Цільовий проект «Розвиток прогімназійного відділення Глибоцької гімназії» Мета проектуСкачати 24,45 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір24,45 Kb.

Цільовий проект
«Розвиток прогімназійного відділення

Глибоцької гімназії»

Мета проекту:

створення оптимальних організаційних, соціально-культурних і педагогічних умов для формування успішної особистості дитини, здатної до саморозвитку та самореалізації.

Завдання проекту:

1. Забезпечити якісні зміни в організації та змісті освітнього процесу на основі діяльнісного підходу з використанням інформаційно-комунікаційних, соціальних та педагогічних технологій.

2. Надати кожному, хто навчається , можливості самореалізації в найбільш значущих для нього сферах життєдіяльності, де розкриваються його здібності і можливості.

3. Формувати вміння вчитися і здатність до організації своєї діяльності – вміння приймати, зберігати цілі і дотримуватися їх у навчальній діяльності, планувати свою діяльність, здійснювати контроль, взаємодіяти з вчителем і однолітками у навчальному процесі.

4. Розвивати ресурсне (матеріально-технічне, науково-

методичне) забезпечення освітнього процесу.

Принципи проекту:

1.Визнання особистості людини, яка розвивається, найвищою соціальною цінністю, повага до унікальності і своєрідності кожної дитини.

2. Створення в школі атмосфери турботи про здоров’я і благополуччя, повага честі і гідності особистості учня і вихованця.

3. Максимальне використання можливостей внутрішнього і зовнішнього середовища школи у розвитку особистості дитини.

4. Освіта відповідно до природи учня, його здоров’я, здібностей, нахилів, індивідуальних особливостей.

5.Єдність розвитку, виховання і навчання.

6.Естетизація середовища життєдіяльності та розвитку дитини.

Термін дії проекту:

  • Термін дії проекту:
  • вересень 2016 – травень 2021

Проект реалізується через:

– роботу МО,

– колективні проекти,

– гуртки;

– конкурси,

– додаткові курси,

інтелектуальні ігри,

– предметні тижні,

– виставки,

– традиційні родинні свята,

– педагогічні консиліуми,

методичні зустрічі, тощо.

План реалізації проекту


№ п/п

Зміст діяльності

Термін виконан

ня

Відпові

дальні

Приміт

ка

 

 

І.Освітній компонент

 


 

 

 

1.

Впровадження нового Державного стандарту початкової освіти.

2016-2021рр

Заступник

директора з НВР Побережна Н.О. 

2.

Опрацювання і виконання нових навчальних програм

 


Щорічно

Керівник МО Остафійчук О.К., Побережна Н.О.

 

3.

Вивчення і виконання нових методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

Щорічно

Остафійчук О.К., Побережна Н.О.

 

 

1.

ІІ. Методична робота:

Робота над науково-методичною проблемою

Проблема школи:

Удосконалення уроку на засадах особистісно орієнтованого навчання в умовах інноваційного простору

 

2016-2021рр

 

 

Заступники

директора з НВР,НМР

 

2.

 

 

 

 

Проблема методичного об’єднання:

Розвиток креативності молодшого школяра як умова формування необхідних життєвих компетенцій 

2016-2021 

 


Керівник МО Остафійчук О.К.,

 

3.

 

 

 

Обмін досвідом. Парад відкритих уроків «Комп’ютерна підтримка навчальних предметів».

 


2017-2018

 

 Заступник

дир., керівник МО 

4.

 

 

 

Круглий стіл «Забезпечення ситуації успіху у навчальній діяльності молодших школярів».

 


2018-2019

 

 Заступник

дир. з НВР Побережна Н.О. 

5.

 

 

 

Методичний тиждень «Формування необхідних життєвих компетенцій молодшого школяра».

 


2018-2019

 

 Заступник

дир., керівник МО 

6.

 

Педчитання (згідно графіка)

 

Щорічно

 

Заступники

директора з НВР,НМР

 

7.

 

 

Ярмарок педагогічних ідей «Формування читацького інтересу учнів початкових класів»

Січень 2018року

 


Заступник

дир., керівник МО 

 

8.

 

Вивчення передового педагогічного досвіду вітчизняних та зарубіжних педагогів

 

Постійно

 


Заступник

дир., керівник МО 

 

9.

 

Презентації матеріалів з досвіду роботи вчителів, що атестуються.

Щорічно,

березень


Заступники

директора з НВР,НМР 

10.

Дні відкритих дверей для молодих спеціалістів – творча лабораторія вчителів-наставників.

 


Щорічно

 


Заступник

директора з НВР 

11

Педагогічний консиліум «Визначення реальних навчальних можливостей учнів 4 класу»

Щорічно

 


Заступник

директора з НВР 

12.

Видати посібник з досвідом роботи вчителів прогімназійного відділення «Проектна діяльність в початкових класах”

2020 рік

 

 Заступники

директора з НВР,НМР 

13

Створити сприятливі умови для самоосвіти вчителів-початківців

Постійно

Адміністр

 

14.

Продовжити роботу над портфоліо педагогів.

Постійно

Заступник

педагоги


 

 

1.

ІІІ. Позакласна робота

Колективні проекти (згідно планів роботи класних керівників) 

 

Щорічно

 

 

Учителі 1-4 класів

 

2.

Гуртки:

а) «Юні охоронці природи»;

б) «Вундеркінди»;

в) «Дивограй»;

д) Хореографія. 


2016-2021рр

 

 Учителі 1-4 класів, кер. гуртків БДТЮ на базі гімназії

 

3.

Робота з обдарованими дітьми:

а) факультатив з математики «Числограй»;

б) факультатив з української мови «Мовоцвіт»;


2017-2021 р.р.

Учителі 2-4 класів

 

4.

Конкурси:

а)Міжнародний конкурс знавців української мови ім. П. Яцика;

б)Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»;

в)Українознавча гра «Соняшник»Щорічно

Заступник

Директора з НВР, учителі 2-4 класів 

5.

Інтелектуальні ігри:

Математичний, природничий КВК для учнів 2-4 кл. (згідно планів)Щорічно

Учителі 2-4 класів

 

6.

Відкриття книги рекордів навчальних досягнень учнів прогімназійного відділення (банк даних обдарованих дітей)

 


2017 рік

Заступник

дир. з НВР, керівник МО 

7.

Тиждень початкових класів:

а)тиждень рідної мови «Суцвіття слів»;

б)тиждень «Математика – цариця всіх наук»;

в)екологічний тиждень «Я з природою дружу»;

г) «Гімназія – моя маленька Батьківщина»;

д)тиждень здоров’я. 

2016-2017 н.р.

Заступник

дир. з НВР, керівник МО

 

8.

Виставки:

а)«Ходить гарбуз по городу» (свято врожаю);

б)виставка валентинок (до Святого Валентина);

в)«Пасха красна день вітає» (виставка писанок, крашанок, пасочок, пасхальних сувенірів).

г)«Ми – творчі хлопчики й дівчата, у нас умілі рученята» (виставка власних виробів ручної роботи»;

д)« Найкращий зошит»;

е)виставка власних колекцій;

є)виставка «З бабусиної скрині»;

ж)виставка спільних творчих робіт «Творимо в сім’ї»

з)виставка матеріалів роботи над проектами.Щорічно

Заступник

дир. з Н ВР, ВР Грижюк Н.М., педагог-організатор Леонтій Е.М., учителі 1-4 класів 

9.

Традиційні родинні свята:

а)Свято Букваря (1 кл.) б)Свято осені (2кл.);

в)Різдвяне свято «Святий вечір, добрий вечір» (3 кл.);

г)Андріївські вечорниці (3 кл.) д)Свято матері (3 кл.);

е)Свято «Козацькому роду нема переводу» (4 кл.);

є)Свято «Прощання з початковою школою» (4 кл.).

 


Щорічно

Заступник

дир. педагог-організатор , учителі 1-4 класів 

Модель випускника прогімназійного відділення

Складаючи програму розвитку прогімназійного відділення, ми орієнтувалися на два взаємопов’язаних аспекти: особистістний ріст учня і побудова відкритого інформаційного діяльністного розвивального простору.

Це підвело нас до визначення моделі випускника школи як успішної, соціально-інтегрованої, ініціативної особистості, здатної до саморозвитку та самовдосконалення в умовах сучасного суспільства.

Змістом моделі випускника є якості особистості та компетенції (предметно-інформаційні, діяльністно-комунікативні та ціннісно-орієнтаційні).

Предметно-інформаційні компетенції допускають уміння працювати з навчальною інформацією, її сприйняття і перетворення.

Діяльністно-комунікативні компетенції проявляються в здатності до співпраці, до творчості для досягнення конкретних завдань, в умінні управляти собою, аналізувати і організовувати діяльність, приймати раціональні рішення.

Діяльністно-комунікативні компетенції проявляються в здатності до співпраці, до творчості для досягнення конкретних завдань, в умінні управляти собою, аналізувати і організовувати діяльність, приймати раціональні рішення.

Ціннісно-орієнтаційні компетенції включають систему ставлення до світу, до себе, до суспільства, засновану на потребах, мотивах, емоційно-ціннісних орієнтаціях особистості.

Таким чином, розвиток початкової школи орієнтується на побудову відкритого освітнього простору, максимально сприяючого становленню випускника як успішної, соціально-активної, фізично здорової та конкурентоспроможної особистості

Змістом моделі випускника є якості особистості та компетенції:

-предметно-інформаційні, які допускають уміння працювати з навчальною інформацією, її сприйнятти і перетворювати;

-діяльністно-комунікативні, які проявляються в здатності до співпраці, до творчості для досягнення конкретних завдань, в умінні управляти собою, аналізувати і організовувати діяльність, приймати раціональні рішення.

  • ціннісно-орієнтаційні, які включають систему ставлення до світу, до себе, до суспільства, засновану на потребах, мотивах, емоційно-ціннісних орієнтаціях особистості.
  • Таким чином, розвиток початкової школи орієнтується на побудову відкритого освітнього простору, максимально сприяючого становленню випускника як успішної, соціально-активної, фізично здорової та конкурентоспроможної особистості.База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка