Дипломна робота на тему "Прогнозування банкрутства в системі антикризового управління підприємством"Скачати 45,49 Kb.
Дата конвертації20.01.2017
Розмір45,49 Kb.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ

 • ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ
 • КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ ТА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
 •  
 • ДИПЛОМНА РОБОТА
 •  на тему
 • “Прогнозування банкрутства в системі антикризового управління підприємством”
 • (за матеріалами ТОВ «УКРСВІТЛОПРОЕКТ»)
 • Виконав: студент 5 курсу групи ФК-10мзс
 • Спеціальності (напряму підготовки)
 • 8.03050801 «Фінанси і кредит»
 • Дік Олександр Сергійович ________
 • Керівник: Крамаренко Г.О.,
 • д.е.н., проф.____________
 •  
 • Дніпропетровськ
 • 2015

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 • РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
 • 1.1. Сутність антикризового управління підприємством
 • 1.2. Порівняльна характеристика методів прогнозування банкрутства підприємства
 • 1.3. Передумови потрапляння підприємств України до стану банкрутства та аналіз кризових явищ
 • РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ТОВ «УКРСВІТЛОПРОЕКТ»
 • 2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «УКРСВІТЛОПРОЕКТ»
 • 2.2. Аналіз оцінки ймовірності банкрутства ТОВ «УКРСВІТЛОПРОЕКТ»
 • 2.3. Практика антикризового управління ТОВ «УКРСВІТЛОПРОЕКТ»
 • РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ЗАГРОЗИ БАНКРУТСТВА ТОВ «УКРСВІТЛОПРОЕКТ»
 • 3.1. Переваги та недоліки застосування формалізованих і неформалізованих моделей прогнозування банкрутства в антикризовому управлінні ТОВ «УКРСВІТЛОПРОЕКТ»
 • 3.2. Розробка антикризової стратегії ТОВ «УКРСВІТЛОПРОЕКТ»
 • 3.3. Експрес-діагностика у системі антикризового управління ТОВ «УКРСВІТЛОПРОЕКТ»

Сучасний етап розвитку економіки України характеризується поглибленням кризових явищ, спричинених політичною нестабільністю, що зумовило актуальність обраної теми. Характерними ознаками фінансової кризи підприємства є скорочення попиту на його продукцію, зниження обсягів виробництва; зростання заборгованості постачальникам та бюджету, затримки з виплатою заробітної плати.

 • Сучасний етап розвитку економіки України характеризується поглибленням кризових явищ, спричинених політичною нестабільністю, що зумовило актуальність обраної теми. Характерними ознаками фінансової кризи підприємства є скорочення попиту на його продукцію, зниження обсягів виробництва; зростання заборгованості постачальникам та бюджету, затримки з виплатою заробітної плати.
 • Мета дослідження – оцінити фінансовий стан підприємства, спрогнозувати ймовірність його банкрутства, обґрунтувати напрямки формування на підприємстві ефективної системи антикризового управління.
 • Завдання, які поставлено і вирішено у дослідженні:
 • - визначити сутність антикризового управління підприємством;
 • - надати порівняльну характеристику методів прогнозування банкрутства підприємства;
 • - з'ясувати передумови потрапляння підприємств України до стану банкрутства та провести аналіз кризових явищ;
 • - надати організаційно-економічну характеристику ТОВ «УКРСВІТЛОПРОЕКТ»;
 • - провести аналіз оцінки ймовірності банкрутства ТОВ «УКРСВІТЛОПРОЕКТ»;
 • - дослідити практику антикризового управління ТОВ «УКРСВІТЛОПРОЕКТ» та оцінити її ефективність;
 • - обґрунтувати переваги та недоліки застосування формалізованих і неформалізованих моделей прогнозування банкрутства в антикризовому управлінні ТОВ «УКРСВІТЛОПРОЕКТ»;
 • - розробити антикризову стратегію ТОВ «УКРСВІТЛОПРОЕКТ»;
 • - запровадити експрес-діагностику в систему антикризового управління ТОВ «УКРСВІТЛОПРОЕКТ».
 • Об’єктом дослідження є система антикризового управління ТОВ «УКРСВІТЛОПРОЕКТ».
 • Предмет дослідження – прогнозування банкрутства в системі антикризового управління ТОВ «УКРСВІТЛОПРОЕКТ».

Етапи антикризового управління підприємством

Концепція системи антикризового управління підприємством

Розрахунок ймовірності банкрутства ТОВ «УКРСВІТЛОПРОЕКТ» за моделлю Аргенті

 • Недоліки
 • Наш бал
 • Бал Аргенті
 • Директор-автократ
 • 0
 • 8
 • президент ради директорів є директором
 • 4
 • 4
 • Пасивність ради директорів
 • 0
 • 2
 • Внутрішнє протистояння в раді директорів
 • 2
 • Слабкий фінансовий директор
 • 0
 • 2
 • Нестача професійних менеджерів середньої та нижчої ланок
 • 0
 • 1
 • Недоліки системи обліку:
 • Брак бюджетного контролю
 • 3
 • 3
 • Брак прогнозу грошових доходів
 • 3
 • 3
 • Відсутність системи управлінського обліку витрат
 • 3
 • 3
 • Слабка реакція на зміни (поява нових продуктів, технологій, ринків, методів організації праці)
 • 0
 • 15
 • Максимальна сума балів
 • 13
 • 43
 • Якщо сума більша ніж 10, то недоліки в управлінні можуть призвести до серйозних помилок
 • Помилки
 • Наш бал
 • Бал Аргенті
 • Надто висока частка залученого капіталу
 • 0
 • 15
 • Недостатність обігових коштів через швидке зростання бізнесу
 • 0
 • 15
 • Наявність значного проекту (його провал став би критичним для підприємства)
 • 15
 • 15
 • Максимально можлива сума балів
 • 15
 • 45
 • Якщо сума балів на цій стадії більша за чи рівна 25, то компанія перебуває в зоні ризику
 • Симптоми
 • Наш бал
 • Бал Аргенті
 • Погіршення фінансових показників
 • 4
 • 4
 • Використання "творчого обліку"
 • 0
 • 4
 • Позафінансові ознаки погіршення (погіршення якості, втрата корпоративного духу співробітників, скорочення частки ринку)
 • 0
 • 3
 • Остаточні симптоми кризи (судові позови, скандали)
 • 0
 • 1
 • Максимально можлива сума балів
 • 4
 • 12
 • Якщо сума балів на цій стадії більша за чи рівна 25, то компанія перебуває в зоні ризику
 • Максимально можливий А-рахунок
 • 100
 • Підсумок
 • Більшість успішних компаній
 • 5-18
 • Компанія може збанкрутувати за п'ять найближчих років
 • 32
 • 18-35
 • Компанії, що перебувають у стані кризи
 • 35-70
 • Якщо сума балів на цій стадії більша за чи рівна 25, то компанія може збанкрутувати протягом наступних 5 років. Чим більше А-рахунок, тим скоріше це станеться

Z > 0,32 — підприємство перебуває під загрозою банкрутства; 0,32 > Z > 0,236 — неможливо чітко ідентифікувати, потребує додаткового якісного аналізу; Z < 0,236 — підприємству не загрожує банкрутство.

 • Параметри дискримінантної функції Беєрмана
 • та розрахунок для ТОВ «УКРСВІТЛОПРОЕКТ»
 • Показник
 • Вагомість
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • Х1 = Позичковий капітал / Валюта балансу
 • + 0,077
 • 0,0157342
 • 0,0142301
 • 0,0181924
 • 0,019096
 • Х2 = Чистий прибуток / Валюта балансу
 • + 0,813
 • -0,0029998
 • -0,0087989
 • -0,0058225
 • -0,0027951
 • Х3 = Чистий прибуток/ Позичковий капітал
 • + 0,124
 • -0,0022391
 • -0,0072617
 • -0,0037587
 • -0,001719
 • Х4 = Чистий прибуток / Чиста виручка від реалізації
 • -0,105
 • 0,0003874
 • 0,0042652
 • 0,0024902
 • 0,0012058
 • Х5 = Саsh-F1оw / капітал
 • - 0,063
 • 0,0002239
 • 0,0007261
 • 0,0003758
 • 0,0001718
 • Х6 = Чиста виручка від реалізації / Валюта балансу
 • + 0,061
 • 0,0145856
 • 0,0182619
 • 0,0180053
 • 0,0162521
 • Х7 = Запаси / Чиста виручка від реалізації
 • + 0,268
 • 0,0203695
 • 0,0074451
 • 0,0360793
 • 0,0286899
 • Х8 = Сума амортизації / Вартість основних засобів на кінець періоду
 • + 0,217
 • -0,9479596
 • -1,0305588
 • -1,0432796
 • -1,1253958
 • Х9 = Введені основні засоби/ Сума амортизації
 • + 0,012
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Х10 = Заборгованість за банківськими позиками / Позичковий капітал
 • + 0,165
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Z
 • -0,9018979
 • -1,001691
 • -0,9777178
 • -1,0644943

Індикатори методики бальної оцінки "Дойче Банк« та розрахунок для ТОВ «УКРСВІТЛОПРОЕКТ»

 • Індикатори методики бальної оцінки "Дойче Банк« та розрахунок для ТОВ «УКРСВІТЛОПРОЕКТ»
 • Індикатори
 • Бали
 • Сума
 • 1) фінансове становище клієнта (річні звіти):
 • - Добре;
 • 3
 • - Задовільно;
 • 2
 • - Слабо (незнайоме);
 • 1
 • 1
 • 2) правова форма:
 • - Індивідуальна фірма (просте товариство) з майновою відповідальністю компаньйонів;
 • 4
 • - Те ж, але без майнової відповідальності;
 • 3
 • 3
 • - Товариство з обмеженою відповідальністю з гарантією;
 • 2
 • - Те ж, але без гарантії;
 • 1
 • - Акціонерне товариство з акціями, що котируються на біржі (інше подібне товариство);
 • 6
 • - Інші види акціонерних товариств;
 • 5
 • 3) забезпечення:
 • - Ліквідні цінності;
 • 5
 • - Повноцінні речові або інші види забезпечення;
 • 4
 • - Часткове забезпечення (але в розмірі повної вартості);
 • 3
 • - Часткове забезпечення (але з обмеженням вартості);
 • 2
 • 2
 • - Недостатнє забезпечення (або зовсім не представлене);
 • 1
 • 4) ведення рахунків:
 • - Відсутність труднощів;
 • 3
 • - Немає інформації;
 • 2
 • - З напругою;
 • 1
 • 1
 • 5) становище на ринку (пропозиція, збут, зовнішні впливи):
 • - Якість пропозиції, продуктова політика;
 • 1-3
 • 2
 • - Концепція збуту і концепція організації;
 • 1-3
 • 2
 • 6) менеджмент:
 • - У всіх областях високі спеціальна і особиста кваліфікації;
 • 5
 • - Хороша кваліфікація (в цілому з високою кваліфікацією в окремих областях);
 • 4
 • 4
 • - Середній рівень;
 • 3
 • - Виразні слабкості в окремих областях (проблеми латентних, прихованих) наслідків рішень;
 • 2
 • - Недостатній рівень;
 • 1
 • 7) сучасні тенденції розвитку організації (з часу подання останнього балансу) і види на майбутнє:
 • - Дуже добре;
 • 5
 • - Добре;
 • 4
 • - Задовільно;
 • 3
 • 3
 • - Достатньо;
 • 2
 • - Погано.
 • 1
 • Підсумок (шкала)
 • бали
 • Сума
 • підприємство перебуває під загрозою банкрутства
 • 8-16
 • неможливо чітко ідентифікувати, потрібен додатковий аналіз
 • 17-25
 • 18
 • підприємству не загрожує банкрутство
 • 26-33

Показники першої групи за методикою прогнозування банкрутства В.В. Ковальова та розрахунок для ТОВ «УКРСВІТЛОПРОЕКТ»

 • Показники першої групи за методикою прогнозування банкрутства В.В. Ковальова та розрахунок для ТОВ «УКРСВІТЛОПРОЕКТ»
 • Показники
 • Розрахунок
 • повторювані істотні втрати в основній виробничій діяльності;
 • -
 • надмірне використання короткострокових позикових коштів як джерела фінансування довгострокових вкладень;
 • -
 • стійко низькі значення коефіцієнтів ліквідності;
 • +
 • хронічна нестача обігових коштів;
 • +
 • стійко збільшується до небезпечних меж частка позикових коштів у загальній сумі джерел засобів;
 • -
 • неправильна реінвестиційна політика;
 • +
 • перевищення розмірів позикових коштів над встановленими лімітами;
 • -
 • хронічне невиконання зобов'язань перед інвесторами, кредиторами та акціонерами (щодо своєчасності повернення позик, виплати відсотків і дивідендів);
 • -
 • висока питома вага простроченої дебіторської заборгованості;
 • +
 • наявність наднормативних і залежаних товарів і виробничих запасів;
 • +
 • погіршення відносин з установами банківської системи;
 • -
 • використання (вимушене) нових джерел фінансових ресурсів на відносно невигідних умовах;
 • -
 • застосування у виробничому процесі обладнання з простроченим терміном експлуатації;
 • +
 • потенційні втрати довгострокових контрактів;
 • -
 • несприятливі зміни в портфелі замовлень.
 • -

Показники другої групи за методикою прогнозування банкрутства В.В. Ковальова та розрахунок для ТОВ «УКРСВІТЛОПРОЕКТ»

 • Показники другої групи за методикою прогнозування банкрутства В.В. Ковальова та розрахунок для ТОВ «УКРСВІТЛОПРОЕКТ»
 • Показники
 • Розрахунок
 • втрата ключових співробітників апарату управління;
 • -
 • вимушені зупинки, а також порушення виробничо-технологічного процесу;
 • -
 • недостатня диверсифікація діяльності організації, тобто надмірна залежність фінансових результатів від якогось одного конкретного проекту, типу обладнання, виду активів;
 • -
 • зайва ставка на прогнозовану успішність і прибутковість нового проекту;
 • +
 • -
 • втрата ключових контрагентів;
 • -
 • недооцінка технічного і технологічного оновлення організації;
 • +
 • політичний ризик, пов'язаний з організацією в цілому або її ключовими підрозділами.
 • -

Взаємовплив етапів антикризового управління ТОВ «УКРСВІТЛОПРОЕКТ»

 • Взаємовплив етапів антикризового управління ТОВ «УКРСВІТЛОПРОЕКТ»

Система аналітичних показників для експрес-аналізу ймовірності виникнення кризового становища ТОВ «УКРСВІТЛОПРОЕКТ»

 • Система аналітичних показників для експрес-аналізу ймовірності виникнення кризового становища ТОВ «УКРСВІТЛОПРОЕКТ»
 • Показник
 • Значення показників
 • Розрахунок за 2014 р.
 • нормальне
 • проблемне
 • кризове
 • Коефіцієнт абсолютної ліквідності
 • Більш 0,2
 • Від 0,15-0,2
 • Менш 0,15
 • 0,01
 • Коефіцієнт поточної ліквідності
 • Більше 2
 • Від 1 до2
 • Менше 1
 • 0,15
 • Ступінь платоспроможності за поточними зобов'язаннями
 • Менше 3 місяців
 • Від 3 до12 місяців
 • Більше 12 місяців
 • 4,18 місяці
 • Коефіцієнт автономії
 • Більш 0,5
 • Від 0,3 до 0,5
 • Менш 0,3
 • 0,31
 • Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами
 • Більш 0,3
 • Від 0 до 0,3
 • Менш 0
 • 0,02
 • Коефіцієнт швидкої ліквідності
 • Більше 1
 • Від 0,6 до 1
 • Менш 0,6
 • 0,0001
 • Менше 3
 • Від 3 до12
 • Більше 12
 • 9,56
 • Рентабельність продажів
 • Більше 8
 • Від -8 до 8
 • Менш -8
 • -1,02
 • Рентабельність оборотних активів
 • Більше 10
 • Від -10до 10
 • Менш -10
 • -2,11
 • Частка грошових коштів у виручці
 • Більше 90%
 • Від 50до90%
 • Менше 50%
 • 12,3%


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка