Черкаський національний університет ім. Богдана ХмельницькогоСкачати 55,61 Kb.
Дата конвертації26.01.2017
Розмір55,61 Kb.
 • Черкаський національний
 • університет
 • ім. Богдана Хмельницького
 • за 2012 рік
 • ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Анатолій Іванович КУЗЬМІНСЬКИЙ
 • Ректор, д.пед.н., професор,
 • чл.-кор. НАПН України
 • Ніна Анатоліївна ТАРАСЕНКОВА
 • Проректор
 • з наукової роботи,
 • д.пед.н., професор

Структура університету

 • 8 навчально-наукових інститутів
 • Центр доуніверситетської підготовки
 • і післядипломної освіти
 • Севастопольська філія
 • 2 факультети

Науково-дослідні підрозділи університету

 • Науково-дослідний інститут фізіології імені Михайла Босого (директор – проф. В. С. Лизогуб)
 • Науково-дослідний інститут фізики і хімії функціональних матеріалів (директор – проф. Б. П. Мінаєв)
 • Науково-дослідний інститут селянства (директор – проф. А. Г. Морозов)
 • Центр Шевченкознавчих досліджень (директор – проф. В. Т. Поліщук)
 • Навчально-науковий центр фізико-хімічних експериментальних досліджень (керівник – доц. Я. Д. Король, голова наглядової ради – проф. А. М. Гусак)
 • Науково-методичний центр педагогічної майстерності (директор – проф. О. А. Біда)
 • Науково-дослідна лабораторія математичної освіти (завідувач – проф. Н. А. Тарасенкова)
 • Науково-дослідна лабораторія з екології (завідувач – проф. В. Я. Білоножко)
 • Музей-лабораторія педагогічної спадщини О. А. Захаренка (директор – доц. С. О. Захаренко)
 • Інформаційно-аналітична лабораторія «Управління фінансово-економічною безпекою» (завідувач – проф. І. П. Мігус)

Рейтинг ЧНУ за показниками наукометричної бази даних Scopus (станом на 12.11.2012)

 • № п/п
 • Установа
 • Кількість публікацій у Scopus
 • Кількість цитувань у Scopus
 • Індекс Гірша (h-індекс)
 • 20.
 • Черкаський національний університет
 • імені Богдана Хмельницького
 • 263
 • 951
 • 17

Індекс Гірша науковців університету

 • 21 викладач і 1 аспірант мають додатний індекс цитування Гірша (h)
 • Мінаєв Б. П.
 • Гусак А. М.
 • Мінаєва В. О.
 • Жолонко М. М.
 • Запорожець Т. В.
 • Луценко Г. В.
 • Лила Д. М.
 • Баришніков Г. В.
 • Богатирьов О. О.
 • Корнієнко С. В.
 • Луценко Гр. В.
 • 21 h
 • 16 h
 • 5 h
 • 4 h
 • 4 h
 • 4 h
 • 4 h
 • 4 h
 • 3 h
 • 3 h
 • 3 h
 • Ляшенко Ю. О.
 • Пасічний М. О.
 • Бондарчук С. В.
 • Ковальчук А. О.
 • Смалиус В. В.
 • Головня Б. П.
 • Лизогуб В. С.
 • Бушин І. М.
 • Денисенко В. С.
 • Онищенко Б. О.
 • Подолян О. М.
 • 3 h
 • 3 h
 • 2 h
 • 2 h
 • 2 h
 • 1 h
 • 1 h
 • 1 h
 • 1 h
 • 1 h
 • 1 h

Науково-педагогічні кадри

 • Показники 2012 року
 • Загальна кількість працівників
 • Штатні працівники
 • %
 • Чисельність науково-педагогічних працівників
 • 601
 • 522
 • 86,9
 • з них:
 • докторів наук, професорів
 • 66
 • 45
 • 11 / 8,6
 • кандидатів наук, доцентів
 • 311
 • 275
 • 51,7 / 52,7

Підготовка науково-педагогічних кадрів

 • Показники
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • Кількість спеціальностей у спеціалізованих учених радах
 • 4
 • 5
 • 7
 • 7
 • з них:
 • докторських
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
 • кандидатських
 • 4
 • 5
 • 4
 • 4
 • Кількість докторантів у ЧНУ
 • 2
 • 3
 • 3
 • 8
 • Кількість докторантів в інших ВНЗ
 • 5
 • 5
 • 8
 • 9
 • Кількість аспірантів у ЧНУ
 • 124
 • 121
 • 128
 • 126
 • з них:
 • з відривом від виробництва
 • 106
 • 100
 • 103
 • 101
 • Кількість аспірантів в інших ВНЗ
 • 30
 • 24
 • 15
 • 11
 • Кількість захищених кандидатських дисертацій працівниками й аспірантами ЧНУ
 • 24
 • 30
 • 34
 • 22
 • Кількість захищених докторських дисертацій працівниками й докторантами ЧНУ
 • 6
 • 2
 • 5
 • 2

Спеціалізовані вчені ради

 • Спеціалізована вчена рада К 73.053.01 із правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальностями:
 • 07.00.01 – історія України;
 • 07.00.02 – всесвітня історія;
 • 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.
 • Спеціалізована вчена рада Д 73.053.02 із правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальностями:
 • 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;
 • 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика);
 • 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Спеціалізована вчена рада К 73.053.03 із правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності:
 • 10.01.01 – українська література

Динаміка захисту докторських і кандидатських дисертацій

Наукові проекти ЧНУ

 • 4 наукових проекти та 1 грант фінансувалися з держбюджету
 • Фундаментальні дослідження
 • Фундаменталізація професійної освіти та методика її реалізації у змісті фізичної освіти. Керівник – д.пед.н., проф. Кузьмінський А. І.
 • Дифузійні фазові перетворення у відкритих наносистемах – кінетика та термодинаміка. Керівник – д.ф.-м.н, проф. Гусак А. М.
 • Пороутворення у наносистемах з радіальною симетрією – від феноменологічного опису до комп’ютерної симуляції. Керівник – к.ф.-м.н, доц. Запорожець Т. В. 
 • Прикладні дослідження
 • Текстографічне й лексикографічне вивчення середньонаддніпрянського говору в прикладному аспекті. Керівник – д.філол.н. проф. Мартинова Г. І. 
 • Грант
 • ДФФД РФФД (Ф40.7/040) — ”Дослідження еволюції меж зерен (зокрема, нерівноважних меж зерен) у пересичених твердих розчинах і двофазних сплавах ”. Керівник – д.ф.-м.н, проф. Гусак А. М.

Обсяг фінансування науково-дослідної роботи в ЧНУ з державного бюджету

 • Дифузійні фазові перетворення у відкритих наносистемах – кінетика та термодинаміка
 • (перехідна)
 • Пріоритетний напрям: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави
 • Пріоритетний тематичний напрям: Фундаментальні проблеми сучасного
 • матеріалознавства
 • Керівник – д.ф.-м.н, проф. Гусак А. М.
 • Термін виконання: 2012-2014 рр.
 • Фінансування: фактичне – 270 тис.грн., за 2012 р. – 90 тис.грн.
 • Мета науково-дослідної роботи: створення комплексу аналітичних та комп’ютерних моделей фазоутворення у відкритих нано-розмірних системах при твердофазних реакціях.
 • Практична цінність результатів: покращення якості з’єднань матеріалів (при пайці і при високотемпературному синтезі, що самопоширюється).
 • Дифузійні фазові перетворення у відкритих наносистемах – кінетика та термодинаміка
 • (перехідна)
 • Результати:
 • При розгляді нуклеації на ребристих поверхнях вперше знайдено можливість фазового переходу одновимірного розтікання вздовж потрійного стику інтерфейсів і меж зерен.
 • Розроблено нову атомістичну модель росту проміжної фази між чистими А і В металами або сполуками.
 • Середньо-польову модель Мартена-Ерделі-Беке узагальнено для моделювання тривимірних граток і, перш за все, реакційної дифузії у ГЦК решітці.
 • Організовано й проведено Міжнародну наукову конференцію “Diffusion, Stress, Segregation and Reactions (DSSR-2012)”.
 • Публікації: 1 посібник з грифом МОНмолодьспорту України,
 • 11 статей у виданнях з імпакт-фактором,
 • 7 тез доповідей.
 • Пороутворення у наносистемах з радіальною симетрією – від феноменологічного опису
 • до комп’ютерної симуляції
 • (перехідна)
 • Пріоритетний напрям: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави
 • Пріоритетний тематичний напрям: Фундаментальні проблеми сучасного
 • матеріалознавства
 • Керівник – к.ф.-м.н, доц. Запорожець Т. В.
 • Термін виконання: 2012-2014 рр.
 • Фінансування: фактичне – 240 тис.грн., за 2012 р. – 80 тис.грн.
 • Мета науково-дослідної роботи: методами комп’ютерної симуляції на атомному рівні дослідити еволюцію пор у циліндричному нанозразку та вплив на пороутворення радіусу ядра системи, зовнішніх умов, можливості росту кристалічних фаз.
 • Практична цінність результатів: використання при постановці та прогнозуванні експериментів зі створення нових матеріалів для рідких світлодіодів, сонячних батарей, запису та збереження інформації за допомогою наноточок тощо.
 • Результати:
 • Вперше запропоновано математичну модель, яка описує експериментальні результати стягування нанооболонок при різних парціальних тисках.
 • Отримано рівняння для швидкості росту пор з урахуванням потужності дислокаційних джерел/стоків.
 • Оцінено максимальний розмір пори у двох випадках: (1) для однорідного загартованого сплаву і (2) для дифузійної зони у процессу взаємної дифузії.
 • Розроблено дві моделі для урахування швидкості реакції на міжфазному викривленому інтерфейсі (з постійним і концентраційно залежним коефіцієнтом дифузії) та застосовано для опису росту фази у системі «ядро/оболонка», проаналізовано конкуренцію кривизни та швидкості реакції.
 • Публікації: 6 статей у виданнях з імпакт-фактором,
 • 4 тези доповідей.
 • Пороутворення у наносистемах з радіальною симетрією – від феноменологічного опису
 • до комп’ютерної симуляції
 • (перехідна)
 • Фундаменталізація професійної освіти та методика її реалізації у змісті фізичної освіти
 • (перехідна)
 • Пріоритетний напрям: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави
 • Пріоритетний тематичний напрям: Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук
 • Керівник – д.пед.н., проф. Кузьмінський А. І.
 • Термін виконання: 2012-2014 рр.
 • Фінансування: фактичне – 250 тис.грн., за 2012 р. – 80 тис.грн.
 • Мета науково-дослідної роботи: вирішення проблеми проектування системи формування фахової компетентності майбутнього фахівця фізико-математичного напряму в умовах фундаменталізації навчання
 • Практична цінність результатів: підвищення якості підготовки майбутніх фахівців фізико-математичного напряму в умовах фундаменталізації навчання
 • Результати:
 • Обґрунтовано теоретичні і методологічні засади фундаменталізації змісту фізичної освіти у вищій школі.
 • Проведено дослідно-експериментальний моніторинг науково-методичного забезпечення викладання фундаментальних дисциплін (зокрема фізики) у вищій школі.
 • Реалізовано технології збереження конфіденційної інформації інформаційно-освітнього середовища ВНЗ.
 • Організовано й проведено спільно з НАПН України VI Міжнародну науково-практичну конференцію «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології»
 • Публікації: 13 статей у фахових виданнях,
 • 3 статті у закордонних виданнях.
 • Фундаменталізація професійної освіти та методика її реалізації у змісті фізичної освіти
 • (перехідна)
 • Текстографічне й лексикографічне вивчення середньонаддніпрянського говору в прикладному аспекті
 • (перехідна)
 • Пріоритетний напрям: Інформаційні та комунікаційні технології
 • Пріоритетний тематичний напрям: Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології, інтегровані системи баз даних та знань, національні інформаційні ресурси
 • Керівник –д.філол.н. проф. Мартинова Г. І. 
 • Термін виконання: 2012-2013 рр.
 • Фінансування: фактичне – 200 тис.грн., за 2012 р. – 70 тис.грн.
 • Мета науково-дослідної роботи: створення повної фонотеки середньонаддніпрянських говірок на аудіодисках, текстографічних і лексикографічних баз даних, що забезпечить можливість системного опису структурних рівнів середньонаддніпрянського говору, виявлення сукупності характерних для нього рис та їхньої динаміки в просторі й часі, визначення його меж і внутрішньої диференціації, уточнення та доповнення інформації про походження цієї мовно-територіальної одиниці.
 • Практична цінність результатів: використання при створенні новітніх технологій обробки діалектного матеріалу, підготовці публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях, створення підґрунтя для інтерпретації українського діалектного матеріалу в загальнослов’янському контексті.
 • Результати:
 • Завершено групування й переведення в цифровий формат матеріалів до компакт-дисків «Говірки Черкащини», «Говірки північної Кіровоградщини».
 • Подано до друку збірник діалектних текстів «Говірки Західної Полтавщини».
 • Підготовлено матеріали до збірника діалектних текстів «Говірки Черкащини».
 • Розпочато укладання словникових статей до словника середньонаддніпрянських говірок.
 • Організовано й проведено V Міжнародну наукову конференцію «Лінгвалізація світу» (2012).
 • Публікації: 10 статей у фахових виданнях,
 • 2 тези доповідей.
 • Текстографічне й лексикографічне вивчення середньонаддніпрянського говору в прикладному аспекті
 • (перехідна)
 • Дослідження еволюції меж зерен (зокрема, нерівноважних меж зерен) у пересичених твердих розчинах і двофазних сплавах. Теорія та експеримент
 • (завершена)
 • Проект Державного фонду фундаментальних досліджень №Ф40.7/040 за договором №Ф40/52-2012 від 12.06.2012р
 • номер державної реєстрації 0112U003495
 • Пріоритетний напрям: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави
 • Пріоритетний тематичний напрям: Фундаментальні проблеми сучасного
 • матеріалознавства
 • Керівник – д.ф.-м.н, проф. Гусак А. М.
 • Термін виконання: 06.2012-12.2012 р.
 • Фінансування: 65 тис.грн.
 • Мета науково-дослідної роботи: вивчення морфологічних змін двофазних сплавів і нанокристалів, з урахуванням особливостей на межах зерен і в об’ємі нанозерен.
 • Практична цінність результатів: зменшення часу існування переохолодженого рідкого олова в контактах; покращення властивостей промислових сплавів неодим-залізо-бор.
 • Результати:
 • Створено теорії та моделі зародкоутворення та міграційних процесів на міжфазних межах, на стиках меж зерен з поверхнею плівок.
 • Вперше створено атомістичну модель нерівноважних меж зерен.
 • Вперше отримано критерії одновимірного розтікання на ребристих інтерфейсах та критерії пригнічення проміжних фаз у моделі ДІГМоподібного росту.
 • Публікації: 2 посібники,
 • 15 статей у виданнях з імпакт-фактором,
 • 13 тез доповідей.
 • Дослідження еволюції меж зерен (зокрема, нерівноважних меж зерен) у пересичених твердих розчинах і двофазних сплавах. Теорія та експеримент
 • (завершена)

Винахідницька діяльність

 • Патенти:
 • 1) патент на корисну модель № 70723 «Біметалічні нанокомпозити на основі міді з благородними металами, утримувані на карбоновому носієві, та спосіб їх одержання» (винахідники: проф. Мінаєв Б.П., доц. Король Я.Д., ст. викладач Галаган Р.Л., аспірантка Шишкіна С.М.);
 • 2) патент на корисну модель № 67022 «Спосіб одержання наночастинок золота, стабілізованих синтетичними гуматами» (винахідники: проф. Мінаєв Б.П., доц. Король Я.Д., ст. викладач Галаган Р.Л., аспірантка Литвин В.А.);
 • 3) патент на винахід № 99242 «Літаючий автомобіль-амфібія» (винахідник: студент ФОТІУС Небелиця А.Ю.)
 • Свідоцтво
 • про реєстрацію авторського права на твір:
 • 1) № 41075, комп’ютерна програма «Програма аналізу характеристик пневмограми «LVV-meter»» – автори: доц. Коваленко С. О., викладач Гречуха С.В.
 • 2) № 43448, комп’ютерна програма «BASKETTEST» – автори: доц. Глазирін І.Д., викладач Базілевський А.Г.

Публікації 2012 року

Динаміка кількості публікацій

Динаміка кількості публікацій

Періодичні видання

 • «Вісник Черкаського університету»
 • 9 серій:
 • Біологічні науки,
 • Економічні науки,
 • Історичні науки,
 • Педагогічні науки,
 • Прикладна математика. Інформатика,
 • Фізико-математичні науки (Фізика),
 • Філологічні науки,
 • Філософські науки,
 • Хімічні науки
 • «Гуржіївські історичні читання»
 • «Літературознавство. Фольклористика. Культурологія»
 • «Мовознавчий вісник»
 • «Український селянин»
 • «Шевченків світ»

Конференції

 • 2009
 • рік
 • 2010
 • рік
 • 2011
 • рік
 • 2012
 • рік
 • 30
 • 26
 • 30
 • 35

Конференції

 • Всеукраїнська конференція
 • “Перспективи управлінської діяльності
 • суб’єктів господарювання”
 • Міжнародна конференція
 • Diffusion, Stress, Segregation and Reactions - 2012
 • ІХ Всеукраїнський симпозіум
 • з проблем аграрної історії
 • Міжнародна конференція
 • “Педагогіка вищої школи:
 • методологія, теорія, технологія”
 • організована спільно з НАПН України

Міжнародна діяльність

 • Університетом укладено 80 угод про співпрацю
 • із 90 зарубіжними навчальними та науковими закладами,
 • 6 – укладено у 2012 році.
 • У 2012 році 37 викладачів 58 раз виїжджали за межі України до Бельгії, Білорусі, Болгарії, Грузії, Данії, Казахстану, Литви, Німеччини, Об’єднаних Арабських Еміратів, Польщі, Росії, США, Угорщини, Франції, Швеції, з них:
 • для стажування – 5 осіб;
 • для викладання – 2 особи;
 • для проведення наукових досліджень – 4 особи;
 • для участі у міжнародних семінарах і конференціях – 26 осіб.
 • Університет є членом 2 асоціацій:
 • Мережі університетів країн Чорноморського регіону (BSUN)
 • Євразійської Асоціації Університетів (ЄАУ)

Міжнародна діяльність

 • З метою подальшої співпраці, підписання угод, викладання та обміну науковим досвідом університет відвідали:
 • науковий представник Ісламської Республіки Іран у Білорусі та Україні пан Алі Бакуі,
 • волонтер Корпусу Миру в Україні Джексон Маркс,
 • делегація науковців та студентів Вищої школи гуманістично-економічної (м. Влоцлавек, Польща),
 • польська делегація з Бидгощського окружного музею ім. Леона Вичулковського
 • Проф. Г.Мерер (Німеччина)
 • Екскурсія під час конференції
 • DSSR-2012
 • Зустріч з випускниками
 • факультету російської філології
 • із Туркменістану
 • Проф. Тарасенкова Н.А.
 • виступає з доповіддю
 • Проф. Тарасенкова Н.А.
 • та проф. Савченко О.П.
 • на Міжнародній конференції
 • “Szolidaritás és párbeszéd
 • a nemzedékek kőzőtt”
 • м. Дьор (Угорщина)

Закордонні відрядження молодих вчених і аспірантів

 • Аспірант кафедри історії та етнології України В. Боримський отримав стипендію уряду Республіки Польща для молодих науковців та відвідує докторантські семінари проф. Збігнєва Карнуса (Університет ім. М. Коперніка, м. Торунь, Польща)
 • Аспірантки А. Кривопишина та К. Кривопишина брали участь у семінарі-тренінгу в рамках участі в програмі «Майстерня громадської активності» (м. Катовіце, Польща, 14-19 липня 2012 р.) та у фестивалі «MitOst» (м. Русе, Болгарія, 2-7 жовтня 2012 р.)
 • Студент ННІ економіки і права (нині аспірант) І. Стратійчук брав участь у Підсумковій конференції українсько-польського проекту «Науковий дебют 2011 – сталий розвиток» (м. Рацибож, Польща, м. Брюссель, Бельгія, 17-19 травня 2012 р.)

Наукова робота студентів

 • Показники
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • Кількість студентів денної форми навчання
 • 5003
 • 4943
 • 4347
 • 4310
 • Кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДДКР
 • всього
 • 2219
 • 2403
 • 2118
 • 1851
 • з них
 • з оплатою із фонду бюджету
 • 7
 • 14
 • 7
 • 12
 • Кількість студентів, які одержали нагороди за результатами 2 туру олімпіад
 • 3
 • 4
 • 1
 • 3
 • Кількість студентів-учасників підсумкових конференцій Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
 • 19
 • 22
 • 19
 • 39
 • Кількість переможців Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
 • 6
 • 9
 • 7
 • 3
 • Кількість статей, тез доповідей, опублікованих студентами
 • 525
 • 567
 • 996
 • 956
 • з них одноосібно
 • 498
 • 416
 • 757
 • 652
 • Кількість студентів, які одержують стипендії Президента України
 • 5
 • 2
 • 3
 • 2
 • Кількість студентів, які одержують інші стипендії та премії
 • 9
 • 12
 • 14
 • 12
 • Засідання СНТ
 • у Полонійному центрі
 • Групове заняття за методом
 • активного соціально-психологічного навчання
 • (робота з колажем)
 • Щорічна науково-практична конференція
 • «Політичні вибори в рамках
 • навчальної дисципліни»
 • Щорічний студентський фестиваль
 • “Від сесії до сесії”
 • Танок маріонеток

Молоді вчені

 • Протягом 2012 року в університеті працювало 174 молодих учених (віком до 35 років), із них
 • - докторів наук – 1,
 • - кандидатів наук – 79,
 • - доцентів – 22.
 • У 2012 році аспірантам та молодим ученим нашого університету були призначені такі стипендії та премії:
 • стипендія Кабінету Міністрів України – 4 особи;
 • стипендія Президента України – 1 особа;
 • премія Верховної Ради України – 1особа;
 • премія Президії НАН України для студентів ВНЗ – 1 особа
 • Рада молодих учених (голова – доц. Лут О.А.) у 2012 р. провела Всеукраїнську наукову конференцію молодих вчених «Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених» та I студентський турнір науково-пізнавальної гри “Що? Де? Коли?”

Діяльність редакційно-видавничого відділу ЧНУ

 • У 2012 р. РВВ було виконано понад 400 замовлень університету.
 • Було надруковано:
 • 4 монографії,
 • 57 навчальних посібників,
 • 19 методичних рекомендацій,
 • 30 програм,
 • 32 автореферати, з них 6 докторських дисертацій та 26 кандидатських дисертацій,
 • 4 збірники матеріалів конференцій,
 • 40 випусків наукового журналу «Вісник Черкаського університету»,
 • 20 інформаційних видань

Діяльність наукової бібліотеки ЧНУ

 • У 2012 р. бібліотечний фонд поповнився на 9,5 тис. книг на суму 217 тис. грн.
 • Зусиллями працівників наукової бібліотеки випущено:
 • 1) «Книжкова скарбниця» (бюлетень нових надходжень) – 6 вип.;
 • 2) «E-Library» (бюлетень повнотекстових документів) – 2 вип.;
 • 3) «Відгомін: імідж ЧНУ ім. Б. Хмельницького в інформаційному просторі» – 2 вип.
 • 4) «Бібліографічні покажчики» – 4 вип.;
 • 5) книгу «Черкаський педагогічний університет на шпальтах Черкаської правди»
 • 6) наукові статті у наукових збірниках та фахових часописах.
 • Підготовлено 76 виставок і проведено 36 культурно-просвітницьких заходів (читацькі конференції; тематичні зустрічі; літературні вітальні; книжкові презентації; літературні огляди; участь у науково-дослідницьких та загальноуніверситетських заходах; проведення занять із студентами-першокурсниками з основ бібліотечно-бібліографічних знань)

Дякую за увагу!

 • Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
 • Дякую за увагу!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка