Діагностика корпоративної культури тпп україниСкачати 18,33 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір18,33 Kb.

Діагностика корпоративної культури ТПП України

 • www.themegallery.com

1. Корпоративна культура в системі менеджменту ТПП України

 • Корпоративна культура це:
 • Сукупність цінностей, принципів, норм, правил діяльності організації, що поділяє більшість співробітників, передаю-чи їх із покоління в покоління, які здійснюють беззаперечний вплив на характер реалізації цілей підприємства.

Корпоративна культура ТПП України включає:

 • Поведінка компанії і персоналу у відповідності з корпоративною ідеологією
 • Візуальна символіка корпоративної ідеології (логотип)
 • Наявність у персоналу організації загального розуміння корпоративної ідеології
 • Mind identity
 • Visual identity
 • Behavior identity

2. Оцінка елементів корпоративної культури. Рівні корпоративної культури ТПП України

 • Зовнішній
 • Слоган ТПП України:
 • Співробітництво. Стабільність. Справедливість.
 • Внутрішній
 • Незадекларовані правила, які регулюють відносини співробітників компанії як між собою, так і з зовнішнім світом
 • Базовий
 • Місія:
 • Створення сприятливих умов для вітчизняного підприємництва, представництво і захист його інтересів на всіх рівнях

Сильні сторони

 • Концентрація
 • Синхронізація
 • Формування зовнішнього та внутрішнього кругу підтримки

Слабкі сторони

 • Значний контроль
 • Наявність ієрархічної структури
 • Повільний процес прийняття рішень

Діагностика корпоративної культури ТПП України за методикою 1

Діагностика корпоративної культури ТПП України за методикою 1

Діагностика корпоративної культури ТПП України за методикою 1

Діагностика корпоративної культури ТПП України за методикою 1

Діагностика корпоративної культури ТПП України за методикою 1: ВИСНОВКИ

 •  
 • Торгово-промисловій палаті України притаманна ієрархічно-кланова корпоративна культура, оскільки ієрархічна культура становить 34,125%, а кланова – 29,5625%. У той час ринкова культура становить 21,021%, а адхократична всього – 13,625%. Отже, ТПП України характеризується бюрократизмом та процесами керують правила та процедури, в той час ця організація є великою сім’єю, в якій підтримуються дружні стосунки в команді та командний дух.
 • Розглядаючи бажану корпоративну культуру, то в ході опитування виявилося, що персонал компанії в більшій мірі задоволений тією корпоративною культурою, що панує в компанії. Невеликі відхилення спостерігаються у зростанні кланового типу та скорочення ієрархічного, але розбіжності не відіграють особливої ролі. На нашу думку відсутність значних розбіжностей у існуючій та бажаній корпоративній культурі можна пояснити тим, що компанія свою корпоративну культуру розвивала і вдосконалювала понад сто років.
 • Щодо рівноважного стану різних типів культур, то слід зазначити, що значних розходжень у індивідуальних оцінках різних атрибутів того чи іншого профілю корпоративної культури не спостерігалося.

Діагностика корпоративної культури ТПП України за методикою 2

Зведена таблиця характеристики секторів профілю корпоративної культури ТПП України

 • Назва сектору
 • Середній відсоток за кожним сектором, %
 • Макроадаптивність (С1)
 • 0,49
 • Внутрішньо-організаційні процеси (С2)
 • 0,49
 • Соціальний мікроклімат (С3)
 • 0,58
 • Корпоративна політика організації (С4)
 • 0,37

Зведена таблиця обчислюваних показників по профілю корпоративної культури ТПП України

 • Обчислювані показники
 • Рівень показників для ТПП України
 • Середній відсоток, %
 • 0,5
 • Рівень профілю
 • 0,8
 • Частка профілю від ідеального рівня профілю, %
 • (ідеальний =3,14 )
 • 25

Діагностика корпоративної культури ТПП України за методикою 2: ВИСНОВКИ

 • Слід виділити основні параметри діагностики, на основі яких буде проводитися діагностика культури компанії: цінності, влада і лідерство, комунікації, процес прийняття рішення (31%), мотивація, соціально-психологічні відносини, портрет особистості, етичні кодекси (35%), міфологічна структура, зовнішня ідентифікація (30%), готовність до змін, інновації.
 • Найнижчий рівень у профілі корпоративної культури мають такі показники, як процес прийняття рішень (31%) та зовнішня ідентифікація (30%).
 • Високий рівень параметра комунікації (63%) та соціально-психологічний клімат й інновації (67%, 65%) у порівнянні з іншими параметрами свідчить про те, що співробітники добре розуміють цілі організації і обізнані про події, що в ній відбуваються, а також про налагоджений процес передачі інформації між підрозділами, крім того працівники компанії є в достатній мірі мотивованими для ефективного виконання своїх обов’язків та запровадження інноваційних ідей.
 • Рівень профілю корпоративної культури в ТПП України є низьким і складає 0,8, що відповідно становить 25% від ідеального рівня.
 • Значення рівня є низьким у зв’язку з відповідними показниками, отриманими за такими параметрами як: зовнішня ідентифікація (30%), процес прийняття рішення (31%). Корпоративна політика організації є не висока – 0,37%. Можна стверджувати, що у працівників низька довіра до керівництва, низька свобода дій, низький розвиток потенціалу співробітників і задоволення умовами праці.

3. Крос-культурний аналіз корпоративної культури ТПП України

 • Сьогодні в Україні корпоративна культура вже перестає бути просто даниною моді. Прихід на наш ринок крупних закордонних корпорацій, в яких питанням корпоративної культури приділяється чи не найбільша увага, змусив замислитись й наших топ-менеджерів про секрети успіху лідерів світового бізнесу.
 • Однією з особливостей національного характеру українців, яка суттєвим чином впливає на формування корпоративної культури, є індивідуалізм, який зумовлений специфікою суспільного життя. У результаті в українському національному етносі індивідуальний чинник взяв гору над колективним. Із часом сформувався український індивідуалізм, пріоритет індивідуального над загальним, колективним як вияв свободолюбства особистості. Враховуючи ту обставину, що утворення акціонерного капіталу здійснюється за принципом «через індивідуальне до колективного», з опосередкованим володінням власністю в ньому, то зазначена риса національного характеру українців об’єктивно сприяє формуванню корпоративної культури, норм корпоративної філософії. З іншого боку, індивідуалізм, прагнення до свободи, яке мало прогресивний історичний сенс, призвело у свій час до самоізоляції, руйнування організаційних форм упорядкування суспільного, до невміння створювати і втримувати владу, що на сьогодні є гальмівним чинником процесу формування корпоративної культури.

3. Крос-культурний аналіз корпоративної культури ТПП України

 • Підсумовуючи, слід зазначити, що особливості національної культури українців, незважаючи на деякі негативні риси, які обумовлені історичним розвитком суспільства, характеризуються цілою низкою конструктивних рис української вдачі, які можуть сприяти засвоєнню нормативних цінностей корпоративної культури. Йдеться про високий рівень розвиненості волелюбства, природного демократизму, що можуть бути закріплені не тільки в політичній, а і в корпоративній культурі.

4. Пропозиції щодо використання в українських організаціях досвіду створення дієвої корпоративної культури

 • Для досягнення рівня конкурентоспроможності, необхідного в умовах глобальної конкуренції, керівництву компаній необхідно значно розширити погляд на корпоративну культуру і ділову етику, використовувати багатство досвіду передових компаній світу у формуванні належного рівня цих найважливіших інструментів сучасного менеджменту.
 • ---------------------------------------------------------------------------
 • Основною стимул-реакцією до прийняття кодексу корпоративної поведінки і корпоративної етики повинні стати не примус, а економічна доцільність.

Побудова успішної бізнес-діяльності за рахунок розвитку корпоративної культури

 • Розробка
 • етичних
 • нормативів
 • Створення
 • комітетів
 • з етики
 • Створення
 • кодексів
 • корпоративної
 • етики
 • Етичне
 • консультування
 • положень
 • стосовно
 • моральних
 • цінностей,
 • принципів,
 • правил
 • свого роду
 • “совість
 • Організації”,
 • що ухвалює
 • рішення зі
 • спірних
 • етичних
 • питань
 • документально
 • зафіксованих
 • зводів моральних
 • норм, які сьогодні
 • стали загальним
 • стандартом
 • ведення
 • бізнесу
 • різновид консалтингу, спрямований на вирішення внутрішніх етичних проблем компанії незалежними експертами

Дякую за увагу!!!

 • Півторак Анастасія


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка