Дискусія це широке публічне обговорення спільного питання правила дискусіїСкачати 39,12 Kb.
Дата конвертації07.03.2017
Розмір39,12 Kb.

Методична дискусія “Сучасні педагогічні технології. Їх роль у підвищенні якості освіти дошкільнят.

ДИСКУСІЯ - це широке публічне обговорення спільного питання

ПРАВИЛА ДИСКУСІЇ :

 • висловлювати думку чітко;
 • не втручатися, коли думку висловлює колега ;
 • уважно слухати колегу;
 • не перебивати того, хто говорить;
 • чемно, ввічливо висловлювати свою незгоду, заперечувати думку інших.
 • ДИСКУСІЯ може бути окремою формою методичної роботи або фрагментом іншої.

(за словником - “новинка”, “нововведення”).

Інновація в освіті,

за визначенням науковців, - це цілеспрямований процес часткових змін, що ведуть до модифікації мети, змісту, методів, форм навчання і виховання, адаптації процесу навчання до нових вимог.


І н н о в а ц і я -

відповідає на запитання “як?”, “у який спосіб?” (за допомогою яких методів, прийомів, засобів)

досягти поставленої педагогічної мети, визначає порядок використання різних моделей навчання.


ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

дасть змогу уникнути зайвих труднощів під час засвоєння дітьми знань та вмінь, визначених Державним стандартом дошкільної освіти, цікаво і змістовно вибудовувати освітню взаємодію дорослих з дітьми, плекати

дасть змогу уникнути зайвих труднощів під час засвоєння дітьми знань та вмінь, визначених Державним стандартом дошкільної освіти, цікаво і змістовно вибудовувати освітню взаємодію дорослих з дітьми, плекати

розум, душу й тіло

кожної дитини.


Впровадження інноваційних

педагогічних технологійв освітній процес

Сучасні педагогічні технології

Класифікація сучасних педагогічних технологій, які використовуються в освітньому процесі ДНЗ.

 • 1. Здоров’язбережувальні технології.
 • 2.Технології проектної діяльності.
 • 3. Технології винахідницької діяльності.
 • 4. Інформаційно-комунікаційні
 • технології.

 • 5. Особистісно-орієнтовані технології.
 • 6. Технології портфоліо.
 • 7.Соціоігрові технології.

1. Здоров’язбережувальні технології

Завдання:

1. Оволодіння набором найпростіших форм і засобів поведінки, які сприяють збереженню і зміцненню здоров’я.

2. Збільшення резервів здоров’я.

Класифікацію здоров'язберігаючих технологій:

 • медико-профілактичні;
 • фізкультурно-оздоровчі;
 • забезпечення соціально-психологічного благополуччя дитини;
 • збереження та стимулювання здоров'я;
 • навчання здоровому способу життя,
 • проблемно-ігрові;
 • корекційні;
 • активне сенсорно-розвивальне середовище

Види роботи:

 • 1. Пальчикова гімнастика
 • 2. Гімнастика для очей
 • 3. Дихальна гімнастика
 • 4. Артикуляційна
 • 5. Музично-дихальні тренінги
 • 6. Динамічні паузи
 • 7. Релаксація
 • 8. Арт-терапія, казко-терапія
 • 9. Рухова терапія, музична
 • терапія

 • 10. Кольоро-терапія, звуко-
 • терапія, пісочна терапія

2. Технології проектування Завдання: Розвиток і збагачення соціально-особистісного досвіду шляхом залучення дітей в сферу міжособистісної взаємодії.

Класифікація навчальних проектів:

 • Ігрові
 • Екскурсійні
 • Розповідні
 • Конструктивні
 • Типи проектів:
 • за панівним методом: дослідні, інформаційні, творчі, ігрові, пригодницькі, практично-орієнтовані.
 • за характером змісту: включають дитину і його сім'ю, дитину і природу, дитину і рукотворний світ, дитину, суспільство і його культурні цінності.
 • за характером участі дитини в проекті: замовник, експерт, виконавець, учасник від зародження ідеї до отримання результату.
 • за характером контактів: здійснюється всередині однієї вікової групи, у контакті з іншого віковою групою, всередині ДНЗ, у контакті з сім'єю, установами культури, громадськими організаціями (відкритий проект).
 • за кількістю учасників: індивідуальний, парний, груповий, фронтальний.
 • по тривалості: короткостроковий, середньої тривалості, довгостроковий.

3. Технологія винахідницької діяльності

Завдання:

 • 1.Формувати у дошкільника основні ключові компетенції, здатність до винахідницького типу мислення.
 • 2. Прищепити дитині радість творчих відкриттів.

Види роботи:

 • Евристичні бесіди
 • Постановка і рішення питань проблемного характеру
 • Спостереження
 • Моделювання (створення моделей )
 • Досліди
 • Фіксація результатів
 • «Занурення»
 • Ігрові навчальні і творчо - розвиваючі ситуації
 • Трудові дії

4. Інформаційно-комунікаційні технології

Завдання:

1. Стати для дитини провідником в світ нових технологій, наставником у виборі комп’ютерних програм.

2. Формувати основи інформаційної культури дитини, підвищувати професійний рівень педагогів і компетентність батьків.

Види програм:

 • Розвиток уяви, мислення, пам’яті
 • Розмовні словарі іноземних мов
 • Найпростіші графічні редактори
 • Ігри-подорожі
 • Навчання читанню, математиці
 • Використання мультимедійних презентацій

ІКТ в роботі сучасного педагога:

1. Підбір ілюстративного матеріалу до занять та для оформлення стендів, групи, кабінетів (сканування, інтернет, принтер, презентація).

 

2. Підбір додаткового пізнавального матеріалу до занять, знайомство з конспектами занять, сценаріями свят та інших заходів.

 

3. Обмін досвідом, знайомство з періодикою, напрацюваннями інших педагогів України і зарубіжжя.

 

4. Оформлення групової документації, звітів.

 

5. Створення презентацій для підвищення ефективності освітніх занять з дітьми та педагогічної компетенції батьків у процесі проведення батьківських зборів.

 

5. Особистісно-орієнтовані технології

Завдання:

 • 1. Гуманістична спрямованість освітньої діяльності.
 • 2. Забезпечення комфортних, безконфліктних і безпечних умов для
 • розвитку дитини, реалізація її природного потенціалу, індивідуальний

  підхід до вихованців.

 • 3. Реалізація принципу демократизації дошкільної освіти, рівність у
 • стосунках педагога з дитиною, партнерство в системі

  взаємовідносин «Дорослий - дитина».

 • 4. Гарантування досягнення поставлених цілей.

Специфіка технологічного підходу:

 • постановка цілей та їх максимальне уточнення (виховання і навчання з орієнтацією на досягнення результату);
 • підготовка методичних посібників згідно з навчальними цілями і завданнями;
 • оцінка актуального розвитку дошкільника, корекція відхилень, спрямованість на досягнення цілей;
 • створення атмосфери любові, турботи, співробітництва, умов для творчості особистості;
 • заключна оцінка результату - рівень розвитку дошкільника.

6. Технологія портфоліо Технологія портфоліо педагога

Завдання:

 • 1. Альтернативна форма оцінки професіоналізму і результативності роботи педагога.
 • 2. Врахування результатів, яких досяг педагог в різноманітних видах діяльності

Розділи портфоліо педагога:

 • 1. Загальні відомості про педагога
 • 2. Результати педагогічної діяльності
 • 3. Науково-методична діяльність
 • 4. Створення розвивального середовища
 • 5. Співпраця з родинами вихованців
 • 6. Громадська діяльність

Технологія порт фоліо дошкільника

Завдання:

 • 1.Накопичування особистісних досягнень дитини в різних видах діяльності, його успіхів, позитивних емоцій.
 • 2. Індивідуальний підхід до кожної дитини в період відвідування ДНЗ.

Види порт фоліо дошкільника:

 • 1. «Давайте познайомимося», «Я росту», «Я мрію», «Я можу», «Мої досягнення», «Портрет моєї дитини», «Порадьте мені», «Батьки, запитуйте!»
 •  
 • 2. «Познайомтеся зі мною», «Я росту», «Моя сім’я», «Чим можу – допоможу», «Світ навколо нас», «Натхнення»
 •  
 • 3. «Інформація батьків», «Інформація педагогів», «Інформація дитини про себе»
 •  
 • 4. «Яка дитина хороша», «Яка дитина уміла», «Яка дитина успішна»

7. Соціо-ігрові технології

Завдання:

 • 1. Розвиток взаємодії «дитина-дитина», «дитина-батьки», «дитина-педагог», «дитина-дорослий» для забезпечення душевного благополуччя.
 • 2. Корекція імпульсивної, агресивної, демонстративної, поведінки протесту.
 • 3. Формування навичок і умінь товариської комунікативної взаємодії.
 • 4. Вирішення завдань «соціального» загартування.
 • 5. Розвиток навичок повноцінного міжособистісного спілкування для розуміння дитиною самого себе.

Види роботи:

 • Колективні справи, робота в малих групах, тренінги на уміння домовлятися
 • Ігри з правилами, ігри-змагання, ігри-драматизації, сюжетно-рольові ігри
 • Метод створення проблемних ситуацій з елементами самооцінки
 • Тренінги, самопрезентації

Методика використання коректурних таблиць Н.Гавриш

Важлива умова організації партнерської діяльності дорослого і дитини - пробудження спільного інформаційно-ігрового інтересу в процесі будь-якого ефективного розвивального засобу, одними з яких, за визначенням Наталії Гавриш, є:

 • карти розумових дій
 • коректурні таблиці

Коректурна ”таблиця

таблиця,яка дає змогу коригувати наше сприйняття об’єктів і явищ дійсності: щоразу ті самі об’єкти і явища можна розглядати в новому ракурсі,під іншим кутом зору,звертати увагу на їхні характерні особливості.

Мета:

Активізувати пізнавальні процеси дітей, закріплювати і уточнювати знання дітей з тієї чи іншої теми,унаочнювати процес встановлення причини – наслідкових зв’язків між об’єктами та явищами дійсності. Закріплювати орієнтування в просторі,

читання друкованих слів,знання цифр.

Розвивати допитливість ,мовленнєву

ініціативність. Розширювати словник дітей.

Надати можливість відчути задоволення

від відчуття своєї інтелектуальної

спроможності,радість відкриття.

Основними засобами у роботі з коректурними таблицями є інтелектуально-мовленнєві завдання, ігри-вправи, які будуть постійно коригувати уявлення дітей про предмети, відчувати пов’язаність усього з усім; сприятимуть розвитку мислення й мовлення дітей, удосконаленню сприймання, уваги, пам’яті, формуванню у дошкільнят основ діалектичного світогляду, розкриттю їх творчих здібностей, забезпечуватимуть пізнавальну активність, стійкий інтерес до інтелектуальної діяльності.

Рекомендації щодо роботи з коректурними таблицями:

Дорослий :

 • оголошує запитання або завдання;
 • може прокоментувати відповідь, судження (надати додаткову інформацію, оцінити виконання, уточнити деякі факти тощо).
 • Діти:

 • виконують його, пояснюють свої дії;
 • запитання чи завдання представлені на картках за допомогою символічних знаків, самостійно «читають»;
 • дають відповідь на запитання ;
 • виконуючи завдання , використовують спеціальні фішки (геометричні фігури, дрібні предмети, якими накривають картинки-відповіді) та коментують результат виконання завдання;
 • працюють з розлінованою, але незаповненою коректурною таблицею-рамкою і набором предметних картинок-карток, заповнюючи клітинки згідно з усними завданнями дорослого або символічними вказівками на форму (колір, букву, число, величину тощо).
 • Основне завдання — завдяки уважному слуховому сприйняттю і зосередженому розгляданню таблиці знайти правильну відповідь і назвати правильне слово (слова);

Використання коректурних таблиць:

 • у спільній партнерській діяльності з дорослими;
 • ефективний засіб «включення» дітей у заняття, тобто педагоги можуть використовувати їх на початку заняття як демонстраційний засіб;
 • під час проведення основної частини заняття, об'єднавши дітей у невеличкі підгрупи, можна запропонувати їм менші за розміром таблиці;
 • як своєрідну інтелектуальну гру, в якій діти змагатимуться поодинці або командами на швидкість реакції, точність і широту сприйняття, багатший словник тощо.

Коректурні таблиці


"КАРТКИ ПРОППА"

комунікативна,

пізнавальна, ігрова

технологія


Володимир Пропп (1895 – 1970)

 • російський і радянський вчений, філолог-фольклорист.
 • Є основоположником порівняльно-типологічного методу в фольклорис-тиці, одним з осново-положників сучасної теорії тексту.
 • Його "Морфологія казки" була опублікована російською мовою в 1928 році Хоча вона стала проривом як у фольклористиці, так і в морфології, загалом залишалася непомічена на Заході, поки не була перекладана в 1958 році. Описані в роботі типи персонажів використовуються в медіаосвіті і можуть бути застосовані в дослідженні практично будь-якої історії, хоч в літературі, хоч у театрі, кіно, телесеріалах, іграх і т.п.

Суть технології:

 • Карти Проппа надають можливість дитині
 • за допомогою змістових конструктів (функцій) написати казку, що насправді є

  проекцією власного досвіду особистості.

 • За допомогою казок вона здобуває знання про довкілля, про взаємостосунки людей, проблеми, які трапляються в житті.

Значення технології:

 • Використання карток Проппа активізує зв’язне мовлення, збагачує словник, стимулює розвиток психічних процесів, розвиває творчу уяву, сприйняття, фантазію, підвищує інтерес у дітей до пошукової активності.
 • Представлені в казках функції є узагальненими діями, поняттями – це дозволяє дітям абстрагуватися від конкретного вчинку, героя, ситуації, а отже, інтенсивніше буде розвиватися у дітей логічне мислення.
 • Картки Проппа забезпечують розвиток у дітей мовлення та спрямовані на інтеграцію різних видів діяльності, пізнавальних та творчих здібностей.

Етапи реалізації технології “Картки Проппа”


Етапи

Зміст дій

Результат для учасника

1. Входження у казку.

Учасник вибирає (або ж витягує) карти Проппа та складає казку.

Проектування власного життєвого

досвіду та переживань на казковий твір.2. Драматизація

Учасник створює ляльки та

робить постановку-демонстрацію

власної казки


Відчуття завершеності, "відіграності" ситуації- дійства

3. Рефлексія драматизації

Учасник порівнює відчуття та враження, що виникли при написанні казки та при її постановці. Фіксує зміни (якщо є) основних ідей та акцентів

Вихід у "метапозицію": зміна ролі – з героя казки на роль стороннього спостерігача

4. Пошук "ключів"

Учасник знаходить та фіксує

значущі символи та метафори власної казкиСхематизація провідної ідеї казки

5. Деметафоризація

Учасник фіксує потік асоціацій на кожен "ключ"

Перехід із казкової реальності у

повсякденну.6. Кристалізація

повідомлення казкиУчасник об’єднує асоціації за сенсом, поступово звужуючи контекст розуміння кожної метафори

Формування загального розуміння

власної життєвої ситуації. Рефлексія життєвої ситуації (зміст проблеми, спосіб вирішення, ресурси, результат тощо)


Танцювально – ігрова гімнастика Са – Фі – Дансе

Мета:

Сприяння всебічному розвитку особистості дошкільника від 3 до 7 років засобами танцювально-ігрової гімнастики.

Зміст програми взаємопов’язаний із програмами з фізичного та музичного виховання дошкільнят.

Основні задачі:

Зміцнення здоров’я:

 • Здібність оптимізації росту і розвиток опорно-рухового апарату;
 • Формування правильної постави;
 • Профілактика плоскостопості;
 • Удосконалення органів дихання, кровообігу, серцево-судинної і нервової системи організму.
 • Розвиток психомоторних здібностей:

 • Розвиток м’язової сили, гнучкість, виносливість;
 • Розвиток відчуття ритму, музичного слуху, пам’яті, уваги;
 • Формуються навички виразності, пластичності;
 • Розвиток дрібної моторики.

Творчі здібності:

 • Розвиток мислення, уяви, пізнавальної активності;
 • Формування навиків самостійного вираження рухів під музику;
 • Розвиток умінь емоційно виражати свої відчуття;
 • Здатність проявляти творчість в рухах;
 • Розвивати лідерство, ініціативу, взаємодопомогу.

Методика розрахована для дітей 5-6 років.

Використовується, як окрема форма заняття – тривалістю 25 хвилин, або як релаксація – 5 хвилин в будь якій формі роботи.

Форми заняття: групові, підгрупові.

Основні принципи:

 • Наочність – показ вправ вихователем, образна розповідь, імітація рухів.
 • Доступність – навчання від простого до легкого, від відомого до невідомого.
 • Систематичність – регулярність занять з поступовим збільшенням рухів та ускладнення способів виконання.
 • Індивідуальний підхід – врахування особливостей сприйняття кожної дитини.
 • Зацікавленість – кожен повинен в певній мірі брати участь в роботі.
 • Свідомість – розуміння виконаних дій, активність.

Са – Фі - Пенс

Фізичний розвиток

Музичний розвиток

Логіко-математичний розвиток

Моральний розвиток

Пізнавальний розвитокСа – Фі - Дансе

Музичний розвиток – ритмічні рухи, елементі хореографії, танцювальні форми

Логіко-математичний розвиток – орієнтація в просторі, кількісний рахунок

Фізичний розвиток – стройові, акробатичні, дихальні вправи, розвиток дрібної моторики, профілактика плоскостопості, опорно-рухового апарату

Моральний розвиток – формування вольових якостей

Пізнавальний розвиток – знайомство з явищами живої та неживої природи. Особливості поведінки тварин і пташок

Елементи Са – фі - Данса

Ігроритміка – вправи для

узгодження рухів з музикою.

(ходьба на рахунок під музику)

Ігропластика – вправи для

розвитку гнучкості

(імітація тварин),

для розвитку м’язів.

Ігровий самомасаж - загартування і оздоровлення

Пальчикова гімнастика – дрібна моторика та

координація рухів рук.

Акробатичні вправи

Фізхвилинки

Креативна гімнастика –

нестандартні вправи,

на розвиток творчості

Колекціонування

У Китаї говорять: "Хто має захоплення, проживає два життя".

Колекціонування - одна з ефективних технологій дослідницької діяльності дошкільників та засобів для розвитку пізнавальної активності дошкільників.

Мета:  розвиток пізнавально-дослідницької діяльності у дітей дошкільного віку через колекціонування.

 • Завдання:
 • розвивати емоційно-пізнавальне ставлення до навколишнього світу;
 • закріплювати вміння дітей спостерігати, порівнювати, аналізувати, узагальнювати, виділяти головне;
 • розвивати творчий потенціал вихованців ;
 • поповнювати предметно-розвиваюче середовище матеріалами колекціонування;
 • організувати дитячо-доросле співтовариство по інтересу.

Види колекцій

Колективні (групові)

Домашні

Індивідуальні

Тимчасові

Тривалі

Творіть самі . ….

Як немає дітей без уяви,

так немає і педагога без творчих поривів.

Творчих Вам успіхів!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка