Ділова комунікація як елемент корпоративної культуриДата конвертації30.11.2016
Розмір26,6 Kb.

Ділова комунікація як елемент корпоративної культури

 • Наталія Алюшина, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри державного управління і менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
 • Корпоративне спілкування
 • Мета корпоративного спілкування - постановка певних цілей і конкретних завдань. Цим воно відрізняється від спілкування в широкому сенсі слова.
 • Значну частину ділового спілкування займає службове спілкування, тобто взаємодія людей, що здійснюється в робочий час, в стінах організації. Все це неможливо здійснити без комунікативної техніки спілкування, ступінь володіння якої є самим головним критерієм професійної придатності працівника.
 • Комунікативна культура
 • Знання, вміння, навички в сфері організації взаємодії людей і власне взаємодії в діловій сфері, дозволяють:
 • встановлювати психологічний контакт з діловими партнерами,
 • домагатися точного сприйняття і розуміння в процесі спілкування,
 • прогнозувати поведінку ділових партнерів,
 • направляти поведінку ділових партнерів до бажаного результату тощо.
 • Моральні вимоги до спілкування
 • Моральні вимоги
 • до спілкування
 • коректність
 • тактовність
 • скромність
 • ввічливість
 • точність
 • люб'язність
 • Ввічливість
 • Вираження шанобливого ставлення до інших людей, їх гідності, що виявляється у привітаннях і побажаннях, в інтонації голосу, міміці та жестах.
 • Антипод ввічливості - грубість.
 • Грубі взаємини є не тільки показником низької культури, але і економічною категорією.
 • Моральні вимоги до спілкування
 • Коректність
 • Вміння тримати себе в рамках пристойності в будь-яких ситуаціях, перш за все, конфліктних.
 • Особливо важливо коректна поведінка в суперечках, коли з'являються нові конструктивні ідеї, перевіряються думки і переконання.
 • Однак якщо спір супроводжується випадами проти опонентів, він перетворюється на звичайну сварку.
 • Моральні вимоги до спілкування
 • Тактовність
 • Почуття такту - це перш за все відчуття міри, відчуття меж в спілкуванні, перевищення яких може образити людину, поставити його в незручне становище. Нетактовними можуть бути зауваження з приводу зовнішнього вигляду або вчинку, співчуття, виражене у присутності інших з приводу інтимної сторони життя людини тощо.
 • Моральні вимоги до спілкування
 • Скромність
 • Скромність у спілкуванні означає стриманість в оцінках, повага смаків, уподобань інших людей. Антиподами скромності є зрозумілість, розв'язність, позерство.
 • Моральні вимоги до спілкування
 • Точність
 • Точність також має велике значення для успіху ділових відносин. Без точного виконання даних обіцянок і взятих зобов'язань у будь-якій формі життєдіяльності справи вести важко.
 • Неточність нерідко межує з аморальною поведінкою - брехнею.
 • Моральні вимоги до спілкування
 • Запобігливість
 • Запобігливість - це прагнення першим зробити люб'язність позбавити іншу людину від незручностей і неприємностей.
 • Моральні вимоги до спілкування
 • Людина з високим рівнем комунікативної
 • культури володіє:
 • емпатією - умінням бачити світ очима інших, розуміти його так само, як вони; доброзичливістю - повагою, симпатією, вмінням розуміти людей, не схвалюючи їхні вчинки, готовністю підтримувати інших; автентичністю - здатністю бути самим собою в контактах з іншими людьми; конкретністю - умінням говорити про свої переживання, думки, дії, готовністю відповідати однозначно на запитання; ініціативністю - здатністю «йти вперед», встановлювати контакти, готовністю братися за якісь справи в ситуації, що вимагає активного втручання, а не просто чекати, коли інші почнуть щось робити;
 • Людина з високим рівнем комунікативної
 • культури володіє:
 • безпосередністю - умінням говорити і діяти напряму; відкритістю - готовністю відкривати іншим свій внутрішній світ і твердою переконаністю в тому, що це сприяє встановленню здорових і міцних відносин з оточуючими, щирістю; сприйнятливістю - умінням виражати свої почуття і готовністю приймати емоційну експресію з боку інших; допитливістю - дослідним ставленням до власного життя і поведінки, готовністю приймати від людей будь-яку інформацію про те, як вони сприймають тебе, але при цьому бути автором самооцінки.
 • Мовленнєва діяльність
 • змістовна
 • виразна
 • спонукальна
 • Культура мови
 • Виразність промови пов'язана з її емоційною забарвленістю: мова може бути яскравою, образною, енергійною або, навпаки, сухий, млявою, тьмяною.
 • Спонукальна сторона мовної діяльності полягає у впливі її на думки, почуття і волю слухача.
 • Змістовна сторона мови характеризується багатством, значимістю і доказовістю думок.
 • змістовна
 • виразна
 • спонукальна
 • Культура мови
 • Показниками культури мови
 • в діловому спілкуванні є:
 • словниковий склад (нецензурні), жаргонні слова тощо; словниковий запас (чим багатша мова, тим вона яскравіша, виразніша, тим менше вона втомлює слухачів, тим більше вражає, запам'ятовується і захоплює); граматика (ділова мова потребує дотримання загальних правил граматики, а також обліку деяких специфічних відмінностей; зокрема, центральне місце в діловому мовленні має бути зайнято іменниками, а не дієсловами); стилістика (до хорошого стилю мовлення ставляться такі вимоги, як неприпустимість зайвих слів, правильний порядок слів, відсутність стандартних, побитих виразів).
 • Резюме
 • Особливості розвитку кожної особистості, унікальність її внутрішнього світу і ділового середовища дозволяють говорити і про унікальність індивідуальної комунікативної культури.
 • Важливо пам'ятати, що комунікативна культура піддається розвитку в процесі соціально-психологічного навчання.
 • У діловому корпоративному спілкуванні неможливо припинити взаємини з партнером (принаймні, без втрат для обох сторін). Значну частину ділового спілкування займає службове спілкування, тобто взаємодія людей, здійснюване в робочий час, в стінах організації. Однак ділове (корпоративне) спілкування - поняття більш широке, ніж службове, так як включає в себе взаємодію і державних службовців, клієнтів, споживачів послуг тощо, яке відбувається не тільки в організаціях. Корпоративне спілкування можна умовно розділити на пряме (безпосередній контакт) і непряме (між партнерами існує просторово-часова дистанція). Пряме ділове спілкування володіє більшою результативністю, силою емоційного впливу і навіювання, ніж непряме. Розрізняють два види корпоративного спілкування: вербальне і невербальне.
 • Види корпоративного спілкування
 • Головним завданням партнерів є підтримка зв'язку із соціумом, підкріплення уявлення про себе як про члена суспільства.
 • У ритуальному спілкуванні партнер - лише необхідний атрибут, його індивідуальні особливості несуттєві, на відміну від слідування ролі - соціальної, професійної, особистісної.
 • Ритуальний стиль
 • Основні стилі корпоративного спілкування:
 • Відношення до партнера як до засобу досягнення зовнішніх по відношенню до нього цілей.
 • Величезна кількість професійних завдань передбачає саме такий маніпулятивний стиль спілкування.
 • По суті, будь-які навчання, переконання, управління завжди включають маніпулятивний стиль спілкування.
 • Маніпулятивний стиль
 • Основні стилі корпоративного спілкування:
 • спрямований на спільну зміну уявлень обох партнерів, передбачає задоволення такої людської потреби, як потреба в розумінні, співчутті, співпереживанні.
 • Гуманістичний
 • стиль
 • Основні стилі корпоративного спілкування:
 • ділова бесіда;
 • ділові переговори;
 • суперечка, дискусія, полеміка;
 • ділова нарада;
 • публічний виступ;
 • телефонні розмови;
 • ділове листування.
 • Форми корпоративного спілкування
 • Ділова бесіда - передача або обмін інформацією та думками з певних питань або проблем.
 • За підсумками ділових бесід прийняття рішень, укладання угод необов'язково.
 • взаємне спілкування працівників з однієї ділової сфери;
 • спільний пошук, висунення і оперативна розробка робочих ідей і задумів;
 • контроль і координування вже початих ділових заходів;
 • стимулювання ділової активності тощо
 • Функції ділової бесіди
 • Ділова бесіда може передувати переговори або бути елементом переговорного процесу.
 • Ділові переговори - основний засіб погодженого прийняття рішень в процесі спілкування зацікавлених сторін. Ділові переговори завжди мають конкретну мету і спрямовані на укладання угод, договорів, контрактів. Суперечка - зіткнення думок, розбіжності по якомусь питанню, боротьба, за якою кожна зі сторін відстоює свою точку зору. Суперечка реалізується в формі диспуту, полеміки, дискусії тощо. Ділова нарада - спосіб відкритого колективного обговорення проблем групою спеціалістів. Публічний виступ - передача одним виступаючим інформації різного рівня широкої аудиторії з дотриманням правил та принципів побудови мови та ораторського мистецтва. Ділове листування - узагальнена назва різних за змістом документів, що виділяються у зв'язку з особливим способом передачі тексту.
 • Форми корпоративного спілкування
 • організація спільної діяльності;
 • формування і розвиток міжособистісних відносин;
 • пізнання людьми один одного.
 • Все це неможливо здійснити без комунікативної техніки спілкування, ступінь володіння якої є самим головним критерієм професійної придатності працівника.
 • Головні функції корпоративного спілкування:
 • формулювати цілі і завдання спілкування;
 • організовувати спілкування;
 • розбирати скарги і заяви;
 • володіти навичками і прийомами, тактикою і стратегією спілкування;
 • вести переговори, керувати діловим нарадою;
 • попереджати конфлікти і вирішувати їх;
 • доводити і обґрунтовувати, аргументувати і переконувати, досягати згоди, вести бесіду, дискусію, діалог, суперечку;
 • здійснювати психотерапію, знімати стрес, відчуття страху у співрозмовника, управляти його поведінкою.
 • Працівник банку, як професіонал,
 • повинен вміти:
 • Зараження - це несвідоме, стихійне прийняття особистістю певного психологічного стану. Навіювання - це активний вплив одного суб'єкта на іншого. Навіювання відбувається за умов авторитетності джерела навіювання, довіри до джерела навіювання, відсутність опору чинить вплив. Наслідування - це відтворення однією людиною певних зразків поведінки, манери говорити іншої людини. Наймасовіший прояв наслідування - слідування моді, і особливо неусвідомлене копіювання манери одягатися, говорити і тримати себе на зразок кумирів в молодіжному середовищі. Переконання - це цілеспрямований вплив, який чиниться з метою трансформувати погляди однієї людини в систему поглядів іншого, є головним методом впливу на свідому сферу особистості. Його мета - активізувати мислення особистості при засвоєнні інформації, формувати в неї переконаність.
 • Соціально-психологічні методи
 • управління спілкуванням
 • менторський - повчальний;
 • натхненний - підноситься людей, вселяє в них віру в свої духовні сили й особистісні якості;
 • конфронтаційний - що викликає у людей бажання заперечувати, не погоджуватися;
 • інформаційний - орієнтований на передачу слухачам певних відомостей, відновлення в їх пам'яті якихось знань.
 • Види ділового спілкування:
 • Слід всіляко прагнути звільнитися від менторського спілкування, остерігатися появи у керівника ноток повчаючого спілкування. Не повинно бути прояву своєї інтелектуальної переваги над людьми, ігнорування їхніх реакцій на висловлюваний матеріал.
 • Розробити проект корпоративного стандарту ділової взаємодії працівників Національного банку України, враховуючи стратегічні цілі та організаційні цінності.
 • Приклад:
 • визнання рівності та неповторності кожного з партнерів,
 • апріорне визнання існування того чи іншого "​​зерна істини" в кожній точці зору;
 • взаємне збагачення учасників спілкування…
 • Регламент на підготовку проекту – 45 хвилин.
 • Презентація групових проектів – 15 хвилин.
 • Підведення підсумків – 10 хвилин.
 • Корпоративний стандарт ділового спілкування
  • Наталія Олександрівна Алюшина
  • кафедра державного управління і менеджменту
  • НАДУ при Президентові України
  • natalya@alyushina.com
 • www.alyushina.com
 • Контактна інформація:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка