Дипломна робота на тему "Психолого педагогічні умови професійної адаптації молодого викладача"Скачати 19,58 Kb.
Дата конвертації10.01.2017
Розмір19,58 Kb.
 • ДИПЛОМНА РОБОТА
 • на тему
 •  “Психолого - педагогічні умови професійної адаптації молодого викладача”
 • Виконав: студент 3 курсу, групи ПС МВА-12
 • Спеціальності (напряму підготовки)
 • 7.03010201 «Психологія»
 • Товста В.О.
 • Керівник: Волкова Н.П. д.п.н. професор

Актуальність теми полягає в тому, що незважаючи на наявність в сучасній науці значної кількості наукових праць, присвячених проблемі адаптації та професійно-педагогічної адаптації особистості в цілому, вона залишається однією з найбільш дискусійних і невирішених, що спричинено і складністю, системністю самого феномену адаптації, і спробами ототожнювати професійну адаптацію викладача ВНЗ із професійною адаптацією вчителя. Поза увагою дослідників залишилася проблема визначення психолого-педагогічних умов професійної адаптації викладача ВНЗ, що сприяють її успішності. Тому була вибрана дана тема.

 • Актуальність теми полягає в тому, що незважаючи на наявність в сучасній науці значної кількості наукових праць, присвячених проблемі адаптації та професійно-педагогічної адаптації особистості в цілому, вона залишається однією з найбільш дискусійних і невирішених, що спричинено і складністю, системністю самого феномену адаптації, і спробами ототожнювати професійну адаптацію викладача ВНЗ із професійною адаптацією вчителя. Поза увагою дослідників залишилася проблема визначення психолого-педагогічних умов професійної адаптації викладача ВНЗ, що сприяють її успішності. Тому була вибрана дана тема.

 • Метою дослідження є теоретичне обґрунтування сукупності психолого-педагогічних умов, що забезпечують ефективність професійної адаптації молодого викладача вищого навчального закладу.
 • Об'єкт дослідження: професійна адаптація молодого викладача вищого навчального закладу.
 •  

Предмет дослідження : психолого-педагогічні умови професійної адаптації молодого викладача вищого навчального закладу.

 • Предмет дослідження : психолого-педагогічні умови професійної адаптації молодого викладача вищого навчального закладу.
 • Гіпотеза дослідження: існує зв'язок між професійною адаптацією та професійною реалізацією молодих викладачів в умовах вищого навчального закладу.

 

 •  
 • Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
 • - проаналізувати теоретичні засади дослідження проблеми професійної педагогічної адаптації особистості у сучасній психолого-педагогічній науці;
 • - визначити та обґрунтувати психолого-педагогічні умови, що сприяють успішності професійної адаптації молодого викладача вищого навчального закладу;
 • - уточнити критерії та рівні адаптації викладача до професійно-педагогічної діяльності;
 • - провести емпіричне дослідження.

Професійна адаптація викладача ВНЗ це складний, системний, неперервний процес активної взаємодії особистості та професійного середовища, що забезпечує ефективність професійної педагогічної діяльності та є основою професійного саморозвитку і самовдосконалення викладача. Рушійною силою професійної адаптації викладача ВНЗ є виникнення суперечності між професійно-педагогічною підготовленістю, соціальними і професійними очікуваннями особистості та реальними вимогами суспільства, конкретними умовами діяльності педагога вищої школи, які перебувають в ситуації постійної зміни, що зумовлено суспільною динамікою, соціальним та особистісним розвитком.

 • Професійна адаптація викладача ВНЗ це складний, системний, неперервний процес активної взаємодії особистості та професійного середовища, що забезпечує ефективність професійної педагогічної діяльності та є основою професійного саморозвитку і самовдосконалення викладача. Рушійною силою професійної адаптації викладача ВНЗ є виникнення суперечності між професійно-педагогічною підготовленістю, соціальними і професійними очікуваннями особистості та реальними вимогами суспільства, конкретними умовами діяльності педагога вищої школи, які перебувають в ситуації постійної зміни, що зумовлено суспільною динамікою, соціальним та особистісним розвитком.

Емпіричне дослідження виконувалось у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара та Дніпропетровській металургійній академії. У дослідженні взяли участь 25 молодих викладачів, з яких 10 – викладачі ДНУ факультетів української філології та мистецтвознавства, механіко-математичного, біологічного; 15 викладачів Дніпропетровської металургійної академії.

 • Емпіричне дослідження виконувалось у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара та Дніпропетровській металургійній академії. У дослідженні взяли участь 25 молодих викладачів, з яких 10 – викладачі ДНУ факультетів української філології та мистецтвознавства, механіко-математичного, біологічного; 15 викладачів Дніпропетровської металургійної академії.
 • Респондентами стали і 125 студентів факультету української філології та мистецтвознавства ДНУ.

Завдання емпіричного дослідження:

 • Завдання емпіричного дослідження:
 • - виявлення: рівня підготовки молодих викладачів до професійної діяльності;
 • - ступеня усвідомлення викладачами сутності професійної адаптації спеціаліста;
 • - думки викладачів ВНЗ щодо позитивних і негативних факторів їх професійної адаптації;
 • - утруднень і недоліків молодих викладачів в реалізації професійно-педагогічної діяльності;
 • - причин виявлених утруднень, недоліків і на основі аналізу з’ясування умов їх подолання;
 • - рівнів адаптації викладачів до професійно-педагогічної діяльності.

Оцінка параметрів підготовки молодих викладачів у ВНЗ

 • Види підготовки
 • Самооцінка
 • Експертна оцінка
 • добре
 • задов.
 • незадов.
 • добре
 • задов.
 • незадов.
 • 1. Теоретична
 • 76,0
 • 24,0
 • 0
 • 52,0
 • 48,0
 • 0
 • 0
 • 84,0
 • 16,0
 • 0
 • 76,0
 • 24,0
 • 3. Психолого-педаго­гі­ч­на
 • 0
 • 64,0
 • 36,0
 • 0
 • 52,0
 • 48,0
 • 4. Практична
 • 20,0
 • 64,0
 • 16,0
 • 16,0
 • 64,0
 • 20,0
 • 5. Загальнокультурна
 • 76,0
 • 24,0
 • 0
 • 32,0
 • 48,0
 • 20,0
 • 6. Підготовка до НДРС
 • 12,0
 • 52,0
 • 36,0
 • 0
 • 48,0
 • 52,0
 • Оцінка параметрів підготовки молодих викладачів у ВНЗ
 • (25 осіб, стаж до 5 років, у %)
 • Кількість викладачів
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • к-ть
 • у %
 • к-ть
 • у %
 • к-ть
 • у %
 • к-ть
 • у %
 • к-ть
 • у %
 • 10
 • 1
 • 10
 • 5
 • 50
 • 3
 • 30
 • 1
 • 10
 • 0
 • 0
 • 15
 • 1
 • 6,7
 • 9
 • 60,3
 • 3
 • 20,1
 • 2
 • 13,4
 • 0
 • 0
 • Розподіл викладачів за рівнями
 • професійно-педагогічної адаптації

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. Перспективу її дослідження вбачаємо в теоретичному обґрунтуванні соціально-професійної адаптації викладача-початківця ВНЗ; адаптації викладача до науково-дослідної діяльності.

 • Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. Перспективу її дослідження вбачаємо в теоретичному обґрунтуванні соціально-професійної адаптації викладача-початківця ВНЗ; адаптації викладача до науково-дослідної діяльності.

Дякую за увагу !База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка