Ціль 3 Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віціСкачати 24,37 Kb.
Дата конвертації10.12.2016
Розмір24,37 Kb.

Ціль 3 Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці


Бюро ВООЗ в Україні

Від Цілей Розвитку Тисячоліття до Цілей Сталого Розвитку (ЦСР)

 • Цілі Розвитку Тисячоліття– лімітована кількість цілей щодо елімінації бідності, покращення здоров’я, освіти, безпеки харчових продуктів та здорового харчування
 • Здоров’я займає центральне місце: основний внесок та бенефіціар реалізації ЦСР

ЦСР відповідають основним принципам ВООЗ

 • Здоров’я – це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб і фізичних обмежень
 • Найвищий досяжний рівень здоров’я є одним із основних прав кожної людини незалежно від раси, релігії, політичних переконань, економічного чи соціального статусу

Добре здоров'я і благополуччя та сталий розвиток разом

 • Збільшення тривалості життя на один рік відповідає зростанню валового внутрішнього продукту на 4%
 • У країнах зі високим рівнем доходів, зниження смертності від серцево-судинних захворювань на 10% приведе до зростання валового внутрішнього продукту на 1%

ВІДСУТНІСТЬ

ГОЛОДУ

ВІДСУТНІСТЬ

БІДНОСТІ

ЯКІСНА

ОСВІТА

ГІДНА ПРАЦЯ І

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗРІСТ

ҐЕНДЕРНА

РІВНІСТЬ

ЧИСТА ВОДА

І САНІТАРНІ УМОВИ

НЕДОРОГА Й

ЧИСТА ЕНЕРГІЯ

ПРОМИСЛОВІСТЬ,

ІНОВАЦІЇ ТА ІНФРАСТРУКТУРА

ЗМЕНШЕННЯ НЕРІВНОСТІ

ДОБРЕ ЗДОРОВ’Я

І БЛАГОПОЛУЧЧЯ

СТАЛІ МІСТА І

ГРОМАДИ

ВІДПОВІДАЛЬНЕ

СПОЖИВАННЯ І

ВИРОБНИЦТВО

ДІЇ ЩОДО

КЛІМАТУ

ЖИТТЯ ПІД

ВОДОЮ

ЖИТТЯ НА

СУШІ

МИР, СПРАВЕДЛИВІСТЬ

І СИЛЬНІ ІНСТИТУЦІЇ

ПАРТНЕРСТВА ДЛЯ

ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ

Ціль 3 Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці

 • 3.1 До 2030 року знизити рівень смертності до менш ніж 70 випадків на 100 000 живонароджених
 • 3.2 До 2030 року покласти край смертності, якій можна запобігти, серед новонароджених і дітей у віці до 5 років
 • 3.3 Покласти край епідеміям СНІДу, туберкульозу, малярії і тропічних хвороб, а також забезпечити боротьбу з гепатитом, захворюваннями, що передаються через воду, і іншими інфекційними захворюваннями
 • 3.4 Зменшити на третину передчасну смертність від неінфекційних захворювань за допомогою профілактики і лікування та підтримки психічного здоров'я
 • 3.5 Посилити профілактику і лікування залежності від психоактивних речовин
 • 3.6 Вдвічі скоротити в усьому світі число смертей і травм в результаті дорожньо-транспортних пригод

Джерело:

Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development

ДОБРЕ ЗДОРОВ’Я І БЛАГОПОЛУЧЧЯ

Ціль 3 Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці

 • 3.7 Забезпечити загальний доступ до послуг з охорони сексуального і репродуктивного здоров'я
 • 3.8 Досягнути загального охоплення послугами охорони здоров'я
 • 3.9 Істотно скоротити кількість випадків смерті і захворювання в результаті впливу небезпечних хімічних речовин і забруднення та отруєння повітря, води і грунту
 • 3.a Активізувати здійснення Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну
 • 3.b Сприяти дослідженням і розробкам вакцин і лікарських
 • 3.c Істотно збільшити фінансування охорони здоров'я та професійну підготовку медичних кадрів
 • 3.d Нарощувати потенціал в області раннього попередження, зниження ризиків і регулювання національних і глобальних ризиків для здоров'я

ДОБРЕ ЗДОРОВ’Я І БЛАГОПОЛУЧЧЯ

Ціль №3 має 13 цілей

ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ЦІЛІ, ПОВ'ЯЗАНІ ЗІ ЗДОРОВ'ЯМ


Ціль 1. Подолання бідності в усіх її формах
 • 1.3 Впровадити на національному рівні належні системи і заходи соціального захисту для всіх, включаючи встановлення мінімальних рівнів, і до 2030 року досягти суттєвого охоплення бідних і уразливих верств населення
 • 1.5 До 2030 року підвищити життєстійкість малозабезпечених і осіб, які перебувають в уразливому становищі, зменшити їх незахищеність і вразливість перед викликаними зміною клімату екстремальними явищами та іншими економічними, соціальними й екологічними потрясіннями і лихами

 • Ціль 2. Подолання голоду, безпеки харчових продуктів, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства
 • 2.1 До 2030 року покінчити з голодом і забезпечити всім цілорічний доступ до безпечної, поживної та достатньої їжі
 • 2.2 Покінчити з усіма формами недоїдання

ВІДСУТНІСТЬ

БІДНОСТІ

ВІДСУТНІСТЬ

ГОЛОДУ

ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ЦІЛІ, ПОВ'ЯЗАНІ ЗІ ЗДОРОВ'ЯМ


Ціль 4. Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх
 • 4.5 Ліквідувати ґендерну нерівність у сфері освіти і забезпечити рівний доступ до освіти та професійно-технічної підготовки всіх рівнів для уразливих груп населення, у тому числі інвалідів
 • 4.a Створювати й удосконалювати навчальні заклади, що враховують інтереси дітей, особливі потреби інвалідів і ґендерні аспекти, та забезпечити безпечне, вільне від насильства і соціальних бар'єрів та ефективне середовище навчання

 • Ціль 5. Забезпечення ґендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчаток
 • 5.2 Ліквідувати всі форми насильства щодо всіх жінок і дівчаток у публічній і приватній сферах
 • 5.3 Ліквідувати всі шкідливі види практики, такі як дитячі, ранні та примусові шлюби й операції, що калічать, на жіночих статевих органах
 • 5.6 Забезпечити загальний доступ до послуг у галузі охорони сексуального і репродуктивного здоров'я

 • Ціль 6. Забезпечення наявності та раціонального використання водних ресурсів і санітарії для всіх
 • 6.1 Забезпечити загальний і рівноправний доступ до безпечної і недорогої питної води для всіх
 • 6.2 Забезпечити загальний і рівноправний доступ до належних санітарно-гігієнічних засобів і покласти край відкритій дефекації

ЯКІСНА

ОСВІТА

ҐЕНДЕРНА

РІВНІСТЬ

ЧИСТА ВОДА

І САНІТАРНІ УМОВИ

ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ЦІЛІ, ПОВ'ЯЗАНІ ЗІ ЗДОРОВ'ЯМ НА 2030 РІК

Ціль 7. Забезпечення доступу до недорогих, надійних стійких і сучасних джерел енергії для всіх

 • 7.1 Забезпечити загальний доступ до недорогого, надійного і сучасного енергопостачання
 •  Ціль 8. Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх

 • 8.5 Забезпечити повну і продуктивну зайнятість та гідну працю для всіх жінок і чоловіків, у тому числі молодих людей та інвалідів
 • 8.7 Вжити термінових та ефективних заходів для того, щоб викорінити примусову працю, покінчити з сучасним рабством і торгівлею людьми та забезпечити заборону й ліквідацію найгірших форм дитячої праці
 • 8.8 Захищати трудові права і сприяти забезпеченню надійних і безпечних умов праці для всіх трудящих 
 • Ціль 10. Скорочення нерівності всередині країн і між ними

 • 10.2 Підтримати законодавчим шляхом та заохочувати активну участь усіх людей у соціальному, економічному і політичному житті незалежно від їхнього віку, статі, інвалідності, раси, етнічної належності, походження, релігії та економічного чи іншого статусу
 • 10.7 Сприяти впорядкованій, безпечній, законній і відповідальній міграції та мобільності людей, у тому числі за допомогою проведення спланованої і добре продуманої міграційної політики

ГІДНА ПРАЦЯ І

ЕКОНОМІЧ-НИЙ ЗРІСТ

НЕДОРОГА Й ЧИСТА ЕНЕРГІЯ

ЗМЕНШЕН-НЯ НЕРІВНОСТІ

ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ЦІЛІ, ПОВ'ЯЗАНІ ЗІ ЗДОРОВ'ЯМ НА 2030 РІК

Ціль 11. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст і населених пунктів

 • 11.1 Забезпечити загальний доступ до достатнього, безпечного і недорогого житла й основних послуг і упорядкувати нетрі
 • 11.2 Забезпечити всім можливість користуватися безпечними, недорогими, доступними та екологічно стійкими транспортними системами на основі підвищення безпеки дорожнього руху
 • 11.5 Суттєво скоротити кількість загиблих і постраждалих та значно зменшити прямий економічний збиток у вигляді втрат світового валового внутрішнього продукту внаслідок лих
 • 11.7 Забезпечити загальний доступ до безпечних, доступних і відкритих для всіх зелених зон та громадських місць
 • 11.b Значно збільшити кількість міст і населених пунктів, що прийняли та реалізують комплексні стратегії і плани, спрямовані на усунення соціальних бар'єрів, підвищення ефективності використання ресурсів, пом'якшення наслідків зміни клімату, адаптацію до його зміни та здатність протистояти стихійним лихам, а також розробити й упровадити заходи з комплексного управління ризиками, пов'язаними з лихами
 • Ціль 12. Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва

 • 12.4 До 2020 року домогтися екологічно раціонального використання хімічних речовин і всіх відходів упродовж усього їх життєвого циклу відповідно до узгоджених міжнародних принципів, істотно скоротити потрапляння цих речовин у повітря, воду і ґрунт
 • Ціль 13. Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та її наслідками

 • 13.3 Поліпшити просвітництво, поширення інформації і можливості людей та установ щодо пом'якшення гостроти та послаблення наслідків зміни клімату, адаптації до них і раннього попередження

СТАЛІ МІСТА І

ГРОМАДИ

ВІДПОВІ-ДАЛЬНЕ

СПОЖИ-ВАННЯ І

ВИРОБНИЦ-ТВО

ДІЇ ЩОДО

КЛІМАТУ

ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ЦІЛІ, ПОВ'ЯЗАНІ ЗІ ЗДОРОВ'ЯМ НА 2030 РІК

Ціль 16. Сприйняття побудови миролюбного й відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних на заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях

 • 16.2 Покласти край наругам, експлуатації, торгівлі й усім формам насильства і тортур щодо дітей
 • 16.9 Забезпечити наявність у всіх людей законних посвідчень особистості, включаючи свідоцтва про народження
 •  

  Ціль 17. Зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках Глобального партнерства в інтересах сталого розвитку

 • 17.18 До 2020 року розширити підтримку створення потенціалу в країнах, що розвиваються, для того, щоб значно підвищити доступність високоякісних, своєчасних і надійних даних з розбивкою за рівнем доходів, статтю, віком, расою, етнічною належністю, міграційним статусом, інвалідністю, географічному положенню і іншим характеристикам, відповідним до національних контекстів

МИР, СПРАВЕДЛИВІСТЬ

І СИЛЬНІ ІНСТИТУЦІЇ

ПАРТНЕР-СТВА ДЛЯ

ДОСЯГНЕН-НЯ ЦІЛЕЙ

Ціль 3 Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх в будь-якому віці. Імплементація в Україні

 • 3.4 Зменшити на третину передчасну смертність від неінфекційних захворювань за допомогою профілактики і лікування: Національний план дій щодо неінфекційних захворювань, Національні стратегії щодо зменшення вживання солі, транжирів. Розробка та впровадження національної стратегії щодо зменшення шкідливого впливу зловживання алкоголем
 • 3.a Активізувати імплементацію Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну: оновлення існуючого законодавства щодо контролю над тютюном – захист від вторинного тютюнового диму, ротація картинок попереджень, підтримка в припиненні куріння

ДОБРЕ ЗДОРОВ’Я І БЛАГОПОЛУЧЧЯ

Ціль 3 Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх в будь-якому віці. Імплементація в Україні

 • 3.9 Істотно скоротити кількість випадків смерті і захворювання в результаті впливу небезпечних хімічних речовин і забруднення та отруєння повітря, води і ґрунтів - Наукові дослідження, монографія «Чорнобильська аварія. 30 років потому»; Радіаційна безпека в медичних установах; хімічна безпека; захворювання індуковані азбестом
 • Освіта щодо ЦСР з наголосом на Ціль 3

ДОБРЕ ЗДОРОВ’Я І БЛАГОПОЛУЧЧЯ

Час розширювати масштаб дій

2018

Більше інформації:http://www.who.int/topics/sustainable-development-goals/en/


Дякую!База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка