Бюлетень нових надходжень літературиСторінка1/2
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0,64 Mb.
  1   2
Дніпропетровський національний

університет ім. Олеся Гончара

Наукова бібліотека

БЮЛЕТЕНЬ


НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ

у березні 2014 року
М. Дніпропетровськ

Основні розділи Бюлетеня

0. Загальний відділ

00. Загальні питання науки і культури

001.894. Винаходи та відкриття

004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера

008. Цивілізація. Культура. Прогрес

1. Філософія. Психологія

159.9. Психологія

16. Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки

2. Релігія. Теологія

3. Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

31. Демографія. Статистика

32. Політика

33. Економіка. Економічні науки

34. Право. Юриспруденція

35. Державне адміністративне управління. Військова справа

36. Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

4. Мова. Мовознавство

5. Математика та природничі науки

502/504. Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу та захист від неї. Екологія.

502. Природа. Навколишнє середовища та його захист.

504. Загроза навколишньому середовищу.

51. Математика

52. Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

53. Фізика

54. Хімія. Кристалографія. Мінералогія

55. Геологія. Науки про Землю

56. Палеонтологія

57. Біологічні науки в цілому

58. Ботаніка

59. Зоологія

6. Прикладні науки. Медицина. Техніка

61. Медичні науки

62. Машинобудування. Техніка в цілому

63. Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

64. Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

65. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв’язку, поліграфії

66. Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

67. Різні галузі промисловості та ремесла

68. Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію

681 Точна механіка та автоматика

681.1. Прилади з механізмами передачі або рухомими механізмами

681.2. Приладобудування в цілому. Прилади. Вимірювальна техніка та її виробництво. Ваги. Пристрої для зважування

681.3. Обладнання для обробки даних

681.5. Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології

681.6. Розмножувальні та друкарські машини і обладнання

681.7. Оптична апаратура та прилади

681.8. Технічна акустика. Музичні інструменти

681.85. Виробництво носіїв запису. Аудіозаписи, звукозаписи

681.9. Машини та інструменти, застосовані при виготовленні скульптур, в гравірувальній справі. Репродрукування об’ємних форм

69. Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи

7. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

71. Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

72. Архітектура

73. Пластичні мистецтва

74. Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

75. Живопис

76. Графічні мистецтва. Графіка

77. Фотографія, кінематографія та подібні процеси

78. Музика

79. Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

8. Література. Літературознавство.

84 Художня література

9. Географія. Біографії. Історія

902. Археологія

908. Краєзнавство

91. Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

94. Загальна історія

0. Загальний відділ

0

Б59


Библиотечно-информационная среда образовательных учреждений

г. Астрахани : сб. науч.-практ. и метод. матер. Вып. 1 / гл. ред.

С. А. Сергеева; Астраханский гос. техн. ун-т. Науч. б-ка. – Астрахань : Изд-во АГТУ, 2010. – 104 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)


0

Б59


Бібліографічні видання Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна за 200 років (1807-2007) : покажчик / уклад.:М. Г. Швалб, Р. А. Ставинська, В. Д. Прокопова та ін.; наук. ред. І. Я. Лосієвський; Центр. наук. б-ка. Харків. нац. ун-т

ім. В. Н. Каразіна. – Х. : ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – 64 c. –

5 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


0

Г67


Володимир Павлович Горбулін / НАН України. – К. : Академперіодика, 2013. – 127 c. : ілюстр. – (Біобібліографія вчених України). – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Е64


Енциклопедія Сучасної України. Т. 13. Киї - Кок / Ін-т енцикл. дослід. НАН України; співголов. ред. колегія І. М. Дзюба. – К. : Преса України, 2013. – 712 c. : ілюстр. – 47 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 1, ЧзГ. – 1, ДБВ. – 1)

0

Н76


Новый журналист. Как освоить медиапрофессию : интересное учеб. пособ. / под общ. ред. Р. Кухарчука; Ассоц. "Новомедиа". – К. : Брайт Стар Паблишинг, 2014. – 208 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, ЧзГ. – 1)

0

П88


Пугач, Борис Яковлевич

Динамика научного познания : в 2-х т.: учеб. пособ. для студ. вузов.

Т. 1 / Б. Я. Пугач, Н. Б. Пугач ; Харьков. нац. ун-т. им. В. Н. Каразина. – Х. : Глобус, 2013. – 640 c. : ил. – Реком. МОНУ. – 80 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


0

П88


Пугач, Борис Яковлевич

Динамика научного познания : в 2-х т.: учеб. пособ. для студ. вузов.

Т. 2 / Б. Я. Пугач, Н. Б. Пугач ; Харьков. нац. ун-т. им. В. Н. Каразина. – Х. : Глобус, 2013. – 400 c. : ил. – Реком. МОНУ. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


0(075.8)

С65


Сорочан, Сергей Борисович

Ремесло медиевиста. Основы научно-исследовательской работы :

учеб. пособ. / С. Б. Сорочан. – Х. : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2013. –

172 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера

004.315

Г47


Гилмор, Чарлз

Введение в микропроцессорную технику / Ч. Гилмор ; пер.с англ.

В. М. Кисельникова и др. – М. : Мир, 1984. – 334 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


004.451

К59


Козловский, Евгений Антонович

Norton Commander 4.0 : руководство к действию для крутых, всмятку и почти сырых юзеров / Е. А. Козловский. – М. : ABF, 1993. – 144 c. : ил. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.451

М99


Мячев, Анатолий Анатольвич

Интерфейсы средств вычислительной техники : энцикл. справ. /

А. А. Мячев. – М. : Радио и связь, 1993. – 352 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


004.451.9

К17


Калверт, Чарльз

Программирование в Windows : освой самостоятельно за 21 день /

Ч. Калверт. – М. : БИНОМ, 1995. – 496 c. : ил. – (Club Computer). –

15 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)004.65(076)

Г96


Гусева, Татьяна Ивановна

Проектирование баз данных в примерах и задачах / Т. И. Гусева,

Ю. Б. Башин. – М. : Радио и связь, 1992. – 160 c. : ил. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


004.652

Ш68


Шлеер, Салли

Объектно-ориентированный анализ: моделирование мира в состояни-ях : пер. с англ. / С. Шлеер, С. Меллор. – К. : Диалектика, 1993. – 240 c. : ил. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.655

К19


Канатников, Анатолий Николаевич

Программирование в среде Clipper. Версия 5.0 и особенности версии 5.01 / А. Н. Канатников, С. Б. Ткачев. – М. : Фин. статистика, 1994. –

240 c. : ил. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


004.912

Т41


Тимошенко, Діана Валеріївна

Інформаційна технологія обробки стиску та передачі електронних растрових документів : дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 /

Д. В. Тимошенко. – Д., 2013. – 136 c. + автореф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

1. Філософія. Психологія


1

А43


Актуальні проблеми духовності : зб. наук. пр. Вип. 14 / за заг. ред.

Я. В. Шрамка. – Кривий Ріг : ДВНЗ КНУ, 2013. – 316 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1(43)

Г27


Гегель, Георг Вильгельм Фридрих

Сочинения. Т. III. Энциклопедия философских наук. Ч. 3. Философия духа / Г. В. Гегель ; АН СССР ; пер. с нем. Б. А. Фохта. – М. : Изд-во соц.-экон. лит., 1956. – 371 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

1(43)

Г27


Гегель, Георг Вильгельм Фридрих

Сочинения. Т. XIV. Лекции по эстетике. Кн. 3 / Г. В. Гегель ;

АН СССР ; пер. с нем. П. С. Попова. – М. : Изд-во соц.-экон. лит., 1958. – 440 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


1

К43


Киркегор, Сёрен

Наслаждение и долг / С. Киркегор. – СПб., 1894. – 412 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

1

К56


Ковнеров, Александр Александрович

Проблема справедливости в русской философии конца XIX - начала XX века (историко-философский анализ) : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.05 / А. А. Ковнеров. – Славянск, 2013. – 204 c. + автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

М64


Миронов, Андрей Владимирович

Социальное одиночество в философском измерении : дис. ... д-ра филос. наук: 09.00.03 / А. В. Миронов. – Севастополь, 2013. – 460 c. + автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

М74


Мозговий, Леонід Іванович

Антропомістичні ідеї в історико-філософському вимірі : дис. ... д-ра філос. наук: 09.00.05 / Л. І. Мозговий. – Слов'янськ, 2013. – 419 c. + автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

Р82


Рубин, Виталий Аронович

Идеология и культура Древнего Китая ( четыре силуэта ) / В. А. Рубин ; АН СССР. Науч. совет по истории мировой культуры. – М. : Наука, 1970. – 163 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

1

Х21


Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Вісник № 860. Серія: "Теорія культури і філософія науки" : зб. наук. пр. / голов. ред. І. З. Цехмістро. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. –

242 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1

Х21


Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

Вісник № 900-ІІ. Серія: "Теорія культури і філософія науки" :

зб. наук. пр. Вип. 41 / голов. ред. І. З. Цехмістро. – Х. : ХНУ

ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 207 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Х21


Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Вісник № 958-І. Серія: "Теорія культури і філософія науки" :

зб. наук. пр. / голов. ред. Я. М. Білик. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – 91 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1

Х21


Харківський національний університет ім.. В. Н. Каразіна.

Вісник № 958-ІІ. Серія: "Теорія культури і філософія науки" :

зб. наук. пр. Вип. 44 / голов. ред. І. З. Цехмістро. – Х. : ХНУ

ім. В. Н. Каразіна, 2011. – 262 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
159.9. Психологія


15

І-90


Історіографічні та методологічні координати теорій соціальної психології : монографія / за наук. ред. М. М. Слюсаревського; НАПНУ. Ін-т соц. і політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 360 c. – 80 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

15

М74


Модернізаційні процеси в освіті та суспільстві: психотехнології супроводу : монографія / за ред. П. Д. Фролова; НАПНУ. Ін-т соц. і політ. психології. – Кіровоград : Імекс- ЛТД, 2013. – 312 c. – 93 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБГ. – 4, ВЧЗ. – 1, Б5. – 1, Чз8. – 1)

15

П86


Психологічні засади розвитку духовної культури педагогічного персоналу : посібник / за ред. Е. О. Помиткіна; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К. : Імекс ЛТД, 2013. – 174 c. – 99 грн.

Кільк. прим.: 3

15(075.8)

П86


Психологія управління : навч. посіб. / Д. І. Дзвінчук, Н. Г. Діденко,

О. К. Любчук, В. І. Малімон. – К. : ТОВ СІК ГРУП УКРАЇНА, 2013. – 293 c. – 108 грн.Кільк. прим.: 25 (КСХ. – 1, Чз8. – 24)

15(075.8)

П86


Психологія управління : практикум / Д. І. Дзвінчук, Н. Г. Діденко,

О. К. Любчук, В. І. Малімон. – К. : ТОВ СІК ГРУП УКРАЇНА, 2013. – 256 c. – 100 грн.Кільк. прим.: 30 (КСХ. – 1, Чз8. – 29)

15

Т23


Татенко, Віталій Олександрович

Психологія інтимного життя : монографія / В. О. Татенко ; НАПНУ. Ін-т соц. і політ. психології. – Кіровоград : Імекс - ЛТД, 2013. – 300 c. – 92 грн. Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, Б5. – 1)


2. Релігія. Теологія

2

Б42


Бектимирова, Надежда Николаевна

Буддийская сангха в независимой Кампучии. / Н. Н. Бектимирова. –

М. : Наука, 1981. – 184 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


294.3

Б90


Буддизм, государство и общество в странах Центральной и Восточной Азии в средние века : сб. статей / отв. ред. Г. М. Бонгард-Левин;

АН СССР Ин-т востоковедения. – М. : Наука, 1982. – 317 c. – (Культура народов Востока: Материалы и исслед.). – 10 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)
3. Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

31. Демографія. Статистика

312

М13


Мазука, Людмила Іванівна

Українська держава та світове українство: Актуальні питання, потенціал і перспективи взаємодії : аналіт. доп. / Л. І. Мазука ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2013. – 32 c. – (Політика. Вип. 2). – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
32. Політика


327

Б25


Баровська, Анастасія Валеріївна

Міфи щодо європейської інтеграції в офіційному дискурсі ЄС :

аналіт. доп. / А. В. Баровська ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2013. – 72 c. – (Міжнародні відносини. Вип. 2). – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32(477)

Б48


Березинський, Володимир Павлович

Політична самоорганізація громад: інструментально-технологічний вимір : дис. ... д-ра політ. наук: 23.00.02 / В. П. Березинський. – Д., 2013. – 424 c. + автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

32(477)

З-12


Забродіна, Олена Валентинівна

Політико-інституційні засоби запобігання бюрократизму в політичній системі сучасної України : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 /

О. В. Забродіна. – Д., 2013. – 229 c. + автореф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


32

К75


Кохан, Галина Вікторівна

Явище політичної корупції: теоретико-методологічний аналіз : монографія / Г. В. Кохан ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2013. – 232 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(4)

М82


Моспаненко, Ірина Володимирівна

Дискурс локальної організації влади в західноєвропейській політичній думці ХІХ - початку ХХ століття : дис. ... канд. політ. наук /

І. В. Моспаненко. – Миколаїв, 2013. – 228 c. + автореф. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


32(075.8)

П50


Політологічні аспекти державного управління : навч. посіб. /

за заг. ред. О. М. Сича. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – 352 c. : ілюстр. – 90 грн.Кільк. прим.: 30 (КСХ. – 1, Чз8. – 29)
33. Економіка. Економічні науки


33

А44


Акулов, Микола Вікторович

Моделювання динаміки запасів підприємства в умовах нестаціонарного зовнішнього середовища : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.11 / М. В. Акулов. – Д., 2013. – 304 c. + автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

33

Б44


Белявский, Игорь Константинович

Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз : учеб. пособ. для студ. вузов / И. К. Белявский. – М. : Фин. и статистика, 2002. – 320 c. : ил. –19 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

33

Б43


Бєлозерцев, Василь Сергійович

Управління дебіторською заборгованістю підприємств оптової торгівлі : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / В. С. Бєлозерцев. – Д., 2013. – 250 c. + автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

33

Б94


Бухгалтерський облік і контроль державного сектору в умовах модернізації управління державними фінансами : у 2-х т. Т. 1. Реформування бухгалтерського обліку в державному секторі відповідно до міжнародних стандартів / за ред. Л. Г. Ловінської. – К. : ДННУ

"Акад. фін. упр.", 2013. – 567 c. – 80 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Б94


Бухгалтерський облік і контроль державного сектору в умовах модернізації управління державними фінансами : у 2-х т. Т. 2. Реформування фінансового контролю як складової інституційних реформ у системі управління державними фінансами / за ред.

Л. Г. Ловінської. – К. : ДННУ "Акад. фін. упр.", 2013. – 326 c. – 45 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

В75


Воробьёв, Евгений Михайлович

Экономическая модернизация и хозяйственная элита : монография /

Е. М. Воробьёв, Е. Ю. Барвенко. – Х. : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2012. – 164 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


336

Г62


Голубка, Степан Михайлович

Інституціалізація фінансового господарства України (історична ретроспектива) : монографія / С. М. Голубка. – К. : ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. – 453 c. – 70 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Д36


Державний бюджет і бюджетна стратегія в умовах економічних реформ : у 4-х т.: монографія. Т. 3. Бюджетне планування і прогнозування на середньострокову перспективу - інноваційна складова управління у сфері державних фінансів / за заг. ред. М. Я. Азарова. – К. : ДННУ "Акад. фін. упр.", 2011. – 480 c. – 75 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, Б4. – 1)

336

Д36


Державний бюджет і бюджетна стратегія в умовах економічних реформ : у 4-х т.: монографія. Т. 4. Державні соціальні видатки. Напрямки реалізації та підвищення ефективності / за заг. ред.

М. Я. Азарова. – К. : ДННУ "Акад. фін. управління", 2011. – 608 c. –

85 грн. Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, Б4. – 1)


33

Е45


Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем : зб. наук. пр. Вип. 18 / відп. ред. Л. А. Пономаренко; Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. – К. : МННЦ ІТіС, 2013. – 347 c. – 28 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Е45


Економічна наука в Харківському університеті : кол. моногр. /

відп. ред.В. В. Глущенко. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Х. : ХНУ

ім. В. Н. Каразіна, 2013. – 372 c. : ілюстр. – 70 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33

К38


Київський інститут бізнесу та технологій. Вісник. Вип. № 3 (22) / голова редкол. В. В. Пастухова; КІБіТ. – К. : Вид-во КІБіТ, 2013. –

92 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

К82


Криворучко, Світлана Петрівна

Моделювання процесів формування бізнес-стратегії підприємства : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.11 / С. П. Криворучко. – Д., 2013. – 212 c. + автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

33И(075.8)

М58


Міжнародні економічні відносини: практикум : навч. посіб. для студ. екон. напрямів та спец. ВНЗ / за ред. О. І. Шниркова. – Черкаси : ФОП Чабаненко Ю. А., 2013. – 387 c. : ілюстр. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Н34


Наукові праці НДФІ. Вип. 4(65) 2013 / голов. ред. Т. І. Єфименко; Акад. фін. управління. Наук.-дослід. фін. ін-т. – К. : ДННУ "Акад. фін. упр.", 2013. – 163 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

33

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Вип. 181. Ч.5. Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес" / відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : ВЦ НУБіП України, 2013. – 247 c. – 20 грн

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Н35


Національні проекти у стратегії економічної модернізації України : аналіт. доп. / Я. А. Жаліло, Д. С. Покришка, Я. В. Бережний та ін.;

Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : Вид-во ФЕНІКС, 2013. – 144 c. –

(Економіка. Вип. 9). – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


336(075.8)

П44


Податкова система України. Тренінг-курс : навч. посіб. для студ. ВНЗ / за заг. ред. О. М. Тимченко. – К. : ДННУ "Акад. фін. управління", 2012. – 654 c. – (Бюджетна і податкова система: методологія, організація, навчання / гол. ред. сер. Т. І. Єфіменко). – Реком. МОНУ. – 80 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, Б4. – 1)

33И

П54


Поляков, Максим Валерійович

Форми реалізації парадигмальної моделі інформаційного розвитку світової економіки : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.02 / М. В. Поляков ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д., 2013. – 200 c. + автореф. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)
  1   2


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка