Це «зв’язок між етапами процесу розвитку в природі, суспільстві, пізнанні, при якому на кожному наступному етапі зберігаються, відтворюються на новій основі елементи і характеристики попередніх етапів»Скачати 22,12 Kb.
Дата конвертації07.12.2016
Розмір22,12 Kb.

це «зв’язок між етапами процесу розвитку в природі, суспільстві, пізнанні, при якому на кожному наступному етапі зберігаються, відтворюються на новій основі елементи і характеристики попередніх етапів»;

 • це «зв’язок між етапами процесу розвитку в природі, суспільстві, пізнанні, при якому на кожному наступному етапі зберігаються, відтворюються на новій основі елементи і характеристики попередніх етапів»;
 • полягає у встановленні необхідного зв’язку і правильного співвідношення між частинами навчального предмета на різних ступенях його вивчення;
 • характеризує вимоги, які пред’являються до знань і умінь учнів на кожному етапі навчання, форм, методів і прийомів, пояснення нового навчального матеріалу і до всієї наступної роботи з його засвоєння

послідовність і системність у розміщенні навчального матеріалу, зв’язок і узгодженість ступенів і етапів навчально-виховного процесу. Здійснюється при переході від одного уроку до наступного, від одного року навчання до наступного (С. Гончаренко);

 • послідовність і системність у розміщенні навчального матеріалу, зв’язок і узгодженість ступенів і етапів навчально-виховного процесу. Здійснюється при переході від одного уроку до наступного, від одного року навчання до наступного (С. Гончаренко);
 • «послідовність і системність у розташуванні навчального матеріалу, зв’язок і узгодженість ступенів і етапів навчально-виховної роботи... характеризується усвідомленням пройденого на новому, більш високому рівні, підкресленням набутих знань новими, розкриттям нових зв’язків, завдячуючи чому якість знань, умінь і навичок підвищується»

наступність полягає у збереженні зв’язку між побудовою навчальних предметів у початковій ланці освіти та тими життєвими знаннями, які набуті дитиною під час перебування у дошкільному закладі

 • наступність полягає у збереженні зв’язку між побудовою навчальних предметів у початковій ланці освіти та тими життєвими знаннями, які набуті дитиною під час перебування у дошкільному закладі

принцип наступності повинен охоплювати всі сфери навчання та виховання дітей, реалізовуючись через відповідні умови

 • принцип наступності повинен охоплювати всі сфери навчання та виховання дітей, реалізовуючись через відповідні умови

опора на опрацьований матеріал;

 • опора на опрацьований матеріал;
 • розвиток наявних компетентностей;
 • установлення різноманітних зв’язків;
 • повторення навчального матеріалу на більш високому рівні;
 • розкриття основних ідей курсу;
 • пропедевтика;
 • перспективність у вивченні навчального матеріалу при переході від одного ступеня навчання до подальшого

перехід учнів з початкового в середню ланку школи - одна з педагогічно найбільш складних проблем, а період адаптації в 5-му класі - один з найважчих періодів шкільного навчання. В останні роки в педагогічній і психологічній літературі багато говориться про складності цього періоду навчання, що він став сприйматися мало не як об'єктивна криза розвитку дітей 9-10 років, що породжує серйозні педагогічні проблеми

 • перехід учнів з початкового в середню ланку школи - одна з педагогічно найбільш складних проблем, а період адаптації в 5-му класі - один з найважчих періодів шкільного навчання. В останні роки в педагогічній і психологічній літературі багато говориться про складності цього періоду навчання, що він став сприйматися мало не як об'єктивна криза розвитку дітей 9-10 років, що породжує серйозні педагогічні проблеми

при переході на середню ступінь навчання у зв’язку з ускладненням навчального матеріалу інтерес учнів до вивчення іноземної мови знижується. Сьогодні в Україні лише 28% п’ятикласників зберігають таку ж високу успішність навчання, як по закінченню початкової школи

 • при переході на середню ступінь навчання у зв’язку з ускладненням навчального матеріалу інтерес учнів до вивчення іноземної мови знижується. Сьогодні в Україні лише 28% п’ятикласників зберігають таку ж високу успішність навчання, як по закінченню початкової школи

збільшення інтенсивності розумової діяльності;

 • збільшення інтенсивності розумової діяльності;
 • довільність концентрації уваги;
 • необхідність володінням здатності мислити абстрактно, узагальнювати, аналізувати;
 • відбуваються зміни у пізнавальній сфері;
 • уповільнюється темп їхньої діяльності; виконання певних видів робіт потребує більше часу тощо
 •  

різні підходи до підготовки вчителів початкової, середньої та старшої школи;

 • різні підходи до підготовки вчителів початкової, середньої та старшої школи;
 • низький рівень знань учителів про психологічні та фізіологічні особливості кожного вікового періоду;
 • неузгодженість у змісті навчальних курсів початкової і середньої школи;

недостатня наступність у шкільних підручниках;

 • недостатня наступність у шкільних підручниках;
 • невідповідність оцінок випускників початкової школи реальним результатам навчання;
 • непідготовленість до сприйняття ускладненого змісту навчальних курсів у 5-му класі;
 • нездатність учнів справитися із збільшеним обсягом домашнього завдання тощо

стан дітей в цей період характеризується низькою організованістю, іноді недисциплінованістю;

 • стан дітей в цей період характеризується низькою організованістю, іноді недисциплінованістю;
 • зниження інтересу до навчання;
 • зниження самооцінки;
 • високий рівень ситуативної тривожності

збільшення числа дітей, що зазнають значні труднощі при навчанні та адаптації до нових умов організації навчального процесу

 • збільшення числа дітей, що зазнають значні труднощі при навчанні та адаптації до нових умов організації навчального процесу

учнів;

 • учнів;
 • педагогів;
 • батьків;
 • адміністрації школи;
 • фахівців психолого-педагогічної служби

 

 •  
 • зміною соціальної обстановки;
 •  
 • зміною ролі учня;
 • збільшенням навчального навантаження;
 •  
 • зміною режиму дня;
 •  
 • різницею систем і форм навчання;
 • нестиковкою програм початкової й основної школи;
 • відмінністю вимог з боку вчителів-предметників;
 •  
 • зміною стилю спілкування вчителів з дітьми

дуже розгублені;

 • дуже розгублені;
 • не можуть зрозуміти, як будувати стосунки з педагогами;
 • вперше стикаються з пред'явленням нових вимог з боку багатьох людей;
 • зустрічаються з потоком інформації з незрозумілими для нього словами, термінами

 

 •  
 • продовжувати вивчати психологічні можливості дітей молодшого підліткового віку;
 • розробити систему психологічного супроводу учнів у період адаптації;
 • продовжувати роботу з підвищення мотивації педагогів до оволодіння і пошуку засобів профілактики шкільної дезадаптації;
 • скоординувати вимоги, методи і прийоми навчання учнів у 4-х і 5-х класах;
 • розробити систему контролю успішності процесу адаптації учнів;
 • знизити падіння успішності при переході в основну школу.

вивчення матеріалів роботи з дітьми у початковій школі;

 • вивчення матеріалів роботи з дітьми у початковій школі;
 • вивчення особових справ учнів;
 • узгодження норм оцінок і вимог до учнів;
 •  
 • складання психолого-педагогічної характеристики класу;
 • складання програми супроводу учнів у адаптаційний період;
 •  
 • виявлення потреб педагогів потрібна допомога фахівців ППС
 • визначення індивідуальних цілей вчителів-предметників, які викладають у 5 класі у вирішенні проблеми наступності;
 • (співбесіди з учителями)
 • відвідування уроків у 5 класі з метою визначення рівня адаптації учнів;
 • організувати тиждень відкритих дверей. Лекція для батьків "Проблеми психологічної адаптації дітей при переході з початкової школи в середню ланку"

здійснити вхідний адміністративний контроль з метою перевірки якості засвоєння навчального матеріалу попереднього класу;

 • здійснити вхідний адміністративний контроль з метою перевірки якості засвоєння навчального матеріалу попереднього класу;
 • провести діагностику адаптаційних процесів в учнів 5 класу;
 • підготовка до педради: відвідування уроків, анкетування учнів і батьків, бесіди з вчителями, фахівцями ППС;
 • мала педрада "Особливості адаптації п'ятикласників" з вчителями початкової школи та вчителями-предметниками, які працюють в 5 класі, фахівцями ППС з метою підведення підсумків I чверті;

провести засідання-круглий стіл шкільних методичних обєднань на тему "Психолого-фізіологічні аспекти адаптації учнів при переході з початкової школи в середню ланку« з метою аналізу результатів діагностики адаптаційних процесів;

 • провести засідання-круглий стіл шкільних методичних обєднань на тему "Психолого-фізіологічні аспекти адаптації учнів при переході з початкової школи в середню ланку« з метою аналізу результатів діагностики адаптаційних процесів;
 • організувати взаємовідвідування уроків у 4 класі з метою ознайомлення зі стилем, темпом, формами роботи вчителів майбутніх випускників початкової школи;

здійснити знайомство учнів початкових класів з навчальним процесом у середній ланці;

 • здійснити знайомство учнів початкових класів з навчальним процесом у середній ланці;
 • провести діагностику готовності учнів початкових класів до переходу в середню ланку;
 • організувати знайомство класних керівників, вчителів-предметників середньої школи з учнями випускних класів початкової школи (відвідування уроків у 4-х класах вчителями середньої школи, участь викладачів середньої школи і майбутніх класних керівників у роботі батьківських зборів 4-х класів і т.д.)

провести семінар для класних керівників 5 класів «Психологічні можливості дітей молодшого підліткового віку»;

 • провести семінар для класних керівників 5 класів «Психологічні можливості дітей молодшого підліткового віку»;
 • провести семінар для класоводів 4 та 5 класів «Індивідуальні особливості учнів «групи ризику» та випускних класів початкової школи»;
 • провести засідання «Готовність учнів випускних початкових класів до переходу в середню ланку»;
 • підготовка та проведення випускного свята у 4-х класах.

провести підсумкові контрольні роботи в 4-тому класі з української, російської та англійської мов, математики та літературні читання з метою спільного аналізу робіт;

 • провести підсумкові контрольні роботи в 4-тому класі з української, російської та англійської мов, математики та літературні читання з метою спільного аналізу робіт;
 • складання пакету документів на учнів 4 класу;
 • спільне засідання МО вчителів початкової школи та основної школи за підсумками контрольних робіт;

послідовності, систематичності розташування матеріалу;

 • послідовності, систематичності розташування матеріалу;
 • в опорі на вивчене і на досягнутий учнями рівень розвитку;
 • в перспективності вивчення матеріалу;
 • в узгодженості ступенів і етапів навчально-виховної роботи;
 • в спільній роботі вчителя 4 класу та вчителів-предметників майбутніх пятикласників


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка