Дисципліна за вибором студента Господарське судочинствоДата конвертації27.03.2017
Розмір7,35 Kb.

Дисципліна за вибором студента

Господарське

судочинство

Викладач: асистент кафедри правосуддяБутирська Ірина Анатоліївна

Мета курсу – поглиблене, індивідуалізоване опанування майбутніми фахівцями-юристами спеціальними знаннями з процесуальних особливостей вирішення актуальних категорій спорів господарським судом, системи та компетенції господарських судів, а також  засвоєння основних засад правового регулювання господарсько-процесуальної діяльності та пріоритетності господарського суду в судовій системі України.

Завдання курсу:

 • усвідомлення студентами місця господарських судів у судовій системі України, розмежування господарського судочинства від інших видів судочинств, в рамках яких здійснюється правосуддя в Україні;
 • формування у студентів уміння орієнтуватися у системі норм господарського процесуального права та правильно їх застосовувати в практичній діяльності;
 • засвоєння студентами знань, необхідних для їхньої майбутньої практичної роботи;
 • вміння користуватися нормативним матеріалом і використовувати його при вирішенні практичних завдань;
 • заохочення до критичного аналізу теоретичного матеріалу, законодавчої бази та прикладів із судової практики, що знаходить свій вираз в авторському вирішенні поставлених викладачем індивідуально-дослідних завдань та у творчому підході до написання і захисту навчально-дослідних робіт.

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

 • предмет, завдання, функції та систему дисципліни «Господарське судочинство»; її зв’язок з іншими юридичними дисциплінами;
 • систему джерел курсу « Господарське судочинство»;
 • поняття, ознаки та функції господарського судочинства; систему органів, що виконують ці функції;
 • систему, зміст та значення принципів господарського судочинства;
 • повноваження, склад, структуру і особливості статусу господарських як єдиних органів господарської юрисдикції;
 • зміст основних інститутів господарсько-процесуального права.

вміти:

 • аналізувати правові акти, закони, джерела права у цілому та робити узагальнення, користуючись науковими методами пізнання;
 • самостійно формулювати та обґрунтовувати свою позицію з конкретної проблематики на основі різноманітних поглядів науковців та норм законодавства, а також відстоювати свою точку зору;
 • теоретично осмислювати проблеми, що виникають в ході практичної реалізації господарсько-процесуального законодавства;
 • обґрунтовувати необхідність функціонування системи господарських судів у відповідністю із принципами правової, демократичної, соціально орієнтованої держави;
 • орієнтуватися в основних поняттях дисципліни «Господарське судочинство».

Тематика курсу

Тема 1. Поняття, предмет, система та принципи господарського судочинства.

Тема 2. Господарсько-процесуальні правовідносини.

Тема 3. Докази. Судові витрати. Процесуальні строки.

Тема 4. Досудове врегулювання спорів.

Тема 5. Позов. Забезпечення позовного провадження. Порушення позовного провадження

Тема 6. Вирішення господарських спорів у першій інстанції.

Тема 7. Особливості провадження у справах про банкрутство.

Тема 8. Перегляд судових рішень з господарських справ. Тема 9. Виконання рішень, ухвал, постанов господарських судівБаза даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка