data/ukr/IJnfo_dlya_stydenta__2
  Суспільство складається з величезної кількості різноманітних організацій, і більшість людей майже усе своє свідоме життя пов'язані з організаціями, є їхніми членами, або ж вступаючи з ними в контакт
data/bib/Garri_Potter
  Джоан К. Ролінґ Гаррі Поттер і орден Фенікса Гаррі Поттер – 5
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Історія Української культури
  Українське національно-культурне відродження кін. ХVIІІ- поч. ХХ ст
Kurs1
  Навчально-методичний посібник з курсу "історія україни"
tl_files/data/content/materials library/10 ljutogo 2016r
  Система технічного регулювання України
data/kafedra/internal/socmedic/presentations/uk/med/lik/ptn/соціальна медицина та ооз/4
  Тенденції та особливості окремих видів захворюваності в різних регіонах світу, країнах
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Менеджмент та лідерство в медсестринстві
  Загальні основи менеджменту
data/kafedra/internal/informatika/presentations/uk/pharm/tpkz/ptn/Інформаційні технології в фармації/1
  Лекція №1 Визначення поняття медична інформатика (МІ)
data/kafedra/internal/informatika.../presentations/uk/med/health/ptn/Компютерні технології та методи математичної статистики/1
  Лекція №1 Основи роботи в операційній системі Windows Основні розділи лекції
data/kafedra/internal/informatika/presentations/uk/nurse/and
  Лекція №4 Програмне забезпечення персональних комп’ютерів Основні розділи лекції
tl_files/data/curier/advertisement/phjconsultancy
  Привносимо європейські стандарти в Україну
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Основи охорони праці та безпека життєдіяльності
  Лекція 2 Закон України " Про охорону праці "
data/kafedra/internal/fiz_reabil/presentations/uk/med/health/ptn/основи здорового способу життя
  Поняття про медичну активність людини. Роль медичної активності людини у боротьбі з «хворобами цивілізації» та епідемією віл/снід
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Історія Української культури
  Історичні умови розвитку української культури у ХІХ ст
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Основи педагогіки
  Педагогіка шкільного віку
tl_files/data/content/materials library/10 ljutogo 2016r
  Закон України №1193-vii «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру»
Kurs1
  Історія України втілює в собі віхи історичного шляху українського народу, який вносив значний вклад у розвиток світової цивілізації
data/kafedra/internal/philosophy/presentations/uk/stomat/1/Історія України
  Лекція Україна на шляху до незалежності : (1945 1989 рр.) Розвиток незалежної України (1991 2000-ні рр.) План: Період
data/ukr/Pravo
  Реферат на тему : " Міжнародно-правовий механізм захисту прав І свобод людини І громадянина"
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Психологія спілкування
  Індивідуально-психологічні відмінності особистості. Особистість та діяльність
data/kafedra/internal/philosophy/presentations/uk/med/biol/3/Педагогіка і мистецтво викладання
  Основи педагогіки. Предмет і завдання педагогіки
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Основи педагогіки
  Педагогіка як наука Історія виникнення педагогіки
data/kafedra/internal/stomat_ter/presentations/uk/stomat/ptn/Терапевтична стоматологія/4
  1 — дентин 2 — емаль
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання education in Ukraine
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/організація економіки фармації/4
  Характеристика оподаткування аптечних підприємств. Податкова звітність. Принципами побудови системи оподаткування є
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Основи педагогіки
  Педагогічні аспекти роботи медичної сестри з особами вікової категорії дорослості
data/kafedra/internal/philosophy/presentations/uk/med/health/1/Соціологія
  Тема: Соціологічна концепція особи
  Соціальна поведінка. Соціологія конфлікту
data/kafedra/internal/distance/lectures_stud/українська/1 курс/Медсестринські теорії та процес
  Таксономія сестринського діагнозу Лектор доц. Н. Я. Верещагіна
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Громадське здоров’я та громадське медсестринство
  Профілактика захворювань серцево-судинної системи у населення
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Історія Української культури
  Культура України ХХ ст
data/kafedra/internal/socmedic/presentations/uk/med/lik/ptn/соціальна медицина та ооз/5
  Організація санітарно- епідеміологічної служби. Правові засади діяльності санепідслужби доц. Федчишин Н.Є
data/kafedra/internal/medprav/presentations/uk/med/biol/Правознавство/3 курс
  Положення про право власності. Види цивільно-правових договорів. Спадкове право. Основні терміни І поняття фізична особа Юридична особа Майнові відносини Немайнові відносини Цивільний кодекс
data/material/000/174/239003
  Державна фіскальна служба україни система електронного адміністрування реалізації пального схема електронного адміністрування рп
data/kafedra/internal/medprav/presentations/uk/pharm/tpkz/ptn/фармацевтичне законодавство/5 курс
  Законодавство 1 Предмет «Фармацевтичне законодавство»
data/ukr/Materialij_po_navchannu_pakynok_7
  Реферат з предмету "Релілгієзнавство" " Виникнення ісламу. Шаріат і його основні джерела"
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Медсестринські теорії та процес
  Лекція 3 Петренко Н. В
data/kafedra/internal/socmedic/presentations/uk/med/lik/ptn/соціальна медицина та ооз/5
  Всесвітня організація охорони здоров'Я, її роль у вирішенні проблем здоров'я населення
data/ukr/Materialij_po_navchannu_pakynok_4
  Механізм вдосконалення українського суспільства
data/kafedra/internal/hihiena/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/основи екології/1
  Екологічні системи, біогеохімічний кругообіг речовин та енергії у природі Екосистемою
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Психічне здоров я
  Підлітковий вік
data/kafedra/internal/in_mow/zbtest/Медичний факультет/Лікувальна справа/2 курс/Іноземна мова/Англійська мова
  Модуль Медична термінологія Текстові тестові завдання Виберіть еквівалент слова статева зрілість
data/kafedra/internal/informatika/zbtest/Фармацевтичний факультет/2 курс/ІТФ/Інформаційні технології в системі охорони здоров’я обробки та аналізу даних
  Модуль Інформаційні технології в системі охорони здоров’я обробки та аналізу медико-біологічних даних. Текстові тестові запитання
data/upload/publication/lanovetska/ua/3739
  І. Роль Державної програми у забезпеченні економічного і соціального розвитку України в 2012 році
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/організація економіки фармації/4
  Поняття вартостi i цiни на медикаменти
data/kafedra/internal/pedistrics/presentations/uk/med/lik/ptn/Медична генетика/5
  Предмет і завдання медичної генетики. Роль спадковості в патології людини
data/kafedra/internal/nervous_desease/lectures/медицинская психология/4
  Психологічні особливості хворих при різних захворюваннях. Особливості психології хворих дітей та людей похилого віку
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/tpkz/ptn/організація економіки фармації/4
  Організація роботи оптової фармацевтичної фірми та аптечного складу
data/kafedra/internal/distance/presentations/українська/1 курс/правознавство
  Положення про право власності. Види цивільно-правових договорів. Спадкове право. Основні терміни І поняття фізична особа Юридична особа Майнові відносини Немайнові відносини Цивільний кодекс
data/kafedra/internal/magistr/presentations/Українська/1 курс/Психологія
  Особистість з англ personality
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання біла, Олена Олександрівна
data/kafedra/internal/hihiena/presentations/uk/med/medprof/ptn/гігієна та екологія/3
  Радіаційна гігієна – галузь гігієнічної науки і санітарної практики, метою якої є забезпечення безпеки для працюючих з джерелами іонізуючої радіації та для населення України в цілому. Завдання радіаційної гігієни включають
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Основи педагогіки
  7 Теорія виховання
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
data/kafedra/internal/obstetrics_ginecology_1/presentations/uk/med/lik/ptn/акушерство та гінекологія/4
  Лекція Доцент Маланчин І. М. Медична деонтологія
data/kafedra/internal/magistr/presentations/Українська/2 курс/Медичне та фармацевтичне товарознавство
  Мінеральні води, їх характеристика, застосування
data/kafedra/internal/lik_tex/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/Промислова технологія лікарських засобів/4
  Лекція з дисциплін: Промислової технології лікарських засобів для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Історія України
  Україна з найдавніших часів до кінця XVI ст
data/kafedra/internal/hihiena/presentations/uk/med/health/ptn/екологія/1
  Лекції. Екологія і здоров’я людини. Урбоекологія. Загальні закономірності адаптації людини до різних умов довкілля. Екологічно зумовлені та екологічно залежні захворювання
data/kafedra/internal/hihiena/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/основи екології/1
  Екологія як наука та навчальна дисципліна, предмет, завдання, основні екологічні закони. Історія розвитку екології. Навколишнє середовище. Глобальні проблеми екології. Природні та антропогенні катастрофи
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Громадське здоров’я та громадське медсестринство
  Диспансеризація населення. Групи здоров'я. Роль медичної сестри у диспансеризації населення
data/kafedra/internal/lik_tex/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/промислова технологія лікарських засобів/4
  Лекція 7 Максимально-очищенні препарати. Біогенні стимулятори
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Психологія спілкування
  Психологія свідомості, самосвідомість, підсвідоме
data/rus/Fizijka
  1 Поняття і сутність маркетингу 3 Маркетингова стратегія просування нового товару 6
data/kafedra/internal/socmedic/presentations/uk/stomat/ptn/Економіка ОЗ/5
  Економічна діяльність в сфері охорони здоров’я та у стоматології цілі лекції
data/kafedra/internal/philosophy/presentations/uk/stomat/1/Політологія
  Лекція 3 Політична свідомість та політична культура План
data/kafedra/internal/philosophy/presentations/uk/med/biol/1/Політологія
  Лекція 6 Політична свідомість та політична культура План
data/kafedra/internal/infect_desease/presentations/uk/nurse/bsn/ptn/1r/епідеміологія
  Вірусні гепатити. Віл-інфекція/снід
data/kafedra/internal/nervous_desease/lectures/медицинская психология/4
  Основи психотерапії, психопрофілактика та психогігієна
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/медичне та фармацевтичне товарознавство/4
  Окулярна оптика. Товарознавчий аналіз приладів та засобів для дослідження, корекції та захисту органів зору
data/kafedra/internal/hihiena/presentations/uk/nurse/nurse/ptn/основи профілактичної медицини/2
  Фізико-хімічні фактори довкілля та їх вплив на організм людини. Шляхи профілактики негативного впливу
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/Історія фармації/1
  Вступ до спеціальності
data/kafedra/internal/lik_tex/presentations/uk/pharm/tpkz/ptn/Біофармація/5
  Лекція №1 Тема: Біофармація як наука і основа технології лікарських препаратів. Короткий історичний огляд розвитку біофармації. Фармацевтичні фактори
datas/upload/files
  Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
  Освіта. Виховання. Навчання алєксєєнко, Т. Ф
data/kafedra/internal/stomat_ter_dit/presentations/uk/stomat/ptn/дитяча терапевтична стоматологія/4
  Кафедра дитячої стоматології
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/охорона праці/5
  Особливості охорони праці у фармацевтичній галузі та основні шляхи профілактики негативного впливу чинників виробничого середовища
data/ukr/IJnfo_dlya_stydenta__2
  Розділ Вибір організаційно-правової форми підприємства
data/kafedra/internal/socmedic/presentations/uk/nurse/ptn/bsn/Менеджмент і лідерство в медсестринстві/1
  Функції управління : поняття та значення функція управління
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/Медичне та фармацевтичне товарознавство/5
  Тема: Товарознавчий аналіз лабораторного та аптечного скла, виробів з нього. Аптечне обладнання та засоби малої механізації. Товарознавчий аналіз технічних засобів для лабораторій та аптек
data/files
  Правила внутрішнього службового розпорядку Головного управління дфс у Дніпропетровській області
data/kafedra/internal/anest_critical/presentations/uk/med/lik/ptn/Анестезіологія/5
  План лекції
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Основи педагогіки
  Історія педагогічної думки
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/tpkz/ptn/Менеджмент та маркетинг у фармації/4
  Органiзацiя як пiдприємство повинна вiдповiдати вимогам
data/kafedra/internal/pharm_new/presentations/uk/фпо/інтерни/загальна фармація/організація, управління та економіка фармації
  Підприємництво та підприємства у фармації кафедра фармації нні по
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Правознавство
  Основи сімейного права план
data/kafedra/internal/distance/krok/тестові завдання для підготовки до крок 1/крок 1 для іноземців російсько- та україномовних/крок 1 фармація
  Крок Фармація Фізіологія 1
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Нормальна фізіологія
  Фізіологія спинного мозку і стовбура мозку Функціонально-структурна характеристика спинного мозку
data/kafedra/internal/normal_phiz/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ntn/нормальна фізіологія/2 курс/цикл 1 нейрогуморальна регуляція
  Фізіологія як наука. Біоелектричні явища в збудливих тканинах
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Нормальна фізіологія
  Біоелектричні явища в збудливих тканинах
data/kafedra/internal/sport_medic/presentations/uk/med/lik/ptn/Актуальні проблеми реабілітації, фізіотерапії, курортології/3
  Курортологія
data/kafedra/internal/informatika/presentations/uk/pharm/tpkz/ptn/Інформаційні технології в фармації/1
  Лекція №2 Інформаційні, експертні та інтелектуальні системи в медицині та фармації. Основні розділи лекції
data/kafedra/internal/stomat_pis/presentations/uk/фпо/інтерни/1 рік навчання/вибрані питання ортопедичного лікування патології жувальної системи
  Лекція №3 для лікарів-інтернів з фаху "Стоматологія"
data/kafedra/internal/endoscop_fpo/presentations/uk/нні по/травматологія та ортопедія/курсанти/лекції курсанти ту
  Травматична хвороба (етіологія, пербіг, лікування)
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання бодненко, Д. М
data/kafedra/internal/histolog/presentations/uk/med/lik/ptn/1
  Вчення про тканини
data/kafedra/internal/pedistrics/presentations/uk/nurse/ptn/1/клінічне медсестринство
  Дифтерія, менінгококова інфекція. Гострі кишкові інфекції
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання авраменко, Олександр Миколайович
  Освіта. Виховання. Навчання ашеров, Акива Товиевич
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Основи профілактичної медицини
  Гігієна харчування, сучасні проблеми харчування
data/kafedra/internal/infect_desease/presentations/uk/med/lik/ptn/Iнфекцiйнi хвороби/5
  Вступ в курс інфектології. Поняття про інфекційні хвороби. Особливості інфекційних хвороб. Класифікація. Принципи діагностики, лікування, профілактики
data/kafedra/internal/infect_desease/presentations/uk/med/lik/ptn/Епiдемiолoгiя/5
  Санітарна охорона території. Особливо небезпечні інфекції
data/kafedra/internal/stomat_pis/presentations/uk/фпо/інтерни/1 рік навчання/дитяча стоматологія
  Вірусні ураження сопр у дітей
data/kafedra/internal/distance.../presentations/Українська/2 курс/Економіка та маркетинг медичних послуг
  Планування в системі охорони здоров'я України
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/tpkz/ptn/Медичне та фармацевтичне товарознавство/4
  Пакування, маркування та транспортування медичних товарів. Товарознавчий аналіз транспортної тари
data/kafedra/internal/magistr/presentations/українська/1 курс/правознавство і медичне законодавство
  Основи трудового права. Трудове законодавство в системі охорони здоров’я України
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Медсестринські теорії та процес
  Третій, четвертий і п”ятий етапи медсестринського процесу
data/kafedra/internal/informatika/presentations/uk/pharm/tpkz/ptn/Інформаційні технології в фармації/1
  Лекція №3 Сучасні мережеві технології і мережеве устаткування Основні розділи лекції
data/kafedra/internal/distance/krok/Тестові завдання для підготовки до Крок 1/Крок 1 для студентів громадян України/Крок 1 Загальна лікарська підготовка
  Крок Загальна лікарська підготовка 0 Фармакологія 1
data/kafedra/internal/klinpharm/presentations/uk/pharm/klin_pharm/ptn/клінічне вивчення лікарських засобів/5
  Вступ до предмету „ Клінічне вивчення лікарських засобів”. Стандарти та загальні принципи клінічного дослідження лікарських засобів
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання богдан, Світлана Калениківна
data/kafedra/internal/nervous_desease/presentations/uk/med/lik/ptn/4/психіатрія
  Психологія мислення і інтелекту Патологія мислення і інтелекту
data/kafedra/internal/klinpharm/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/Фармакотерапія з основами фармакокінетики/4
  Фармакотерапія захворювань серцево-судинної системи. Клінічні прояви ревматизму
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/tpkz/ptn/Менеджмент та маркетинг у фармації/4
  Тема лекції: Основи фармацевтичного маркетингу Управління фармацевтичним маркетингом
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/tpkz/ptn/Менеджмент та маркетинг у фармації/5
  Збутова діяльність фармацевтичних підприємств фармацевтична сутність понять „збут”, „збутова діяльність”, „збутова політика”
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/tpkz/ptn/медичне та фармацевтичне товарознавство/4
  Основи товарознавчого аналізу медичних та фармацевтичних товарів
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/охорона праці/5
  Основи охорони праці у фармації як складова системи охорони праці у державі
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Психологія спілкування
  Предмет, завдання та методи психології. Психологія відчуття та сприймання
data/kafedra/internal/medprav/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/Фармацевтичне законодавство/5 курс
  Судово-фармацевтична характеристика правопорушень у сфері охорони здоров’Я
data/kafedra/internal/medprav/presentations/uk/pharm/tpkz/ntn/фармацевтичне законодавство/5 курс
  Система прав людини у сфері охорони здоров’Я. Особисті немайнові права людини у сфері охорони здоровя
data/kafedra/internal/nervous_desease/presentations/uk/med/lik/ptn/4/медична психологія
  Основи психотерапії, психопрофілактика та психогігієна олена Смашна
Kurs4
  Тема Податкова система України
data/kafedra/internal/magistr/presentations/українська/1 курс/педагогіка і мистецтво викладання
  Вступ до курсу "Основи педагогіки та мистецтво викладання" Історія виникнення педагогіки
data/kafedra/internal/distance.../presentations/Українська/2 курс/Громадське здоров’я та громадське медсестринство
  Здорова дитина. Комплексна оцінка стану здоров’я дітей
data/kafedra/internal/distance/presentations/українська/1 курс/економічна теорія
  Економічна теорія вивчає
data/kafedra/internal/pedistrics/presentations/uk/med/lik/ptn/пропедевтика педіатрії/3
  Сукупність всіх цих процесів називається обміном речовин
data/kafedra/internal/patologanatom/zbtest/стоматологічний факультет/3 курс/Cудова медицина/організація судово-медичної експертизи
  Тестові завдання
data/kafedra/internal/socmedic/presentations/uk/stomat/ptn/Соціальна медицина та ООЗ/3
  Соціальна медицина та організація охорони здоров’я
data/kafedra/internal/socmedic/presentations/uk/med/lik/ptn/Соціальна медицина та ООЗ/5
  Організація лікарсько-трудової експертизи тимчасової непрацездатності. Організація лікарсько-трудової експертизи стійкої непрацездатності. Медико-соціальні аспекти інвалідності
data/kafedra/internal/pharm_new/presentations/uk/фпо/інтерни/загальна фармація/Організація, управління та економіка фармації
  Кафедра фармації нні по доц. Підгірний В. В
data/kafedra/internal/stomat_hir/zbtest/Стоматологічний факультет/3 курс/Хірургічна стоматологія/Пропедевтика хірургічної стоматології
  Модуль Пропедевтика хірургічної стоматології
data/kafedra/internal/fiz_reabil/presentations/uk/med/health/ptn/Методика навчання основ здоровя/2 курс
  Визначення понять що характеризують здоров'я людини
data/kafedra/internal/medprav/presentations/uk/pharm/tpkz/ntn/фармацевтичне законодавство/5 курс
  Юридична відповідальність у сфері охорони здоров'я
data/kafedra/internal/med_biologia/presentations/uk/med/biol/ptn/Зоологія/1_курс
  Клас Земноводні
data/kafedra/internal/med_biologia/presentations/uk/med/biol/ptn/протозоологія/2_курс
  Тип Війчасті або Інфузорії Сiliophora
data/kafedra/internal/med_biologia/presentations/uk/med/biol/ptn/гельмінтологія/2_курс
  Тема: Біологічні основи гельмінтології. Класифікація гельмінтів. Принципи взаємодії паразита й хазяїна
data/kafedra/internal/hihiena/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/основи екології/1
  Основні джерела, шляхи, масштаби забруднення навколишнього середовища. Джерела забруднення в медицині та фармацевтичній промисловості
data/kafedra/internal/fiz_reabil/presentations/uk/med/health/ptn/загальна теорія здоровя 1/2 курс
  Мікроелементи
data/kafedra/internal/patologanatom/zbtest/медичний факультет/4 курс/судова медицина/організація судово-медичної експертизи
  Розпорядження начальника судово-медичного бюро
data/ukr/Materialij_po_navchannu_pakynok_4
  Організаційні аспекти
data/kafedra/internal/medprav/presentations/uk/stomat/ntn/медичне правознавство/3 курс
  Предмет медичного права – це суспільні відносини, що виникають у процесі здійснення медичної діяльності методи медичного права —
data/kafedra/internal/med_biologia/zbtest/медичний факультет/1_курс/здоровя людини/1 курс/біологія з основами генетики/2 модуль/українська
  Тести. Модуль Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя
data/kafedra/internal/med_biologia/zbtest/Фармацевтичний_факультет/1 курс/Провізори/Біологія з основами генетики/мод.2
  Тести. Модуль Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя
data/kafedra/internal/surgery2/zbtest/uk/stomat/ptn/2 курс
  Загальна хірургія Текстові тестові завдання
data/kafedra/internal/distance/krok.../Тестові завдання для підготовки до Крок 2/Крок 2 для іноземців російсько- та україномовних/Крок 2 Фармация
  Крок Фармація ммф 1
data/kafedra/internal/medprav/presentations/uk/pharm/tpkz/ptn/фармацевтичне законодавство/5 курс
  Правове регулювання господарської діяльності у фармації. Правові основи менеджменту та маркетингу у фармації. План заняття
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Біофізика та медична апаратура
  Термодинаміка біологічних систем План лекції
data/kafedra/internal/informatika/presentations/uk/med/biol/ptn/вища математика
  Закон великих чисел. Граничні теореми теорії ймовірностей закон великих чисел
data/kafedra/internal/pediatria_fpo/presentations/фпо/інтерни/педіатрія/1 рік
  Проблема перинатальних уражень нервової системи у дітей
data/kafedra/internal/nervous_desease/presentations/uk/med/lik/ptn/4/неврологія
  Cпадкові захворювання нервової системи Класифікація
data/kafedra/internal/therapy_fpo/presentations/uk/ФПО/Курсанти/ПАЦ/Кардіологія
  Атеросклероз. Сучасні погляди на проблему
data/kafedra/internal/propedeutic_vn_des/presentations/uk/stomat/ptn/Внутрішня медицина/4
  Цукровий діабет. Принципи лікування. Зміни губо–щелепної системи та прояви на слизових оболонках
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/klin_pharm/ptn/Фармакоекономіка/5
  Стандартизація в охороні здоров'я
data/kafedra/internal/distance/krok/тестові завдання для підготовки до крок 1/крок 1 для студентів громадян україни/крок 1 фармація
  Правила Трутона c правила фаз Гіббса d рівняння Менделєєва-Клапейрона e законів Коновалова 2 Вода у потрійній точці на діаграмі стану є системою
data/kafedra/internal/lik_tex/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/Промислова технологія лікарських засобів/4
  Лекція з дисциплін: Промислової технології лікаських засобів для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/організація економіки фармації/4
  Правила таксування вартості екстемпоральних лікарських препаратів. Правила відпуску ліків з аптеки. Деякі історичні аспекти застосування taxa laborum
data/kafedra/internal/magistr/presentations/українська/2 курс/медичне та фармацевтичне товарознавство
  Лікарських
data/kafedra/internal/informatika/presentations/uk/pharm/tpkz/ptn/Інформаційні технології в фармації/1
  Лекція №4 Проектування інформаційної моделі бази даних Основні розділи лекції
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Менеджмент та лідерство в медсестринстві
  Види і суть конфліктів Конфлікт
data/kafedra/internal/pharma_2/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/фармацевтична хімія/4 курс
  Загальна характеристика антибіотиків, типи класифікацій. Одержання, методи ідентифікації, встановлення доброякісності та кількісного визначення антибіотиків. Застосування у медичній практиці, побічні дії. Антибіотики аліциклічного ряду
data/cd/Pediatriya_FPO2/Slide
  Інформації про дану вагітність
data/kafedra/internal/nervous_desease/presentations/uk/med/lik/ptn/4/психіатрія
  Розлади особистості
data/kafedra/internal/pedistrics/presentations/uk/med/lik/ptn/медична генетика/5
  Загальна характеристика моногенної патології. Клініка окремих нозологічних форм. Моногенні захворювання
data/kafedra/internal/clinlab/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/лабораторна діагностика/4
  Лейкоцити поділяються на гранулоцити і агранулоцити
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Основи профілактичної медицини
  Перспективи розвитку профілактичного напряму медицини план лекції
data/kafedra/internal/fiz_reabil/presentations/uk/med/health/ptn/основи фізичної реабілітації/2 курс
  Хворий як об’єкт реабілітації доц. Козак Д. В. План
data/kafedra/internal/sus_dusct/zbtest/фармацевтичний факультет/1 курс/іноз.(укр.)мова(для іноземців)/1.фонетика_фонетика_Phonetics
  Текстові тестові завдання
data/kafedra/internal/hihiena/presentations/uk/med/biol/ptn/основи екології/1
  Тема лекції. Екологія і здоров’я людини. Урбоекологія
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання акопян, Валерій Григорович
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Основи педагогіки
  Тема 12: педагогічні технології
data/kafedra/internal/hihiena/presentations/uk/stomat/stomat/ntn/гігієна та екологія/2
  Гігієна харчування, сучасні проблеми харчування
data/facult/farm/patentoznav
  «Патентознавство» “Основи патентознавства” Кафедра фармацевтичних дисциплін затверджена опорною з дисципліни «Патентознавство»
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/організація економіки фармації/4
  Організація роботи оптової фармацевтичної фірми та складу. Належна приктика дистрибуції (gdp)
data/kafedra/internal/pharm_new/presentations/uk/фпо/інтерни/загальна фармація/Організація, управління та економіка фармації
  Сутність, зміст І форми бухгалтерського обліку та фінансова звітність аптек кафедра фармації нні по
data/kafedra/internal/military_surg/presentations/Українська/Стоматологічний факультет/Перша долікарська допомога/2 курс
  Загальна схема кровообігу Дихальна система людини
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Психологія спілкування
  Емоційно-вольова сфера особистості. Увага
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/tpkz/ptn/менеджмент та маркетинг у фармації/5
  Інформації про діяльність кращих підприємств-партнерів та конкурентів, можливості постачальників, посередників
data/material/000/069/110475
  Офіційний веб-портал Міністерства доходів і зборів України: minrd gov ua
data/files
  Резерв вільних земельних ділянок для розміщення рекреаційно-оздоровчих закладів та об'єктів інфраструктури
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання gartmann, Erika
data/kafedra/internal/fiz_reabil/presentations/uk/med/health/ptn/теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності/2 курс
  За рівнозначних умов буде залежати від навколишнього середовища та гігієнічних умов
data/kafedra/internal/distance/krok/тестові завдання для підготовки до крок 1/крок 1 для студентів громадян україни/крок 1 фармація
  Крок Фармація Патологічна фізіологія
data/kafedra/internal/distance/krok/тестові завдання для підготовки до крок 3/крок 3 загальна лікарська підготовка
  Крок Загальна лікарська підготовка Терапевтичний профіль (2 частина) 1
data/kafedra/internal/nervous_desease/presentations/uk/med/lik/ptn/4/психіатрія
  Шизофренія, клініка, перебіг, методи терапії
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Історія України
  Тема: Україна в Першій світовій війні і післявоєнний період
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання tozer, Steven E
data/kafedra/internal/magistr/presentations/Українська/1 курс/Педагогіка і мистецтво викладання
  Історія педагогічної думки
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/Належні практики у фармації/5
  Лекція №10 Тема: Валідація фармацевтичного виробництва. Кваліфікація. Вказівки по якості включають наступні напрямки діяльності
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання
data/kafedra/internal/stomat_ortop/presentations/uk/stomat/ntn/Ортопедична стоматологія/3
  Конструкції бюгельних протезів Актуальність: Естетичними та високоефективними конструкціями серед знімних протезів слід вважати бюгельні протези
data/kafedra/internal/magistr/presentations/Українська/1 курс/Педагогіка і мистецтво викладання
  Тема 15: Спеціальна педагогіка
data/kafedra/internal/stomat_ter_dit/presentations/uk/stomat/ntn/дитяча терапевтична стоматологія/4
  Кафедра дитячої стоматології к мед наук, доцент Гевкалюк Н. О
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Медсестринство в сімейній медицині
  Сімейна медицина нова галузь в системі охорони здоров’я України
data/kafedra/internal/pedistrics/presentations/uk/stomat/ptn/дитячі хвороби/4
  Підвищення температури є одним із найбільш частих симптомів, які спостерігаються у дитини
data/kafedra/internal/clinlab/presentations/uk/med/lik/ptn/4
  Біохімічні показники обміну вуглеводів у нормі і патології. Сучасна лабораторна діагностика цукрового діабету
data/kafedra/internal/philosophy/presentations/uk/med/health/1/соціологія
  Тема: Історія соціологічних вчень, розвиток соціології медицини
data/kafedra/internal/magistr/presentations/Українська/1 курс/Педагогіка і мистецтво викладання
  11. Спілкування у процесі професійної діяльності. Спілкування у процесі роботи дипломованої медичної сестри
data/kafedra/internal/propedeutic_vn_des.../presentations/uk/med/medprof/ptn/Пропедевтика внутрішньої медицини/3
  Розпитування хворого (interrogatio)
data/kafedra/internal/hihiena/presentations/uk/med/health/ptn/гігієна/2
  Здоровий спосіб життя та особиста гігієна. Фізична культура та основи загартування. Поняття про психогігієну,медичну біоритмологію та хроногігієну. Гігієнічна оцінка засобів догляду за порожниною рота
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Менеджмент та лідерство в медсестринстві
  Управління конфліктами і стресами
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Медична біологія, паразитологія та генетика
  Лектор: доцент кафедри медичної біології, к м. н. Бігуняк Тетяна Володимирівна Мета лекції
data/kafedra/internal/philosophy/presentations/uk/med/biol/3/педагогіка і мистецтво викладання
  Педагогічні аспекти роботи з особами вікової категорії дорослості
data/kafedra/internal/travmatologia_FPO/presentations/uk/ФПО/Інтерни/Хірургія/3 рік
  Загальні питання клінічної трансплантології кафедра хірургії нні по
data/kafedra/internal/nervous_desease/presentations/uk/med/medprof/ptn/1/основи психології
  Психологія мислення та інтелекту. Уява
  Емоційно-вольова сфера особистості. Увага
data/kafedra/internal/therapy_fpo/presentations/uk/ФПО/Інтерни/Медицина невідкладних станів
  Професор Звершхановський Фелікс Андрійович бронхіальна астма
data/kafedra/internal/socmedic/presentations/uk/med/lik/ptn/Соціальна медицина та ООЗ/5
  Основи менеджменту системи охорони здоров’я. Управління охороною здоров’я доц. Романюк Л. М
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Медична інформатика
  Лекція № "Апаратне та програмне забезпечення комп'ютера" План План
data/ukr/IJnfo_dlya_stydenta__2
  Соціологія шлюбу та сім’ї
data/kafedra/internal/socmedic/presentations/uk/nurse/ptn/bsn/Менеджмент і лідерство в медсестринстві/1
  Організація управлінської праці
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Філософія
  Серен К”єркегор і два види відчаю
datas/upload/files
  Освіта. Виховання. Навчання богайчук, Руслана Василівна
data/kafedra/internal/pharma_1/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/фармакогнозія/3
  Лікарські рослини та лікарська рослинна сировина, яка містить полісахариди
data/kafedra/internal/pharma_2/presentations/uk/pharm/tpkz/ptn/фармацевтична та косметична хімії/5 курс
  Лекція №10 Проблеми і підходи до створення аналогів природних біологічно активних сполук
data/kafedra/internal/magistr/presentations/Українська/1 курс/Педагогіка і мистецтво викладання
  Тема: 9 Засоби, прийоми та методи самовиховання
data/kafedra/internal/deontologi/presentations/uk/nurse/ptn/медсестринська етика і деонтологія/3
  Біоетичні проблеми життя, вмирання, реанімації та смерті. Евтаназія, визначення, види та їх біоетична оцінка
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/Історія фармації/1
  Розвиток аптечної справи в дореволюційний період
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/історія фармації/1
  Від забуття до сьогодення
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/Медичне та фармацевтичне товарознавство/5
  Контейнери для фармацевтичного застосування. Закупорювальні засоби для готових лікарських засобів. Сучасні пакувальні матеріали у фармації
data/kafedra/internal/nervous_desease/lectures/медицинская психология/4
  Внутрішня (аутопластична) картина хвороби
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Філософія
  1. Філософія релігії є базовим розділом релігієзнавства
data/kafedra/internal/med_catastrof/zbtest/фармацевтичний факультет/3 курс/екстремальна медицина/модуль 1. екстремальна медицина
  Забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів. Відновити прохідність дихальних шляхів. Перевірити дихання
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Філософія
  Основні риси філософії середньовіччя
data/kafedra/internal/pharma_1/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/Лікарські рослини і фітотерапія/5 курс
  Поняття про фітотерапію. Основні положення сучасної фітотерапії. Історичні етапи розвитку фітотерапії. Основні принципи і завдання сучасної фітотерапії. Сучасні проблеми фітотерапії. Переваги і недоліки фітотерапевтичних засобів
data/kafedra/internal/med_biologia/zbtest/стомат/стоматологія/1 курс/медична біологія/популяційно – видовий
  Тести. Модуль Популяційно – видовий, біогеоценотичний та біосферний рівні організації життя «Симптом будильника»
data/kafedra/internal/hihiena/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/основи екології/1
  Біосфера. Походження та еволюція. Екологічні системи: Структура. Класифікація, функціонування. Структура соціоекосистеми
data/kafedra/internal/informatika/presentations/uk/med/health/ptn/компютерні технології та методи математичної статистики/1
  Використання розширених можливостей текстового редактора Microsoft Word та Excel. Основні розділи
data/kafedra/internal/informatika/presentations/uk/med/biol/ptn/Медична інформатика
  Форматування тексту
data/kafedra/internal/informatika/zbtest/фармацевтичний факультет/1 курс/ітф/сучасні технології обробки, аналізу і представлення інформації
  Модуль Сучасні технології обробки, аналізу і представлення інформації. Текстові тестові запитання
tl_files/data/content/materials library
  Рада з просування експорту
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/2 курс/Громадське здоров’я та громадське медсестринство
  Організація роботи денних стаціонарів денний стаціонар
data/kafedra/internal/magistr/presentations/українська/1 курс/правознавство і медичне законодавство
  Основи адміністративного права. Правові основи управління в системі охорони здоров’я
data/kafedra/internal/socmedic/presentations/uk/nurse/ptn/bsn/Менеджмент і лідерство в медсестринстві/1
  Управління охороною здоров'я До системи органів державного управління охорони здоров'я входять
tl_files/data/study/FER(pdf)
  Спрощення процедур торгівлі в Україні: проблеми та перешкоди
data/kafedra/internal/medprav/presentations/uk/med/biol/Правознавство/3 курс
  Основи теорії держави І права план
data/kafedra/internal/medprav/presentations/uk/stomat/ntn/Медичне правознавство/3 курс
  Юридична відповідальність у сфері охорони здоров’я юридична відповідальність
data/kafedra/internal/medprav/presentations/uk/stomat/ptn/медичне правознавство/3 курс
  Система прав людини в галузі охорони здоров’я України план
data/kafedra/internal/magistr/presentations/Українська/1 курс/Педагогіка і мистецтво викладання
  Вікова педагогіка. Психолого-педагогічні аспекти розвитку особистості шкільного віку та юності
data/kafedra/internal/informatika/presentations/uk/med/biol/ptn/Медична інформатика
  Електронні пошта. Створення, перегляд, редагування та відправлення електронних повідомлень
data/kafedra/internal/distance/presentations/Українська/1 курс/Медична інформатика
  Лекція Глобальна комп’ютерна мережа Інтернет. Використання веб-браузера Internet Explorer. Електронна пошта
data/kafedra/internal/obstetrics_ginecology_1/presentations/uk/med/lik/ptn/акушерство та гінекологія/5
  Неплідний шлюб. Планування сім’ Ї
tl_files/data
  Нормативно-правові документи для галузі машин та механізмів
data/kafedra/internal/hihiena/presentations/uk/nurse/nurse/ptn/основи профілактичної медицини/2
  Гігієнічні аспекти протирадіаційного захисту
directory data  


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал