Борисюк Оксана Петрівна, майстер виробничого навчання ІІ категоріїСкачати 18,14 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір18,14 Kb.

 • Борисюк Оксана Петрівна,
 • майстер виробничого навчання ІІ категорії

Людина існує, розвивається і формується як особистість, взаємодіючи з навколишнім світом. Бездіяльнісна особистість немислима, у неї все одно присутні потреби, які треба задовольняти.

 • Людина існує, розвивається і формується як особистість, взаємодіючи з навколишнім світом. Бездіяльнісна особистість немислима, у неї все одно присутні потреби, які треба задовольняти.
 • «Всі наші помисли, всі пошуки та міркування перетворюються у порох, якщо в учня не має бажання навчатися.»
 • В. Сухомлинський
 • Мотивація
 • спонукання, які викликають активність організму та визначену його спрямованність.
 • Мотивація
 • сукупність спонукань до діяльності.
 • це
 • внутрішнє
 • ставлення учня
 • до навчання. Психологи
 • зауважують, що
 • зміст навчання —
 • це важка
 • особистісна
 • освіта,
 • яка містить два
 • аспекта:
 • 1.Осмислення учнем
 • об’єктивного
 • значення навчання;
 • 2. Осмислення учнем
 • суб’єктивного
 • значення навчання;
 • це
 • спонукальна
 • причина,
 • внутрішнє
 • особистісне
 • спонукання до
 • дії,
 • осмислена
 • зацікавленість
 • в її здійснені ;
 • це
 • спрямованість
 • учня на
 • виконання
 • окремих
 • дій, які
 • містить
 • навчальна
 • діяльність.
 • Через постановку
 • цілей
 • втілюються
 • мотиви навчання;
 • це
 • реакція учня
 • на вплив внутрішніх
 • і зовнішніх
 • подразників.
 • Емоції залежать від
 • особливостей
 • навчальної
 • діяльності
 • учня, вони
 • супроводжують
 • процес навчання і
 • передують йому.
 • зміст
 • навчання
 • Мотив
 • навчання
 • Постановка
 • цілей
 • Інтереси
 • Емоциї
 • це
 • пізнавально-
 • емоційне
 • ставлення
 • учня до
 • навчання. Для
 • вчителя це
 • співвідношення
 • змісту навчання,
 • характеру
 • мотивів, зрілості
 • цілей і
 • особливостей
 • емоцій.
 • Мотиваційну сферу можна розділити на
 • пізнавальні і соціальні мотиви.
 • пізнавальні мотиви
 • соціальні мотиви
 • виявляються у пробудженні пізнавальних інтересів і реалізуються через отримання задоволення від самого процесу пізнання і його результатів;
 •  пізнавальна діяльність людини є провідною сферою її життєдіяльності.
 • це організація самостійної активної навчальної діяльності;
 • самоосвіта.
 • це прагнення особистості через учіння утвердити свій соціальний статус у суспільстві та в конкретному соціальному колективі (сім´ї,ліцеї, виробничому підрозділі) зокрема
 • При подготовці до уроку в/н необхідно враховувати мотиваційне забезпечення уроку:
 • Постійно стимулювати та мотивувати позитивне ставлення до навчання через забезпечення психічного і фізичного здоров’я на уроці, дотримання гігієни праці;
 • Створювати ситуациї успіху;
 • Стимулювати мотивацію через задоволення потреби
 • учнів в спілкуванні і співпраці з майстром і одногрупниками;
 • Сприяти розвитку як “сильних”, так и “слабких”
 • учнів, зберігати їх віру в свої сили, давати повштох до самоосвіти;
 • Стимулювати допитливість, пізнавальні інтереси і здібності.
 • зміст навчальної складової ;
 • методи и способи навчання;
 • сучасні інноваційні виробничі , педагогічні технології;
 • організаційні форми и стиль
 • взаємодії майстра та учня.
 • Урок виробничого навчання
 • Урок в/н включає в себе великі мотиваційні можливості, які реалізуються через його складові:
 • Вступна мотивація 
 • активізує навчальну діяльність учнів, сприяє формуванню початкового бажання освоїти навчальний матеріал, викликає інтерес до процесу навчання.
 • Поточна мотивація 
 • забезпечує оптимальне педагогічне спілкування в процесі навчання, сприяє формуванню стійкого інтересу до навчальної діяльності та підтримує цей інтерес на всіх етапах навчання.
 • Заключна мотивація забезпечує позитивний зворотний зв'язок або
 • інформування учнів про успішність їхньої діяльності
 • Значну роль в створенні мотивації має мета уроку
 • Мета повинна вказувати на ЇЇ досягнення; у майстра повинні бути способи і методи для перевірки досягнення мети уроку;
 • Загальна мета уроку повинна бути деталізована микроцілями, тобто задачами етапів уроку;
 • Необхідно забезпечити розуміння і прийняття мети учнями як власної, важливої для себе, для свого духовного, інтелектуального розвитку і особистісного становлення;
 • Мета повинна відповідати можливостям учнів;
 • Проектуючи урок, вчитель, повинен бути внутрішньо готовий до прийняття оперативних рішень та змін уроку у разі необхідності.
 • Одним из стимулів мотивації є оцінка
 • Оцінка мотивує, але не завжди.
 • Оцінка мотивує :
 • Коли учень впевнений в її об’єктивності;
 • Коли учень сприймає її як корисну для себе;
 • Знає, що треба зробити для того, щоб досягти
 • більш високих показників;
 • Впевнений, що йому нададуть в цьому допомогу;
 • Оцінка
 • Для підтримки мотивації навчання необхідні позитивні емоції :
 • пов’язані з навчальним закладом в цілому, перебуванням у ньому;
 • обумовленні позитивним ставленням до вчителів та інших учнів;
 • пов’язані з осмисленням учнем своїх можливостей
 • і здібностей;
 • позитивні емоції від отримання нових знань
 • (допитливість, зацікавленість);
 • від самостійного здобуття знань, до оволодіння новими
 • способами їх отримання.
 • Всі вище зазначені емоції створюють атмосферу емоційного комфорту.
 • Емоції
 • Емоції з негативною модальністю
 • незадоволеність, почуття нездоланності труднощей;
 • образа, страх перед вчителем, необ’єктивне ставлення вчителя до учня, тривале переживання несправедливості;
 • перевантаження, емоцийна напруга.
 • Негативні емоції повинні змінюватися позитивними, тому що можливий перехід у стрес і невроз.
 • Сильну та стійку мотивацію вивченя технологічного процесу створює пробудившийся в учня інтерес до теми уроку.
 • Існує широкий спектр способів та засобів розвитку такого інтересу. Формуванню позитивної мотивації навчання, розвитку інтересу до професії сприяє загальна атмосфера, стосунки між майстром і учнями, цікавість до теми , емоційність мови , організація ділових ігр, конкурсів, аналіз проблемних ситуацій.
 • Що більш за все заважає майстру в/н створити позитивну мотиваційну сферу на уроці:
 • Невміння тримати дисципліну на уроці, в результаті чого мета уроку не може бути досягнута;
 • Невміння організувати виробничу діяльність, творчість учнів на уроці;
 • Невміння створити обстановку і можливості для успеху кожного учня;
 • Відсутність власних позапредметних інтересів і вмінь, які можуть бути значущими для учнів;
 • Педагогічні та психологічні помилки в спілкуванні з учнями, які не дають достатнього авторитету майстру ;
 • Нестриманність, агресивність, крикливість як прояв відсутності професіоналізму;
 • Врахування вікових особливостей учнів;
 • -Сумісна з учнями робота з осмислення й
 • прийняття мети наступної діяльності та постанов
 • ки навчальних завдань;
 • -Створення ситуації успеху;
 • -Віра майстра у можливості учня;
 • -Формування адекватної самооцінки в учнів;
 • -Вибір дій відповідно до можливостей учня.
 • Зміст навчання
 • Мотив навчання
 • «Формування мотивації навчання»
 • Установки та дії
 • педагога
 • Компоненти
 • мотиваційної
 • сфери навчання
 • Емоції
 • Створення атмосфери взаєморозуміння та
 • співробітництва на уроці;
 • Використання колективних і групових форм
 • організації навчальної діяльності;
 • Емоційна мова майстра;
 • Застосування заохочення;
 • Використання проблемних ситуацій, суперечок, диску-
 • сій;
 • Використання ігрових технологій.
 • «Формування мотивації навчання»
 • Установки та дії
 • педагога
 • Компоненти
 • мотиваційної
 • сфери навчання


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка