Черкаський оіпопп черкаської обласної радиСкачати 102,65 Kb.
Дата конвертації16.12.2016
Розмір102,65 Kb.
 • Бондаренко О.А.,
 • завідувач лабораторії-центру ЗНО та моніторингу якості освіти
 • КНЗ “Черкаський ОІПОПП Черкаської обласної ради;
 • Семенова Н. В., керівник міської творчої групи з укладання тестів
 • з української мови та літератури,
 • член обласної школи експертів

 • Актуальні питання щодо педагогічного оцінювання на законодавчому рівні
 • Ділова гра “Віднайдіть помилку”
 • Практичне заняття “Як створити якісний тест”
 • Компетентнісні тестові завдання
 • Сильним, досвідченим стає педагог, котрий уміє аналізувати свою роботу.
 • В. Сухомлинський
 • Якщо не міряти результати, то не можна відрізнити успіх від поразки.
 • Девід Осборн
 • Хто дбає про успіх справи, той не приховує результатів контролю.
 • Л. Ланч, В.Зігерт
 • Потреба в удосконаленні системи освітніх вимірювань та впровадженні “добрих практик” педагогічного оцінювання.

Проект Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років

 • Проект Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років
 • Проблеми системного характеру, зокрема:
 • зниження якості освіти та падіння рівня знань і вмінь учнів, моральне старіння методів і методик навчання;
 • повільне і безсистемне оновлення змісту освіти;
 • брак ефективної системи моніторингу і контролю якості освіти.
 • Потреби
 • у запровадженні дієвої системи вивчення якості освіти у середній школі, базованій на оцінці навчального процесу;
 • у активізації досліджень у галузі тестології, психометрії, педагогічних вимірювань із метою розвитку технологій зовнішнього незалежного оцінювання для забезпечення його стабільно високої якості;
 • у створенні принципово нових моделей підвищення професійної кваліфікації викладачів, які ґрунтуються на поліваріантності схем організації та змісту навчання.

ДОРОЖНЯ КАРТА ОСВІТНЬОЇ РЕФОРМИ

 • ДОРОЖНЯ КАРТА ОСВІТНЬОЇ РЕФОРМИ
 • (2015 – 2025)
 • Виявлення “добрих практик”, їхня підтримка та створення умов для їхнього поширення через горизонтальну взаємодію (взаємне оцінювання, мобільність, стажування тощо) закладів, що надають педагогічну освіту
 • (2017-2020)
 • Виявлення “добрих практик” та налагодження кооперації їхніх носіїв з метою розробляння нових програм з використанням міжнародного досвіду (зокрема й раніше впроваджуваного)
 • (2017-2018)
 • Створити національну систему моніторингу якості освіти на засадах єдиної системи індикаторів, статистики і параметрів вимірювання якості освіти
 • (2016 – 2020)
 • Створити прозору систему відбору експертів для експертизи і діагностування якості стандартів, навчальних програм, підручників та навчально-методичної літератури, іншої курикулярної продукції з метою залучення до цього вчителів-практиків та інших зацікавлених сторін …
 • (2016)

 • ЗАКОН УКРАЇНИ “Про освіту” (проект)
 • Зовнішнє незалежне оцінювання – оцінювання результатів навчання, здобутих на певному рівні освіти.
 • Зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання здійснюється на основі чітких та вимірюваних критеріїв з метою отримання об’єктивних даних для визначення якості освіти та розроблення заходів для підвищення її якості.
  • Стаття 6.8.
  • kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/index

ЗАКОН УКРАЇНИ “Про освіту ” (проект)

 • ЗАКОН УКРАЇНИ “Про освіту ” (проект)
 • Моніторинг якості освіти Мета:
 • виявлення та відстежування тенденцій у розвитку якості освіти в державі або на певних територіях;
 • встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей;
 • участі у порівняльних міжнародних дослідженнях з якості освіти.
 • (Стаття 6.8. 1. kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/index)

Це обов’язкова самостійна ланка управлінської діяльності.

 • Це обов’язкова самостійна ланка управлінської діяльності.
 • Щоб бути ефективним, він має стати системою:
 • у якій поєднано всі види контролю і оцінювання,
 • упорядковано об’єкти, процедури й інформацію у часі і просторі,
 • передбачено види, форми, критерії оброблення даних,
 • прогнозовано подальше їх використання з метою впливу на якість освіти на різних рівнях управління.
 • Ділова гра
 • “Віднайдіть помилку”

Віднайдіть помилку

 • Українська література
 • Зарубіжна література
 • 1. “Королевою жіночої прози” Ніну Бічую назвав…
 • А Олесь Бердник
 • Б Валерій Шевчук
 • В Володимир Дрозд
 • Г Іван Малкович
 • 1. За жанром п’єса Брехта “Життя Галілея” ...
 • А психологічна драма
 • Б драма абсурду
 • В соціально-психологічна
 • драма
 • Г історична драма
 • Д філософська драма

Віднайдіть помилку

 • Українська література
 • Зарубіжна література
 • 2. Думи виконувалися …, сольним співом кобзаря, що поєднується з декламацією окремих рядків твору.
 • [Відповідь: речитативом]
 • 2. Художня … у романі
 • М. Булгакова представлена трьома світами.
 • [Відповідь: реальність]
 • Українська мова
 • Зарубіжна література
 • … – це різновид прямої мови, що передає розмову двох осіб.
 • [Відповідь: діалог]
 • … називають вимушене іносказання, недомовки, натяки.
 • [Відповідь: “езоповою мовою”]

Віднайдіть помилку

 • Українська література
 • Зарубіжна література
 • 3. Укажіть, у якій календарно-обрядовій пісні йдеться про три свята, які прийдуть до господаря в гості.
 • А “Нова радість стала”
 • Б “Ой хто, хто Миколая
 • любить”
 • В “Добрий вечір, пане
 • господарю”
 • Г “Щедрик, щедрик,
 • щедрівочка”
 • 3. Назвіть головну проблему соціально-психологічного роману “Червоне і чорне”, яка відображає і соціальні проблеми суспільства, і діалектику душі головного героя.
 • А політика і людина
 • Б людина і людина
 • В політика і влада
 • Г влада і суспільство
 • Д людина і суспільство

Віднайдіть помилку

 • Українська література
 • Зарубіжна література
 • 4. Укажіть проблему, яку порушено у творі
 • В. Винниченка “Федько-халамидник”.
 • А самотність людини і
 • родинні стосунки
 • Б поєднання красивого й
 • корисного в праці людини
 • В родинного затишку і
 • сімейної ворожнечі
 • Г підлості і зради
 • 4. Визначте основну проблему повісті Е. Хемінгуея “Старий і море”.
 • А взаємостосунки людини з
 • природою
 • Б доля людини, яку не змінити
 • В соціальної нерівності в
 • капіталістичному суспільстві
 • Г значення фізичної культури в
 • житті людини
 •  

Віднайдіть помилку

 • Українська мова
 • Зарубіжна література
 • 5. Синтаксис – це ...
 • А розділ науки про мову, що вивчає
 • способи поєднання слів у
 • словосполученні та реченні,
 • будову і типи цих синтаксичних
 • одиниць, їх значення й умови
 • вживання у зв'язному мовленні
 • Б розділ науки про мову, що
 • вивчає слово як частину мови
 • В розділ науки про мову, що вивчає
 • лексико-семантичне значення
 • слова
 • Г розділ науки про мову, що вивчає
 • будову слова
 • 5. У фіналі вірша Г. Аполлінера “Зарізана голубка й водограй”: “…олеандри всі в крові і сонце ранене в траві на багрянистім горизонті” …
 • А червоний колір символізує
 • схильність поета до розгляду
 • екологічних проблем
 • Б червоний колір символізує
 • захоплення поета
 • імпресіоністичним живописом
 • В червоний колір символізує
 • співчуття поета до жертв
 • кривавої війни
 • Г червоний колір символізує
 • єдність із Всесвітом

Віднайдіть помилку

 • Українська література
 • Зарубіжна література
 • 6. Укажіть стильову течію українського модернізму, у якій написана поема “Мойсей” І.Франка.
 • А неоромантична
 • Б сентиментальна
 • В реалістична
 • Г імпресіоністична
 • 6.  Укажіть стильову течію модернізму, представником якої є Франц Кафка.
 • А футуризм Б реалізм В класицизм Г експресіонізм Д символізм

Віднайдіть помилку

 • Українська література
 • Зарубіжна література
 • 7. Укажіть, яким елементом сюжету є сцена зустрічі головного героя і селянина (М.Коцюбинський “Intermezzo” ).
 • А кульмінація
 • Б епілог
 • В розв'язка
 • Г експозиція
 • Д ліричний відступ
 • 7. Укажіть, у яку пору року відбувається дія роману “Червоне і чорне” .
 • А узимку
 • Б улітку
 • В восени
 • Г навесні
 • Д уночі

Віднайдіть помилку

 • Українська мова
 • Зарубіжна література
 • 8. Укажіть рядок, у якому слово військовий(-а,-е) поєднується з усіма словами крім.
 • А заклад
 • Б присяга
 • В літак
 • Г період
 • 8. Віднайдіть рядок, який указує на те, що у романі “П’ятнадцятирічний капітан” відбувались усі події окрім.
 • А мандрівка до Індії
 • Б звільнення героїв
 • В загибель Нен
 • Г узяття героїв у полон
 • Д утрата шхуни

Віднайдіть помилку

 • Українська література
 • Зарубіжна література
 • 9. Укажіть мотив, що об’єднує твори М. Зерова та М. Рильського.
 • А життєствердний настрій весни
 • Б захоплення античними образами
 • В відсутність захоплення античними
 • образами
 • Г перенесення уваги з людини на
 • механізми
 • Д зосередження уваги не на
 • механізмах, а на людині
 • Е культ надлюдини, яка змінює світ
 • Є людина не може в цьому світі
 • нічого змінити
 • 9. Продовжте твердження: “Галілео Галілей у творі Брехта “Життя Галілея” вважає, що головна мета науки полягає у …”.
 • А визнанні величі науковця
 • Б запереченні величі науковця
 • В можливості бути незалежною від
 • життя народу
 • Г неможливості бути незалежною
 • від життя народу
 • Д полегшенні життя народу
 • Е ускладненні життя народу

Віднайдіть помилку

 • Українська література
 • Зарубіжна література
 • 10. Укажіть тему, до якої звертається М.Коцюбинський у новелі “Intermezzo”.
 • А села
 • Б міста
 • В митця та його ролі в
 • суспільстві
 • Г інтелігенції
 • 10. Укажіть жанровий різновид роману “Майстер і Маргарита”.
 • А сатиричний, фантастичний,
 • філософський Б соціально-психологічний,
 • історичний В гумористичний,
 • психологічний Г історичний, фантастичний Д сатиричний, історичний

Віднайдіть помилку

 • Українська література
 • Зарубіжна література
 • 11. Визначте основні думки твору І. Малковича “З янголом на плечі”.
 • А янгол є у кожної людини і
 • допомагає їй у скрутній
 • ситуації
 • Б природа і людина – єдині
 • В янгол є оберегом для
 • кожної людини
 • Г активний рух – це життя
 • Д усі відповіді правильні
 • 11. Укажіть ознаки, характерні для поезій зрілого Аполлінера.
 • А відсутність знаків
 • пунктуації
 • Б принцип симультанеїзму
 • В політематичність
 • Г використання верлібру
 • Д усі відповіді правильні

Відповіді

 • Для вчителів української мови і літератури
 • Для вчителів зарубіжної літератури
 • При написанні умови варто використовувати форму запитання або наказову форму.
 • При використанні формату незавершеного речення пропуск потрібно робити в кінці речення, а не на початку чи в середині.
 • 3.1. Довга та ускладнена умова.
 • 3.2.Умова містить підказку: слово “господар”.
 • Граматична неузгодженість варіантів відповідей: використання форми називного відмінку (А, Б) та родового відмінку (В, Г).
 • При написанні умови варто використовувати форму запитання або наказову форму.
 • При використанні формату незавершеного речення пропуск потрібно робити в кінці речення, а не на початку чи в середині.
 • 3.1. Довга та ускладнена умова.
 • 3.2.Умова містить підказку: слово “суспільство”.
 • Граматична неузгодженість варіантів відповідей: використання форми називного відмінку (А, Б) та родового відмінку (В, Г).

Відповіді

 • Для вчителів української мови і літератури
 • Для вчителів зарубіжної літератури
 • 5.1. Частину інформації з варіантів відповідей варто перенести в умову: “розділ науки про мову, що вивчає”.
 • 5.2. Правильний варіант відповіді містить слово, яке є підказкою: “синтаксис – синтаксичні”.
 • 6. Варіанти відповідей Б та В –
 • неможливі, алогічні, тому що
 • сентименталізм і реалізм НЕ є
 • стильовими течіями модернізму.
 • 7.1. Порушення логічної послідовності розташування варіантів відповідей: експозиція, кульмінація, розв’язка, епілог.
 • 7.2. Логічна неузгодженість варіанту відповіді Д з умовою: ліричний відступ НЕ є елементом сюжету.
 • 5.1. Частину інформації з варіантів відповідей варто перенести в умову: “червоний колір символізує”;
 • 5.2. Правильний варіант відповіді містить слово, яке є підказкою: “кров – криваві”.
 • 6. Варіанти відповідей Б та В –
 • неможливі, алогічні, тому що
 • класицизм і реалізм НЕ є стильовими течіями модернізму.
 • 7.1. Порушення логічної послідовності розташування варіантів відповідей: зима, весна, літо, осінь.
 • 7.2. Логічна неузгодженість варіанту відповіді Д з умовою: ніч НЕ є порою року.

Відповіді

 • Для вчителів української мови
 • і літератури
 • Для вчителів зарубіжна література
 • 8.1. Некоректне запитання.
 • 8.2. Негативні формулювання варто виділяти іншим шрифтом (прописним або жирним): КРІМ.
 • Варіанти відповідей заперечують, виключають одна одну.
 • Правильна відповідь повна порівняно з іншими варіантами.
 • Використання фрази “усі відповіді правильні”.
 • 8.1.Некоректне запитання.
 • 8.2. Негативні формулювання варто виділяти іншим шрифтом (прописним або жирним): ОКРІМ.
 • Варіанти відповідей заперечують, виключають одна одну.
 • Правильна відповідь повна порівняно з іншими варіантами.
 • Використання фрази “усі відповіді правильні”.
 • .
 • Невдало
 • Краще
 • Алітерація – це …
 • Визначте мету, з якою поети використовують алітерацію.
 • Укажіть, з якою метою поети використовують алітерацію?
 • Рекомендується використовувати форму запитання або наказову форму.

При використанні формату незавершеного твердження, пропуск треба розмістити в кінці фрази, а не на початку або в середині.

  • При використанні формату незавершеного твердження, пропуск треба розмістити в кінці фрази, а не на початку або в середині.
 • Невдало
 • Краще
 • Поети у віршах використовують … — повторення голосного звука для художнього забарвлення, посилення звучання того чи іншого звукосполучення задля створення художнього образу. (Відповідь: асонанс)
 • Продовжте твердження: “Повторення голосного звука для художнього забарвлення, посилення звучання того чи іншого звукосполучення задля створення художнього образу митці використовують …”. (Відповідь: асонанс)
 • Визначте засіб звукової організації твору, суть якого полягає у повторенні однакових голосних звуків у рядку або строфі, що надає віршованій мові милозвучності, підсилює її музичність.
 • А алітерація
 • Б асонанс
 • В рима
 • Г звукопис
 •  

Включайте в умову центральну ідею завдання та максимум інформації. Умова має бути відносно довгою, а відповіді – короткими.

 • Включайте в умову центральну ідею завдання та максимум інформації. Умова має бути відносно довгою, а відповіді – короткими.
 •  
 • Краще
  • Визначте стиль мовлення запропонованого тексту: “Для позначення групи речень, що складається із самостійного речення і речень, від нього залежних, лінгвісти пропонували різні терміни: компонент тексту, прозаїчна строфа, надфразова єдність, складна синтаксична єдність. Найчастіше вживаний термін – “складне синтаксичне ціле (ССЦ)”. ССЦ є проміжною ланкою між текстом і реченням”.
 • А публіцистичний
 • Б науковий
 • В художній
 • Г офіційно-діловий

Умова може бути досить детальною, але необхідно уникати багатослів’я.

  • Умова може бути досить детальною, але необхідно уникати багатослів’я.
 • Невдало
 • Краще
  • Визначте головну ідею твору
  • О. Кобилянської “Земля”, яким автор започаткувала символізм як модерністську течію в українській літературі.
 • А часто у стосунках батьків та дітей виникають конфлікти і непорозуміння
 • Б земля для селянина – і мати, і мачуха
 • В пошук причин братовбивства
 • Г оспівування почуття кохання
 • Визначте головну ідею твору
 • О. Кобилянської “Земля”.
 • А часто у стосунках батьків та дітей виникають конфлікти і непорозуміння
 • Б земля для селянина – і мати, і мачуха
 • В пошук причин братовбивства
 • Г оспівування почуття кохання
 • [розширений текст умови на початку не потрібний для відповіді на запитання]
 •  
 •  

Штучне ускладнення умов слід відрізняти від ситуацій, коли довгі та складні умови є доречними. Такими ситуаціями є: тестування з метою оцінки навичок читання та розуміння тексту; тестові завдання, у яких відповідь базується на описі ситуації. 

 • Штучне ускладнення умов слід відрізняти від ситуацій, коли довгі та складні умови є доречними. Такими ситуаціями є: тестування з метою оцінки навичок читання та розуміння тексту; тестові завдання, у яких відповідь базується на описі ситуації. 
 • Визначте недолік у побудові тексту:
 • “У нашій країні є більше семи тисяч професій. І з цих семи тисяч я виберу тільки одну. Моя мета – стати художником. Живописці вміють показати на портреті людини його душу, настрій, на пейзажі показати красощі природи. Я люблю малювати портрети людей, тварин, птахів, пейзажі вуглем, аквареллю, а також сангиною”.
 • А невідповідність змісту темі
 • Б наявність мовленнєвих помилок
 • В відсутність смислового зв'язку між частинами тексту
 • Г незавершеність міркувань, необгрунтованість тверджень
 • Визначте основний засіб комічного, який використовує Діккенс у рядках: “Сім з половиною пенсів на тиждень для дитини чи не забагато? На сім з половиною пенсів можна вкрай пошкодити дитячий шлунок. Стара вихователька … не тільки добре знала, що корисно для діточок, але також добре розуміла, що вигідно для неї самої”.
 •  
 • А сатиру
 • Б іронію
 • В сарказм
 • Г гротеск
 • Д гіперболу
 •  
 • Невдало
 • Краще
 • Жанровими особливостями оповідання є всі, ОКРІМ…
 • А невеликий за обсягом
 • епічний твір
 • Б ліро – епічний твір
 • В невеликий проміжок часу
 • Г одна або кілька подій у
 • житті дійових осіб
 • Укажіть жанрову ознаку оповідання.
 • А зображення однієї події з
 • життя героя
 • Б наявність алегоричних
 • образів
 • В несподіваний фінал
 • Г розповідь про незвичайну
 • життєву подію
 • Укажіть, які з пісень НЕ належать до літнього циклу.
 • А веснянки
 • Б жниварські
 • В русальні
 • Г купальські
 • Укажіть види пісень, які належать до літнього циклу.
 • А гаївки
 • Б жниварські
 • В русальні
 • Г купальські

Формулюйте умови позитивно. Негативні формулювання, варто виділити так: написати прописними літерами чи жирним шрифтом частку НЕ, ключове слово чи словосполучення.

 • Формулюйте умови позитивно. Негативні формулювання, варто виділити так: написати прописними літерами чи жирним шрифтом частку НЕ, ключове слово чи словосполучення.
 • Укажіть рядок, у якому подвоєння літер НЕ відбувається в усіх словах.
 •  
 • А бал…ада, кас…ета, спагеті..і
 • Б піц…ерія, режис…ер, дон…а
 • В фін…ський, мас…а, брут…о
 • Г Мек…а, сирок…о, барок…о
 • Віднайдіть слово, з яким НЕ поєднується прикметник лікарський(-а,-е).
 • А компелекс
 • Б кабінет
 • В контроль
 • Г мораль
 • Віднайдіть ХИБНЕ твердження (Е. По “Золотий жук”).
 • А Легран виїхав із батьківщини, тому що його вважали диваком.
 • Б Автор оповіді – друг Леграна.
 • В Легран знайшов донині невідомого науці жука.
 • Г Завдяки винятковому складу розуму, аналітичним здібностям, логічному мисленню Леграну вдається дешифрувати загадковий напис.
 • Д Сила людського розуму допомагає отримати нагороду.

Не базуйте тестове завдання закритого типу на думці, погляді, суб’єктивній оцінці.

 • Не базуйте тестове завдання закритого типу на думці, погляді, суб’єктивній оцінці.
 • Невдало
 • Краще
 • Які твори світової художньої літератури за останні 200 років є найвизначнішими?
 •  
 • Укажіть, які твори світової художньої літератури за останні 200 років є найвизначнішими, за результатами опитування відомих діячів культури з Америки і Великобританії у 2012 році.
 • В умові не повинно бути граматичних та інших підказок для вибору або виключення будь-якої відповіді. Використання абсолютних термінів (“ніколи”, “завжди”) не рекомендується.
 •  

Написання варіантів відповідей є найскладнішим завданням під час створення тестового завдання.

 • Написання варіантів відповідей є найскладнішим завданням під час створення тестового завдання.
 • Серед відповідей мінімум одна є правильною, або найкращою, решта – дистрактори – є неправильними.
 • Доцільно створювати щонайменше 4–5 варіантів відповідей.
 • Усі дистрактори мають бути правдоподібними і однорідними.
 • Надзвичайно складне завдання
 • Легке завдання 
  • Позначте речення з прямою мовою (розділові знаки пропущено).
 • А Передихнула і промовила вголос що вона вільна.
 • Б Петро спитав брата чи знає той де Крим.
 • В Правильно твердять що слід ставитися до інших так як ти хотів би щоб ставилися до тебе.
 • Г Ви умієте розмовляти з ангелами сказала княжна то розкажіть що вони вам говорять.
 • Позначте речення з прямою мовою.
 • А Передихнула і промовила вголос, що вона вільна.
 • Б Петро спитав брата, чи знає той, де Крим.
 • В Правильно твердять, що слід ставитися до інших так, як ти хотів би, щоб ставилися до тебе.
 • Г “Ви умієте розмовляти з ангелами, - сказала княжна, - то розкажіть, що вони вам говорять”.
 • При однакових запитаннях від варіантів відповідей залежить складність тестового завдання.
 • Невдало
 • Краще
 • Укажіть роки літературної дискусії, очолюваної М. Хвильовим.
 • А 1921-1925 рр.
 • Б 1925-1929 рр.
 • В 1930-1933 рр.
 • Г 1925-1928 рр.
 •  
 • Укажіть роки літературної дискусії, очолюваної М. Хвильовим.
 • А 1921-1925 рр.
 • Б 1925-1928 рр.
 • В 1925-1929 рр.
 • Г 1930-1933 рр.
 •  
 • Якщо можливо, варіанти відповідей треба розміщувати системно (у логічному, алфавітному порядку, у порядку збільшення або зменшення чисел тощо).
 • Невдало
 • Краще
 • Укажіть, у яку пору року відбуваються події в романі Ф. М. Достоєвського “Злочин і кара”.
 • А узимку
 • Б улітку
 • В восени
 • Г навесні
 •  
 •  
 • Укажіть, у яку пору року відбуваються події в романі Ф. М. Достоєвського “Злочин і кара”.
 • А узимку
 • Б навесні
 • В улітку
 • Г восени
 • Невдало
 • Краще
 • Визначте, яким елементом сюжету є
 • запропонований уривок твору.
 • А кульмінацією
 • Б зав’язкою
 • В експозицією
 • Г розв’язкою
 • Визначте, яким елементом сюжету є
 • запропонований уривок твору.
 • А експозицією
 • Б зав’язкою
 • В кульмінацією
 • Г розв’язкою
 • Невдало
 • Краще
 • Укажіть ознаку соціально-
 • психологічного роману.
 • A відображення зіткнення внутрішніх прагнень героя із соціальними обставинами
 • Б не відображається зіткнення внутрішніх прагнень героя із соціальними обставинами
 • В ідеологізація приватного життя, побуту персонажів
 • Г відсутня ідеологізація приватного життя, побуту персонажів
 • Д відтворення в художній формі якоїсь епохи, певного періоду минувшини
 • Е відтворення в художній формі якоїсь епохи, певного періоду минувшини відсутнє
 • [кожна пара дистракторів є різними ступенями прояву одного й того ж явища, зробити між ними вибір неможливо]
 •  
 • Укажіть ознаку соціально-
 • психологічного роману.
 • А відображення зіткнення
 • внутрішніх прагнень героя із
 • соціальними обставинами
 • Б ідеологізація приватного життя,
 • побуту персонажів
 • В відтворення в художній формі
 • якоїсь епохи, певного періоду
 • минувшини
 • Г наявні мотиви викрадення й
 • переслідування, атмосфера
 • таємничості й загадковості
 •  
 • Відповіді мають бути незалежними одна від одної та не перетинатися між собою. Відповіді, що перетинаються, рідко бувають правильними, і це слугує підказкою для екзаменованих.
 • Невдало
 • Краще
 • Укажіть, яку синтаксичну роль виконують у реченні звертання і вставні слова.
 • А є головними членами речення
 • Б є другорядними членами речення
 • В не є членами речення
 • Г є і головними, і другорядними членами речення.
 •  
 • Правильна відповідь: В
 • [дистрактор Г є повним порівняно з дистракторами А і Б, тобто вони перетинаються] 
 • Укажіть, яку синтаксичну роль виконують у реченні
 • звертання і вставні слова.
 • А є головними членами
 • речення
 • Б є другорядними членами
 • речення
 • В не є членами речення
 • Г можуть бути будь-яким
 • членом речення
 • Правильна відповідь: В

Відповіді мають бути однорідними за змістом. Усі відповіді мають належати до однієї навчальної мети. Не слід додавати штучних відповідей.

  • Відповіді мають бути однорідними за змістом. Усі відповіді мають належати до однієї навчальної мети. Не слід додавати штучних відповідей.
 • Невдало
 • Краще
 • Доповніть фразу: “У творі Булгакова “Собаче серце” змальовано…”
 • A медичний експеримент, який є прихованою алегорією експерименту над народом (революція 1917 р.)
 • Б медичний експеримент, який дійсно проводився в Радянській Росії в 1917 році
 • В медичний експеримент радянських медиків, який закінчився невдачею
 • Г перший медичний експеримент із клонування  живої істоти
 • Продовжте твердження: “Медичний експеримент, який є прихованою алегорією експерименту над народом (революція 1917 р.), змальовано у творі Булгакова …”.
 • А “Собаче серце”
 • Б “Майстер і Маргарита”
 • В “Дияволіада”
 • Г “Біг”
 •  
 • Невдало
 • Краще
 • У творі І. Карпенка–Карого “Мартин Боруля” …
 • A порушені проблеми патріотизму, служіння Вітчизні та зради
 • Б порушені проблеми безправ’я селян, “пропащої сили”
 • В порушені проблеми морально-етичні
 • Г порушені проблеми народу та історії, життя та смерті
 • [неоднорідна відповідь В; частину інформації з дистракторів можна перенести в умову]
 • Укажіть проблеми, порушені у творі
 • І. Карпенка–Карого “Мартин Боруля”.
 • А патріотизму, служіння
 • Вітчизні та зради
 • Б людської гідності,
 • кохання та сімейного
 • щастя
 • В народу та історії, життя
 • та смерті
 • Г безправ’я селян,
 • “пропащої сили”
 •  
 • Невдало
 • Краще
 • Визначте рису, що надає віршу “Зарізана голубка і водограй” документально-реалістичного звучання.
 • А використання дат Б спогади про історичні події В перелік імен жінок і чоловіків, які постраждали через війну Г епіграф до твору Д уживання імен політичних діячів
 • [ логічна неузгодженість варіантів відповідей; граматична неузгодженість варіантів Б, Г з умовою]
 • Визначте рису, що надає віршу “Зарізана голубка і водограй” документально-реалістичного звучання.
 • А використання епіграфа до
 • твору
 • Б наявність спогадів про
 • історичні події
 • В використання дат Г уживання імен політичних
 • діячів Д перелік імен жінок і чоловіків,
 • які постраждали через війну

Відповіді мають бути короткими та простими за структурою.

  • Відповіді мають бути короткими та простими за структурою.
 • Невдало
 • Краще
 •   Укажіть характеристики образу Анни (І. Франко “Украдене щастя”).
 • [дві правильні відповіді]
 • А оскільки Анна кохає Михайла, а одружена з Миколою, переживає внутрішний подвійний конфлікт між почуттям та обов’язком
 • Б Анна вихована на народних традиціях, тому дотримується норм узвичаєної моралі
 • В оскільки щастя Анни загублене, вона є одним із образів “пропащої” сили в українській літературі
 • Г брати загубили життя Анни, Анна – життя Михайла, тому вона у творі виступає і жертвою, і гнобителем одночасно
 • Укажіть ДВІ характеристики образу Анни (І. Франко “Украдене щастя”).
 • А переживає внутрішній
 • подвійний конфлікт: між
 • почуттям та обов’язком
 • Б дотримується норм узвичаєної
 • моралі
 • В є одним із образів “пропащої”
 • сили в українській літературі
 • Г гнобитель і жертва одночасно

Відповіді мають бути подібними за зовнішніми ознаками, структурою, стилістикою тощо, зокрема подібною має бути довжина відповідей.

  • Відповіді мають бути подібними за зовнішніми ознаками, структурою, стилістикою тощо, зокрема подібною має бути довжина відповідей.
 • Невдало
 • Краще
 • Символізм – це…
 • А перетворення конкретного художнього
 • образу на багатозначний символ, порив до
 • Краси і Правди, декларування
 • “аристократизму духу”
 • Б одна з течій авангардизму
 • В умовна назва естетичних тенденцій у
 • європейській літературі кін.ХІХ–поч.ХХст.
 • характеризується культом героїки,
 • уславленням мужності, утвердженням
 • нового героя – мужньої людини
 • Г одна з течій у літературі, у принципах
 • поетики якої було руйнування норм
 • морфології та синтаксису, використання
 • образів-символів і звуконаслідування
 •  
 • Правильна відповідь: А
 •  
 • Продовжте визначення: “Перетворення конкретного художнього образу на багатозначний символ, порив до Краси і Правди, декларування “аристократизму духу” - це основні риси ….”
 • А символізму
 • Б імпресіонізму
 • В романтизму
 • Г реалізму
 •  
 • Правильна відповідь: А
 •  
 • Невдало
 •  
 • Краще
 • Укажіть, до якого періоду належать події, змальовані в повісті М. Булгакова “Собаче серце”.
 • А громадянська війна
 • Б період непу
 • В революція
 • Г Перша світова війна
 • Д початок ХХ ст.
 • Правильна відповідь: Б
 • [граматична неузгодженість варіантів відповідей; найбільш загальна відповідь Д; порушено системний порядок розміщення відповідей]
 •  
 • Укажіть, до якого періоду належать події, змальовані в повісті М. Булгакова “Собаче серце”.
 • А Першої світової війни
 • Б революції
 • В громадянської війни
 • Г періоду непу
 • Правильна відповідь: Г
 •  
 • Відповіді мають відповідати умові граматично, стилістично та логічно.
 • Невдало
 • Краще
 • Укажіть, як виник задум роману
 • Ф.М. Достоєвського “Злочин і кара”.
 • А на основі конкретного випадку,
 • про який прочитав у газеті
 • Б розповідь М.О. Некрасова
 • В спогади про каторгу
 • Г під впливом навколишньої
 • дійсності
 • Правильна відповідь: А
 • [граматична неузгодженість варіантів Б та В; подвійна і найбільш конкретна правильна відповідь]
 •  
 • Укажіть, на основі чого у
 • Ф.М. Достоєвського виник задум роману “Злочин і кара”.
 • А конкретного випадку, про який
 • написали в газеті
 • Б розповіді М.О. Некрасова про
 • молодого злочинця
 • В власних спогадів про каторгу
 • Г події, що сталася восени 1863
 • року в Москві
 • Правильна відповідь: А
 •  
 • Відповіді мають відповідати умові граматично, стилістично та логічно.
 • Невдало
 • Краще
 • Визначте тему твору “Наталка Полтавка”.
 • А сатиричне зображення
 • дворянства
 • Б змалювання життя
 • українського суспільства
 • XVIII ст.
 • В зображення життя сільської
 • бідноти в епоху феодально-
 • кріпосного ладу
 • Г роль праці в житті людини
 • Правильна відповідь: В
 • [граматична неузгодженість варіанта Г; найбільш загальний варіант відповіді Б]
 • Визначте тему твору І.Котляревського “Наталка Полтавка”.
 • А сатиричне зображення
 • дворянства
 • Б розповідь про призначення праці
 • в житті кожної людини
 • В зображення життя сільської
 • бідноти в епоху розпаду
 • феодально-кріпосного ладу
 • Г розповідь про дружбу, як велику
 • силу у житті людини
 • Розробила Долід Надія

Уникайте використання фрази “все з вищезазначеного” або її еквівалентів, абсолютних слів “завжди”, “ніколи” та розпливчастих “інколи”, “ймовірно”.

  • Уникайте використання фрази “все з вищезазначеного” або її еквівалентів, абсолютних слів “завжди”, “ніколи” та розпливчастих “інколи”, “ймовірно”.
 • Невдало
 • Модерн отримав назву “югендстиль”…
 • А тільки в Австрії
 • Б як у Франції так і в Англії
 • В тільки в Німеччині
 • Г у всіх вищезазначених вище країнах
 • Правильна відповідь: В
 • [абсолютний термін “тільки”; різна структура відповідей]
 • Укажіть, яким членом речення може бути прикметник.
 • A тільки узгодженим означенням
 • Б тільки додатком
 • В підметом, іменною частиною складеного присудка
 • Г узгодженим означенням, іменною частиною складеного присудка
 • Д усі відповіді правильні
 • Правильна відповідь: Г
 • [абсолютний термін “тільки”; граматична неузгодженість варіанта Д; фраза “усі відповіді правильні”; алогічна відповідь Д (відповідь Б неможлива); перетин відповідей А, В і Г, де Г є більш повною відповіддю]
 •  
 • Краще
 • Укажіть країну, у якій модерн отримав назву “югендстиль”.
 • А Австрія
 • Б Франція
 • В Німеччина
 • Г Англія
 • Укажіть, яким членом речення може бути прикметник.
 • А підметом, простим присудком
 • Б додатком, обставиною
 • В неузгодженим означенням, частиною складеного дієслівного присудка
 • Г узгодженим означенням, іменною частиною складеного присудка

Уникайте використання фрази “все з вищезазначеного” або її еквівалентів, абсолютних слів “завжди”, “ніколи” та розпливчастих “інколи”, “ймовірно”.

  • Уникайте використання фрази “все з вищезазначеного” або її еквівалентів, абсолютних слів “завжди”, “ніколи” та розпливчастих “інколи”, “ймовірно”.
 • Невдало
 • Які проблеми порушив Я. Стельмах у творі “Синій автомобіль”.
 • А існування людини у світі, її стосунки із собою на рівні свідомості та самосвідомості
 • Б свободи
 • В щастя
 • Г жодна проблема не піднята Я. Стельмахом у творі “Синій автомобіль”
 • [відповідь “жодна проблема”; різна довжина і структура відповідей]
 • Краще
 • Віднайдіть проблеми, порушені у творі Я. Стельмаха “Синій автомобіль”.
 • А сенсу існування людини у світі
 • Б свободи як запоруки творчості
 • В щастя, у якому здійснюється людська свобода
 • Г “любовного трикутника” у новій інтерпретації

Змістові слова з умови не повинні повторюватися у відповідях. Це є підказкою.

 • Змістові слова з умови не повинні повторюватися у відповідях. Це є підказкою.
 • Невдало
 • Краще
 • Морфологія – це розділ науки про мову, що вивчає ...
 • А словниковий склад мови
 • Б розділ науки про мову, що вивчає слово як частину мови
 • В речення
 • Г будову слова
 • Правильна відповідь: Б
 • [повтор частини слова з умови “розділ науки про мову, що вивчає”]
 • Укажіть розділ науки про мову, що вивчає слово як частину мови.
 • А фонетика
 • Б морфологія
 • В лексикологія
 • Г орфографія
 • Чи належать виступи юристів, підсудного та цивільних осіб у процесі розгляду судової справи до судового красномовства?
 • A Так.
 • Б Ні.
 • Правильна відповідь: А
 • [повтор частини слова з умови “судової”]
 •  
 • [Якщо зміст цього тестового завдання є важливим, доцільно змінити цей формат на формат з вибором невідомої кількості правильних відповідей]
 •  
 •  

Як і умови, варіанти відповідей слід формулювати позитивно.

 • Як і умови, варіанти відповідей слід формулювати позитивно.
 • Невдало
 • Краще
 • Укажіть, чого НЕ робили Дмитро та Сергій під час перебування в Юрківці (Я.Стельмах “Митькозавр із Юрківки або Химера лісового озера”).
 • А не ловили рибу і не варили з неї
 • юшку
 • Б не вистежували химеру в
 • лісовому озері
 • В не читали зоологічну літературу
 • Г не рятували Василя Троша
 • Укажіть, що робили Дмитро та Сергій під час перебування в Юрківці (Я.Стельмах “Митькозавр із Юрківки або Химера лісового озера”).
 • А ловили рибу і варили з неї юшку
 • Б вистежували химеру в лісовому
 • озері
 • В читали фантастичну літературу
 • Г збирали колекцію комах

 • Удосконалення методів стандартизованого оцінювання на базі тестових технологій породжує множину проблем, вирішення яких треба шукати, зокрема, в напрямах стандартизованих підходів до оцінювання ключових і предметних компетентностей учнів загальноосвітніх навчальних закладів та розроблення відповідних технологій організації процесів моніторингу.
 • Звіт про науково-дослідну роботу “Тестові технології оцінювання ключових і предметних компетентностей учнів основної і старшої школи” (заключний) (2012-2014)
 • http://undip.org.ua/files/docs

Компетентнісні ТЗ – це завдання специфічного змісту, які дають змогу перевірити не конкретні предметні компетенції, а ціннісне ставлення до ситуацій, що постають перед особистістю.

 • Компетентнісні ТЗ – це завдання специфічного змісту, які дають змогу перевірити не конкретні предметні компетенції, а ціннісне ставлення до ситуацій, що постають перед особистістю.
 • Тобто вміння учнів використовувати в комплексі знання з різних предметів для вирішення певних життєвих ситуацій.

 • Прочитайте текст, у якому пропущено окремі слова. Виберіть ланцюжок слів, послідовне введення яких до тексту відтворить його зміст.
 • Доля героя покликана демонструвати не … успіх, а успіх …, не … , а … природу героя. Він хоч і виступає знаряддям вищих сил, … сам цілковито належить до земного світу. Герой ... якраз і спроможний подати людям належний урок.
 • А людський – героя – людську – божественну – проте – тому
 • Б надлюдський – людини – людську – божественну – проте – тому
 • В надлюдський – людини – божественну – людську – проте – тому
 • Г надлюдський – людини – божественну – людську – тому – проте
 • Д людський – героя – божественну – людську – тому – проте

Прочитайте речення (текст), підкреслені місця яких потребують редагування. Виберіть один із поданих варіантів правки, що максимально покращує речення (текст).

 • Прочитайте речення (текст), підкреслені місця яких потребують редагування. Виберіть один із поданих варіантів правки, що максимально покращує речення (текст).
 • Прекрасний степ весною з огляду на цвітіння червоних маків у білому ковилі.
 • А якщо зацвітають червоні маки у білому ковилі
 • Б у зв’язку із цвітінням червоних маків у білому ковилі
 • В через цвітіння червоних маків у білому ковилі
 • Г у той час, як зацвітають червоні маки у білому ковилі
 • Д коли зацвітають червоні маки у білому ковилі
 • Усьому, що необхідно знати, навчити не можна, учитель може зробити тільки одне — указати дорогу.
 • Річард Олдінгтон
 • ТЗ
 • Компетентнісне ТЗ
 • Продовжте речення: “Деякі сорти широковживаного пластику просто перетворюються на непридатні відходи: способів їх переробки не існує, тому…”.
 • Продовжте речення: “Деякі сорти широковживаного пластику просто перетворюються на непридатні відходи: способів їх переробки не існує, тому…”.
 • А вони мають бути заборонені
 • Б їх необхідно використовувати повторно
 • В їх потрібно вивозити в космос
 • Г вони мають складуватися
 • Д на них не треба звертати увагу
 • ТЗ
 • Компетентнісне ТЗ
 • Продовжте твердження: “Заперечення ідеї про царство вільної думки, народженої з книг і завдяки книгам, є …”.
 • Продовжте твердження: “Заперечення ідеї про царство вільної думки, народженої з книг і завдяки книгам, є …”.
 • А свідченням нового демократичного мислення
 • Б протестом проти споживацької ідеології
 • В набутком минулих епох
 • Г одним із симптомів кризи культури
 • ТЗ
 • Компетентнісне ТЗ
 • Напишіть твір на тему: “Як настає весна”.
 • Допишіть казку.
 • Як настає весна
 • Якось на початку березня ми з дідусем гуляли у парку. Сніг ще не розтанув, день був похмурий. Я пошкодував, що весна настане ще не скоро.
 • – Дозволь не погодитися з тобою, – відказав на це дідусь. – Придивись уважніше, і помітиш сам, що весна вже дуже близько.
 • Виглянуло сонечко, і я справді помітив що…
 •  
 • ТЗ
 • Компетентнісне ТЗ
 • Напишіть твір-роздум на тему:
 • “Світ повинен бути безмежно великим, просторим і вільним, щоб умістити в себе всі справжні істини” К.Чапек.
 •  Напишіть твір-роздум на тему:
 • “Світ повинен бути безмежно великим, просторим і вільним, щоб умістити в себе всі справжні істини” К.Чапек.
 • Які “справжні істини” відкрили для себе герої творів письменників-реалістів?
 • Які “справжні істини” відкриєш для себе ти в сучасному світі?
 • ТЗ
 • Компетентнісне ТЗ
 • Пригадай народні пісні. Об'єднай їх у тематичні групи. 
 • Пригадай народні пісні. Запиши якнайбільше назв рослин, оспіваних народом.
 • Об'єднай їх у тематичні групи. 
 • ТЗ
 • Компетентнісне ТЗ
 • Укажіть рядок, у якому всі словосполучення є стійкими.
 • А зірки на небі, безмежне щастя, завдати лиха
 • Б безпредметно говорити, золотий келих, розповісти легенду
 • В не в тім’я битий, світла голова, наче всі розуми поїв
 • Г з’ясувати причину, надмірна увага, червоніти від сорому
 • Укажіть рядок, у якому всі словосполучення є стійкими і їх можна застосувати, коли говоримо про розумну людину.
 • А багато ума, макітра розуму, гаряча голова
 • Б розуму не позичати, золотий лоб, голова ціла
 • В не в тім’я битий, світла голова, наче всі розуми поїв
 • Г олія в голові, живий ум, не ликом шитий

Вихователем і вчителем треба народитися. Поганий учитель підносить істину, хороший - навчає її знаходити.

 • Вихователем і вчителем треба народитися. Поганий учитель підносить істину, хороший - навчає її знаходити.
 • Адольф Дістервег (німецький педагог)
 • ТЗ
 • Компетентнісне ТЗ
 • Поясніть настанови матері Терези:
 • “Життя – це обов’язок твій насущний. Виконай його!”
 • “Життя – це багатство. Не розтринькуй його!”
 • Продовжте настанови матері Терези і обгрунтуйте свою думку:
 • “Життя – це обов’язок твій насущний…” (Виконай його!)
 • “Життя – це багатство…” (Не розтринькуй його!)
 • Не можна сподіватися побудувати кращий світ, не вдосконалюючи людей.
 • Марі Кюрі
 •  

Завдання для твору:

 • Завдання для твору:
 • 1. Прочитайте текст.
 • Життєва істина
 • Якось дідусь відкрив своєму онукові одну життєву істину. Він розповів, що у кожній людині відбувається боротьба. Вона дуже схожа на поєдинок двох вовків за владарювання. Один вовк – це зло, яке уособлює жадність, брехню, заздрість, ревнощі, егоїзм. Інший вовк є символом добра: світла, любові, надії, істини, доброти і вірності. Онук був зворушений до глибини душі словами старенького. Хлопчик подумав трохи, а потім із цікавістю запитав: “А який вовк у кінці перемагає?”. Дідусь хитро посміхнувся і відповів: “Завжди перемагає той вовк, якого ти годуєш”.
 • Дідусева відповідь зовсім спантеличила онука. Він ніяковів і пильно вдивлявся в мудрий погляд старенького, аби той нічого було не запідозрив…
 • 2. Дайте аргументовану відповідь на запитання:
 • «А якого ти, юний друже, годуєш вовка?»
 • (105 слів)

Завдання до твору:

 • Завдання до твору:
 • 1. Прочитайте текст.
  • я твору
  • Якось чоловік сидів на сходах однієї будівлі з капелюхом біля ніг і табличкою з написом: “Я сліпий, будь ласка, допоможіть”.
  • Перехожий проходив повз і зупинився. Він побачив інваліда, у якого було всього лише кілька монет у капелюсі. Незнайомець поклав пару монет і без дозволу сліпого чоловіка написав нові слова на табличці. Він залишив її і пішов. Повертаючись у кінці дня з роботи, перехожий побачив, що капелюх наповнений монетами. Сліпий упізнав його по кроках і запитав, чи не він бува той чоловік, що переписав табличку. Йому також хотілося довідатися, що саме перехожий написав. Той відповів: “Нічого такого, що було б неправдою. Я просто написав її трохи по-іншому”. Він посміхнувся і пішов.
 • Новий напис на табличці був таким: “Зараз весна, але я ніколи не зможу її побачити”.
 • 2. Дайте аргументовану відповідь на запитання:
 • «Чи можна цю життєву ситуацію назвати доброчинністю?
 • Чому?
 • Який доброчинний вчинок ти (твоя сім’я) здійснив у своєму житті?»

Використані джерела

 • Використані джерела
 • Булах І. Є. Створюємо якісний тест: Навч. посіб. І. Є. Булах, М. Р. Мруга. – К.: Майстер-клас, – 2006 – 160 с. 
 • Денисюк О. Ключові предметні компетентності школяра як засіб формування сучасної особистості О. Дениюк, І. Казарян, Лямічев В., Титаренко Н. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Users/Usr/Downloads/rsh_2013_11_13.pdf
 • Овдій Л. Тест загальної навчальної компетентності. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ippo.org.ua/files/новини/ОСТАННІ_НОВИНИ_2012/0212/1.pp...
 • Ураїнська мова. Українська література. 10 – 11 класи. Збірник тестів для контрольних робіт (академічний, профільний рівні) / За заг. ред. О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової. – Черкаси: ЧОІПОПП, 2015. – 285 с.
 • Українська мова. 5–11 класи. Збірник диктантів для контрольних робіт / За заг. ред. О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової. – Черкаси: ЧОІПОПП, 2015. – с. 46
 • Що вимірює PISA. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ippo.org.ua/files/новини/ОСТАННІ_НОВИНИ/2009/250109/TI...
 •  http://www.centeroko.ru/public.htm 


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка