •  
 •  

Мембранний потенціал спокою – це різниця біоелектричних потенціалів між зовнішньою і внутрішньою поверхнею мембрани, яка існує в стані фізіологічного спокою. Його величина в нервових клітинах знаходиться в межах від - 60 до - 80 мв.

 • Мембранний потенціал спокою – це різниця біоелектричних потенціалів між зовнішньою і внутрішньою поверхнею мембрани, яка існує в стані фізіологічного спокою. Його величина в нервових клітинах знаходиться в межах від - 60 до - 80 мв.
 • Потенціал спокою виникає тому, що мембрана клітини в проникною для іонів. З внутрішнього боку мембрани іонів К+ більше, ніж зовні, то вони будуть пасивно проходити зсередини назовні.
 • Щодо іонів Сl-, то вони навпаки входять в клітину і їх проникність значно менша.
 • Крім того має значення пасивний вхід іонів Na+. Вхід Na+ в клітину зменшує величину електронегативності внутрішньої поверхні мембрани.
 • Таким чином, вихід іонів К+ і вхід іонів Сl- сприяє збільшенню величини мембранного потенціалу спокою, а вхід іонів Na+ – її зменшенню.
 • Зменшенню величини мембранного потенціалу, за рахунок пасивного входу іонів Na+, активно протидіє натрій-калієвий насос, який виводить Na+ з клітини і вводить К+. Цей процес є енергозалежним.
 • Отже, шляхом пасивного та активного перенесення іонів створюється і підтримується мембранний потенціал спокою.
 • Класичний потенціал дії, зареєстрований мікроелектродним методом(за Гайтоном і Холлом)

Види подразників (за природою):

 • Види подразників (за природою):
 • хімічні (розчини кислот, лугів, солей, органічних сполук),
 • механічні (удар, стиснення, укол),
 • температурні (нагрівання, охолодження);
 • електричні.
 •  
 • Види подразників (за силою):
 • допорогові,
 • порогові,
 • надпорогові.

Після дії допорогового подразника на мембрану, в місці її подразнення виникає деполяризація. Ці зміни називають місцевою або локальною відповіддю. Локальна відповідь – це не здатна до поширення деполяризація мембрани. В основному вона обумовлена переміщенням іонів Na+ в клітину. Рівень поляризації мембрани зменшується.

 • Після дії допорогового подразника на мембрану, в місці її подразнення виникає деполяризація. Ці зміни називають місцевою або локальною відповіддю. Локальна відповідь – це не здатна до поширення деполяризація мембрани. В основному вона обумовлена переміщенням іонів Na+ в клітину. Рівень поляризації мембрани зменшується.
 • Особливості локальної відповіді:
 • 1. Виникає при дії допорогових подразників.
 • 2. Градуально залежить від сили деполяризуючого подразника.
 • 3. Не здатна до розповсюдження.
 •   Якщо сила подразника викличе таке підвищення проникності для іонів Na+ і мембрана зможе деполяризуватися не місцево, а вся, без будь-яких додаткових впливів, то виникає потеніцал дії, а такий подразник, що його викликав, називається пороговим, а сила подразника – порогом.
 •   Величина мембранного потенціалу, з якої мембрана може продовжувати деполяризуватися автоматично називається критичним рівнем деполяризації.
 •  

Потенціал дії нейрона 1 – мембранний потенціал спокою; 2 – локальна відповідь; 3 – критичний рівень деполяризації; 4 – фаза деполяризації; 5 – фаза реполяризації; 6 – негативний слідовий потенціал (слідовий деполяризаційний потенціал); 7 – позитивний слідовий потенціал (слідовий гіперполяризаційний потенціал)

Співвідношення фаз потенціалу дії (А) та збудливості (В)

Умови і закони проведення збудження аксонами

 • Умови:
 • 1. Анатомічна цілісність нервового волокна. Травма, перерізка нерва порушує проведення збудження.
 • 2. Фізіологічна повноцінність. Проведення збудження аксонами порушується внаслідок зникнення проникності їх мембран для іонів натрію, наприклад, при дії знеболюючих засобів.
 • Закони проведення збудження:
 • 1. Двобічної провідності.
 • 2. Ізольованого проведення.
 • 3. Проведення збудження без затухання (бездекрементно).
 • Аксон
 • Мієлінова оболонка
 • Шваннівська клітина
 • Перехват Ранв`є
 • Ядро шваннівської клітини
 • Будова мієлінових волокон

Проведення збудження безмієліновими і мієліновими нервовими волокнами

 • Безмієліновими нервовими волокнами збудження розповсюджується безперервно, а міеліновими від перехвату Ранв'є до перехвату Ранв'є. Це можливо тільки тому, що мембрана перехвату має майже в 100 разів більше натрієвих каналів, ніж мембрана безмієлінових нервових волокон. Щодо швидкості поширення збудження, то вона більша в мієлінових волокнах.
 • Структури актинового міофіламента
 • Оточення міофібрил поперечними трубочками та саркоплазматичним ретикулумом
 • Кроки формування поперечних актино-міозинових містків у процесі скорочення-розслаблення м’яза
 • Послідовність процесів скорочення та розслаблення м'язів
 • Скорочення
 • Генерація ПД мотонейроном
 • Вивільнення ацетилхоліну в кінцевій пластинці
 • Зв'язування ацетилхоліну з нікотиновими ацетилхоліновими рецепторами постсинаптичної мембрани
 • Збільшення проникності постсинаптичної мембрани (мембрана м'язового волокна) до №+ і К+
 • Утворення потенціалу кінцевої пластинки
 • Утворення ПД м'язового волокна
 • Поширення деполяризації у Т-трубочках
 • Вивільнення Са2+ з термінальних цистерн саркоплазматичної сітки і дифузія його в ділянку актину
 • Зв'язування Са2+ з тропоніном С, оголення ділянок зв'язування міозину з актином
 • Утворення поперечних містків міозину з актином і ковзання їх, що спричиняє скорочення м'яза
 • Розслаблення
 • Са2+ повертається в саркоплазматичну сітку
 • Вивільнення Са2+, що був зв'язаний з тропоніном, приєднання тропоміозину до актину
 • Припинення взаємодії міозину з актином

Сумація скорочень і тетанус м'яза

 • У відповідь на одинокий імпульс відбувається скорочення, за яким спостерігається дещо повільне розслаблення.
 • Одинокі скорочення можуть сумуватись, і тоді розвивається тривале скорочення м'яза – тетанус.
 • Тетанічне скорочення виникає тоді, коли до м'яза надходить не одиноке подразнення, а їх серія. У цьому випадку хвилі скорочення накладаються одна на одну. Накладання хвиль скорочення можливе лише тому, що рефрактерний період збудливості м'язового волокна менший за латентний період його скорочення, і тому м'язове волокно, що не встигло ще відповісти на попереднє подразнення, сприймає наступне. Кожний наступний імпульс надходить у момент, коли ще не закінчилась хвиля попереднього скорочення. Залежно від частоти імпульсації тетанус може бути зубчастим (неповним) або суцільним (гладким, повним)

Нейромоторні фазні (а) і тонічні (б) одиниці

Одинокі скорочення (а), зубчатий (б) і гладкий (в) тетанус.   Зубчастий тетанус виникає при такій частоті, коли кожен наступний імпульс застає м'яз у періоді розслаблення. Суцільний тетанус спостерігається, коли нова хвиля скорочення починається до початку розслаблення. У природних умовах від рухових нейронів до м'яза надходить серія імпульсів. Тому тетанічний режим для скелетних м'язів є фізіологічним. Надзвичайно висока частота подразнень викликає зниження сили скорочень м'яза.

Швидкий потенціал дії кардіоміоцитів Фаза 0 – швидкий вхід Na+ в клітину; Фаза 1 – зменшується проникність для Na+, а підвищується вхід для Сl- і вихід К+ з клітини; Фаза 2 – у клітину входить Са2+; Фаза 3 – зменшується проникність для Ca+ і значно зростає вихід K+ з клітини; Фаза 4 – відновлення вихідних концентрацій іонів у клітині і зовні. 0 – фаза швидкої деполяризації; 1 – фаза швидкої початкової реполяризації; 2 – фаза повільної реполяризації; 3 – фаза швидкої кінцевої реполяризації; 4 – фаза спокою

Потенціал дії фазного м’язового волокна

Співвідношення між збудженням і скороченням фазного м’язового волокна

 • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
 • Дякую за увагу!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка