Державна судова адміністрація УкраїниСкачати 20,98 Kb.
Дата конвертації20.01.2017
Розмір20,98 Kb.

Державна судова адміністрація України

 • Антикорупційне законодавство:
 • сучасний стан та перспективи розвитку

МІЖНАРОДНІ АКТИ

 • МІЖНАРОДНІ АКТИ
 • Конвенція ООН проти корупції (підписана 11.12.03 та ратифікована згідно із Законом України від 18.10.06 № 251-V)
 • Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (підписана 27.01.99 та ратифікована згідно із Законом України від 18.10.06 № 252-V)
 • Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією (підписана 04.11.99 та ратифікована згідно із Законом України від16.03.05 № 2476-ІV)
 • Рекомендація № R (2000) 10 Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи щодо кодексів поведінки державних службовців (прийнята Комітетом Міністрів на 106 сесії 11.05.2000)

Україна співпрацює

 • Україна співпрацює
 • з міжнародними інституціями
 • Transparency International
 • Група держав Ради Європи проти корупції (ГРЕКО)
 • Стамбульський план дій ОЕСР з боротьби проти корупції

Сучасний стан правового регулювання

 • Сучасний стан правового регулювання
 • НОВІ АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАКОНИ від 7 квітня 2011 року:
 • Про засади запобігання і протидії корупції (№ 3206)
 • Набрали чинності з 01.07.11,
 • крім статей 11 та 12
 • (набрали
 • чинності з 01.01.12)

Що таке корупція:

 • Що таке корупція:
 • Стаття 1. Визначення термінів
 • використання особою службових повноважень (можливостей) для одержання неправомірної вигоди
 • використання службових повноважень (можливостей) для прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб
 • обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень (можливостей)

СУБ’ЄКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

 • СТАТТЯ 4. СУБ’ЄКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 • 1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:
 • а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
 • 4) посадові особи юридичних осіб, фізичні особи – у разі одержання від них особами, зазначеними у пунктах 1, 2 частини першої цієї статті, або за участю цих осіб іншими особами неправомірної вигоди.
 • 2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:
 • а) посадові особи юридичних осіб публічного права, незазначених в пункті 1, але одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету;
 • б) особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих функцій)…
 • 3) особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або особи 
 • СТАТТЯ 4. СУБ’ЄКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 • 1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:
 • А) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Члени Уряду, інші керівники центральних органів виконавчої влади…
 • В) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування …
 • Ж) посадові та службові особи інших органів державної влади
 • Координацію діяльності правоохоронних
 • органів з питань протидії корупції здійснюють
 • у межах наданих повноважень Генеральний
 • прокурор України та підпорядковані йому
 • прокурори
 • Координацію реалізації органами виконавчої влади
 • визначеної Президентом України
 • антикорупційної стратегії здійснює спеціально
 • уповноважений орган з питань
 • антикорупційної політики, який утворюється
 • Президентом України і діє відповідно до вимог,
 • встановленим законом
 • Національна антикорупційна стратегія (Указ Президента України від 21.10.11 № 1001)
 • ІІ. Аналіз ситуації
 • ІІІ. Мета і завдання
 • ІV. Принципи забезпечення
 • V. Основні напрями реалізації
 • VІ. Очікувані результати
 • VІІ. Фінансове забезпечення реалізації
 • VІІІ. Наукове супроводження реалізації
 • ІХ. Механізм реалізації
 • Х. Моніторинг та оцінка

Державна програма щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки (постанова Кабміну від 28.11.11 № 1240)

 • Реформа
 • держуправління
 • Ефективне
 • використання
 • держмайна і
 • коштів
 • Система спеціально уповноважених
 • суб’єктів
 • Детінізація
 • економіки
 • Фінансування
 • політичних
 • партій і
 • політблоків
 • Підвищення кваліфікації суддів, правоохоронників
 • Забезпечення
 • доброчесності
 • Антикорупційна експертиза
 • Доступ до
 • інформації про
 • діяльність влади
 • Громадська підтримка дій влади
 • Удосконалення
 • інституту відповідальності
 • Зниження корупції у приватному секторі
 • Зниження корупції у сферах підвищеного корупційного ризику
 • Активізація міжнародного співробітництва

Стаття 11. Спеціальна перевірка стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (Указ Президента України від 25.01.12 № 33/2012)

 • Стаття 11. Спеціальна перевірка стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (Указ Президента України від 25.01.12 № 33/2012)
 • Спецперевірці підлягають відомості щодо:
 • стану здоров'я, освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації
 • Достовірності відомостей про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру
 • факту, що особа
 • піддана, піддавалася раніше
 • адміністративним стягненням
 • за кор. правопорушення
 • притягнення особи до кримінальної відповідальності, в тому числі за корупційні правопорушення,
 • наявності судимості
 • school.gov.ua
 • Особам, уповноваженим на виконання функцій держави, місцевого самоврядування, які звільнилися із займаної посади, або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування,
 • протягом року з дня її припинення
 • забороняється:

Стаття 15. Антикорупційна експертиза проектів НПА

 • Стаття 15. Антикорупційна експертиза проектів НПА
 • Антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів проводить Мін’юст.
 • Методичні рекомендації щодо проведення експертизи проектів нормативно-правових актів на наявність корупціогенних норм (наказ Мін’юсту від 23.06.10 № 1380/5)
 • За ініціативою фіз. осіб, об'єднань громадян, юр. осіб може проводитися громадська антикор. експертиза проектів НПА

Стаття 24. Незаконні нормативно-правові акти та правочини

 • Стаття 24. Незаконні нормативно-правові акти та правочини
 • НПА, рішення, видані (прийняті) внаслідок вчинення корупційного правопорушення, можуть бути скасовані органом або посадовою особою, уповноваженою на прийняття чи скасування цих рішень, або визнані незаконним у судовому порядку
 • Правочин, укладений внаслідок корупційного правопорушення, є нікчемним
 • Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення (відомості про таких осіб заносяться у триденний термін з дня набрання рішення суду законної сили, ст. 21) Наказ Мін’юсту від 11.01.12 № 39/5

Перспективи розвитку антикорупційного законодавства на засадах світових стандартів

 • Діяльність з реформування антикорупційного законодавства має спрямовуватися не лише на розробку досконалого законодавства, що відповідатиме міжнародним стандартам у сфері запобігання та протидії корупції, а й на встановлення практичного міжнародного співробітництва, яке сприятиме гармонізації вітчизняної правової системи з положеннями відповідного законодавства міжнародної спільноти.

Перспективні напрями законотворчої діяльності щодо протидії корупції:

 • науково обґрунтоване реформування інституту державної служби, відповідно до світових стандартів;
 • законодавчі гарантії відокремлення політичних і адміністративних функцій в системі органів державної влади;
 • впровадження дієвого правового механізму розмежування державних та комерційних (приватних) інтересів влади і бізнесу;

Перспективні напрями законотворчої діяльності щодо протидії корупції:

 • прийняття нормативно-правових актів щодо встановлення правил доброчесної поведінки та етики на публічній службі, запобігання конфлікту інтересів;
 • реформування правової бази діяльності правоохоронних органів з урахуванням європейських критеріїв;
 • приведення кримінального законодавства та кримінального судочинства у відповідність із стандартами і рекомендаціями Ради Європи

Державна судова адміністрація України

 • http:www.соurt.gov.ua/dsa
 • Дякую за увагу!

Каталог: userfiles
userfiles -> Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» стукало наталія вадимівна
userfiles -> Бібліотека мета віртуальної виставки
userfiles -> Від викладання дисциплін до освоєння наук в інформаційний економіці с. С. Ващаєв
userfiles -> Уроку, с у підруч. (П) та Роб. Зошиті (РЗ) Тема, матеріал до уроку Дата
userfiles -> Фонд державного майна України Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності
userfiles -> Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана
userfiles -> Узагальнення судової практики щодо вирішення питання процесуальних витрат у судових рішеннях (вироки, ухвали) до плану роботи судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Запорізької області на IІ півріччя 2014 року
userfiles -> Петюх Василь Миколайович, к е. н., проф
userfiles -> Виконала: студентка 4 курсу 5 групи спеціальності 6504


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал