Числівник Виклад матеріалу за модульно – розвивальною системою навчання. Установчо – мотиваційний міні-модульСкачати 44,15 Kb.
Дата конвертації07.03.2017
Розмір44,15 Kb.
 • Числівник
 • Виклад матеріалу за модульно – розвивальною системою навчання. Установчо – мотиваційний міні-модуль
 • Створила
 • вчитель - методист
 • Лукашівського НВК
 • Ратушна Наталія Миколаївна
 • О мово моя,
 • Душа голосна України!
 • Це - матері мова. Я звуки твої
 • Люблю, наче очі дитини…
 • О мово вкраїнська!.. Хто любить її,
 • Той любить мою Україну.
 • В.Сосюра
 • Чи знаєш ти …
 • Назва цієї частини мови з’явилася 1865 року. Її першим ужив П. Дячан у своїй граматиці.

Історична довідка

 • Уся система числівників базується на невеликій кількості непохідних числових назв, до яких належать назви першого десятка — один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять та ще шість числових назв — нуль, сорок, сто, тисяча, мільйон, мільярд.
 • Назви мільйон, трильйон, квадрильйон, квінтильйон і т.д. уже є фактично науковими термінами. Усі інші числівники утворені за допомогою цих шістнадцяти слів. Лише невелика група неозначено-кількісних числівників (багато, мало, кілька, кількасот) має інші корені.

Систему числівників українська мова в основному успадкувала від давньоруської, однак для одиниць вищого розряду давньоруська мова мала свої назви:

 • 10 000 — тьма,
 • 100 000 — легіон
 • 1 000 000 — леодр,
 • 10 000 000 — ворон,
 • 100 000 000 — колода.
 • Числівник — це повнозначна змінна частина мови, яка позначає число, кількість предметів або їхній порядок при лічбі й відповідає на питання
 • скільки?
 • котрий?

Друзі чи сусіди іменника?

 • Друзі чи сусіди іменника?
 • Щасливий той, хто має вірного друга. Щасливий той, хто, не маючи друга, живе поруч доброго сусіда.
 • Долю людини повторюють слова, витворені
 • нею. Є слова щасливі на долю. Як і люди. Щасливцями,
 • приміром, часто бувають іменники.

Ви запитаєте або здивуєтесь: щоб іменники — та й

 • Ви запитаєте або здивуєтесь: щоб іменники — та й
 • щасливі? У чому ж виявляється це іменникове щастя? У
 • нерозлучності з числівником. Так-так, саме з числівником.
 • Числівник завжди стоїть напоготові, щоб допомогти
 • іменникам у вираженні кількості предметів. Будь-коли, у
 • будь-яку погоду, іменники в разі потреби тільки подивляться у
 • бік своїх побратимі або попрохають: "Будь ласка “ і відразу ж
 • з'являються числівники. Вони надійні друзі.
 • В українській мові запроваджено суворий порядок
 • розташування числівників та іменників. Це найближчі
 • сусіди. Розташовані поруч. Числівник стоїть попереду,
 • позаду — іменник. Тільки в цьому разі числівник
 • виражає точну кількість.
 • Хоча числівник звичайно стоїть попереду
 • іменника, проте головним у такій парі слів є іменник.
 • Від іменника отримує числівник граматичні значення.
 • (За І.Вихованцем)
 • За значенням і граматичними ознаками числівники поділяються на :
 • Кількісні
 • називають узагальнене число або кількість однорідних предметів при лічбі й відповідають на питання скільки?:
 • вісім, тридцять п'ять, п'ятдесят два, шестеро, дві треті, мільйон.
 • Порядкові
 • називають порядок предметів при лічбі й відповідають на питання котрий?;
 • перший будинок, восьме чудо світу, сімнадцята весна, двохсотий номер, мільйонний житель.

Морфологічні ознаки

 • Кількісні числівники змінюються за відмінками , не мають категорії роду та числа.
 • Виняток становлять:
 • • числівник один, який змінюється за родами й числами (один день, два яблука, ) ;
 • числівники два, обидва, півтора поєднуються з іменниками чоловічого та середнього роду, а дві, обидві, півтори - з іменниками жіночого роду;
 • • числівники нуль, тисяча, мільйон, мільярд належать до певного роду й змінюються за числами.
 • Порядкові числівники змінюються за родами, числами і відмінками як прикметники, їхні граматичні форми залежать від форм іменників, з якими вони узгоджуються: перший урок, перша оцінка, перше завдання, перші кроки; першого уроку, на першому уроці, з першою оцінкою, у першому завданні.
 • Початкова форма числівника
 • для кількісних
 • для порядкових
 • називний відмінок
 • чоловічий рід, називний відмінок однини

Синтаксична роль кількісних числівників

 • Кількісні числівники можуть виступати в ролі різних членів речення:
 • • підмета:
 • іменної частини складеного
 • присудка:
 • додатка
 • дев'ять ділиться на три;
 • п'ять на п'ять — двадцять п'ять;
 • сім помножити на сім
 • сорок дев'ять.

Якщо кількісний числівник пов'язаний з іменником,то така синтаксична конструкція виступає одним членом речення:

 • • у формі називного відмінка — підметом:
 • • у формі знахідного відмінка — додатком:
 • • означенням:
 • • обставиною:
 • Сто друзів це мало, один ворог це багато .
 • М. Стельмах
 • Облітав журавель
 • Сто морів, сто земель,..
 • П. Воронько
 • І на все життя двох сердець биття і любові світле почуття.
 • П. Дворський
 • Обіцяного сім літ чекають (Нар. тв.)
 • кількісний числівник
 • +
 • іменник(Н.,З.в.)
 • 1 член речення
 • Облітав журавель
 • Сто морів, сто земель,..
 • П. Воронько

Синтаксична роль порядкових числівників

 • Порядкові числівники, як правило, виступають у реченні:
 • • узгодженим означенням:
 • зрідка обставиною:
 • іменної частини складеного
 • присудка:
 • І четверту починаю
 • Книжечку в неволі.
 • Т. Шевченко
 • Спортивні змагання з баскетболу розпочалися о десятій годині.
 • Пісня і праця великі дві сили
 • І. Франко

Кількісні й порядкові числівники часто входять до складу стійких висловів — фразеологізмів : п'яте колесо до воза, бути на сьомому небі, сім п'ятниць на тиждень, грати першу скрипку, десята вода на киселі.

 • Кількісні й порядкові числівники часто входять до складу стійких висловів — фразеологізмів : п'яте колесо до воза, бути на сьомому небі, сім п'ятниць на тиждень, грати першу скрипку, десята вода на киселі.
 • Поясніть значення фразеологізмів.

Відгадайте фразеологізми за поданими малюнками

 • Треба розрізняти числівники й інші частини мови, які мають теж числове лексичне значення:
 • іменники (що?):
 • двійка, трійка, п'ятірка, десяток, сотня, чверть, дюжина, половина;
 • прикметники (який?):
 • поодинокий, подвійний, десятковий, половинний, дводенний, восьмирічний, одиндцятиповерховий;
 • дієслова (що зробити?): подвоїти, потроїти;
 • форма дієслова — дієприкметник (який?):
 • подвоєний, потроєний, спарений, розполовинений ;
 • прислівник (як?):
 • утроє, утричі, по-третє, натроє.
 • Зауважте !

числове лексичне

 • числове лексичне
 • значення
 • інші частини
 • мови
 • цифра
 • Двійка
 • двоповерховий
 • подвоїти
 • подвійний
 • двоє
 • Складіть опору

Знайдіть "зайве"

 • 1. Сімка, семеро, сімдесят, сімсот, сімнадцять.
 • 2. Сотня, десять, чверть, десяток, половина.
 • 3. Вдруге, вдвоє, надвоє, двійко, вдвох.
 • 4. Обоє, обидва, два, двоє, двічі.
 • 5. П'ятірка, п'ять, п'ятий, п'ятеро, п'ятсот.
 • Розряди числівників за значенням
 • Кількісні
 • Неозначено -
 • кількісні;
 • дробові;
 • збірні;
 • власне
 • кількісні;
 • чотири
 • групи:
 • Власне кількісні числівники. Називають у цілих одиницях абстраговано-математичне число (сто більше за п'ятдесят у два рази) або певну кількість однорідних
 • предметів (сім яблунь, дві груші):
 • Дві хмароньки пливли
 • Кудись в убранні золотім
 • І мовчки зупинилися
 • Над краєм чарівним.
 • Олександр Олесь.
 • Збірні числівники. Називають точно визначену кількість (більше одного) предметів як сукупність, неподільну єдність: двоє, обоє, обидва, двійко.
 • Кількість збірних числівників обмежена. До них належать: двоє, троє, четверо, п'ятеро одинадцятеро двадцятеро і тридцятеро. Сюди входять і слова, що означають парність
 • обидва (чол. і сер.р.), обидві (жін.р.), обоє.
 • Збірні числівники двоє, троє — старі форми середнього роду цих числівників.
 • Збірний числівник четверо утворений від основи порядкового числівника четвертий.
 • Інші збірні числівники утворилися від кількісних за допомо-
 • гою суфікса -ер(о). Іноді вони утворюються за допомогою
 • суфіксів -к-, -єчк- (двійко, двоєчко, ), що надають
 • відтінку оцінки — зменшеності, здрібнілості .

Зауважте !

 • Збірні числівники не можуть бути складеними: сполучення сто двадцять п'ятеро не є нормативним в українській мові.
 • Збірні числівники мають обмежену сполучуваність з іншими словами. Вони поєднуються:
 • з іменниками чоловічого та спільного роду, що означають назви осіб: п'ятеро друзів (товаришів, однокласників, сиріт);
 • з іменниками середнього роду, що означають назви конкретних предметів (троє вікон, семеро відер) або малих істот (двоє курчат (телят, зайченят, ведмежат));
 • з множинними іменниками, що є назвами парних предметів: четверо саней (ножиць, штанів, дверей );
 • з особовими займенниками ми, ви, вони: нас троє, вас четверо, їх п'ятеро.

Зауважте !

 • Збірні числівники не сполучаються з іменниками жіночого роду, за винятком узагальнених назв, які не уточнюють статі істот; людина, дитина, гуска, курка. З усіма іменниками жіночого роду поєднується лише числівник обидві: обидві учениці, обидві парти, обидві книжки. Числівник обоє замінює обидва І обидві в непрямих відмінках, крім знахідного неістоти.
 • Збірні числівники не мають роду й числа, зберігають свої форми тільки в називному й знахідному відмінках, виступають з керованим іменником чи займенником одним членом речення:
 • Вологий вітер двоє крил
 • Поклав на білий небосхил
 • І дихає теплом,
 • Як молода жар-птиця.
 • А. Малишко
 • Дробові числівники. Називають дробове число або певну кількість як частину від цілого: одна третя, п'ять дев'ятих. Дробові числівники складаються з двох частин: першу, виражену кількісним числівником, називають чисельником дробу, другу, виражену порядковим числівником, - знаменником.
 • Дробовим уважається також числівник, що називає дробову величину в сполученні з цілим числом: одна ціла і дві п'яті.
 • До дробових числівників належать півтора, півтори, півтораста .
 • Ці числівники за відмінками не змінюються.
 • Півтора (року, вікна), півтори (книжки,
 • сторінки), але півтораста (школярів,
 • учениць, імен).
 • Неозначено-кількісні числівники. До них належить невелика група слів, що позначають точно не визначену кількість однорідних предметів або неозначену абстраговану кількість: багато, небагато, мало, немало, чимало, кілька, декілька, кільканадцять, кількадесят, кількасот.
 • Наприклад:
 • Багато гірких сліз пролив,
 • І горя я дізнавсь чимало.
 • Людей і правду я любив
 • За те мене і зневажали.
 • П. Чубинський

Розряди числівників за будовою

 • Прості
 • (один, двадцять ,сто)
 • Складні
 • ( одинадцять,
 • сімсот)
 • Складені
 • (сто сорок шість,
 • двісті двадцять один)

Прочитайте прислів'я, визначте розряд

 • 1.Семеро одного не ждуть. 2. У нього сім п'ятниць на тиждень. 3. П'ять днів нічого не робить, а шостий відпочиває. 4. Одному не страшно, а двом веселіше. 5. Сидить надувається, три дні в чоботи взувається. 6. Як напише один дурень, то сто розумних не розбере. 7. Сім літ минуло, як музика грала, а він ще й тепер скаче. 8. В одне вухо влізе, а в друге вилізе. 9. Кінь на чотирьох і то спотикається. 10. Краще на п'ять хвилин раніше, ніж на хвилину пізніше.

Відмінювання власне - кількісних числівників (цілі числа)

 • Змінюються тільки за відмінками ( 1, 2 - і за родами)
 • 2-4
 • 5-20, 30,50-80
 • 40,90,100
 • 200-900
 • 500-900
 • складені
 • нуль, мільйон, мільярд
 • тисяча
 • кілька, декілька, кільканадцять
 • мало, багато + іменник,( що піддається лічбі)
 • відмінюються однаково;
 • відмін. тільки 2-га частина;
 • Н.,З. закінч. - о, всі інші - а;
 • відмін. обидві частини
 • ( 1-ша – як 2-9 );
 • Р.Д.М. – и (шестисот),З.О.- 2 форми
 • відмінюються усі слова як прості числівники;
 • як іменники ІІ відміни;
 • як іменник І відміни;
 • як 2-3;
 • як 3-5

на кінці 5,6, 9 -20,30 ( Н.,З. відм.);

 • на кінці 5,6, 9 -20,30 ( Н.,З. відм.);
 • перед закінч. 3 – 6, 9 – 20, 30, 50 – 80
 • ( у непр. відмінк.);
 • чотирма ( О.відмінок) ;
 • 50-80 ( Н.відмінок) ;
 • 15,16, 19 ( у середині);
 • ь
 • ь

Відмінювання дробових числівників

 • У дробових числівниках чисельник відмінюється, як відповідний кількісний числівник, а знаменник — як порядковий, до того ж при чисельнику два, три, чотири знаменник стоїть у називному множини (дві
 • треті, чотири сьомі (частини), а після п'ять і далі - у формі родового множини (п'ять шостих, вісім десятих).
 • Дробові числівники півтора, півтори, півтораста не відмінюються.
 • 6
 • кількісний числівник
 • (як ціле число)
 • одна шоста
 • порядковий числівник
 • ( як прикметник у множині)

Збірні - як 1 ціле ( четверо)

 • 1) ціле число(2-20,30) + суфікси –ой-, -ер- ;
 • а) ч.р. хлопців
 • б) с.р. відер, хлоп’ят
 • в) тільки саней
 • множина дверей
 • - у непр. відм. форма
 • кількіс.числ. (двох)
 • 2)також обидва, обидві, обоє
 • ( сполуч. З імен.) ч. р. ж. р. с. р.
 • відмінюються як число 2
 • ДВОЄ

Відмінювання порядкових числівників

 • Порядкові числівники змінюються, як прикметники, за родами, відмінками, числа-
 • ми. У складних порядкових числівниках відмінюється тільки останнє слово: сто двадцять восьмий, сто двадцять восьмого, сто двадцять восьмому тощо.

1. Допущено помилку у відмінюванні числівника

 • 1. Допущено помилку у відмінюванні числівника
 • А шестидесяти семи
 • Б сорока вісьмома
 • В на двохстах п'яти
 • Г вісімдесятьма одним
 • Д чотириста дві
 • Відповідь: А

2.Правильною є відмінкова форма числівника

 • 2.Правильною є відмінкова форма числівника
 • А двумстам тридцяти
 • Б тридцятьма вісьма
 • В стома десятьма
 • Г восьмидесятьом дев'ятьом
 • Д (на) чотиристах двадцятьох
 • Відповідь: Б

3.Правильною є відмінкова форма числівника

 • 3.Правильною є відмінкова форма числівника
 • А ста сімдесяти чотирьом
 • Б ста семидесяти чотирьох
 • В ста сімдесятьома чотирьома
 • Г стома сімдесятьма чотирма
 • Д (у) стах сімдесятьох
 • чотирьох
 • Відповідь: А

4.Закінчення - а має іменник у рядку

 • 4.Закінчення - а має іменник у рядку
 • А 2 квартал…
 • Б 3 товариш..
 • В 1,5 доб…
 • Г 0,5 ящик…
 • Д 4 район…
 • Відповідь: Г

Перевір себе !

 • Помилково узгоджено числівник з іменником у словосполученні
 • А двадцять п'ять апельсинів
 • Б три з половиною апельсина
 • В двадцять два апельсини
 • Г дві треті апельсина
 • Д двадцять один апельсин
 • Відповідь: Б

Зв'язок числівника з іменником

 • Правило
 • Правило
 • Приклад
 • 1.Числівник один (одна, одно, одне, одні)
 • 2. Числівники два, три,чотири
 • 3. Після числівника п'ять і більше
 • 4. Іменники при складених числівниках
 • 5. Після дробових числівників
 • 6. Числівник півтора
 • вимагає ,
 • а числівник півтори
 • узгоджується з іменником у роді, числі, відмінку
 • вимагають іменника в називному відмінку множини:
 • іменник стоїть у родовому відмінку множини:
 • уживаються в тому відмінку, якого вимагає останнє слово:
 • іменник стоїть у родовому відмінку однини
 • іменника чоловічого або середнього роду в родовому однини,
 • іменника жіночого роду в родовому однини:
 • одне озеро, одні двері.
 • три будинки, чотири дні
 • п'ять моніторів, шість зошитів.
 • сто один стіл, сто три столи,
 • одна друга торта, дві цілі і одна третя тонни.
 • півтора місяця,
 • півтори тонни.

Позначення часу

 • Для позначення конкретної години використовуємо порядкові числівники: дванадцята година, о п'ятій годині.
 • На позначення половини використовуємо прийменник на: пів на шосту, о пів на третю.

Котра година ?

 • 11.00. ( одинадцята година)
 • 10.30. пів на одинадцяту;
 • 10.15 . десята година п'ятнадцять хвилин, п'ятнадцять хвилин по десятій, п'ятнадцять хвилин на одинадцяту, чверть по десятій, чверть на одинадцяту;
 • 10.45. за п'ятнадцять одинадцята, за чверть одинадцята, чверть до одинадцятої .

Поміркуй !

 • 1.Граматично правильна відповідь на запитання « Котра година? »
 • А рівно дванадцять
 • Б десять хвилин шостої
 • В без двадцяти десять
 • Г три години п'ять хвилин
 • Д десять хвилин по шостій
 • Відповідь: Д

Поміркуй !

 • 2.Граматично правильна відповідь на запитання «Котра година?»
 • А шість годин десять хвилин
 • Б за десять восьма
 • В одинадцять двадцять
 • Г без двадцяти перша
 • Д початок десятої
     • Відповідь: Б

Поміркуй !

 • Граматично правильна відповідь на запитання «Котра година?»
 • А чотири години п'ятнадцять хвилин
 • Б п'ятнадцять хвилин п'ятої
 • В шістнадцять п'ятнадцять
 • Г четверта година п'ятнадцять хвилин
 • Д п'ятнадцять хвилин після чотирьох
     • Відповідь: Г

Підсумуємо вивчене, складемо схему - опору

 • Кількісні
 • Порядкові
 • к-ть
 • число
 • порядок
 • вісім змінюється за восьмий
 • В. Р.,Ч., В.
 • два ПРОСТІ другий
 • двадцять два СКЛАДЕНІ двадцять
 • другий
 • двадцять СКЛАДНІ двадцятий
 • Скільки?
 • Котрий ?
 • Який ?

Використана література

 • Новий довідник: Українська мова та література. - К.: ТОВ
 • « Казка» , 2005.- 864 с.
 • Українська мова та література. Комплексний довідник:
 • 2-ге вид., зі змінами./ укладачі Марченко А.С.,Марченко О.Д. та ін.- Харків: ФОП Співак В.Л. 2010.- 704 с.
 • Українська мова. Практичний довідник ./ укладач
 • Попко О.Г. .- Харків: ФОП Співак В.Л. 2009.- 404 с.
 • Шелехова Г.Т., Скуратівський Л.В., Рідна мова. Робочий зошит учня 6 клас.- К.: Абрикос.1998.- 111с.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка