Цивільний захист функція держави. Основні складові, їх структура, зміст та функціонуванняДата конвертації01.12.2016
Розмір56,3 Kb.
 • Практичний семінар
 • “ Цивільний захист - функція держави. Основні складові, їх структура, зміст та функціонування ”
 • Основні складові цивільного захисту, їх структура та зміст.
 • 2. Єдина державна система цивільного захисту – інструмент реалізації завдань та заходів цивільного захисту.
 • 3. Організація управління процесами цивільного захисту.
 • 4. Перспективи удосконалення деяких аспектів цивільного захисту. Пропозиції.
 • ПИТАННЯ, ЩО РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ:
 • Цивільний захист – це функція держави, спрямована на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомого постраждалим у мирний час та в особливий період
 • (Кодекс цивільного захисту, стаття 5)
 • КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
 • ( прийнята 28 червня 1996 року)
 • Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу
 • ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ
 • Захист суверенітету
 • Захист територіальної цілісності (оборона)
 • Забезпечення економічної безпеки
 • Забезпечення інформаційної безпеки
 • Цивільний захист
 • Статистика надзвичайних ситуацій с 1997 по 2014 рік
 • Надзвичайні ситуації
 • Кількість НС
 • НС техногенного характеру
 • 3344
 • НС природного характеру
 • 2271
 • НС соціального характеру
 • 540
 • Всього НС
 • 6012
 • Надзвичайні ситуації по рівням
 • Державного рівня
 • 111
 • Регіонального рівня
 • 430
 • Місцевого рівня
 • 2184
 • Об'єктового рівня
 • 3430
 • Загинуло людей
 • 7290
 • Постраждало
 • 29263
 • Основні складові функції цивільного захисту
 • Цивільний захист
 • Запобігання НС
 • Захист населення
 • та територій від НС
 • Реагування на НС
 • Забезпечення
 • сфери ЦЗ
 • 1.Моніторінг та
 • прогнозування НС
 • 2.
 • 3.
 • .
 • .
 • .
 • 9.
 • 1.Організаціні заходи органів
 • виконавчої влади
 • 2.
 • 3.
 • .
 • .
 • .
 • 9
 • 1.Фінансове
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ
 • ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 • 1. Оповіщення про загрозу або виникнення НС
 • 2. Інформування у сфері ЦЗ
 • 8. Медичний захист, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
 • 3. Укриття населення у захисних спорудах ЦЗ
 • 9. Біологічний захист населення, тварин і рослин
 • 4. Заходи з евакуації
 • 9. Психологічний захист населення
 • 5. Інженерний захист територій
 • 10. Навчання населення діям у НС
 • 6. Радіаційний захист населення і територій
 • ЗАПОБІГАННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 • 1. Моніторинг і прогнозування
 • НС
 • 6. Державний нагляд у сфері ЦЗ
 • 2. Стандартизація у сфері ЦЗ
 • 7. Страхування
 • 3. Експертиза у сфері ЦЗ
 • 8. Забезпечення техногенної безпеки
 • 4. Сертифікація засобів ЦЗ
 • 9. Забезпечення пожежної безпеки
 • РЕАГУВАННЯ НА НС
 • 1. Організаційні заходи органів влади. Функціонування Центрів ( пунктів ) управління в НС
 • 6. Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж
 • 2. Система екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112
 • 7. Життєзабезпечення постраждалих
 • 3. Керівник робіт та штаб з ліквідації наслідків НС
 • 8. Проведення відновлювальних робіт
 • 4. Залучення сил ЦЗ до ліквідації НС
 • 5. Введення режимів функціонування територій
 • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 • 1. Фінансове забезпечення
 • 2. Матеріально-технічне забезпечення. Матеріальні резерви
 • 3. Кадрове забезпечення
 • 4. Навчання ( підготовка , перепідготовка ) персоналу
 • 5. Наукове забезпечення
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ
 • КЛАСИФІКАТОР НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 • ДК 019:2010
 • ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ
 • Наказ Держспоживстандарту України
 • від 11 жовтня 2010 року N 457
 • на заміну 019 -2001
 • В КЛАСИФІКАТОРІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 • КЛАСИФІКУЮТЬСЯ 158 НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 • 1. За результатами аналізу НС тільки 30 % з них ліквідуються силами оперативно - рятувальної служби ЦЗ ( ДСНС України).
 • 2. Решта 70 % ліквідуються спільно силами ДСНС та центральних і місцевих органів виконавчої влади або тільки силами центральних і місцевих органів виконавчої влади.
 • 3. Виходячи с цього реалізація заходів захисту населення і територій та запобігання виникненню НС здійснюється підприємствами установами та організаціями, які віднесені до сфери управління центральних і місцевих органів виконавчої влади або є приватними.
 • Інструментом реалізації заходів державної політики у сфері цивільного захисту є Єдина державна система цивільного захисту
 • СИСТЕМА – це сукупність закономірно розташованих частин та об'єктів, які знаходяться у взаємному зв'язку та відношеннях між ними, що являє собою єдине ціле.
 • ( Тлумачний словник)
 • Інструментом реалізації заходів державної політики у сфері цивільного захисту є Єдина державна система цивільного захисту
 • ЄДИНА ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ –
 • це сукупність органів управління , підпорядкованих їм сил цивільного захисту , а також підприємств, установ і організацій, які реалізують основні функції з питань цивільного захисту.
 • Зокрема:
 • Оповіщення - Моніторинг і прогнозування
 • Інформування - Ресурсне забезпечення ( МТЗ, фінансове, медичне)
 • Система 112 - Підготовка кадрів, навчання, підвищення кваліфікації
 • Реалізують основні функції у
 • сфері цивільного захисту
 • Інструментом реалізації заходів державної політики у сфері цивільного захисту є Єдина державна система цивільного захисту
 • Єдина державна система цивільного захисту організаційно складається :
 • РЕЖИМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
 • РЕЖИМИ :
 • повсякденного функціонування
 • підвищеної готовності
 • надзвичайної ситуації
 • надзвичайного стану
 • особливого периоду
 • Для території
 • РЕЖИМИ :
 • підвищеної готовності
 • надзвичайної ситуації
 • Особливий період – охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.
 • Умови ( підстави) для введення режимів
 • Режим підвищеної готовності – загроза виникнення НС
 • 2. Режим надзвичайної ситуації – виникнення НС відповідного рівня
 • Режим надзвичайного стану – з введення режиму надзвичайного стану
 • Режим функціонування в особливий період – з урахуванням вимог законів України “Про правовій режим воєнного стану”, “ Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, інші нормативно правові акти
 • Вводяться за рішенням відповідного органу виконавчої влади.
 • Заходи, що виконуються у режимі підвищеної готовності
 • Здійснення оповіщення
 • Формування оперативних груп
 • Посилення спостереження та контролю
 • Уточнення планів реагування
 • Здійснення додаткових заходів захисту населення і територій
 • Приведення в готовність сил ЦЗ
 • Режими функціонування єдиної державної системи цивільного захисту
 • Заходи, що виконуються у режимі надзвичайної ситуації
 • Здійснення оповіщення
 • 2. Призначення керівника робіт з ліквідації НС
 • Визначення зоні НС
 • Прогнозування розвитку та зон можливого поширення НС
 • Залучення сил ЦЗ
 • Організація та проведення робіт з ліквідації НС
 • Життєзабезпечення
 • Евакуація ( відселення )
 • Здійснення заходів захисту населення і територій
 • Інформування населення
 • Режими функціонування єдиної державної системи цивільного захисту
 • Заходи, що виконуються у режимі особливого періоду
 • Здійснення оповіщення населення
 • Евакуація населення
 • Забезпечення засобами захисту
 • Світломаскування
 • Проведення АР та інших невідкладних робіт
 • Медична допомога
 • Життєзабезпечення населення
 • Ліквідація пожеж
 • Виявлення та позначення районів РХБЗ
 • Санітарна та спеціальна обробка
 • Пошук та знешкодження вибухонебезпечних предметів
 • Режими функціонування єдиної державної системи цивільного захисту
 • Заходи, що виконуються у режимі особливого періоду
 • ( продовження )
 • Охорона громадського порядку
 • Стало функціонування об'єктів економіки
 • Готовність сил та засобів ЦЗ
 • Відновлення об'єктів життєзабезпечення, комунальних мереж
 • Поховання трупів
 • Надання статусу необоронюваних і демілітаризованих зон на території держави,
 • дотримання вимог Женевської конвенції про захист жертв війни
 • від 12 серпня 1949 року
 • Зниження на об'єктах економіки запасів небезпечних хімічних вибухових та
 • пожеже небезпечних речовин
 • Органи управління ЄДС ЦЗ видають у межах своїй компетенції
 • обов'язковій для виконання, у тому числі спільні, разом с тими що
 • передбачені в Положеннях про них, накази та директиви щодо
 • виконання завдань ЦЗ в умовах режиму особливого періоду
 • Режими функціонування єдиної державної системи цивільного захисту
 • Органи управління Єдиною державною системою цивільного захисту
 • Органи управління цивільного захисту – органи виконавчої влади ,
 • Рада міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчі органи рад та їх структурні підрозділи, призначені для безпосереднього керівництва діяльністю у сфері цивільного захисту відповідно до компетенції
 • КЕРІВНИЦТВО ЄДИНОЮ ДЕРЖАВНОЮ СИСТЕМОЮ ЦЗ ЗДІЙСНЮЄ
 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 • Керівництво територіальною підсистемою ЄДС ЦЗ та її ланкою покладається на орган виконавчої влади, що створив таку підсистему , ланку.
 • Керівництво функціональною підсистемою ЄДС ЦЗ покладається на керівника органу або суб'єкту, що створив таку підсистему.
 • Координаційні органи Єдиної державної системи цивільного захисту
 • Оперативно - чергові ( чергові ) служби
 • СИЛИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 • До складу сил цивільного захисту єдиної державної системи цивільного захисту входять:
 • - Оперативно - рятувальна служба цивільного захисту
 • - Аварійно – рятувальні служби
 • - Формування цивільного захисту
 • - Спеціалізовані служби цивільного захисту
 • - Пожежно-рятувальні підрозділи ( частини)
 • - Добровільні формування цивільного захисту
 • ФОРМУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 • Створюються заздалегідь але комплектуються людьми і залучаються у разі необхідності при загрозі або виникненні НС
 • ОБ'ЄКТОВІ
 • ТЕРИТОРІАЛЬНІ
 • об'єктові
 • об'єктові
 • об'єктові
 • об'єктові
 • СКЛАД
 • ФОРМУВАНЬ :
 • Пости
 • Бригади
 • Ланки
 • Колони
 • Групи
 • Команди
 • Загони
 • СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 • Спеціалізовані служби цивільного захисту ( енергетики, захисту сільськогосподарських тварин і рослин, інженерні, комунально-технічні, матеріального забезпечення, медичні, зв’язку і оповіщення, протипожежні, торгівлі та харчування, технічні, транспортного забезпечення, охорони громадського порядку )
 • утворюються для проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного захисту та їх забезпечення, що потребують залучення фахівців певної спеціальності, техніки і майна спеціального призначення
 • За масштабом
 • Об'єктові
 • Галузеві
 • Територіальні
 • Склад
 • Органи управління
 • Формування ЦЗ, підприємства
 • Спеціалізована медична служба цивільного захисту області
 • ( приклад створення )
 • Функціонують у повсякденному режимі
 • ЛІКАРНІ
 • Укрзалізниця
 • Лікарня
 • Укрзалізниці
 • МОЗ
 • ОДА
 • РДА
 • Міністерство
 • оборони
 • Війковий
 • шпиталь
 • Підпорядкування
 • Підпорядкування
 • Підпорядкування
 • Спеціалізована медична служба цивільного захисту
 • ( приклад створення )
 • Функціонують в режимі НС
 • Лікарня
 • Укрзалізниці
 • Керівник
 • служби
 • Лікарні
 • МОЗ
 • ОДА
 • РДА
 • Війковий
 • шпиталь
 • Міністерства
 • оборони
 • Підпорядкування
 • Об'єднані і складають медичну службу
 • Моніторинг і прогнозування НС
 • ( пропозиція )
 • Система моніторингу і прогнозування :
 • - Повинна мати два рівня : державний і регіональній
 • - Організаційно кожен рівень повинен включати дві ланки:
 • Центр моніторингу і прогнозування ( для координації діяльності суб'єктів системи, збирання та оброблення інформації, оцінка ситуації, розроблення сценаріїв розвитку подій, розроблення пропозицій для управлінських рішень )
 • 2. Мережу моніторингу, прогнозування і лабораторного контролю
 • Моніторинг і прогнозування НС
 • ( пропозиція )
 • Система моніторингу і прогнозування
 • Регіональний рівень
 • Державний рівень
 • КМУ
 • ДСНС
 • Центр
 • Моніторингу і
 • прогнозування
 • Центр
 • Моніторингу і
 • прогнозування
 • Мережа моніторингу, прогнозування і лабораторного контролю
 • НД установи НАН України
 • НД установи галузевих академій наук
 • ЦОВВл
 • Галузеві НД установи тощо
 • Місцеві органи виконавчої влади
 • Галузеві НД установи
 • Лабораторії, кафедри
 • Наукові установи та служби
 • гідрометеорологічного , санітарно-гігієнічного ,
 • ветеринарного , будівельного, технічного тощо
 • профілю , органи державного нагляду , станції,
 • лабораторії тощо
 • СИСТЕМА – 112
 • Закон України
 • “ Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 ”
 • Принципова схема
 • “СИСТЕМА 112”
 • ДСНС
 • Підрозділ
 • забезпечення
 • функціонування
 • “ системи 112”
 • Територіальні
 • органи ДСНС
 • Центри
 • “ Системи 112 ”
 • ОДС
 • ОДС
 • ОДС
 • ОДС
 • Екстрена
 • ситуація
 • ОДС- оперативно диспетчерська служба органу виконавчої влади
 • ПЕД - підрозділ екстреної допомоги назеленю від органу виконавчої влади
 • ПЕД
 • ПЕД
 • ПЕД
 • ПЕД
 • Включає забезпечення :
 • водою
 • продуктами харчування
 • предметами першої необхідності
 • місцем для тимчасового проживання
 • виробами медичного призначення
 • лікарськими засобами
 • комунально-побутовими послугами,
 • а також транспортне та інформаційне
 • забезпечення
 • Життєзабезпечення постраждалих
 • Органи виконавчої влади
 • Органи місцевого самоврядування
 • Спеціалізовані служби цивільного захисту
 • Аварійно – рятувальні служби
 • Життєзабезпечення постраждалих
 • Покладається на :
 • Організація і керівництво проведенням відновлювальних робіт покладається на відповідні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, керівників суб’єктів господарювання
 • Проведення відновлювальних робіт
 • Проводяться :
 • Відповідними спеціалізованими будівельними, монтажними, меліоративними підприємствами і організаціями
 • Можуть залучаться сили ЦЗ та місцеве населення
 • За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, суб’єктів господарювання, інших джерел
 • Планування діяльності єдиної державної системи цивільного захисту
 • План реагування на надзвичайні ситуації , Інструкція щодо дій персоналу суб'єкта господарювання у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій ( для суб'єктів з чисельністю працюючого персоналу 50 осіб і менше )
 • 2. План локалізації і ліквідації аварій на об'єктах підвищеної небезпеки
 • 3. План цивільного захисту на особливий період
 • 4. План основних заходів ЦЗ України на рік
 • 5. План основних заходів ЦЗ функціональних і територіальних підсистем та їх ланок на рік
 • 6. План проведення цільової мобілізації для ліквідації НС у мирний час , або заходи в мобілізаційних планах з проведення цільової мобілізації
 • Організація взаємодії проводиться :
 • Між органами управління цивільного захисту
 • 2. Між силами цивільного захисту
 • Організація взаємодії між органами управління
 • і силами ЦЗ - НЕ ПРОВОДИТЬСЯ
 • в зв'язку з тим що сили ЦЗ підпорядковані органам управління
 • Органи управління
 • ДСНС
 • України
 • Органи управління
 • Мінпаливенерго України
 • Зона надзвичайної ситуації
 • Аварійно-рятувальні
 • та інші невідкладні роботи
 • ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ
 • Взаємодія
 • Взаємодія
 • Підпорядкування
 • Підпорядкування
 • Сили ЦЗ
 • Спеціалізовані
 • АРС ЦЗ
 • Сили ЦЗ
 • Формування
 • ОРС ЦЗ
 • 1. Взаємодія організовується під час планування і організації робіт з ліквідації НС для виконання спільних заходів і робіт
 • 2. Взаємодія організовується :
 • За завданням
 • За місцем дій
 • За об'єктами робіт
 • За часом
 • З питань організації управління
 • Кабінет Міністрів України
 • (через)
 • Державна комісія
 • з питань ТЕБ та НС
 • Спеціальна комісія з ліквідації наслідків НС
 • ДСНС
 • Організація управління процесами цивільного захисту
 • Обласні
 • державні адміністрації
 • (через)
 • Територіальні органи ДСНС
 • 1. Обласні комісії
 • з питань ТЕБ та НС,
 • 2. Спеціальна комісія з ліквідації наслідків НС
 • Центральні
 • органи виконавчої влади
 • (через)
 • Структурні підрозділи з питань НС
 • Районі державні адміністрації
 • Виконавчі органи міських рад
 • (через)
 • Територіальні органи ДСНС
 • 1. Відповідні комісії з питань ТЕБ та НС
 • 2. Спеціальна комісія з ліквідації наслідків НС
 • Структурні підрозділи з питань НС
 • Підприємства, установи та організації
 • (через)
 • Структурні підрозділи з питань НС адміністрацій
 • Кабінет Міністрів України
 • (через)
 • Державна комісія
 • з питань ТЕБ та НС
 • Спеціальна комісія з ліквідації наслідків НСДСНС
 • Організація управління процесами цивільного захисту
 • Обласні
 • державні адміністрації
 • (через)
 • Територіальні органи ДСНС
 • 1. Обласні комісії
 • з питань ТЕБ та НС,
 • 2. Спеціальна комісія з ліквідації наслідків НС
 • Структурні підрозділи
 • з питань НС ОДА
 • Центральні
 • органи виконавчої влади
 • (через)
 • Структурні підрозділи з питань НС
 • Районі державні адміністрації
 • Виконавчі органи міських рад
 • (через)
 • Територіальні органи ДСНС
 • 1. Відповідні комісії з питань ТЕБ та НС
 • 2. Спеціальна комісія з ліквідації наслідків НС
 • Структурні підрозділи з питань НС
 • Підприємства, установи та організації
 • (через)
 • Структурні підрозділи з питань НС адміністрацій
 • ДСНС
 • ЄДС ЦЗ щодо реалізації завдань заходів ЦЗ як функції держави відповідає вимогам сьогодення. Реальний стан її функціонування потребує активізації та злагодженості її роботи через:
 • - надання повноважень та спеціального статусу центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері ЦЗ ( ДСНС України), стосовно здійснення координації діяльності усіх органів управління, що входять до ЄДС ЦЗ;
 • створення в структурі центральних органах виконавчої влади підрозділів з питань НС;
 • встановлення постійних контактів керівників цих підрозділів з відповідними департаментами ДСНС України;
 • проведення з керівним складом органів управління та фахівцями підрозділів з питань НС навчальних та інших зборів і нарад з питань основних процесів ЦЗ.
 • Вжити заходів щодо створення та функціонування Системи 112 ( ст.74 Кодекс ЦЗ).
 • 3. Вжити заходів щодо створення та функціонування системи моніторингу і прогнозування НС ( ст.43 Кодекс ЦЗ).
 • Вивчити питання щодо заміни функціональних підсистем ЄДС ЦЗ на спеціалізовані служби ЦЗ.
 • 5. Підготувати та внести встановленим порядком зміни і доповнення до Кодексу ЦЗ.
 • Перспективи удосконалення деяких аспектів цивільного захисту. Пропозиції


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка