Cтраховий ринок Cутність, функції та принципи страхування Галузі страхуванняСкачати 29,83 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір29,83 Kb.

 • СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ
 • Cтраховий ринок
 • Cутність, функції та принципи страхування
 • Галузі страхування
 • Анатомія договору страхування
 • Державне регулювання страхової діяльності ( сам. вивч.)

Закон України “Про страхування” http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80

 • Закон України “Про страхування” http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
 • В.Д.Базилевич Страхова справа стор. 36-53
 • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Електронний ресурс
 • http://www.dfp.gov.ua/1060.html
 • Основні показники страхового ринку
 • Показники
 • Період (показники наростаючим підсумком з початку року)
 • І кв. 2012
 • ІІ кв. 2012
 • ІІІ кв. 2012
 • ІV кв. 2012
 • Кількість зареєстрованих страховиків
 • 443
 • 443
 • 448
 • 414
 • з них: компанії зі страхування життя
 • 64
 • 63
 • 64
 • 62
 • Кількість укладених договорів страхування (млн.шт)
 • 34,1
 • 80,1
 • 135,5
 • 178,2
 • СТРАХОВИЙ РИНОК – це сфера економічних відносин, у процесі яких формуються попит і пропозиція на страхові послуги та здійснюється акт їх купівлі-продажу
 • ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ СТРАХОВОГО РИНКУ
 • організація страхового захисту за допомогою продажу страхових полісів
 • акумулювання значних фінансових ресурсів з їх подальшим інвестуванням за певними напрямками
 • забезпечення „зустрічі” страхувальника та страховика

Що легше продати товар чи послугу !

 • Що легше продати товар чи послугу !
 • Cтраховий ринок та державне регулювання страхової діяльності

ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

 • невідчутність
 • невіддільність
 • не збереженість
 • часова обмеженість
 • страхову послугу не можна запатентувати
 • страхову послугу не можливо заощадити

КАНАЛИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

 • Прямий продаж
 • Продаж через посередників (агентів та брокерів)
 • Комбінований

Страховий брокер має бути зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності і як брокер.

 • Страховий брокер має бути зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності і як брокер.
 • Страховий агент – “вільна птаха”
 • Страхування для страхового брокера є основним і єдиним видом діяльності.
 • Для агента, як правило, страхування супутній вид діяльності.
 • Брокер діє, головним чином, від свого імені за дорученням страхувальника.
 • Агент діє від імені страховика (єдиного страховика)
 • Діяльність як брокера, так і агента оплачується страховиком у вигляді комісійних, але у брокера вони більші.

Задача

 • Задача
 • Сільськогосподарське підприємство уклало договір yf страхування будівлі складу на суму 25 000 грн., що становить 50% його балансової вартості. Тарифна ставка становить 5% одиниці страхової суми ( 1000 грн). Страхові ризики: пожежа, затоплення.
 • В результаті страхового випадку ( пожежа) будівля була пошкоджена на суму 30 000 грн.
 • Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.
 • Страховий випадок - подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій
 • Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування.
 • Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) - плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику згідно з договором страхування.
 • Страхова сума - грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку.
 • Страхове відшкодування - страхова виплата, яка здійснюється страховиком у межах страхової суми за договорами майнового страхування і страхування відповідальності при настанні страхового випадку.
 • Вид і вік (років,місяц, к-сть тварин
 • Вартість тварин
 • %, на який тварин узято на страхування
 • Страхова сума, грн.
 • Ставка платежу,
 • % від страхової суми
 • Страхові платежі (гр 4 х гр 5) : 100
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • ВРХ (бички)
 • 50000
 • 80
 • 2
 • Корови
 • (ос.ст)
 • 3400
 • 80
 • 3

Мерчандайзинг у страхуванні — це мистецтво створення "страхового магазину".

 • головне правило мерчандайзингу "Ефективно працює те, що працює в своєму місці, в свій час та має оптимальний розмір"

вибір оптимального місця розташування точок продажу

 • вибір оптимального місця розташування точок продажу
 • ефективне облаштування точок продажу
 • інформаційно-рекламне оформлення точок продажу
 • ефективне представлення пропонованих страхових продуктів
 • Стратегія страхового мерчандайзингу передбачає

СТРАХОВІ БРОКЕРИ - юридичні особи або фізичні особи, які зареєстровані у встановленому порядку як суб'єкти підприємницької діяльності та здійснюють за винагороду посередницьку діяльність у страхуванні від свого імені на підставі брокерської угоди з особою, яка має потребу у страхуванні як страхувальник.

 • СТРАХОВІ БРОКЕРИ - юридичні особи або фізичні особи, які зареєстровані у встановленому порядку як суб'єкти підприємницької діяльності та здійснюють за винагороду посередницьку діяльність у страхуванні від свого імені на підставі брокерської угоди з особою, яка має потребу у страхуванні як страхувальник.
 • ( Закон України “ Про страхування ”)

СТРАХОВІ АГЕНТИ - фізичні особи або

 • СТРАХОВІ АГЕНТИ - фізичні особи або
 • юридичні особи, які діють від імені та за дорученням
 • страховика і виконують частину його страхової
 • діяльності.
 • Страхові агенти є представниками страховика і діють в його інтересах за винагороду на підставі договору доручення із страховиком.
 • ( Закон України “ Про страхування ”)
 • ОСНОВНІ ОЗНАКИ РЕКЛАМИ
 • виразність
 • унікальність,
 • простота
 • цікавість
 • запам'ятовуваність.
 • Дієвими засобами розповсюдження реклами у страхуванні є: реклама в газетах і журналах, радіо реклама, адресна реклама, зовнішня реклама тощо.
 • Реклама — це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару. Закон України «Про рекламу»

Що таке страхування?

 • Що таке страхування?
 • Яка мета страхування?
 • Cутність та функції страхування
 • СТРАХУВАННЯ – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів
 • МЕТА СТРАХУВАННЯ – захист майнових інтересів фізичних і юридичних осіб
 • 2. Cутність, функції та принципи страхування
 • ВИДИ С Т Р А Х У В А Н Н Я
 • Обов’язкове страхування
 • Добровільне страхування
 • ст. 7 Закону України
 • „ Про страхування ”
 • ст. 6 Закону України
 • „ Про страхування ”
 • 2. Cутність, функції та принципи страхування
 • страховик
 • страхувальник
 • застрахований
 • 2. Cутність, функції та принципи страхування
 • ОБ’ЄКТОМ СТРАХУВАНЯ
 • можуть бути майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов’язані :
  • з життям, здоров’ям, працездатністю, додатковою пенсією страхувальника або застрахованої особи
  • ( особисте страхування)
  • з володінням, користуванням і розпорядженням майном
  • ( майнове страхування)
  • з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі
  • ( страхування відповідальності)
 • 2. Cутність, функції та принципи страхування
 • ФУНКЦІЇ СТРАХУВАННЯ
 • Створення і використання страхових резервів
 • Ризикована
 • Заощадження коштів
 • Компенсаційна
 • Превентивна
 • ФІНАНСОВА ПРЕВЕНЦІЯ
 • ПРАВОВА ПРЕВЕНЦІЯ
 • 2. Cутність, функції та принципи страхування
 • ПРИНЦИПИ СТРАХУВАННЯ
 • Конкурентність
 • Страховий ризик
 • Страховий інтерес
 • Максимальна сумлінність
 • Франшиза
 • Суброгація
 • Контрибуція
 • Співстрахування
 • Перестрахування
 • Диверсифікація
 • 2. Cутність, функції та принципи страхування

Страхова сума становить 100 тис. грн. ( 100% балансової вартості),умовна франшиза – 20% від страхової суми. Визначити суму страхового відшкодування, якщо: а) збитки страхувальника 18 тис. грн. б) збитки страхувальника 60 тис. грн.

 • Умовна франшиза
 • Розв'язок
 • (100 000 Х 20%)/100% =
 • 20 000 грн.сума франшизи
 • а) страхове відшкодування не виплатиться
 • б) страхове відшкодування – 60 тис. грн.
 • Безумовна франшиза
 • Розв'язок
 • (100 000 Х 20%)/100% =
 • 20 000 грн. сума франшизи
 • а) страхове відшкодування не виплатиться
 • б) страхове відшкодування – 40 000 тис. грн. (60 000 – 20 000)
 • 3. Галузі страхування
 • 3. Галузі страхування
 • Майнове страхуваннягалузь страхової діяльності, в якій об’єктом страхового захисту є майно в найрізноманітніших його проявах
 • Майнове страхування
 • страхування майна юридичних осіб
 • страхування майна громадян
 • страхування транспортних засобів та вантажів
 • страхування кредитних та фінансових ризиків
 • ОБ’ЄКТИ ДОБРОВІЛЬНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО СТРАХУВАННЯ
 • І група. Урожай сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень плодоносного віку або витрати на посів та вирощування с.- г. культур у разі їх загибелі або пошкодження
 • ІІ група. Дерева й плодово-ягідні кущі, що зростають у садах, та виноградники
 • ІІІ група. Сільськогосподарські тварини, птиця, кролі, хутрові звірі, сім’ї бджіл у вуликах
 • ІV група. Будівлі споруди, сільськогосподарська техніка, об’єкти незавершеного будівництва, передавальні пристрої, силові, робочі та інші машини, транспортні засоби, сировина, матеріали, продукція
 • Не приймаються на умовах добровільного страхування
 • гроші готівкою
 • акції, облігації та інші цінні папери
 • рукописи, креслення та інші документи, бухгалтерські та ділові книги
 • дорогоцінні метали
 • технічні носії інформації, комп’ютерних та аналогічних систем
 • майно, яке знаходиться в застрахованому приміщенні, але не належить страхувальнику
 • об’єкти, які знаходяться в аварійному стані чи розташовані в зоні, якій загрожують обвали, зсуви, повинні та інші стихійні явища
 • Cума збитку
 • ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ
 • Коня на скаку остановит? В горящую избу войдет? В страховании жизни - ОТКАЗАТЬ!!
 • Особисте страхування є формою захисту від ризиків, що загрожують життю, здоров’ю та працездатності людини, а також однією за галузей страхування, що законодавчо закріплюється в Україні.
 • Страхові ризики, які розглядаються в особистому страхуванні
 • Дожиття страхувальника (застрахованого) до закінчення строку страхування
 • Постійна втрата працездатності
 • Закінчення страхувальником (застрахованим) активної трудової діяльності у зв’язку із виходом на пенсію
 • Тимчасова втрата працездатності
 • Смерть страхувальника (застрахованого)
 • Випадки, настання яких не тягне за собою виплату страхової суми
 • застрахований помер раніше ніж минуло 6 місяців від дня, коли договір набрав чинності
 • від вродженого або хронічного захворювання
 • застрахований віком від 14 років одержав травму або помер у зв’язку із скоєнням ним злочину, в якому слідчими органами або судом встановлені ознаки умисного злочину
 • застрахований зазнав травм або загинув під час управління транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння
 • акти тероризму
 • наслідки радіоактивного опромінювання
 • Сума збитку
 • До страхування відповідальності належать вид страхування, де об’єктами страхування є майнові інтереси, пов’язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди юридичній чи фізичній особі.
 • Структура страхування відповідальності
 • Страхування відповідальності виробника за якість продукції
 • Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
 • Страхування відповідальності за екологічне забруднення
 • Страхування відповідальності роботодавця
 • Страхування професійної відповідальності
 • 4. Анатомія договору страхування
 • 4. Анатомія договору страхування
 • 4. Анатомія договору страхування
 • 4. Анатомія договору страхування

Задача на терміниБаза даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка