Дипломна робота магістра «маркетингова діяльність підприємства: планування та реалізація в сучасних ринкових умовах»Скачати 31,47 Kb.
Дата конвертації30.01.2017
Розмір31,47 Kb.
 • ДИПЛОМНА РОБОТА
 • Магістра
 • «МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ПЛАНУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ»
 • Виконав: студент 6 курсу, групи МО-09 маг зс
 • Спеціальності (напряму підготовки)
 • 8.03060101 «Менеджмент організацій
 • і адміністрування»
 • Гавриленко Юрій Васильович
 • Керівник: ст. викл. Литвиненко О.М.
 • Дніпропетровськ
 • 2015
 • Слайд 2.
 • Об’єктом дослідження є маркетингова діяльність підприємства “Епіцентр К”.
 • Предметом дослідження є сукупність теоретичних та методичних підходів щодо вдосконалення маркетингової діяльності підприємства.
 • Мета дипломної роботи - розробка комплексу ефективних управлінських заходів з удосконалення планування маркетингової діяльності підприємства та її реалізації в сучасних ринкових умовах.
 • Виходячи з поставленої мети завданнями роботи є:
 • визначити поняття та концепцію маркетингової діяльності підприємства;
 • надати характеристику будівельного ритейлу в Україні;
 • розглянути основні принципи трейд-маркетингової діяльності;
 • надати організаційно-економічну характеристику об’єкта дослідження;
 • надати характеристику стану охорони праці на підприємстві;
 • проаналізувати середовище діяльності ТОВ “Епіцентр К”;
 • визначити стан та недоліки організації маркетингового управління в діяльності ТОВ “Епіцентр К”;
 • розробити основні заходи щодо вдосконалення маркетингової діяльності підприємства;
 • визначити критерії ефективності та відібрати заходи, які б поліпшували маркетингову діяльність підприємства;
 • надати оцінку ефективності обраних заходів щодо вдосконалення маркетингової діяльності підприємства.

Слайд 3.

 • Елементи маркетингової діяльності
 • Види діяльності
 • Ринкові дослідження
 • Збір та обробка інформації
 • Планування асортименту продукції
 • Визначення та розробка асортиментної структури виробництва. Пристосування технічних характеристик виробів, їх упаковки, цін, експлуатаційних якостей та технічного обслуговування до потреб покупця шляхом удосконалення виробів та розробки нової продукції
 • Товарообіг та збут
 • Вибір каналів збуту. Збут товарів через торгівлю. Складування. Транспортування. Торгова звітність та аналіз динаміки збуту. Визначення торгових бюджетів та квот. Планування товарообігу по асортиментних позиціях (маркам, сортам и т.і.). Зв’язок із збутовими організаціями
 • Реклама та стимулювання збуту
 • Реклама із використанням усіх видів ЗМІ (преса, Інтернет, телебачення, радіо). Стимулювання покупок, розраховується як на кінцевих, так і на проміжних покупців. Так, знижка з базової ціни, отримання подарунків і сувенірів на додачу до купленої речі, премії, конкурси, купони. Друк рекламних буклетів, каталогів, проспектів. Стимулювання персоналу по збуту: матеріальні заохочення, конкурси на якісніше оформлення вітрини чи за викладку товарів, призи за сильніші професіональні знання та майстерство
 • Основні елементи маркетингової діяльності підприємства

Слайд 4.

 • Основні фінансові показники гіпермаркету “Епіцент К” за 2011-2013 рр.
 • 108470,4
 • 110862,2
 • 217120,9
 • 0
 • 50000
 • 100000
 • 150000
 • 200000
 • 250000
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • Роки
 • тис. грн.
 • Динаміка обсягу реалізованих гіпермаркетом “Епіцентр К” послуг
 • Слайд 5.
 •  
 • Внутрішнє середовище підприємства
 • Сильні сторони (S)
 • - динамічний розвиток В2В-ринку
 • - популярність та лідируючі позиції на B2B-ринку
 • - врахування національних та регіональних особливостей ринку
 • - досвід роботи на нових ринках
 • - близьке і зручне розташування для постачальників і потенційних споживачів
 •  
 • - наявність управляючої компанії з багаторічним досвідом роботи по створенню оптових супермаркетів для бізнес-клієнтів
 • - великий і різноманітний асортимент з великою часткою (до 90%) продукції вітчизняних виробників
 • - виробництво власних торгівельних марок конкурентної цінової категорії і якості
 • - наявність висококваліфікованих менеджерів та системи підготовки кадрів і підвищення кваліфікації
 •  
 •  
 • - наявність системи безперебійного забезпечення та поновлення асортименту
 • - автоматизовані системи складського обліку та системи електронних платежів
 • - активна ринкова і рекламна політика
 • Слабкі сторони (W)
 • - недостатньо висока швидкість розвитку регіональних представництв
 • - відставання в розвитку рівня сервісу регіональних представництв
 • - недостатня кількість лояльних клієнтів
 •  
 • - недостатня оборотність частини асортименту
 • - конкуренція між спільними позиціями власної та закупівельної продукції
 • - недостатність кваліфікованого обслуговуючого персоналу в супермаркетах мережі
 • - текучість кадрів серед молодшого торгівельного персоналу
 • Можливості (O)
 • - прямі контакти з виробниками, відсутність посередників є позитивними для ціноутворення
 • - створення нових робочих місць сприяє зростанню доходів громадян, що, відповідно, пожвавлює ринок
 • - технічний прогрес дає можливість розвитку власного продукту відповідно до вимог ринку,
 • - висока оборотність більшої частини асортименту
 • - можливість здійснення логістичних процесів високого рівня
 • - висока ефективність роботи проекту
 • - співпраця з підрозділами компанії в інших регіонах дозволяє обмінюватися технологічним та сервісним досвідом
 • - стабільна робота інфраструктури дає
 •  
 • вдосконалення технологій знижує собівартість
 • - утримання лідерства в цінах на певні групи товарів
 • - можливості реклами сприяють залученню нових клієнтів
 • - зниження цін на сировину для виробництва власної продукції знизить її собівартість і дасть можливість збільшити прибутковість
 • - пом’якшення постачальниками умов оплати позбавить необхідності залучення позикових засобів і створить економію бюджету за рахунок скорочення оплати за користування кредитами
 • можливість успішної діяльності як самої компанії, так і обслуговуючих структур
 • Загрози (T)
 • - нововведення конкурентів несуть загрозу втрати частині клієнтів і викликають необхідність витрат на власні нововведення
 • - зниження цін конкурентами приверне значну частину клієнтів і для утримання ринкової частки, з’явиться необхідність позапланово знижувати ціни
 • - незадоволеність клієнтів викличе необхідність реструктуризації і технічного переозброєння компанії
 • - недоцільна реклама викличе неефективність витрат на її розміщення
 •  
 •  
 • - погіршення соціально-політичної ситуації може негативно відбитися на розвитку платоспроможного попиту
 • - підвищення цін на сировину скоротить прибутковість і викличе необхідність підвищувати ціни
 • - збільшення імпорту взаємозамінних товарів може скоротити попит на продукцію внутрішньонаціонального і власного виробництва
 • - нестабільність господарського, податкового, банківського і інших законодавств в Україні і світова фінансова криза ускладнюють національну ситуацію
 • - нестабільність курсу валют може знизити прибутковість зарубіжних підрозділів компанії
 •  
 • Матриця SWOT-аналізу гіпермаркетів мережі “Епіцентр К”

Слайд 6.

 • Динаміка кількості супер- і гіпермаркетів в Україні національних і міжнародних DIY- мереж
 • Співвідношення розподілу сумарних показників 6-ти лідерів DIY- ринку України
 • Слайд 7.
 • Види ринкової діяльності
 • Характеристика основних складових ринкової діяльності гіпермаркетів ТОВ “ЕПЦЕНТР К”
 • Товарна політика
 • Основними проблемами при розробці товарної політики на підприємстві «ЕПІЦЕНТР К» є:
 • інновації;
 • забезпечення якості та конкурентоспроможність товару;
 • створення оптимального асортименту;
 • позиціонування товару на ринку.
 • Основні завданнями товарної політики в будівельному гіпермаркеті «ЕПІЦЕНТР-К»:
 • визначення і задоволення запитів споживачів;
 • використання технологічних знань і досвіду самої фірми;
 • оптимізація фінансових результатів.
 • Цінова політика
 • Як складова комплексу маркетингу, у будівельному гіпермаркеті «ЕПІЦЕНТР К» застосовна наступна схема побудови ціноутворення:
 • фірма визначає мету свого маркетингу (виживаність, максимізація прибутку, завоювання лідерства);
 • фірма виводить для себе криву попиту, яка говорить про ймовірні кількостях оргтехніческого продукту, який вдасться продати на ринку;
 • фірма розраховує, як міняється сума її витрат при різних рівнях пропозиції послуг;
 • фірма вивчає ціни конкурентів;
 • фірма вибирає кращий метод ціноутворення;
 • фірма встановлює остаточну ціну на товар.
 • Комунікаційна політика
 • Мета комунікаційної політики - просування товару на ринок. Основними її елементами є: реклама, зв’язки з громадськістю, засоби стимулювання збуту, персональні продажі.
 • Кадрова політика
 • Процес складається з окремих процедур і взаємозалежних етапів та включає в себе етапи:
 • розробка кадрової політики;
 • формування кадрів організації;
 • 3) збереження і підвищення потенціалу кадрів.
 • Характеристика основних складових ринкової діяльності гіпермаркетів ТОВ “ЕПЦЕНТР К”

Слайд 8.

 • Ідентифікація ризику
 • Оцінка цінового ризику
 • Якісна оцінка
 • Кількісна оцінка
 • Аналіз рівня цінового ризику
 • Визначення належності цінового ризику до зони ризику
 • Визначення заходів щодо оптимізації ризику
 • Внутрішні засоби зниження цінового ризику
 • Зовнішні засоби зниження цінового ризику
 • Розробка рекомендацій щодо вдосконалення управління ризиками
 • Схема процесу управління ціновими ризиками в умовах ринкової орієнтації для підприємства “ЕПІЦЕНТР К”

Слайд 9.

 • № з/п
 • Вид рекламних акцій та їх вартість
 • Заходи
 • 1
 • Реклама у магазині
 • (10050 грн.)
 • 5000 кишенькових календарів (вартість 1650 по 0,33 за 1 шт., офсетний друк, папір 300 г/м, глянець, розмір 70х100 друк повно кольоровий з двох сторін;
 • 500 настільних календарів (вартість 4000, по 8 грн. за 1 шт., офсетний друк, Розмір 210×100 мм, складається з картонної основи, друк повно кольоровий, перекидних аркушів - 7, папір 150 г/м2, глянець, друк повно кольоровий з двох сторін, скріплення - металева пружина;
 • 100 цінників (вартість 150 грн. по 1,50 за 1 шт., офсетний друг, повно кольоровий);
 • 5000 гарантійних талонів (вартість 3000 грн. по 0,60 коп. за 1 шт.)
 • - плівка для вітрини (вартість 1250 для проведення 5-ти акцій).
 • 2
 • Реклама на біл-бордах (4800 грн.)
 • - біл-борди розміром 3х6 (5 біл-бордів, 2 розташованих у центрі, вартість 2400 грн., 1 на підстанції 800 грн., 1 на пр. “Правда” 800 грн., та 1 на ж/м Фрунзенський - 800 грн., біл-борди будуть рекламуватись 5 місяців).
 • 3
 • Роздавання листівок
 • (5100 грн.)
 •  
 • 1000 листівок (вартість 940 грн. по 0,94 за 1 шт.);
 • 4 костюми у вигляді дивану (вартість 3200 грн. по 800 грн. за 1 костюм);
 • 4 промоутери (праця по чотири години, вартість однієї години складає 15 грн., тобто 15грн. * 4 години * 4 промоутери * 4 виходи = 960 грн.).
 • Листівки будуть роздаватися у центрі міста у час пік. Даний вид реклами буде привертати своєю новизною, ніхто з конкурентів не обирав такий вид роздавання листівок.
 • 4
 • плівка рекламна для автомобілів (необхідно оновити дизайн автомобілів підприємства, автопарк підприємства налічує 50 автомобілів, висота складає – 2,2 м., а ширина – 3,2 м., для початку будуть обклеєні лише 15 автомобілів.
 • Вартість однієї машини складатиме 3888 грн., тобто 2,2 * 3,2 = 7,04 м2, це одна стінка машини, дві стінки автомобіля 7,04 + 7,04 = 14,08 м2., 1 м2 коштує 180 грн., вартість 25 автомобілів автопарку складатиме 15*14,08*180 грн. = 38016 грн.
 • 5
 • реклама на радіо
 • (420 грн.)
 • радіостанція для розміщення на території Дніпропетровська (Наше радіо та Люкс FM).
 • 15 секунд на Нашому радіо коштують 180 грн. по 3 грн. за секунду, з 7:00 до 10:59 та з 16:00 до 19:59 (передсвяткові та святкові дні десь 2 дні до свята та у день свята, виготовлення ролику коштує 530).
 • 15 секунд на Люкс FM коштують 240 грн. по 4 грн. за секунду, з 7:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00 (передсвяткові та святкові дні, 2 дні до свята та у день свята).
 • Радіо буде використане лише у передсвяткові та святкові дні, у денному ефірі, як всім відомо у передсвяткові та святкові дні усі їздять за подарунками, акційна реклама дасть змогу привернути увагу споживача.
 • 6
 • поліпшення сайту в Інтернет
 • (1500 грн.)
 • - відбудеться за допомогою спеціалістів, котрі будують сайти у Інтернет, вартість поліпшення та зміни дизайну коштуватиме 1500 грн.
 •  
 • Загальна вартість заходів 83706 грн. на рік
 • Медіа-план щодо просування товарів в гіпермаркеті “ЕПІЦЕНТР-К”
 • Слайд 10.
 • Слайд 11.
 •  
 • Роки
 •  
 •  
 • Витрати
 •  
 • Додатковий прогнозований дохід
 • Чисті
 • вигоди
 • Коефіцієнт дисконту
 • вання
 • Чисті
 • дисконтні
 • вигоди
 • Накопиче
 • ний чистий
 • дисконтний
 • грошовий потік
 • 2014
 • 16015
 • 5000
 • -11015
 • 1,000
 • -11015,0
 • -11015,0
 • 2015
 • 5000
 • 10000
 • 5000
 • 0,8333
 • 4166,5
 • -6848,5
 • 2016
 • 5000
 • 20000
 • 15000
 • 0,6944
 • 10416,0
 • 3567,5
 • 2017
 • 5000
 • 30000
 • 25000
 • 0,5787
 • 14467,5
 • 18035
 • 2018
 • 5000
 • 40000
 • 35000
 • 0,4823
 • 16880,5
 • 34915,5
 • 2019
 • 5000
 • 50000
 • 45000
 • 0,4019
 • 18855
 • 53770,5
 • 2020
 • 5000
 • 50000
 • 45000
 • 0,3349
 • 15070,5
 • 68841
 • 2021
 • 5000
 • 50000
 • 45000
 • 0,2791
 • 12559,9
 • 81400,9

Дякую за увагу!База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка