Біохімічні показники обміну вуглеводів у нормі і патології. Сучасна лабораторна діагностика цукрового діабетуСкачати 52,79 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір52,79 Kb.

Біохімічні показники обміну вуглеводів у нормі і патології. Сучасна лабораторна діагностика цукрового діабету

Вуглеводи - це великий клас сполук, що містять моносахариди (типовим прикладом може бути α-D-глкоза), ди-, оліго- й полісахариди.

 • Вуглеводи - це великий клас сполук, що містять моносахариди (типовим прикладом може бути α-D-глкоза), ди-, оліго- й полісахариди.
 • В організмі людини і тварин вуглеводи виконують наступні функції:
  • енергетичну,
  • захисну,
  • структурну,
  • механічну тощо.
 • Глюкоза є найціннішою поживною речовиною для більшості клітин, особливо тканини мозку. Досить відзначити, що половина енергії, яка витрачається організмом, виділяється за рахунок окиснення глюкози.

У крові виявляються наступні вуглеводи: глюкоза, в невеликій кількості - фруктоза (концентрація її коливається в широких межах, від 2,77 до 27,75 мкмоль/л), дві пентози — рибоза й дезоксирибоза (20-З0 мг/л), глікоген (100-150 мг/л), основна кількість якого міститься у формених елементах крові, а також сліди галактози, мальтози, лактози, сахарози, манози.

 • У крові виявляються наступні вуглеводи: глюкоза, в невеликій кількості - фруктоза (концентрація її коливається в широких межах, від 2,77 до 27,75 мкмоль/л), дві пентози — рибоза й дезоксирибоза (20-З0 мг/л), глікоген (100-150 мг/л), основна кількість якого міститься у формених елементах крові, а також сліди галактози, мальтози, лактози, сахарози, манози.
 • До визначення концентрації згаданих моно-, ди-, олігосахаридів та глікогену вдаються значно рідше. Певну діагностичну цінність має визначення продуктів їх метаболізму - молочної та піровиноградної кислот, а також активності окремих ферментів вуглеводного обміну.

ГЛЮКОЗА

 • Нормальна концентрація глюкози в крові здорової людини (в постадсорбційному стані) складає 3,33-5,55 ммоль/л (60-120 мг %).Цей рівень глюкоземії є життєво необхідним для нормального енергетичного обміну головного мозку і підтримується за рахунок динамічної рівноваги між фізіологічними та біохімічними процесами, що поставляють глюкозу в кров, та відповідними процесами, що зменшують її кількість у плазмі крові за рахунок надходження у клітини внутрішніх органів.
 • Зміни концентрації глюкози в плазмі крові призводять до зсувів у біосинтезі та секреції в кров гормонів, які мають найбільше значення для регуляції процесів ферментативного контролю метаболізму глюкози, головним чином глюкагону, інсуліну, глкжортикоїдів та соматотропіну.

Процеси, що впливають на вміст глюкози в крові

 • Процеси, щозбільшують
 • глюкоземію
 • Резорбція
 • глюкози
 • в кишечнику
 • Мобілізація
 • глікогеену
 • печінки
 • Глюконеогенез
 • Процеси, що зменшують
 • глюкоземію
 • Окиснення
 • Глюкози
 • В мязах, мозку
 • Синтез
 • Глікогену
 • В печінці, мязах
 • Ліполгенез
 • в жировій тканині
 • Глюкоз
 • 3,33-5,55 ммольл/л

Глюкагон. Інсулін

 • Співвідношення глюкагон/інсулін має найбільше значення для регуляції взаємовідношення між активностями процесів глюконеогенезу та гліколізу.
 • 1. Зменшення рівня глюкоземїі (гіпоглюкоземія, гіпоглікемія), що настає через декілька годин після останнього споживання їжі, супроводжується підвищенням рівня секреції α-клітинами острівкової частини підшлункової залози гормону глюкагону, який стимулює процеси глюконеогенезу.
 • За рахунок активації каскадної аденілатциклазної системи в мембранах гепатоцитів глюкагон стимулює фосфороліз глікогену, що також робить свій внесок у збільшення рівня вільної глюкози.

2. Збільшення рівня глюкоземії (гіперглюкоземія, гіперглікемія) стимулює секрецію β-клітинами підшлункової залози гормону інсуліну, який підвищує ступінь проникності плазматичних мембран багатьох клітин для глюкози (окрім головного мозку), сприяючи їх внутрішньоклітинному метаболізму. Інсулін зменшує швидкість синтезу ферментів глюконеогенезу в печінці та, навпаки, стимулює синтез ключових регуляторних ферментів гліколізу — гексокінази, фосфофруктокінази, піруваткінази, переводячи, таким чином, обмін глюкози з глюкогенного на гліколітичний шлях. Крім того, інсулін стимулює синтез у печінці та м'язах глікогену, що також є метаболічним процесом, спрямованим на зменшення концентрації вільної глюкози.

 • 2. Збільшення рівня глюкоземії (гіперглюкоземія, гіперглікемія) стимулює секрецію β-клітинами підшлункової залози гормону інсуліну, який підвищує ступінь проникності плазматичних мембран багатьох клітин для глюкози (окрім головного мозку), сприяючи їх внутрішньоклітинному метаболізму. Інсулін зменшує швидкість синтезу ферментів глюконеогенезу в печінці та, навпаки, стимулює синтез ключових регуляторних ферментів гліколізу — гексокінази, фосфофруктокінази, піруваткінази, переводячи, таким чином, обмін глюкози з глюкогенного на гліколітичний шлях. Крім того, інсулін стимулює синтез у печінці та м'язах глікогену, що також є метаболічним процесом, спрямованим на зменшення концентрації вільної глюкози.

Інші регуляторні гормони

 • Адреналінгормон мозкової частини надниркових залоз, збільшення секреції якого призводить до підвищення вмісту глюкози в крові за рахунок стимуляції фосфоролізу глікогену в м'язах та частково в печінці, що, через Г-6-Ф-азну реакцію, супроводжується гіперглюкоземією.
 • Глюкокортикоїди, основним представником яких є кортизол, стимулюють глюконеогенез (і, відповідно, підвищують рівень глюкоземії при тривалому вве­денні в організм) за рахунок стимуляції синтезу в печінці ферментів глюконео­генезу — головним чином ФЕП-кінази, та ферментів, що перетворюють у субст­рати глюконеогенезу деякі глюкогенні амінокислоти (серии, тирозин, триптофан).
 • Соматотропін гормон аденогіпофіза, що, подібно до інсуліну, збільшує проникність плазматичних мембран клітин м'язової та жирової тканини для глюкози, але, на відміну від інсуліну, — активує глюконеогенез в печінці.

Динаміка концентрації глюкози в крові після її в/в уведення

Клінічне значення дослідження вмісту глюкози

 • Вміст глюкози в крові, що становить 6,2—7,7 ммоль/л, характеризує стан гіперглікемії.
 • Зниження вмісту глюкози до 2,7— 3,0 ммоль/л вважається гіпоглікемією;
 • Подальший спад його до 2,1—2,4 ммоль/л призводить до гіпоглікемічної коми.

Гіперглікемії

 • Гіперглікемії можуть бути панкреатичного і позапанкреатичного походження.
 • Панкреатичні гіперглікемії зустрічаються:
  • при цукровому діабеті,
  • бронзовому діабеті,
  • гострих і хронічних ураженнях підшлункової залози запальним, некротичним або циротичним процесом.
 • Позапанкреатичні гіперглікемії бувають аліментарними, нервовими, печінковими, гормональними (за винятком підшлункової залози).

Всмоктування значної кількості глюкози з кишечника в кров призводить до так званої харчової, або аліментарної, гіперглікемії.

 • Всмоктування значної кількості глюкози з кишечника в кров призводить до так званої харчової, або аліментарної, гіперглікемії.
 • Аліментарна гіперглікемія — фізіологічне явище, яке зв'язане з прийманням їжі, багатої на вуглеводи, які всмок­туються у вигляді моносахаридів. Велике навантаження спричи­няє швидке поповнення глікогенного резерву печінки і надлишок глюкози надходить у кров, що викликає гіперглікемію. Перевищення ниркового порогу при цьому може зумовити глюкозурію. Аліментарна гіперглікемія і глюкозурія — явища, які швидко проходять.
 • Емоційна гіперглікемія. Збудження, що. виникає в корі головного мозку, надходить у довгастий мозок, а звідти по гілці симпатичного нерва — до мозкової частини надниркових залоз, що призводить до посиленого виділення адреналіну, який сприяє розщепленню глікогену в печінці на глюкозу — настає так звана психічна, або емоціональна, гіперглікемія.

При токсикозі, мозкових травмах та деяких інфекційних захворюваннях можуть спостерігатись явища гіперглікемії як результат подразнення центральної нервової системи.

 • При токсикозі, мозкових травмах та деяких інфекційних захворюваннях можуть спостерігатись явища гіперглікемії як результат подразнення центральної нервової системи.
 • Спостерігається гіперглікемія при високій температурі, шокових станах, менінгіті, енцефаліті та деяких інших збудженнях і подразненнях центральної нервової системи. Гіперфункція мозкової частини надниркових залоз, гіперадреналінемія також призводять до гіперглікемії.
 • При гіпофункції острівців Лангерганса підшлункової залози змінюється співвідношення інсуліну до адреналіну в бік переважання адреналіну. При цьому настає гіперглікемія.

Гіперфункція кіркової частини надниркових залоз, що супроводиться збільшенням у крові кількості глюкокортикоїдів, спричиняє посилене перетворення білків у вуглеводи, внаслідок чого збільшується кількість цукру в крові.

 • Гіперфункція кіркової частини надниркових залоз, що супроводиться збільшенням у крові кількості глюкокортикоїдів, спричиняє посилене перетворення білків у вуглеводи, внаслідок чого збільшується кількість цукру в крові.
 • Через те що адренокортикотропний гормон (АКТГ) викликає підвищене виділення глюкокортикоїдів кори надниркових залоз, вплив цих гормонів не можна розглядати ізольовано, а лише в поєднанні з дією гормонів кори надниркових залоз. Дія вказаних гормонів полягає, з одного боку, в гальмуванні використання цукру тканинами, з другого — в посиленому перетворенні білків у глюкозу. Все це зумовлює гіперглікемію.
 • Сповільнене втягнення в обмін глюкози при наркозі, запаленнях, септичних захворюваннях і токсичних ураженнях викликає гіперглікемію внаслідок порушення функції ферментативних систем.

Оральний тест толерантності до глюкози (цукрове навантаження)

 • Це активна проба, яка служить для остаточного діагностування цукрового діабету.
 • Покази до проведення тесту:
  • Граничні значення глікемії натще або після вживання їжі
  • Глюкозурія
  • Обмежена глюкозурія у вагітних
  • Вагітні, які попередньо народжували великі плоди (>4 кг) або мали викидні.

Підготовка до тестування

 • Щонайменше за 3 дні до визначення пацієнт повинен дотримуватися своєї нормальної дієти та нормальної фізичної активності.
 • Необхідно відзначити вживання ліків та інших фармакологічних препаратів. Якщо можливо, то ліки, які можуть впливати на рівень глюкози в крові, необхідно припинити вживати в період часу, що передує тестуванню (цей період повинен становити щонайменше п'яти періодам півжиття даного фармакологічного препарату).
 • Необхідно припинити куріння, особливо в дні виконання тестування.
 • Тест необхідно виконувати вранці після нічного голодування протягом 10-16 год. Під час голодування, яке передує тестуванню, пацієнт може вживати невелику кількість води або несолодкого чаю (пиття кави заборонене).

Методика виконання тесту

 • 1. Під час виконання дослідження пацієнт повинен комфортно сидіти.
 • 2. Необхідно відібрати натще капілярну або венозну кров (час 0). Протягом наступних 5 хв необхідно дати випити дорослим 75 г безводної глюкози (82,5 г моногідрату глюкози) в об'ємі близько 300 мл води, Дітям надається 1,75 г/кг ваги глюкози (але не більше 75 г).
 • 3. Наступні проби крові необхідно відбирати кожні 30 хв протягом періоду 2 год. Проба крові, взята через 2 год від часу надання глюкози, є останньою пробою крові під час виконання тесту

Інтерпретація орального тесту толерантності до глюкози

 • Рівень глюкози (ммоль/л)
 • Венозна кров
 • Капілярна кров
 • плазма
 • цільна кров
 • цільна кров
 • Цукровий
 • діабет
 • Глікемія натще
 • > 8
 • > 7
 • > 7
 • Показник на 120-й хв. тестування
 • > 11
 • > 10
 • > 11
 • Порушення толерантності до глюкози
 • Глікемія натще
 • < 8
 • < 7
 • < 7
 • Показник на 120-й хв. тестування
 • >8<11
 • >7<10
 • >8<11

ОТТГ при цукровому діабеті

 • Значення рівня глюкози в плазмі крові, встановлене на 120-й хв тестування та в одній з інших часових точок, що рівне або вище за 11,0 ммоль/л, свідчить про наявність ЦД навіть у пацієнтів, які не мають проявів захворювання.
 • Якщо концентрація глюкози є рівною або вищою за 11,0 ммоль/л лише після 2 годинного тестування при значенні натще 8,0 ммоль/л, то визначення необхідно повторити через 6 тижнів.
 • Повторне отримання такого самого результату тесту (рівень глюкози через 2 год > 11,0 ммоль/л ) свідчить про наявність діабету.

Інтерпретація ОТТГ

Гіперглікемічна кома

 • Гіперглікемічна кома спостерігається при високих показниках глюкози крові (до 300—600—800 мг%, або 16,5— 33-44 ммоль/л і вище).
 • Головною причиною коми є порушення перебігу ферментативних реакцій і накопичення недоокиснених продуктів.

Гіпоглікемії

 • Гіпоглікемії також можуть бути спричинені рядом факторів:
 • Порушення перетравлювання і всмоктування вуглеводів;
 • Порушення процесів глікогенолізу та гліконеогенезу;
 • Посилене розщеплення глюкози в тканинах;
 • Посилене виведення глюкози через нирки.

Зниження кількості глюкози в крові (гіпоглікемія) виявляється при тривалому голодуванні або підвищеному фізичному навантаженні, коли запаси глікогену в печінці різко зменшуються і в тканинах посилено розщеплюється глюкоза.

 • Зниження кількості глюкози в крові (гіпоглікемія) виявляється при тривалому голодуванні або підвищеному фізичному навантаженні, коли запаси глікогену в печінці різко зменшуються і в тканинах посилено розщеплюється глюкоза.
 • Гіпоглікемія спостерігається при мікседемі (гіпофункція щитовидної залози), бронзовій хворобі (гіпофункція надниркових залоз), а також при гіпофункції передньої частки гіпофіза.
 • В усіх випадках вміст глюкози в крові становить менше 3,3 ммоль/л (80 мг%). Гіпоглікемія буває також при порушенні функції нирок внаслідок порушення всмоктування глюкози з первинної сечі у ниркових канальцях.

Схильність до гіпоглікемії внаслідок непереносимості деяких видів цукрів може бути наслідком порушення перетравлювання і всмоктування здебільшого дисахаридів.

 • Схильність до гіпоглікемії внаслідок непереносимості деяких видів цукрів може бути наслідком порушення перетравлювання і всмоктування здебільшого дисахаридів.
 • Це переважно спадкові захворювання, при яких не синтезуються ферменти слизової оболонки кишок (тобто ензимопатії), проте подібну картину дає й інгібування ферментів.
 • Найчастіше зустрічається непереносимость сахарози, лактози, мальтози та ізомальтози, що супроводжується посиленням бродіння і збільшенням вмісту молочної кислоти в кишках. Однак подібну симптоматику можна спостерігати при ахілії (ахлоргідрії) шлунка.
 • Порушення перетравлювання і резорбції вуглеводів трапляються при захворюваннях підшлункової залози, дефіциті панкреатичної амілази, а також тяжкому лямбліозі.
 • Різке обмеження всмоктування вуглеводів при ентероколіті, диспепсії, невтримному блюванні, проносі тощо супроводжується вичерпанням депо вуглеводів і може супроводжуватись гіпоглікемією.

Гіпоглікемічна кома може розвиватися при різних рівнях глюкози в крові, але основною причиною її розвитку є недостатнє надходження глюкози до клітин й тканин, насамперед до центральної нервової системи. Вміст глюкози в крові - у межах норми або знижений, проте іноді спостерігається виділення кетонових тіл як результат гіперглікемії.

 • Гіпоглікемічна кома може розвиватися при різних рівнях глюкози в крові, але основною причиною її розвитку є недостатнє надходження глюкози до клітин й тканин, насамперед до центральної нервової системи. Вміст глюкози в крові - у межах норми або знижений, проте іноді спостерігається виділення кетонових тіл як результат гіперглікемії.

Глюкозурії

 • Глюкозурії можуть бути наслідками гіперглікемії. Крім того, зустрічаються ниркові глюкозурії — первинні та вторинні.
 • При цукровому діабеті порушується обмін речовин, переважно з порушенням обміну вуглеводів. В основі лежить інсулінова недостатність, як абсолютна, так і відносна. Це веде до накопичення глюкози в крові — гіперглікемії, а при перевищенні ниркового порога — й до глюкозурії.

Причини глюкозурій

 • Серед причин, які призводять до появи цукру в сечі, необхідно відзначити:
  • 1) гіперглікемії, вміст яких перевищує нирковий поріг;
  • 2) захворювання нирок, що зв'язані з порушенням реабсорбції глюкози у ниркових Канальцях;
  • 3) появу в крові незвичайного цукру з низьким нирковим кліренсом.
 • Нирковий поріг — величина індивідуальна, у дітей вона коливається в межах 190—230 мг%, у дорослих — 8-10 ммоль/л(150— 180 мг%). Нирковий поріг і зв'язана з ним глюкозурія змінюються при деяких впливах.
 • При захворюваннях нирок типу гострих нефритів, ураженні тубулярного апарата, отруєнні флоридзином, жовтяниці та інших захворюваннях нирковий поріг знижується.
 • При хронічних ниркових захворюваннях, діабеті, введенні пітуїтрину, паратгормона, адреналіну він підвищується.

Види глюкозурій

 • Розрізняють три види глюкозурій:
  • 1) зв'язані з інсулярним апаратом підшлункової залози (панкреатогенні);
  • 2) неінсулярні, позапанкреатичні (екстраінсулярні);
  • 3) зв'язані із захворюванням нирок (ренальні).

Панкреатичні глюкозурії

 • Панкреатичні (інсулярні) глюкозурії зумовлюються порушенням функції інсулярного апарата підшлункової залози з недостатнім утворенням інсуліну.
 • При цукровому діабеті у зв'язку з недостатністю інсуліну порушується утворення глікогену з глюкози, що призводить до гіперглікемії і глюкозурії (при перевищенні ниркового порогу).

Позапанкреатичні глюкозурії

 • До позапанкреатичних треба віднести глюкозурії, які мають місце при ураженні інших залоз внутрішньої секреції, центральної нервової системи, а також аліментарну глюкозурію.
 • Серед глюкозурій центральнонервового походження необхідно виділити ті, які зв'язані з функціональним збудженням центральної нервової системи та симпатичного відділу вегетативної нервової системи. Вони, очевидно, спричиняються рефлекторним посилен­ням розкладу глікогену в печінці.
 • Токсичні, механічні та інші подразнення центральної нервової системи також зумовлюють гіперглікемію. Спостерігають гіперглікемію і глюкозурію при енцефалітах, менінгітах, токсикозах, черепних травмах, пухлинах головного мозку, внутрішньочерепних крововиливах, гарячкових станах та деяких видах отруєння.

Серед ендокринних глюкозурій треба відзначити глюкозурії, які зв'язані з гіперфункцією надниркових залоз (мозкової речовини і менше кори), гіпофіза та щитовидної залози.

 • Серед ендокринних глюкозурій треба відзначити глюкозурії, які зв'язані з гіперфункцією надниркових залоз (мозкової речовини і менше кори), гіпофіза та щитовидної залози.
 • Гіперфункція щитовидної залози (тиреотоксикоз) у 25—35% хворих супроводиться глюкозурією. Введення адреналіну спричи­няє адреналінову глюкозурію; глюкозурія спостерігається також при пухлинах надниркових залоз — феохромоцитомі, гіпернефромі.
 • Пухлини задньої частки гіпофіза, гіперпітуїтризм у 25—40% хворих також супроводяться глюкозурією.
 • Випадки цукрового діабету, які не піддаються лікуванню інсуліном, очевидно, зв'язані з ендокринними порушеннями з боку гіпофіза та інших залоз внутрішньої секреції.

Можлива поява глюкозурії при захворюваннях печінки — печінкові глюкозурії. Вони зв'язані з недостатністю глікогенутворювальної функції печінки. Часто характерною ознакою бронзового цирозу печінки є глюкозурія.

 • Можлива поява глюкозурії при захворюваннях печінки — печінкові глюкозурії. Вони зв'язані з недостатністю глікогенутворювальної функції печінки. Часто характерною ознакою бронзового цирозу печінки є глюкозурія.
 • Значну групу становлять ренальні (ниркові) глюкозурії, серед яких виділяють первинні і вторинні.
 • Первинна ренальна глюкозурія, зв'язана з аномаліями реабсорбції глюкози у ниркових канальцях, називається ренальним діабетом. Метаболізм вуглеводів при цьому не порушений, але значно знижений нирковий поріг (25—125 мг%).
 • При ренальному діабеті з сечею постійно виділяється глюкоза. В той же час рівень цукру в крові залишається в нормі.
 • Вторинні ренальні глюкозурії зумовлені патологією нирок. Вони супроводжують нефрити, нефрози, нефросклерози. При цьому в сечі, як правило, містяться білки, еритроцити, лейкоцити..

Цукровий діабет

 • Цукровий діабет
 • Цукровий діабет — ендокринна хвороба, щохарактеризується генетично детермінованим абсолютним або відносним дефіцитом гормону підшлункової залози інсуліну. В основі розвитку цукрового діабету лежить зниження продукції інсуліну в β-клітинах острівкового (інсулярного) апарату підшлункової залози або нездатність відповідних клітинних рецепторів реагувати на інсулін.
 • Відповідно до зазначеного розрізняють:
 • - інсулінозалежпий цукровий діабет (ІЗЦД), який розвивається внаслідок руйнування значної' кількості (звичайно більше 90 %) секретуючих інсулін β-клітин. Причиною деструкції β-клітин є генетичне зумовлений автоімунний процес. ІЗЦД складає 10-15 % всіх випадків цукрового діабету і проявляється гіперглікемією та схильністю до кетонемії та кетоацидозу. Ця форма цукрового діабету розвивається звичайно в ранньому віці (до 30 років), найчастіше у дітей та підлітків;
 • - інсулінонезалежний цукровий діабет (ІНЗЦД) — форма цукрового діабету, за якого у більшості хворих зберігаються β-клітини в інсулярній частині підшлункової залози, але порушені специфічні реакції клітин на дію інсуліну або регуляція його секреції під впливом збільшеної концентрації глюкози крові. ІНЗЦЦ розвивається звичайно у дорослих (старше 30 років) та осіб похилого віку і проявляється гіперглікемією та ожирінням.

Визначення інсуліну

 • Цей тест є зайвим для діагностування цукрового діабету. Однак, він використовується для виявлення інсуліноми (пухлини підшлункової залози).
 • Діагностика інсуліноми базується на виявленні підвищеного рівня інсуліну стосовно до рівня глюкози, визначеного натще, у відповідності до рівняння:
 • Значення I/G понад 30 вказує на наявність інсуліноми. проте діагностування інсуліноми не повинне здійснюватися виключно на підставі виявлення підвищеного рівня інсуліну в плазмі крові.

Визначення С-пептиду

 • С-пептид є показником секреції ендогенного (власного) інсуліну, тобто показує роботу бета-клітин підшлункової залози.
 • Аналіз на С-пептид дає інформацію навіть при введенні екзогенного інсуліну і за наявності антитіл до інсуліну – на відміну від аналізу на Інсулін. Це має велике значення при обстеженні хворих на цукровий діабет І типу. Аналіз на С-пептид дозволяє оцінити правильність підібраної схеми інсулінотерапії – при нестачі інсуліну показники С-пептиду будуть значно знижені.
 • Аналіз на С-пептид призначається в кількох випадках: при необхідності диференціації першого і другого типів цукрового діабету, для визначення правильності підбору інсулінотерапії, при підозрі на інсулін, контроль за станом організму при захворюваннях печінки та після видалення підшлункової залози.
 • Підвищений вміст С-пептиду буде спостерігатися при Інсулінонезалежному цукровому діабеті, нирковій недостатності, прийомі гормональних препаратів (у тому числі і гормональних протизаплідних засобів), при інсуліномі, при гіпертрофії бета-клітин. Знижений вміст С-пептиду характерний для інсулінозалежного цукрового діабету, при гіпоглікемії (у тому числі, алкогольній), у стресовому стані.
 • У нормі рівень С-пептиду дорівнює 0,5 – 2,0 мкг / л.
 • Аналіз проводиться натще, тобто на пустий шлунок, після 12-ти годинної перерви у прийнятті їжі, дозволяється тільки пиття води.

Глікований гемоглобін

 • Об’єктивним сталим показником стану компенсації ЦД є глікозильований (глікований) гемоглобін (або глікогемоглобін, або НbА1 – тест). Це тест ретроспективної оцінки рівня глікемії.
 • Гемоглобін та інші білки з’єднуються з глюкозою в процесі повільної неферментативної реакції, яка залежить від концентрації глюкози в позаклітинній рідині. Чим більше глюкози міститься в крові, тим більше глікозильованого гемоглобіну накопичується в еритроцитах.
 • Тест визначення глікозильованого гемоглобіну відображає середній рівень вмісту глюкози в крові за період життя еритроцитів за останні 2-3 місяці, протягом яких відбувається взаємодія гемоглобіну і глюкози.
 • У нормі вміст НbА1с у крові становить 5-7% від загального рівня гемоглобіну.
 • НbА1с є найважливішою підгрупою фракції гемоглобіну (НbА1), яка складається з трьох компонентів (НbА1а + в + с). Рівні глікозильованого НbА1 у крові на 1,5-2% вищі за НbА1с.

Ліпіди при цукровому діабеті

 • Гіперліпідемія при цукровому діабеті є метаболічним порушенням, яке виявляється головним чином при ЦД II типу.
 • Найчастіше зустрічається гіперліпідемія IV типу.
 • Гіперліпідемія при ЦДі II типу звичайно супроводжується іншими порушеннями, такими як гіпертонія та ожиріння. Цей патологічний синдром суттєво підвищує ризик появи серцево-судинних захворювань.
 • Гіперліпідемія при ЦД І типу зустрічається відносно рідко. Однак дуже високі рівні тригліцеридів можуть виявлятися під час стану кетоацидозу, як наслідок дефіциту інсуліну.

Протеїнурівя та альбумінурія

 • Протеїнурія є проявом розвитку діабетичної нефропатії. Це ускладнення визначається клінічно (за умов відсутності інших відомих причин), як наявність протеїнурії, яка може визначатися за допомогою тесту Albustix (поріг чутливості - 150 мг/л) і становить щонайменше 0,5 г/24 год. В цих випадках необхідно визначити виділення білків з сечею протягом доби. Відомі й більш сучасні показники розвитку діабетичної нефропатії.
 • В розвитку діабетичної нефропатії існує період посиленого виділення невеликої кількості альбуміну, коли не вдається виявити протеїнурію за допомогою тесту Albustix. Цей синдром названий мікроальбумінурією.
 • Мікроальбумінурія характеризується як виділення альбуміну, що перевищує 20 мкг/хв в загальному зборі сечі (необхідно точно наводити час збирання сечі). Вибіркові дослідження можна також здійснити, беручи для визначення ранковий збір сечі і визначаючи виділення.
 • Мікроальбумінурія вказує при ЦД II типу на можливість підвищення в майбутньому смертності через серцево-судинні ускладнення. Необхідно
 • пам'ятати, що пацієнт з ЦД II типу та протеїнурією може мати захворювання нирок, відмінне від діабетичної нефропатії. Причину захворювання нирок можна встановити лише на підставі біопсії нирок.

Лабораторні методи контролю глікемії

 • Глюкоза в сечі: відображає середній рівень глюкози в крові під час збирання сечі в міхур.
 • Кетонові сполуки: кетонурія може вказувати на загрозу кетоацидозу та свідчити про необхідність лікування інсуліном.
 • Глюкоза в крові : відображає стан глікемії під час виконання дослідження. Рівень глюкози в крові може змінюватися досить швидко, особливо у хворих на ЦД І типу.
 • Добовий профіль глюкози/моніторинг рівня глюкози вдома. 3-9 визначень рівня глюкози в крові протягом доби здійснюється в лікарні чи пацієнтом вдома. Найкращий метод, що дозволяє підібрати правильну дозу та тип інсуліну для введення пацієнту.
 • Глікогемоглобін/фруктозамін. Обєктивні показники, які характеризують ретроспективний перебіг глікемії (відображає ретроспективний середній рівень глюкози в крові).

Каталог: data -> kafedra -> internal -> clinlab -> presentations
internal -> Українське національно-культурне відродження кін. ХVIІІ- поч. ХХ ст
internal -> Тенденції та особливості окремих видів захворюваності в різних регіонах світу, країнах
internal -> Загальні основи менеджменту
internal -> Лекція №1 Визначення поняття медична інформатика (МІ)
internal -> Лекція №1 Основи роботи в операційній системі Windows Основні розділи лекції
presentations -> Лейкоцити поділяються на гранулоцити і агранулоцити


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал