Дипломна робота на тему " Організація фінансового менеджменту в страхових компаніях "Скачати 33,79 Kb.
Дата конвертації07.03.2017
Розмір33,79 Kb.

ДИПЛОМНА РОБОТА на тему “ Організація фінансового менеджменту в страхових компаніях ” (за матеріалами ПрАТ СК “Провідна”)

 • Виконала: Сохач І.В
 • Науковий керівник:
 • Євтушенко О.А., ст. викл.
 • ВСТУП
 • РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІХЇ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ВСТРАХОВІЙ КОМПАНІЇ
 • 1.1. Сутність фінансового менеджменту в страховій компанії
 • 1.2.Основні організаційні форми бізнесу в страховій компанії
 • 1.3.Типи організаційних структур управління страховими компаніями
 • 1.4. Аналіз стану страхового ринку України
 • РОЗДІЛ 2. КРИТИЧНА ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ПрАТ СК «ПРОВІДНА»
 • 2.1.Організаційно-економічна характеристика ПрАТ СК «Провідна»
 • 2.2. Організація фінансового менеджменту ПрАТ СК «Провідна»
 • РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У ПрАТ СК «ПРОВІДНА»
 • 3.1. Використання методу експертних оцінок в фінансовому управлінні ПрАТ СК «Провідна»
 • 3.2. Реорганізація фінансової служби як метод підвищення ефективності фінансового менеджменту
 • ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
 • ДОДАТКИ
 • СПИКОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 • Мета і задачі дослідження – вивчити теоретичні та практичні аспекти організації фінансового менеджменту страхових компаній.
 • Об'єкт дослідження – фінансовий менеджмент страхової компанії.
 • Предмет дослідження – організація фінансового менеджменту в страховій компанії.
 • База дослідження - ПрАТ СК “Провідна”.

Основні показники діяльності ПрАТ СК «Провідна» на кінець 2011-2013 рр., тис. грн.

 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • Абсолютне відхилення
 • 2012/2011
 • 2013/2012
 • 1.Чистий капітал відповідно до ЗУ "Про страхування"
 • 35418
 • 34099,0
 • 37143,0
 • -1319,0
 • 3044,0
 • 2. Високоліквідні активи
 • 11564
 • 10593,0
 • 9408,0
 • -971,0
 • -1185,0
 • 3. Зобов'язання, загальна сума
 • 14895
 • 14195
 • 14346
 • -7000
 • 151,0
 • 4.Дебіторська заборгованість
 • 5984,0
 • 11089,0
 • 3931,0
 • 5105,0
 • -7158,0
 • 8915
 • 9008,9
 • 14543,8
 • 93,9
 • 5534,9
 • 6.Зароблені страхові платежі
 • 5986
 • 6377,9
 • 13224,3
 • 391,9
 • 6846,4
 • 7. Чистий прибуток (або збиток)
 • 561
 • 30,0
 • 124,0
 • -531,0
 • 94,0
 • 8.Виплати і витрати
 • 4156
 • 3894,0
 • 3467,8
 • -262,0
 • -246,2
 • 9.Прибуток від фінансової діяльності
 • 1256
 • 442
 • 55246,0
 • -814,0
 • 54804,0
 • 28975
 • 26245,0
 • 28868,0
 • -2730,0
 • 2623,0
 • 11.Чисті страхові резерви
 • 5988
 • 5167,0
 • 8175,0
 • -821,0
 • 3008,0

Умовні позначення напрямків удосконалення фінансового менеджменту

 • А
 • впровадження бюджетування
 • Б
 • В
 • скорочення дебіторської заборгованості
 • Г
 • впровадження інноваційних технологій
 • Д
 • розробка системи фінансового планування
 • Ж

Зведена таблиця анонімного анкетування експертів з удосконалення фінансового менеджменту ПрАТ СК «Провідна»

 • N (i) експерт
 • Напрямки удосконалення фінансового менеджменту страхової компанії (j)
 • Сума рангів
 • А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Ж
 • 1
 • 2
 • 1
 • 5
 • 3
 • 6
 • 4
 • 21
 • 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 6
 • 5
 • 6
 • 21
 • 3
 • 1
 • 3
 • 5
 • 2
 • 6
 • 4
 • 21
 • 4
 • 2
 • 1
 • 5
 • 3
 • 4
 • 6
 • 21
 • 5
 • 3
 • 1
 • 5
 • 2
 • 4
 • 6
 • 21
 • 6
 • 1
 • 1
 • 4
 • 3
 • 6
 • 6
 • 21
 • Сума рангів
 • 10
 • 9
 • 27
 • 17
 • 31
 • 32
 • 126

Послідовність оцінки узгодженості думок експертів з удосконалення фінансового менеджменту ПрАТ СК «Провідна»

 • Послідовність оцінки
 • узгодженості думок експертів
 • А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Ж
 • 1.Сума рангів, (Sj)
 • 10
 • 9
 • 27
 • 17
 • 31
 • 32
 • 2.Середньоарифметична сума,(S)
 • 21
 • 21
 • 21
 • 21
 • 21
 • 21
 • 3.Алгебраїчні різниці, d
 • -11
 • -12
 • 6
 • -4
 • 10
 • 11
 • 4.Квадрати різниць, d2
 • 121
 • 144
 • 36
 • 16
 • 100
 • 121

Розрахунок коефіцієнту варіації

 • N (i) експерта
 • Хі
 • Хі
 • Хі
 • Хі
 • Хі
 • Хі
 • А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Ж
 • 1
 • 2
 • 0,1
 • 1
 • 0,3
 • 5
 • 0,25
 • 3
 • 0,0
 • 6
 • 0,7
 • 4
 • 1,8
 • 2
 • 1
 • 0,5
 • 2
 • 0,3
 • 3
 • 2,25
 • 4
 • 1,4
 • 5
 • 0,0
 • 6
 • 0,5
 • 3
 • 1
 • 0,5
 • 3
 • 2,3
 • 5
 • 0,25
 • 2
 • 0,6
 • 6
 • 0,6
 • 4
 • 1,7
 • 4
 • 2
 • 0,1
 • 1
 • 0,3
 • 5
 • 0,25
 • 3
 • 0,0
 • 4
 • 1,4
 • 6
 • 0,5
 • 5
 • 3
 • 1,7
 • 1
 • 0,3
 • 5
 • 0,25
 • 2
 • 0,6
 • 4
 • 1,4
 • 6
 • 0,5
 • 6
 • 1
 • 0,5
 • 1
 • 0,3
 • 4
 • 0,25
 • 3
 • 0,0
 • 6
 • 0,6
 • 6
 • 0,5
 • Разом
 • 10
 • 3,4
 • 9
 • 3,5
 • 27
 • 3,5
 • 17
 • 2,8
 • 31
 • 4,9
 • 32
 • 5,4
 • Дисперсія
 • 0,67
 • 0,70
 • 0,70
 • 0,57
 • 0,98
 • 1
 • Ср. квадр.
 • 0,819
 • 0,837
 • 0,837
 • 0,752
 • 0,989
 • 1,042
 • К варіації, %
 • 48,1
 • 55,8
 • 18,6
 • 26,9
 • 19,0
 • 19,7

Структура фінансової служби ПрАТ СК «Провідна» до реорганізації

 • Заступник голови правління з фінансів
 • Головний бухгалтер
 • Бухгалтерія
 • Відділ фінансового моніторингу та контролю

Структура витрат на відділ фінансовoго моніторингу та контролю СК «Провідна» за 2011-2013 рр, тис.грн.

 • Назва витрат
 • Структуро витрат по роках
 • Динаміка питомої ваги витрат
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • грн.
 • %
 • грн.
 • %
 • грн.
 • %
 • 2012/
 • 2011
 • 2013/
 • 2012
 • 144
 • 19,98
 • 162
 • 25,23
 • 186
 • 22,64
 • 5,25
 • -2,59
 • В т.ч.:
 • - зарплата
 • 144
 • 19,98
 • 162
 • 25,23
 • 186
 • 22,64
 • 5,25
 • 2,59
 • - Премії і доплата
 • 0
 • 0,0
 • 0
 • 0,0
 • 0
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,0
 • 2. На техніку управління
 • 90,7
 • 12,58
 • 76,0
 • 11,83
 • 82,3
 • 10,01
 • -0,75
 • -1,83
 • - носії інформації (бланки, папір)
 • 69,9
 • 9,70
 • 72,1
 • 11,23
 • 62,3
 • 7,57
 • 1,53
 • -3,65
 • 20,8
 • 2,89
 • 3,90
 • 0,61
 • 20,0
 • 2,43
 • -2,28
 • 1,82
 • Накладні витрати:
 • 486,1
 • 67,44
 • 404,2
 • 62,94
 • 554,0
 • 67,36
 • -4,50
 • 4,42
 • - службові відрядження
 • 245,1
 • 34,0
 • 184,1
 • 28,67
 • 254,1
 • 30,89
 • -5,34
 • 2,23
 • - поштові, телефонні, канцелярські
 • 166,5
 • 23,10
 • 174,5
 • 27,17
 • 195,4
 • 23,76
 • 4,07
 • -3,42
 • 74,5
 • 10,34
 • 45,6
 • 7,10
 • 104,5
 • 12,71
 • -3,24
 • 5,60
 • Разом
 • 720,8
 • 100,0
 • 642,2
 • 100,0
 • 822,5
 • 100,0
 • 0,00
 • 0,00

Суб'єкти функціонального контролю ПрАТ СК «Провідна» та їх повноваження

 • Повноваження суб'єктів функціонального контролю
 • Завдання суб'єктів функціонального контролю
 • Голова Правління
 • Здійснює нагляд за діяльністю виконавчого, операційного та фінансового директорів для попередження порушень
 • Нагляд за діяльністю фінансового директора, нагляд за діяльністю виконавчого директора, нагляд за діяльністю директора
 • Головний бухгалтер
 • Головний бухгалтер контролює роботу бухгалтера з обліку страхових резервів на предмет достовірності та законності здійснених операцій, перевіряє правильність складання первинних та розрахункових документів, введення даних в автоматизовану систему бухгалтерського обліку та складання звітності страхової компанії за періодами
 • Контроль ведення бухгалтерського обліку в страховій компанії Контроль за своєчасним та достовірним відображенням фактів господарського життя в страховій компанії Контроль за бухгалтером з обліку страхових резервів на предмет доцільності та достовірності формування страхових резервів
 • Начальник фінансового відділу
 • Моніторинг фінансового ринку для визначення прибуткового проекту в який будуть розміщуватися страхові резерви
 • Контроль за розміщенням страхових резервів у визначені проекти згідно принципів безпечності, ліквідності,
 • диверсифікованості та прибутковості
 • Начальник відділу актуарія
 • Начальник відділу актурія контролює правильність та доцільність розрахунку страхових резервів обраним методом, що зазначені в Положенні про облікову політику
 • Контроль за достовірністю та законність здійснення розрахунків для формування страхових резервів


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка