Дидактика кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогікиСкачати 85,49 Kb.
Дата конвертації18.12.2016
Розмір85,49 Kb.

Дидактика

КАНДИДАТ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК,

ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ

Коваленко Наталія Володимирівна

Підручники


У 1613 р.

Німецький мовознавець і педагогДидактика грецьк. didaktikos – повчаючий,

didasko – вивчаючийВольфганг РАТКЕ (Ратихий)

(1571-1635)

розділ педагогіки,

наука про навчання та освіту,

їх цілі, принципи, зміст, методи, форми, засоби, результати.


Я́н А́мос Ко́ме́нський (28.03. 1592 - 15.11.1670)


чеський мислитель, педагог, письменник

Праці: «Материнська школа»,

«Світ чуттєвих речей в картинках»

або вірний і ретельно продуманий спосіб створювати в усіх громадах, містах і селах кожної християнської держави такі школи, в яких би все юнацтво тієї чи іншої статі, без усякого, де б то не було винятку, могло навчатися наук, удосконалюватися в нравах, наповнюватися благочестям і таким чином у роки юності навчитися всього, що потрібно для справжнього життя …

Керівною основою нашої Дидактики нехай буде: Дослідження і відкриття методу, при якому ті, хто вчить, менше б учили, учні більше б училися; у школах було б менше одуріння, даремної праці, а більше дозвілля, радості та ґрунтовного успіху»

ВЕЛИКА ДИДАКТИКА,

яка містить

універсальне мистецтво вчити всіх усьому,

Я́н А́мос Ко́ме́нський (28.03. 1592 - 15.11.1670)


або вірний і ретельно продуманий спосіб створювати в усіх громадах, містах і селах кожної християнської держави такі школи, в яких би все юнацтво тієї чи іншої статі, без усякого, де б то не було винятку, могло навчатися наук, удосконалюватися в нравах, наповнюватися благочестям і таким чином у роки юності навчитися всього, що потрібно для справжнього життя...

Керівною основою нашої Дидактики нехай буде:

Дослідження і відкриття методу, при якому

ті, хто вчить, менше б учили, учні більше б училися;

у школах було б менше одуріння, даремної праці,

а більше дозвілля, радості та ґрунтовного успіху»ВЕЛИКА ДИДАКТИКА,

яка міститьуніверсальне мистецтво вчити всіх усьому,

Я́н А́мос Ко́ме́нський (28.03. 1592 - 15.11.1670)

Дослідження і відкриття методу, при якому

ті, хто вчить, менше б учили,

учні більше б училися;

у школах було б менше одуріння, даремної праці,

а більше дозвілля, радості та ґрунтовного успіху»


Керівною основою нашої Дидактики нехай буде:

Григорій Григорович ВА́ЩЕНКО


(1878 - 1967)

український педагог.

1929 — «Загальні методи навчання» «підручник для педвузів», згодом потрактований як «націоналістичний»

1941—1943 «Освіта в Україні за часів більшовизму» та «Вплив большевизму на психіку українського народу»

1946 — «Виховний ідеал»

1952 — «Виховання волі і характеру»

1955 — «Проект освіти в самостійній Україні»

Становлення української дидактики


П.Ф. Каптєрєв, М.А. Данілов, Б.П. Есипов,

М.М. Скаткін, І.Я.Лернер, Ю.К.Бабанський, П.Я.Гальперін, Л.В.Занков та ін.

Є.С. Рапацевич, І.П.Подласий, А.В. Хуторський та ін.

В.І.Бондар, В.М.Галузинський, С.У.Гончаренко, М.Б.Євтух, О.Я.Савченко та ін.
Процес навчання


Для ЧОГО?

На якій основі?

ЧОГО?

ЗМІСТ

НАВЧАННЯ

ЯК?


ДЕ?

ОСВІТА


ФУНКЦІЇ

ПРИНЦИПИ

МЕТОДИ

ФОРМИ

САМООСВІТАтехнології

Цілеспрямований,

Цілеспрямований,

Спеціально Організований,

Систематичний

Процес Взаємодії вчителя і учнів,


Навчання -

спрямований на

знаннями, уміннями, навичками, ключовими компетентностями,

формування світогляду,

розвиток творчих здібностей та моральних переконань

активізацію навчально-пізнавальної діяльності учнів

по оволодінню

Який?

Який?


Який?

Кого з ким?

Чого?

Що?


На що?

Чим?

На що?


На що?

Який?


?

Навчання Процес навчання


?

Навчання - цілеспрямована взаємодія вчителя і учнів, у процесі якої здійснюється формування в школярів наукових знань, необхідних способів діяльності, емоційно-цілісного і творчого ставлення до оточуючої дійсності, загальний розвиток дитини.

Процес навчання – цілеспрямована послідовна зміна навчальних завдань, мети і відповідних елементів навчання, орієнтованих на формування властивостей особистості в результаті її діяльності щодо засвоєння змісту освіти.

(В. Лозова)

?


Процес навчання

Процес навчання

Навчальний процес

Навчальний процес

Схема 1

Схема 2

Процес навчання Навчальний процес

Навчальний про­цес

це система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на певному освітньому або кваліфікаційному рівні відповідно до державних стандартів освіти.

?


Педагогічнийпроцес

Педагогічний процес

Навчальний процес

Навчальний процес

Схема 1

Схема 2

Навчальний процес Педагогічний процес

?


Схема 1

Схема 2

Педагогічний процес

Процес навчання

Педагогічний процес

Процес виховання

Педагогічний процес

Процес навчання

Процес виховання

Схема 3

= навчально-виховний процес

Характеристики процесу навчання

 • Двосторонній характер
 • 2. Цілісність


навчання

Двосторонність процесу навчання

 

 


 • підготовка учнів до сприйняття
 • процес сприйняття нових знань, формування наукових понять
 • закріплення знань та відпрацювання на їх основі умінь та навичок;
 • контроль за якістю засвоєння знань;

Викладання

 

  
 • сприйняття
 • розуміння
 • осмислення
 • узагальнення
 • закріплення
 • застосування

 •  

   


Учіння

Структура процесу викладання (М.А. Данілов, Б.П. Єсіпов,)

Структура засвоєння знань (Ю.К. Бабанський)

 

Цілісність процесу навчання

 

 

Компоненти процесу навчання 

Змістовий

Процесуальний

Мотиваційний

 

Структура засвоєння знань (Ю.К. Бабанський) розуміння

 

 сприйняття 

 

 узагальнення  

 закріплення

 

 

 застосування 

 

 осмислення  

 

 сприйняття  

Структура засвоєння знань (Ю.К. Бабанський)

 розуміння

 

  осмислення 

 

 узагальнення  

 закріплення

 

 

 застосування 

 

ззуорс


Освіта (В.О.Сітаров)


Як

ПРОЦЕС

цілісна єдність навчання, виховання і розвитку особистості

збереження культурних норм з орієнтацією на майбутнє

створення умов для повноцінної реалізації внутрішнього потенціалу індивіда

Як

СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

Спеціально організована, цілеспрямована система (освітні установи, органи керування, національні стандарти) соціалізації, спрямована на економічне, соціальне, культурне вдосконалення людства

Як

РЕЗУЛЬТАТ

Рівень загальної культури і освіченості підростаючого покоління, засвоєння духовного і матеріального потенціалу, накопиченого людською цивілізацією у процесі свого еволюційного розвитку і спрямований на подальший соціальний прогрес

Самоосвіта

Система внутрішньої самоорганізації по засвоєнню досвіду поколінь, спрямована на власний розвиток


Матіас Стомер. Юнак читає біля свічки

Запитання?

Процес навчання


Для ЧОГО?

На якій основі?

ЧОГО?

ЗМІСТ

НАВЧАННЯ

ЯК?


ДЕ?

ОСВІТА


ФУНКЦІЇ

ПРИНЦИПИ

МЕТОДИ

ФОРМИ

САМООСВІТАтехнології

Функції процесу навчання

 • Навчальна
 • Розвивальна
 • Виховна

ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ


Принципи навчання — це керівні ідеї, нормативні вимоги до організації і здійснення освітнього процесу
 • Слово "принцип" латинського походження, означає
 • «опора», «основа», «керівництво»


Дидактичне правило — обґрунтовані на загальних принципах конкретні поради підвищення ефективності педагогічної діяльності

ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ

У класичній дидактиці загальновизнаними вважаються наступні дидактичні принципи:

 • науковості
 • доступності
 • свідомості і активності
 • наочності
 • систематичності і послідовності
 • зв'язку теорії з практикою
 • міцності
 • виховуючого навчання

НЕТРАДИЦІЙНІ ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ

 • демократизації
 • гуманізації
 • диференціації
 • індивідуалізації навчального процесу
 • особистісно орієнтованого навчання тощо

ПРАВИЛА принципу НАУКОВОСТІ

 • Методи викладання мають відображати методи наукового пізнання
 • Систематично інформуйте учнів про нові досягнення в науці, культурі, виробництві, суспільному житті, пов'язуйте їх з набутими знаннями, зміцнюйте систему знань новими зв'язками
 • Ознайомлюйте учнів з біографіями видатних учених, їх внеском у розвиток науки
 • Застосовуйте найновішу наукову термінологію, будьте в курсі останніх досягнень педагогіки, психології, методики

Доступність = легкість

?

Міра посильної трудності

ПРАВИЛА принципу доступності

 • Поспішайте повільно!
 • Зміст і способи навчання повинні дещо випереджати розвиток учнів
 • Вивчаючи новий і складний матеріал, залучайте до роботи передусім сильних учнів, а закріплюючи і перевіряючи, — середніх і слабких

Лев Семе́нович Виго́тський

 • ЗОНА НАЙБЛИЖЧОГО РОЗВИТКУ
 • це відстань між рівнем актуального (що дитина може зробити сама) і потенційного (що дитина може зробити за допомогою дорослого).

ЗОНА НАЙБЛИЖЧОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ


РАЗОМ З …

САМ

РАЗОМ З …

САМ

РАЗОМ З …

САМ

САМ

Лев Семе́нович Виго́тський

"Педагогіка повинна орієнтуватись не на вчорашній день, а на завтрашній день дитячого розвитку"

ПРАВИЛА принципу свідомості і активності

 • Частіше використовуйте запитання "ЧОМУ?", щоб навчити учнів мислити причинно-наслідково
 • Застосовуйте різні форми пізнавальної діяльності, поєднуйте аналіз із синтезом, індукцію з дедукцією, зіставлення з протиставленням, частіше застосовуйте аналогію.
 • Чим молодші за віком учні, тим частіше застосовуйте індукцію
 • Навчайте знаходити і виділяти головне і другорядне

“ЗОЛОТЕ ПРАВИЛО ДИДАКТИКИ“:


Я́н А́мос Ко́ме́нський

“Нехай буде золотим правилом для тих, хто навчає:все, що тільки можна, надавати для сприймання чуттями:

Якщо якісь предмети можна сприйняти одразу кількома чуттями, нехай вони зразу ж і відчуваються кількома чуттями“

видиме – зором,

чутне – слухом,

запахи – нюхом,

доступне смакові – смаком,

доступне дотикові – дотиком.

Механізми набування знань

“Зосереджуючись тільки на половині здатності мозку, люди достеменно поводяться, як напівголові”

(психолог Т. Бузан)

Пропорційне навантаження обох півкуль –

АКАДЕМІЧНОЇ і ЕМОЦІЙНОЇ –

основа новітніх технологій керування роботою мозку.


Права

півкуля

Ліва

півкуля

Кольори,

форми,


рими,

емоції,


інтуїція

Світ логіки,

раціональності,

вміння аналізувати

ПРАВИЛА принципу систематичності та послідовності

 • Міжпредметні зв'язки
 • Складайте зі своїми учнями опорні конспекти, структурно-логічні схеми, алгоритми, плани
 • Повторюйте і вдосконалюйте те, що вивчалося раніше, вводьте його в нові системи зв'язків
 • Повторюйте і систематизуйте вивчене не лише на початку (для перевірки засвоєного)
 • і в кінці уроку (для закріплення набутих знань),

  а також після завершення кожної логічно закінченої частини навчального матеріалу.

 • Практикуйте кілька разове повторення головних ідей у ході заняття

Принцип ЗВ'ЯЗКУ ТЕОРІЇ З ПРАКТИКОЮ


“Вчити розуміти речі,

але не вчити разом з тим, діяти

є вид фарисейства

(Я.А.Коменський).Практика — критерій істини, джерело пізнавальної діяльності

ЛЮДИНА ЗАПАМ'ЯТОВУЄ


побаченого

почутого


побаченого та почутого разом

зробленого

20%

30%

50%

90%

Запам'ятовування навчального матеріалу при різних формах його викладу


Спосіб подання інформації

Кількість інформації, що залишається в пам'яті

через

3 години

через

3 дні

Аудітивний

(сприйняття на слух)70 %

10 %

Візуальний

(сприйняття зором)72 %

20 %

Аудіовізуальний

85 %

60 %

ІНФОРМАЦІЯ НА ДОШЦІ


28%

33%

16%

23%

Кількість забутої після заучування інформації спочатку швидко зростає, а потім продовжує наростати дуже повільно Крива забування за Ебінгаузом


%

Збереженої інформації

Години після отримання інформації

Практичний висновок з кривої забування Для зменшення забування необхідно

а) Осмислення, розуміння інформації

в) повторювати після заучування:

1 день – 2-3 повторення, перше – через 40 хвилин;

2 день – 1-2 повторення;

3– 7 день – по 1-му повторенню.

Потім 1 повторення з інтервалом в 7-10 днів

Зразок опорного конспекту В.Ф.Шаталова з фізики

Запитання?

Процес навчання


Для ЧОГО?

На якій основі?

ЧОГО?

ЗМІСТ

НАВЧАННЯ

ЯК?


ДЕ?

ОСВІТА


ФУНКЦІЇ

ПРИНЦИПИ

МЕТОДИ

ФОРМИ

САМООСВІТАтехнології

Теорія дидактичного матеріалізму

(енциклопедизм)

кінець XVIII - початок XIX ст ХІХ ст.

Я.А. Коменський, Г. Спенсер,

Дж. Мільтон

Теорія дидактичного формалізму

("гімнастика розуму")

кінець ХVІІІ - поч. ХІХ ст.

Дж. Локк, Ж.-Ж.Руссо, І.Г.Песталоцці

(мови, література, математика, фізика)

Теорія дидактичного прагматизму

(утилітаризм)

ХІХ-ХХ ст.. США

Дж. Дьюї, А.Фер'єр, О. Декролі

готувати їжу, шити, прибирати

Теорія дидактичного педоцентризму

(педоцентризм)

Дж. Дьюи

Головні теорії змісту освіти

Теорії змісту освіти

Адольф Дістервег


У навчанні головним завданням є

розвиток розумових сил і здібностей дітей

«Чим більше фактичних знань здобув розум і краще їх переробив, тим він більше розвинений і сильний»

«Чим більше фактичних знань здобув розум і краще їх переробив, тим він більше розвинений і сильний»


Костянтин Ушинський

Теорії змісту освіти

"Завчасно складені навчальні курси

не погрібні"

"Матеріал для навчання необхідно брати

з досвіду дитини"

"Дитина сама має визначити кількість навчання"

"Навчання шляхом роблення - основний метод у школі"

Зміст освіти

система

наукових знань, умінь, навичок (зун),

оволодіння якими забезпечує

всебічний розвиток розумових і фізичних здібностей учнів,

формування їхнього світогляду, моралі, поведінки, підготовку до праці та життя


Що?

Зміст освіти – це педагогічно адаптований соціальний досвід, що складається з чотирьох компонентів

1) вже отримані людством знання про світ (природу, суспільство, техніку, людину) та способи діяльності;

1) вже отримані людством знання про світ (природу, суспільство, техніку, людину) та способи діяльності;

2) досвід здійснення способів пізнання дійсності й практичного впливу на неї;

3) досвід творчої діяльності, покликаний забезпечити готовність до пошуку нових проблем, до творчого перетворення дійсності;

4) досвід емоційно-ціннісного ставлення людей до світу й один до одного, який передбачає знання про норми взаємовідносин і навички дотримання цих норм.

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ базової і повної загальної середньої освіти

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392

зазначений Державний стандарт впроваджується в частині базової загальної середньої освіти

з 1 вересня 2013 року,

а в частині повної загальної середньої освіти

з 1 вересня 2018 року.

Основні джерела змісту освіти


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ базової і повної

загальної середньої освіти

Базовий навчальний план

Типові навчальні плани

Навчальний план загальноосвітнього навчального закладу

Навчальні програми

Навчальні підручники, посібники


 • підсилення предметів інваріантної частини;
 • запровадження факультативів, курсів за вибором
 • індивідуальні заняття та консультації

Інваріантна

частина

Варіативна частина

І ст. 8-10%

ІІ ст. 15-20%

ІІІ ст. до 35%

35%

25%

16%


5%

суспільно-гуманітарніприродничо-математичні

оздоровчо-трудові

естетичні

ДИСЦИПЛІНИ

У Державному стандарті поняття вживаються у такому значенні:

1) громадянська компетентність — здатність учня активно, відповідально та ефективно реалізовувати права та обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства;

3) загальнокультурна компетентність — здатність учня аналізувати та оцінювати досягнення національної та світової культури, орієнтуватися в культурному та духовному контексті сучасного суспільства, застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на загальнолюдські цінності;

4) здоров’язбережувальна компетентність — здатність учня застосовувати в умовах конкретної ситуації сукупність здоров’язбережувальних компетенцій, дбайливо ставитися до власного здоров’я та здоров’я інших людей;

5) інформаційно-комунікаційна компетентність — здатність учня використовувати інформаційно-комунікаційні технології та відповідні засоби для виконання особистісних і суспільно значущих завдань;

8) компетентнісний підхід — спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є ієрархічно підпорядковані ключова, загальнопредметна і предметна (галузева) компетентності;

8) компетентнісний підхід — спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є ієрархічно підпорядковані ключова, загальнопредметна і предметна (галузева) компетентності;

9) компетентність — набута у процесі навчання інтегрована здатність учня, що складається із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці;

10) компетенція — суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини;

Навчальні досягнення учнів


Знання,

Пізнавальні процеси (сприйняття, пам’ять, мислення, увага, уява)

Вміння, навички,

Володіння способами діяльності, розумовими операціями та прийомами,КОМПЕТЕНТНІСТЬ (соmpetency) - здатність успішно задовольняти індивідуальні й соціальні потреби на основі навчального досвіду

Уявлення, норми, погляди, ставлення, ціннісні орієнтації, моральні якості

Інтереси, потреби, мотиви, емоції,

освітня спрямованість,

самоактуалізація

 • Соціальні смисли навчальних досягнень;
 • Здатність застосовувати набуті знання й уміння в конкретних навчальних та життєвих ситуаціях;
 • Здатність та готовність до самоосвіти протягом життя;
 • Здатність та готовність прийняття рішень та активної дії

ІНТЕГРОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ навчально-пізнавальної діяльності учнів

ПРИ ВИЗНАЧЕННІ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ АНАЛІЗУЮТЬСЯ:

Якість знань:

правильність

повнота

глибина

міцність

системність, узагальненість

гнучкість (зу)

дієвість (зу)

міжнародне дослідження оцінювання якості математичної та природничо-наукової освіти

ТІМSS-

TIMSS-2007, 4 клас http://loippo-monitoring.edukit.lg.ua/timss_pisa/

МІЖНАРОДНА ПРОГРАМА ОЦІНКИ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ (PISA) Завдання „ШВИДКІСТЬ ГОНОЧНОЇ МАШИНИ”


Швид-кість

(км/год))

180

160


140

120


100

80

6040

20

00

0,2


0,4

0,6


0,8

1,0


1,2

1,4


1,6

1,8


2,0

2,2


2,4

2,6


2,8

3,0


0,5

1,5


2,5

Лінія старту

Відстань по трасі (км)

Швидкість гоночної машини на трасі довжиною 3 км

(під час проходження другого кола)

S – Лінія старту.

A

B

CD

E

SS

S

S

S

А. На лінії старту.

В. Приблизно на відмітці 0,8 км.

С. Приблизно на відмітці 1,3 км.

D. Приблизно посередині траси.

А. Швидкість машини залишалась постійною.

В. Швидкість машини збільшувалась.

С. Швидкість машини зменшувалась.

D. За графіком неможливо визначити зміну

швидкості машини.

4. По якій з цих трас їхала гоночна машина, графік швидкості якої наведений раніше? Обведіть букву, якою позначена ця траса.

А. 0,5 км.

В. 1,5 км.

С. 2,3 км.

D. 2,6 км.

На графіку показано, як змінювалась швидкість гоночної машини, коли вона проходила друге коло по трикілометровій круговій трасі без підйомів і спусків.


Запитання?

Процес навчання


Для ЧОГО?

На якій основі?

ЧОГО?

ЗМІСТ

НАВЧАННЯ

ЯК?


ДЕ?

ОСВІТА


ФУНКЦІЇ

ПРИНЦИПИ

МЕТОДИ

ФОРМИ

САМООСВІТАтехнології

Поняття про методи та прийоми навчання


МЕТОДИ НАВЧАННЯ — це способи упорядкованої взаємозв'язаної діяльності вчителя й учнів, спрямованої на розв'язання навчально-виховних завдань

Метод [грецьке mеthodos - «шлях до чогось»]

За дидактичними завданнями

(Г.Щукіна, І.Огородников та ін.)методи, що сприяють початковому засвоєнню

навчального матеріалу

методи, що сприяють закріпленню і вдосконаленню

набутих знань

інформаційно-розвиваючі:


 • усний виклад учителя,
 • бесіда,
 • робота з книгою;

 • евристично-пошукові:
 • евристична бесіда,
 • диспут,
 • лабораторні роботи;

 • дослідницький метод

Вправи:
 • за зразком,
 • коментовані вправи,
 • варіативні та ін.;

 • Практичні роботи

Класифікація методів за етапами процесу навчання на уроці (М.Данилов, Б.Єсипов)

 • набуття знань;
 • формування умінь і навичок;
 • використання знань;
 • творча діяльність;
 • закріплення;
 • перевірка знань, умінь і навичок.

Класифікація методів навчання за методологіїєю діяльнісного підходу (Ю.К.Бабанський)


ІI група методів

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності

I група методів

Методи стимулювання та мотивації навчально-пізнавальної діяльності

ІІІ група методів

Методи контролю та самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності

Класифікація методів навчання за методологіїєю діяльнісного підходу (Ю.К.Бабанський)


ІI група методів

ІІІ група методів

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності

Методи контролю та самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності

Перцептивні методи (передавання і сприйняття навчальної інформації засобами почуттів)

За логікою одання і сприйняття навчальної інформації

За мірою самостійності мислення школярів при оволодінні

За мірою само-управління навчальною роботою

учнів


Методи усного контролю

Методи письмового контролю

Методи лабораторно-практичного контролю

Словесні:

- розповідь,

- бесіда,

-лекція,


Наочні:

- ілюстрації,

- демонстрації,

- кінопоказу

Практичні:

- досліди,

- вправи,

-навчально-виробнича праця- індуктивні,

- дедуктивні,

- аналітичні,

- синтетичні- репродук-тивні (інструктаж, пояснення, тренування),

- пошукові,

- частково-пошукові,

- дослідницькі- самостійна робота з книгою,

- самостійна письмова робота,

- самостійна лабораторна робота,

- самостійне виконання трудових завдань- індивідуаль-не опитування

- фронтальне опитування,

- усні заліки,

- усні іспити,

- програмо-ване опитування


- контрольні і письмові роботи

- письмові заліки, іспити

- програмо-вані письмові роботи


- контрольні

- лабораторно-

практичні

роботи,


- машинний

контроль


I група методів

Методи стимулювання та мотивації навчально-пізнавальної діяльності

Методи стимулювання інтересу до навачання

Методи стимулювання обов’язку і відповідаль-ності у навчанні

- пізнавальні ігри,

- навчальні дискусії,

- створення ситуацій емоційно-моральних переживань, цікавості, апперцепції, пізнавальної новизни


- переконання в значущості навчання,

- пред'явлення навчальних вимог,

- вправи по виконанню вимог,

- заохочення успіху у навчанні,

- осуд недоліків у навчанні

Класифікація методів навчання за джерелами знань (Є. Перовський і Є. Голант)


Слово

Наочність

Практика

Джерела знань

Словесні методи

Наочні методи

Практичні методи

Розповідь

Бесіда

Пояснення (фактів, явищ природи, праці, громадського життя)

Роз'яснення

Лекція

Робота з книгою

Інструктування

Коментування

Спостереження

Ілюстрування (презентацій, таблиць, схем, муляжів, гербаріїв...)

Демонстрування (кінофільмів, діафільмів)

Вправи

(усні, письмові, технічні, графічні, фізичні)Творчі роботи

(твори, реферати, складання задач, виготовлення моделей, макетів, приладів )Дослід

Лабораторний експеримент

Управління машинами механізмами

Трудові процеси в майстернях

Класифікація методів навчання за характером навчально-пізнавальної діяльності учнів (І. Я. Лернер та М. М. Скаткін )


ДОСЛІДНИЦЬКИЙ

Пошукова творча діяльність учнів з вирішення нових для них проблем.ЧАСТКОВО-ПОШУКОВИЙ (евристичний)

Педагог висуває проблему, виокремлює частини, а учні здійснюють

окремі кроки у вирішенні підпроблем. 

ПРОБЛЕМНИЙ ВИКЛАД

Педагог ставить перед учнями проблему і показує шлях її вирішення; учні стежать за логікою вирішення проблеми, отримують зразок розгортання пізнання.РЕПРОДУКТИВНИЙ

Учні виконують дії за зразком вчителя, за алгоритмом.ПОЯСНЮВАЛЬНО-ІЛЮСТРАТИВНИЙ

інформаційно-рецептивний («рецепція» — сприйняття):

Викладач повідомляє інформацію, учні її сприймають.

ІI група методів

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності

Перцептивні методи

(за джерелами знань)За логікою подання і сприйняття навчальної інформації

За мірою самостійності мислення школярів

За мірою самоуправління навчальною роботою

Словесні

Наочні


Практичні

- індуктивні,

- дедуктивні,

- аналітичні,

- синтетичні- репродуктивні (інструктаж, пояснення, тренування),

- пошукові,

- частково-пошукові,

- дослідницькі- самостійна робота з книгою,

- самостійна письмова робота,

- самостійна лабораторна робота,

- самостійне виконання трудових завданьКласифікація методів навчання Ю.К.Бабанським

Інтерактивні методи


Схема 1 ПАСИВНИЙ МЕТОД

В

учень

учень

учень

Схема 2 АКТИВНИЙ МЕТОД

В

учень

учень

учень

Схема 3 ІНТЕРАКТИВНИЙ МЕТОД

В

учень

учень

учень

Прийоми навчання


М

П

ПП

М

ПП

П

Прийом — це складова частина методу, разова дія, окремий крок у реалізації завдань метода.

М

М

МП

П

ПМ

П

МП

М

ПП

П

Запитання?

Процес навчання


Для ЧОГО?

На якій основі?

ЧОГО?

ЗМІСТ

НАВЧАННЯ

ЯК?


ДЕ?

ОСВІТА


ФУНКЦІЇ

ПРИНЦИПИ

МЕТОДИ

ФОРМИ

САМООСВІТАтехнології

Форма організації навчання


- зовнішнє вираження узгодженої діяльності вчителя та учнів, що здійснюється у визначеному порядку і в певному режимі (Н.Волкова).

Формаспосіб існування і виявлення змісту, його внутрішня організація

Форми навчання

Форми організації навчання
  • Урок !!!!!
 • Лекція
 • Семінарське, практичне заняття
 • Лабораторна робота, практикум
 • Дидактична гра
 • Шкільна олімпіада, конференція
 • Консультація, інструктаж
 • Екзамен, залік, колоквіум
  • Екскурсія
 • Факультативне, гурткове, елективне заняття
 • Домашня самостійна робота

Індивідуальна

Парна

Групова

Фронтальна

Колективна

?


Форми організації навчання

Форми навчання

Форми організації навчання

Схема 1

Схема 2

Форми навчання

Класно-урочна система навчання

З історії розвитку організаційних форм навчання

?


Форми навчання

Форми організації навчання

Організаційні форми навчання

Організаційні форми навчання

Організаційні форми навчання

1

2

3

= Системи навчання

Урок

– це цілісний,

логічно завершений,

обмежений у часі,

регламентований обсягом навчального матеріалу

основний елемент педагогічного процесу,

який забезпечує активну й планомірну навчально-пізнавальну діяльність групи учнів

певного віку і рівня підготовки,

спрямовану на розв'язання навчально-виховних завдань

[С.У. Гонаренко]


УРОК

За логічним змістом роботи та основними станами навчального процесу.

(С.В.Іванов)

За метою організації матеріалу, що вивчається, та рівнем навченості учнів.

(М.І. Махмутов)

За переважаючим компонентом уроку.(В.І.Журавльов)

За дидактичною метою.(Б.П.Єсипов, І.Т.Огородников,

Г.І.Щукіна та ін.)
 • вступний урок;
 • урок первинного ознайомлення з матеріалом;
 • урок засвоєння нових знань;
 • урок застосування отриманих знань на практиці;
 • урок закріплення, повторення та узагальнення;
 • контрольний урок;
 • змішаний або комбінований урок.
 • уроки вивчення нового матеріалу;
 • уроки вдосконалення знань, умінь та навичок;
 • уроки узагальнення і систематизації;
 • комбіновані уроки;
 • уроки контролю і корекції знань, умінь, навичок.

Уроки

Комбіновані Спеціальні
     • урок засвоєння нового матеріалу;
     • урок закріплення;
     • урок повторення;
     • урок контролю та перевірки знань
 • урок ознайомлення учнів з новим матеріалом або повідомлення (вивчення) нових знань;
 • урок закріплення знань;
 • уроки вироблення і закріплення вмінь та навичок;
 • узагальню вальний урок;
 • урок перевірки знань, умінь та навичок (контрольний урок).

1

2

3

4

Український дидакт В.О.Онищук виділяє такі типи уроків за дидактичною метою

 • урок засвоєння нових знань;
 • урок формування умінь і навичок;
 • урок застосування умінь і навичок;
 • урок узагальнення і систематизації;
 • урок контролю та корекції знань, умінь і навичок;
 • комбінований урок.

Структура уроку

Структурні компоненти уроку

 • Організація початку уроку
 • Перевірка домашнього завдання
 • Актуалізація і корекція опорних знань
 • Повідомлення теми, мети й завдань уроку
 • Мотивація навчальної діяльності учнів;
 • Сприймання і первинне усвідомлення нового навчального матеріалу, осмислення зв'язків і відношень об'єктів вивчення;
 • Узагальнення і систематизація знань;
 • Застосування знань на практиці, у стандартних і змінених умовах
 • Підбиття підсумків
 • Повідомлення домашнього завдання

Більшість вчителів витрачають час на питання, покликані встановити, чого учень не знає, а справжнє мистецтво постановки питання полягає в тому, щоб з’ясувати, що учень знає або здатний пізнати

Більшість вчителів витрачають час на питання, покликані встановити, чого учень не знає, а справжнє мистецтво постановки питання полягає в тому, щоб з’ясувати, що учень знає або здатний пізнати

Альберт Ейнштейн

(1879—1955, німецький фізик)


Про який структурний елемент іде мова?

Урок засвоєння нових знань


?

?

Урок

формування

умінь та навичок

?

Урок

застосування

вмінь та навичок

Що комбінує комбінований урок?

Запитання?

Процес навчання


Для ЧОГО?

На якій основі?

ЧОГО?

ЗМІСТ

НАВЧАННЯ

ЯК?


ДЕ?

ОСВІТА


ФУНКЦІЇ

ПРИНЦИПИ

МЕТОДИ

ФОРМИ

САМООСВІТАтехнології

Педагогічна технологія?

 • Педагогічна технологія?
 • Термін “технологія” походить від двох грецьких слів :
 • techne – мистецтво, майстерність,
 • logija – наука.
 • Отже, технологія – це наука про майстерність.

Поняття "технологія навчання»

Я. А. Коменский писав:

Для дидактичної машини необхідно відшукати:

 • твердо встановлені цілі;
 • засоби, точно прилаштовані для досягнення цих цілей;
 • тверді правила, як користуватись цими засобами, щоб було неможливо не досягти мети.

Форма, метод, прийом, засіб

Форма, метод, прийом, засіб

технологія

Технологія виховання?

Мета засоби результат

Термін "педагогічна технологія" з'явився в журналах високорозвинених країн у 60-х роках.

 • Термін "педагогічна технологія" з'явився в журналах високорозвинених країн у 60-х роках.
 • У США з 1961 р. видається журнал "Педагогічна технологія",
 • в Англії з 1964 року - журнал "Педагогічна технологія і процес навчання",
 • в Японії - "Педагогічна технологія" (з 1965 р.),
 • в Італії - з 1971 р. ЮНЕСКО випускає серію "Педагогічні технології" у бюлетенях міжнародного бюро з освіти.
 • Поняття "технологія навчання" в нашій країні з'явилося наприкінці 60-х років, а в 70-ті роки завоювало велику кількість прихильників.

Асоціація з педагогічних комунікацій і технологій США

Педагогічна технологія

цє комплексний, інтегративний процес, що охоплює людей, ідеї, засоби і способи організації діяльності для аналізу проблем і планування, забезпечення, оцінювання і керування вирішенням проблем, що стосується всіх аспектів засвоєння знань

Педагогічна технологія - це опис процесу досягнення планованих результатів навчання (І.Волков)

 • Педагогічна технологія - це опис процесу досягнення планованих результатів навчання (І.Волков)
 • Педагогічна технологія - сукупність психолого-педагогічних установок, що визначають спеціальний набір і компонування форм, методів, способів, прийомів навчання, виховних засобів; вона є організаційно-методичним інструментарієм педагогічного процесу (Б. Лихачов)
 • Технологія - це мистецтво, майстерність, уміння, сукупність методів обробки, зміни стану (В.Шепель)

Критерії технології навчання

 • Концептуальність
 • Системність
 • Керованість
 • Ефективність
 • Відтворюваність

2. Класифікація педагогічних технологій

I. Сучасне традиційне навчання.

II. Педагогічні технології на основі особистісної орієнтації педагогічного процесу:

 • Педагогіка співробітництва;
 • Особистісно-орієнтоване навчання (І.С.Якиманськая);
 • Гуманно-особистісна технологія Ш.О. Амонашвілі (Амонашвілі Шалва Олександрович - академік РАО, відомий радянський і грузинський педагог);
 • Система Є.М. Ільїна: викладання літератури як предмета, що формує людину (Ільїн Євген Миколайович - вчитель літератури, Санкт-Петербург).

III. Педагогічні технології на основі активізації та інтенсифікації діяльності учнів

 • Ігрові технології;
 • Проблемне навчання;
 • Технологія комунікативного навчання іншомовної культурі (Пасів Юхим Израилович - професор Липецького педагогічного інституту);
 • Школа інтенсивного навчання Г.О. Китайгородської (Китайгородська Галина Олександрівна - професор МДУ ім.Ломоносова);
 • Технологія навчання на основі схемних і знакових моделей навчального матеріалу (Шаталов Віктор Федорович - професор Донецького відкритого університету)
 • Технологія проведення навчальної дискусії
 • Нові інформаційні технології

IV. Педагогічні технології на основі ефективності управління та організації навчального процесу

 • Технологія С.М. Лисенкової: перспективно-випереджальне навчання з використанням опорних схем при коментованому управлінні (Лисенкова Софія Миколаївна - вчитель початкових класів, Москва);
 • Технології рівневої диференціації (В.В.Пікан);
 • Технологія внутрішньокласової диференціації (Н.П. Гузик)

V. Педагогічні технології на основі дидактичного удосконалення і реконструювання матеріалу:

 • Реалізація теорії поетапного формування розумових дій (М.Б. Волович);
 • "Екологія і діалектика" (Тарасов Лев Васильович - професор);
 • "Діалог культур" (Біблер Володимир Соломонович - Російський гуманітарний університет, Москва; Курганов Сергій Юрійович - вчитель, м. Курган);
 • Укрупнення дидактичних одиниць - УДЕ (Ерднієв Пюрвя Мучкаевіч - академік РАО)

VI. Технології розвивального навчання

 • Система розвивального навчання Л.В. Занкова (Занков Леонід Володимирович - педагог і психолог, академік АПН СРСР);
 • Технологія розвивального навчання Д. Б. Ельконіна-В.В.Давидова (Ельконін Данило Борисович - видатний радянський психолог; Давидов Василь Васильович - академік);
 • Технологія саморозвиватися навчання (Селевко Герман Костянтинович - науковий керівник авторської школи, м. Рибінськ);
 • Системи розвивального навчання із спрямованістю на розвиток творчих якостей особистості (І.П. Волков, Г.С. Альтшуллер, І.П. Іванов);
 • Особистісно-орієнтоване розвиваюче навчання (І.С. Якиманська)
 • Дальтон-технології
 • Технологія виховання суспільної творчості - КТД (І.П. Іванов)

VI. Предметні педагогічні технології

 • Технологія раннього та інтенсивного навчання грамоті (Зайцев Микола Олександрович - педагог-новатор, академік Академії творчої педагогіки);
 • Технологія навчання математики на основі рішення завдань (Хазанкін Роман Григорович - вчитель математики, м. Белорецк);
 • Педагогічна технологія на основі системи ефективних уроків (Окунєв Анатолій Арсенійович - вчитель математики, Санкт-Петербург; К. Махова; Т. Гончарова; В. Гербутов);
 • Система поетапного навчання фізики (Палтишев Микола Миколайович - викладач фізики, м. Одеса);

Альтернативні технології

 • Вальдорфська педагогіка (Р. Штейнер)
 • Технологія вільної праці (Р. Штейнера, С.Френе)
 • Технологія імовірнісної освіти (А.М.Лобок)
 • технологія майстерень
 • ПРИРОДОВІДПОВІДНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 • Природозгідне виховання грамотності (А.М.Кушнір)
 • Технологія саморозвитку (М.Монтессорі)

«Інновація»

 • «Інновація»
 • від лат. Іnovatis - новий, оновлення, новинка, зміни
 • «Інновація» - «нововведення»

Інтерактивні технології


Схема 1 ПАСИВНИЙ МЕТОД

В

учень

учень

учень

Схема 2 АКТИВНИЙ МЕТОД

В

учень

учень

учень

Схема 3 ІНТЕРАКТИВНИЙ МЕТОД

В

учень

учень

учень

Скажи мені – і я забуду;

 • Скажи мені – і я забуду;
 • Покажи мені – і я запам’ятаю;
 • Дай зробити – і я зрозумію.
 • Китайська притча

Ментальні карти «Карти розуму» або «Інтелект – карти»


Просте питання

Уточнююче питання

Оцінювальне питання

Творче


питання

Питання –

інтерпретація

Практичне

питання

?

Ромашка Блума


 • Прості запитання (фактичні) – вимагають знання фактичного матеріалу, тобто орієнтовані на роботу пам’яті.
 • Уточнюючі запитання – «наскільки я зрозумів….», «чи правильно я Вас зрозумів, що…»
 • Інтерпретуючі запитання (пояснюючі) – підштовхуючи учнів до інтерпретації, ми навчаємо їх навичок усвідомлення причин різних вчинків чи думок (чому?)
 • Оцінювальні запитання (порівняння) – необхідно використати, коли ви чуєте, що хтось із учнів висловлює сусіду по парті своє незадоволення чи задоволення від того, що відбулося на уроці.
 • Творчі запитання (прогноз) – «Як ви думаєте, що відбудеться далі…?»
 • Практичні запитання – «Як ми можемо…?» «Як би ви вчинили ..?»

Ромашка Блума

Варіанти

 • На верхніх кісточках – причини, а на нижніх – певні наслідки.
 • На верхніх кісточках головні факти теми, а на нижніх – самостійна оцінка їх значення.
 • Завжди: у голові – тема або проблемне питання, на хвості – висновок.


Фішбоун («риб"ячий скелет» або «риба»)

Прийом «ФіШБОУН»

Проблема

Причина


Причина

Факти


Факти

Висновок


Схеми (діаграми) «фішбоун» були придумані професором Кауро Ішикава, тому часто називаються діаграми Ішикава.

«Шість капелюшків мислення» Едвард де Боно. Капелюшки різного кольору - візуальні підказки


У методі «шести капелюшків» мислення ділиться на шість різних режимів, кожний з яких представлений капелюхом свого кольору.

Запитання?

 • Дякую за увагу!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка