Державна служба статистики україни роз'яснення від 30. 11. 2012 р. N 18/1-12/26Скачати 125,27 Kb.
Дата конвертації13.02.2017
Розмір125,27 Kb.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 30.11.2012 р. N 18/1-12/26

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Голови Держстату України
Н. С. ВласенкоРоз'яснення щодо заповнення окремих показників форми державного статистичного спостереження 

N 2-ферм "Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві"

Поняття та визначення, викладені в роз'ясненнях, передбачені Інструкцією щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 2-ферм "Основні показники господарської діяльності фермерського господарства", затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 12.11.2007 N 416, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.11.2007 за N 1327/14594. Ці роз'яснення містять інформацію щодо окремих показників та змісту форми N 2-ферм.

1. Розділ 2 "Витрати на виробництво продукції сільського господарства і послуг" містить показники витрат на виробництво продукції лише сільського господарства та послуг, наданих у рослинництві і тваринництві (крім ветеринарних).

1.1. Рядок "пальне і мастильні матеріали" (код 214) відображає інформацію щодо вартості пального (нафтопродуктів, газу для автомобілів) і мастильних матеріалів, які використані на виробничі потреби.

1.2. Рядок "паливо й енергія" (код 216) відображає фактичну вартість придбання палива й енергії всіх видів, які використані на технологічні та інші операційні цілі, в тому числі на вироблення з палива тепло- та електроенергії, що спожиті в операційній діяльності.

2. Розділ 3 "Реалізація продукції сільського господарства і послуг" містить показники реалізації сільськогосподарської продукції лише власного виробництва та послуг, наданих у рослинництві і тваринництві (крім ветеринарних).

2.1. Рядок "інша продукція рослинництва, не названа вище" (код 317) відображає інформацію про реалізацію продукції рослинництва, не зазначену у формі, - волокна конопель, лікарські рослини, сіно, солома, зелена маса, гриби, квіти усіх видів тощо, а також продукції, призначеної для відтворення рослин - насіння і посадковий матеріал усіх видів сільськогосподарських культур, уключаючи зерно на насіння.

2.2. Рядок "інша продукція тваринництва, не названа вище" (код 340) містить інформацію щодо реалізації продукції тваринництва - продукції розведення тварин сільськогосподарського призначення, не названу у формі: продукції розведення племінних сільськогосподарських тварин, молодняку сільськогосподарських тварин до моменту відлучення його від маток, добових півників, молока, надоєного від корів м'ясного напряму, продукції, призначеної для відтворення сільськогосподарських тварин, у тому числі яєць на інкубацію тощо. Показник не містить інформації щодо реалізації продукції рибництва.

2.3. Інформація рядка "Послуги в рослинництві і тваринництві (крім послуг ветеринарних)" (код 035) відображає дані щодо чистого доходу (виручки) від реалізації послуг у рослинництві і тваринництві (крім послуг ветеринарних), наданих фермерським господарством, малим підприємством іншим суб'єктам господарювання. До цих послуг належать послуги, віднесені до класу 01.6 "Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність" за КВЕД-2010, а саме:

передпосівна підготовка полів і насіння сільськогосподарських культур; посів і садіння сільськогосподарських культур; пересаджування рису, розсаджування буряку; обприскування сільськогосподарських культур, у тому числі з повітря; обрізання плодових дерев та винограду; збирання урожаю та підготування продукції до первинної реалізації: очищення, різання, сортування, сушіння, дезінфекція, покриття воском, полірування, пакування, лущення, замочування, охолодження чи пакування навалом включно з фасуванням у безкисневому середовищі; захист рослин від хвороб і шкідників; агрохімічне обслуговування;

надання послуг сільськогосподарською технікою разом з обслуговуючим персоналом;

утримання тварин та послуги з догляду за свійською худобою і птицею; послуги з обстеження стану стада, перегонки та випасу худоби, очищення та дезінфікування тваринницьких приміщень тощо; послуги зі стимулювання розведення худоби і птиці та зростання їхньої продуктивності; штучне запліднення тварин; стриження овець.".

2.4. Рядок "Продукція сільського господарства і послуги - всього" (код 036) містить інформацію про обсяг чистого доходу (виручки) від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва, тобто сирих продуктів рослинництва і тваринництва без продукції переробки, навіть якщо вона вироблена на власних потужностях, та від послуг, зазначених у рядку 035.

3. Розділ 5 "Державна підтримка сільського господарства" відображає дані про отримані фермерським господарством, малим підприємством кошти на підтримку та розвиток сільськогосподарського виробництва за рахунок бюджетних дотацій і податку на додану вартість, уключаючи суми податку на додану вартість, які залишаються у розпорядженні господарства, підприємства згідно з чинним законодавством, за всіма видами (напрямами) державної підтримки. Ці дані відображають суми коштів, які фактично надійшли на рахунки фермерського господарства, малого підприємства протягом звітного року, за виключенням сум коштів, нарахованих, але не отриманих господарством, підприємством у звітному році, а також за виключенням інформації про кошти, надані як допомога новоствореним фермерським господарствам у період становлення.

4. Макети таблиць, наведені нижче, містять посилання на джерело даних або алгоритм визначення показника для розрахунку повної собівартості реалізованої продукції та послуг.

Таблиця 1. Розподіл інших витрат для формування повної собівартості за видами реалізованої сільськогосподарської продукції та послуг(грн.)

 

Рядок

Усього по господарству

У тому числі

рослинництво

тваринництво

послуги в сільському господарстві

А

В

1

2

3

4

Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)

1

ф. N 2, код 040, гр. 3, або рахунок бухгалтерського обліку 23

облік доходів і витрат

облік доходів і витрат

облік доходів і витрат

Частка в собівартості реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)

2

1

ряд. 1, гр. 2/ ряд. 1, гр. 1

ряд. 1, гр. 3/ ряд. 1, гр. 1

ряд. 1, гр. 4/ ряд. 1, гр. 1

Інші витрати звичайної діяльності для формування повної собівартості продукції сільського господарства, крім тих, які можна прямо віднести на певний вид продукції
(нерозподілені постійні загальновиробничі та наднормативні виробничі витрати, адміністративні витрати, витрати на збут, витрати на сплату фіксованого сільськогосподарського податку, витрати на відсотки та винагороди по фінансовій оренді (лізингу), відсотки за користування кредитами виробничого призначення, інші витрати, які можна справедливо співвіднести з виробництвом і реалізацією продукції)

3

облік доходів і витрат

ряд. 3, гр. 1 х ряд. 2, гр. 2

ряд. 3, гр. 1 х ряд. 2, гр. 3

ряд. 3, гр. 1 х ряд. 2, гр. 4

Таблиця 2. Визначення повної собівартості за видами реалізованої сільськогосподарської продукції та послуг

 

Код рядка

Виробнича собівартість,
грн.

облік доходів і витрат

Частка у виробничій собівартості відповідної галузі
за даними гр. 1

Інші витрати, які включаються до повної собівартості, грн.

Повна собівартість продукції, грн.

що можна прямо віднести на вид продукції, послуги

що розподіляються за часткою

А

В

1

2

3

4

5 = 1 + 3 + 4

Продукція рослинництва - усього (сума кодів 310, 315 - 323)

318

 

1

 

таб. 1, ряд. 3, гр. 2

 

з неї

 

 

 

 

 

 

зернові та зернобобові культури - усього

310

 

ряд. 310/ ряд. 318

 

ряд. 318 х ряд. 310, гр. 2

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

пшениця

311

 

ряд. 311/ ряд. 310

 

ряд. 310 х ряд. 311, гр. 2

 

кукурудза

312

 

ряд. 312/ ряд. 310

 

ряд. 310 х ряд. 312, гр. 2

 

інші зернові культури

313

 

ряд. 313/ ряд. 310

 

ряд. 310 х ряд. 313, гр. 2

 

соняшник

319

 

ряд. 319/ ряд. 318

 

ряд. 318 х ряд. 319, гр. 2

 

картопля

320

 

ряд. 320/ ряд. 318

 

ряд. 318 х ряд. 320, гр. 2

 

овочі

321

 

ряд. 321/ ряд. 318

 

ряд. 318 х ряд. 321, гр. 2

 

цукрові буряки

315

 

ряд. 315/ ряд. 318

 

ряд. 318 х ряд. 315, гр. 2

 

плодові, ягідні культури

322

 

ряд. 322/ ряд. 318

 

ряд. 318 х ряд. 322, гр. 2

 

виноград

323

 

ряд. 323/ ряд. 318

 

ряд. 318 х ряд. 323, гр. 2

 

інша продукція рослинництва, не названа вище

317

 

ряд. 317/ ряд. 318

 

ряд. 318 х ряд. 317, гр. 2

 

Продукція тваринництва - усього
(сума кодів 330, 336, 340)

341

 

1

 

таб. 1, ряд. 3, гр. 3

 

з неї

 

 

 

 

 

 

худоба та птиця (у живій вазі) - усього

330

 

ряд. 330/ ряд. 341

 

ряд. 341 х ряд. 330, гр. 2

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

велика рогата худоба

331

 

ряд. 331/ ряд. 330

 

ряд. 330 х ряд. 331, гр. 2

 

свині

332

 

ряд. 332/ ряд. 330

 

ряд. 330 х ряд. 332, гр. 2

 

вівці, кози

333

 

ряд. 333/ ряд. 330

 

ряд. 330 х ряд. 333, гр. 2

 

птиця

334

 

ряд. 334/ ряд. 330

 

ряд. 330 х ряд. 334, гр. 2

 

інші види худоби

335

 

ряд. 335/ ряд. 330

 

ряд. 330 х ряд. 335, гр. 2

 

молоко

336

 

ряд. 336/ ряд. 341

 

ряд. 341 х ряд. 336, гр. 2

 

інша продукція тваринництва, не названа вище

340

 

ряд. 340/ ряд. 341

 

ряд. 341 х ряд. 340, гр. 2

 

Послуги в рослинництві і тваринництві (крім послуг ветеринарних)

035

 

1

 

таб. 1, ряд. 3, гр. 4

 

Продукція сільського господарства і послуги - всього (сума кодів 318, 341, 035)

036

 

х

 

 

  Директор департаменту
статистики сільського господарства
та навколишнього середовища

О. М. Прокопенко


 
Каталог: uploads -> blanks
uploads -> Професійні обов’язки та зміст діяльності соціального педагога навчального закладу
uploads -> Презентація Решетової Є. В. Педагогічний такт, його сутність і прояви
uploads -> Вирішення даної проблеми визначає мета і завдання роботи, а також предмет і напрям дослідження
uploads -> Проектування розвитку інноваційного потенціалу вчителя в системі шкільної освіти
uploads -> Н р. Тростянецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5 Тростянецької районної ради Сумської області
uploads -> Управлінська компетентність керівника у контексті людиноцентричної моделі управління
uploads -> Професійна компетентність заступника директора з нвр
uploads -> Соціальне управління
blanks -> Договір № про подання електронних документів до Фонду


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал