Дитяча організація “братство сіверян” Комунальний заклад Сумської обласної ради Шосткинська загальноосвітня школа – інтернат І-ІІІ ступенівСкачати 29,81 Kb.
Дата конвертації27.03.2017
Розмір29,81 Kb.

ДИТЯЧА ОРГАНІЗАЦІЯ “БРАТСТВО СІВЕРЯН” Комунальний заклад Сумської обласної ради Шосткинська загальноосвітня школа – інтернат І-ІІІ ступенів

“БРАТСТВО СІВЕРЯН” – це молодіжна організація, яка об’єднує учнів 5-11 класів школи – інтернату і координує діяльність класних об’єднань. Організація була створена у 1994 році.

Г Е Р Б

На гербі зображено жовте колосся пшениці, яке символізує добробут, а лаврова гілка – славу. Школа – родинне гніздо, де ніжні материнські руки працівників інтернату віддають тепло своїх сердець, підтримують любов і турботу, сіють розумне, добре, вічне.

П Р А П О Р

Жовтий колір – це добробут, добро. Різнокольорові промені означають, що кожна дитина неповторна, особлива, зі своїми уподобаннями, смаками, здібностями та талантами. Дитина прагне знань і на шляху до них її підтримує рука педагога.

Г І М Н

СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ

ГОЛОВНОЮ МЕТОЮ ДИТЯЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ Є

набуття соціального досвіду, формування особистісних рис громадянина Української держави, розвинення духовності, фізичної досконалості, моральності, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури в системі колективної творчої діяльності.

В ОСНОВІ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “БРАТСТВА СІВЕРЯН” ЛЕЖАТЬ ПРИНЦИПИ :

 • демократизації та гуманізації виховного процесу;
 • зв’язку виховання з реальним життям;
 • виховання особистості в колективі на основі спільної діяльності;
 • послідовності, систематичності та єдності виховних впливів;
 • врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів;
 • свідомості, самодіяльності та активності учнів.

КОНСТИТУЦІЯ

Конституція “Братства сіверян” є основним законом інтернатівського життя.

 • Нас об’єднує прагнення зробити шкільне життя змістовним, радісним, цікавим, бажання діяти разом.
 • Нам найдорожча свобода думки, особистість кожної дитини.
 • Ми турбуємося про тих, хто менший і слабший від нас, одне про одного та про тих, хто в біді.
 • Нам допомагають жити гра, сюрприз, таємниця, вигадка, фантазія, те, що ми вирішуємо й робимо самі.
 • Ми співпрацюємо з усіма, кому зрозумілі й небайдужі наші інтереси та справи, з тими, хто готовий допомагати нам.

Головні завдання сіверян:

 • формування й розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості;
 • різнобічний розвиток, самовдосконалення, самореалізація на благо собі, своїм ровесникам, своїй родині, своїй малій батьківщині, народові України;
 • формування почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодіння наукою управління;
 • забезпечення й захист прав та інтересів учнів на основі виконання правил і законів школи-інтернату;
 • сприяння реалізації інтересів, можливостей, бажань учнів;
 • прагнення до узгодженості дій та інтересів між учнями та дорослими.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ “БРАТСТВА СІВЕРЯН

Родина – це найбільш бойова одиниця організації “Братства сіверян”. В родину входять не менше 14 учнів. Вони ведуть літопис – щоденник родини.

Збір родини – це найвищий орган самоврядування, робота якого спрямована на розвиток ініціативи, дотримання дисципліни.

Шляхом відкритого голосування на зборах родини обираються старійшина, заступник старійшини,

командири сімей.

Вони складають Раду родини.

В Братстві налічується

сім родин:

 • “Ярило” – 5 клас;
 • “Стрибог” – 6 клас;
 • “Перун” – 7 клас;
 • “Ора” – 8 клас;
 • “Велес” – 9 клас;
 • “Хорс” – 10 клас;
 • Ладо” – 11 клас

Сім’я – це найперший колектив для учня. Вона об’єднує 3 - 4 сіверян. Сім’я створюється добровільно. Головою сім’ї є командир, який обирається раз на рік.

Існує 8 сімей – 8 напрямків роботи кожної родини:

 • Сім’я “Історики – краєзнавці”;
 • Сім’я “Екологи”;
 • Сім’я “Освітяне”;
 • Сім’я “Затійники”
 • Сім’я “Санітари – трударі”;
 • Сім’я “Волонтери”
 • Сім’я “Літописці”
 • Сім’я “Спорт та туризм”

Очолює роботу Братства Рада старійшин в складі:

 • верховний старійшина;
 • заступник верховного старійшини;
 • секретар;
 • координатори сімей

На засіданні Ради даються доручення сіверянам, вислуховують звіти про їх виконання, здійснюють контроль за роботою кожної родини по своєму напрямку.

Рада старійшин збирається на свої засідання не рідше одного разу на місяць.

РАДА СТАРІЙШИН:

 • бере участь у складанні річного плану роботи школи – інтернату;
 • координує роботу родин, доводить до них конкретні завдання діяльності
 • У межах своєї компетентності :

 • створює належні умови для навчання та дозвілля учнів;
 • контролює відвідування учнями уроків, стан навчання та поведінки;
 • ухвалює рішення з найважливіших питань життя школи;
 • вносить пропозиції адміністрації школи, педагогічній раді з питань навчання та виховання;
 • організовує і контролює чергування в школі та в їдальні;
 • контролює дотримування санітарно – гігієнічних вимог в школі;
 • бере участь в організації допомоги учням, які не встигають;
 • здійснює заходи з розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення їхнього здоров’я, фізичного вдосконалення, пропаганди здорового способу життя.

РАДА РОДИНИ:

 • організовує життя родини.
 • звітує про результати на зборах родини, засіданнях Ради старійшин.
 • є безпосередніми зв’язковими між Радою старійшин, колективом родини та класним керівником та вихователями (доводять до їхнього відома плани, завдання, рішення Ради старійшин)

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ РАДИ СТАРІЙШИН

Верховний старійшина:

 • здійснює загальне керівництво “Братства сіверян”;
 • готує і проводить засідання Ради;
 • спрямовує роботу Ради;
 • організовує планування роботи на навчальний рік та його наступне виконання;
 • контролює роботу сімей “Освітяне”, “Затійники”, “Екологи”;
 • проводить щотижневі лінійки (понеділок, п’ятниця)

ЗАСТУПНИК ВЕРХОВНОГО СТАРІЙШИНИ:

 • надає посильну щоденну допомогу верховному старійшині, в разі його відсутності – заміщує;
 • відповідає за виконання плану роботи;
 • виносить на розгляд Ради поточні питання діяльності;
 • відповідає за оформлення документації Ради;
 • контролює роботу сімей “Волонтери”, “Історики – краєзнавці”, “Санітари – трударі”.

СЕКРЕТАР РАДИ СТАРІЙШИН:

 • забезпечує оперативне інформування про рішення Ради старійшин;
 • систематично на засіданнях Ради доповідає про виконану роботу;
 • допомагає в оформленні документації Ради;
 • контролює роботу сімей “Літописці” та “Спорту і туризму”.

КУРАТОРИ:

 • постійно цікавляться завданнями, які вирішують органи учнівського самоврядування;
 • разом з учнями шукають шляхи вирішення цих завдань;
 • допомагають учням у визначенні мети діяльності, складанні плану роботи та аналізують його;
 • надають допомогу учням у вирішенні складних питань, скрутних ситуацій;
 • залучають, якщо це необхідно, до вирішення управлінських завдань інших членів колективу;
 • не займають позиції спостерігача, активно втілюють у життя рішення, ухвалені Радою старійшин;
 • консультуючи, постійно навчають актив, готують його до самостійної роботи.

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СІВЕРЯН

СІВЕРЯНИ МАЮТЬ ПРАВО НА:

 • здобуття загальної середньої освіти, спрямованої на розвиток особистості, її талантів, розумових та фізичних здібностей; виховання поваги до рідної мови та національних цінностей;
 • підготовку до свідомого життя;
 • доступ до інформації в усіх галузях знань;
 • користування навчальною, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою школи – інтернату;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;
 • участь в об’єднаннях сіверян Братства;
 • особисту участь у шкільному самоврядуванні
 • вільне висловлювання своїх думок, свободу думки, совісті та релігії;
 • вільний доступ до інформації з питань пропаганди здорового способу життя;
 • відпочинок і дозвілля, участь у культурно – масових заходах;
 • захист від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства; від дій, які порушують їхню честь і гідність.

СІВЕРЯНИ ЗОБОВ’ЯЗАНІ:

 • Виконувати вимоги Конституції “Братства сіверян”, єдині вимоги школярів, рішення Ради старійшин.
 • Бути свідомими громадянами своєї держави, дотримуватися Конституції та законів України, шанувати державні символи. Наполегливо оволодівати знаннями, навчальними вміннями та навичками, застосовувати отриманні знання в житті.
 • Набувати трудових навичок. Дотримуватися дисципліни праці та правил техніки безпеки.
 • Брати активну участь у громадському житті Братства. Шанувати і примножувати шкільні традиції.
 • Правильно організовувати навчання, працю, відпочинок, цінувати свій та чужий час. Усебічно розвиватися та самовдосконалюватися. Дотримуватися правил особистої гігієни, займатися фізкультурою та спортом, загартовуватися.
 • Поважати батьків, інших членів родини. Бути чуйними та уважними до інших людей.
 • Бути дисциплінованими та ввічливими. Тактовно поводитися в громадських місцях.
 • Бережливо ставитися до всього, що нас оточує. Цінувати те, що дано в безкоштовне користування.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ “БРАТСТВА СІВЕРЯН”

СІМ’Я “ІСТОРИКИ - КРАЄЗНАВЦІ” куратор – вчитель історії та права

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ:

 • пошук цікавих матеріалів з історії рідного краю;
 • здійснення походів та екскурсій за планом роботи;
 • знайомство з історією вулиць та місць нашого міста;
 • вивчення біографії та життєвого шляху гетьманів України;
 • вивчення вірувань древніх слов’ян;
 • знайомство з народними обрядами та звичаями Сумщини;
 • вивчення фольклору та ремесел Шосткинщини;
 • підготовка сценаріїв до проведення фольклорних свят;
 • пошук матеріалів щодо подій Голодомору 1932-1933 років в Україні.

CІМ’Я “ЕКОЛОГИ” куратор – вчитель біології

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ:

 • контролювати та сприяти озелененню класів, спалень та ігрових кімнат;
 • контролювати та сприяти озелененню шкільної території;
 • проводити акції: “Посади дерево”, “Годівниця”, конкурс “Клумба родини”;
 • збір лікарських рослин;
 • приймає активну участь у засіданні шкільного та міського екопарламенту;
 • формує екологічну культуру людини, її гармонію з природою;
 • оформлює альбоми, виставки;
 • організовує акції і заходи на захист довкілля.

СІМ’Я “ОСВІТЯНЕ” куратор – заступник директора з НВР

Напрямки діяльності

 • бере участь у проведенні предметних тижнів, декад, олімпіад, конкурсів;
 • контролює виконання домашніх завдань, ведення щоденників;
 • контролює відвідування учнями уроків та самопідготовки;
 • організовує консультативну допомогу з предметів;
 • формує в учнів свідоме ставлення до навчання;
 • виховує культуру читання та бережливе ставлення до книжки, підручника;
 • контролює ведення зошита рапортів;
 • веде екран успішності родини;
 • інформація по підсумкам навчального тижня на лінійках

СІМ’Я “ЗАТІЙНИКИ” куратор – педагог-організатор

Напрямки діяльності:

 • Залучає якомога більше дітей до позаурочної діяльності, організації змістовного дозвілля та відпочинку, до художньої самодіяльності, до занять у гуртках та спортивних секціях;
 • Забезпечує дотримання норм моральної поведінки;
 • Організовує і здійснює контроль за естетичним оформленням класів, спалень та ігрових кімнат, зовнішнім виглядом учнів;
 • Добирає матеріали до написання сценаріїв різноманітних свят, вечорів відпочинку, зустрічей;
 • Організація класних виховних заходів;
 • Виготовлення костюмів, масок для виступів;
 • Інформація по проведеним і запланованим заходам на лінійках

СІМ’Я “САНІТАРИ – ТРУДАРІ” куратор – лікар школи

Напрямки діяльності

 • контролює санітарний стан у школі, класах, спальнях, ігрових кімнатах, дотримання гігієнічного режиму в їдальні, особистої гігієни учнів;
 • здійснює санітарно-освітню роботу серед учнів;
 • організовує та здійснює контроль за роботою санпостів;
 • згідно з розробленою пам’яткою для чергових учнів стежить за дотримуванням учнями дисципліни, правил співжиття молодших та старших школярів, поведінки учнів під час перерв, в їдальні та на вулиці;
 • перевіряє санітарний стан у класі (щоденне прибирання, підтримка належного порядку протягом робочого дня, санітарний день у класі);
 • щоденно звітує черговому вчителю про результати санітарного стану в школі;
 • рейди – перевірки зовнішнього вигляду учнів школи (щопонеділка);
 • допомога медичним працівникам у випуску санбюлетнів;
 • рейди – перевірки стану шкільних меблів спального на навчального корпусів (2 рази на місяць)
 • інформація про результати рейдів – перевірок та чергувань на лінійках.

СІМ’Я “ВОЛОНТЕРИ” куратор – педагог-організатор

Напрямки діяльності:

 • виявляє милосердя до хворих і людей похилого віку, допомагаючи їм під час весняних та осінніх польових робіт;
 • здійснює заходи до Дня людей похилого віку, Дня інвалідів, Дня захисту дітей;
 • організовує зустрічі з ветеранами та учасниками війни, вдовами;
 • доглядає за пам’ятником загиблим воїнам;
 • збирає кошти у фонд Червоного Хреста;
 • організовує шефську допомогу ветеранам Великої Вітчизняної війни, людям похилого віку, вчителям-пенсіонерам;
 • проводить операції: “Турбота”, “Вчитель не повинен бути самотнім”, “З добрим ранком, ветеране!”;
 • вивчення біографії героїв-земляків, уроженців міста та району;
 • пошук матеріалів про героїв 6-ої Гвардійської дивізії;
 • допомога підшефним барвінчатам у підготовці до свят, концертів;
 • організація для молодших школярів різноманітних змагань, конкурсів, виховних заходів тематичного спрямування;
 • організація ігор з малюками під час перерв

СІМ’Я “ЛІТОПИСЦІ” куратор – вчитель образотворчого мистецтва

Напрямки діяльності:

 • обробка та упорядкування зібраних матеріалів;
 • оформлення родинного альбому, написання рефератів;
 • участь у конкурсах малюнків та плакатів;
 • випуск стінгазет та газет до предметних тижнів;
 • ведення літопису свого класу (оформлення класного фотоальбому)
 • допомога у випуску “блискавок”, бойових листків тощо;
 • розвиває кореспондентські здібності дітей;
 • випускає часопис “Шкільний кур’єр”;
 • виховує мовну культуру.

СІМ’Я “СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ” куратор – вчитель фізичної культури

Напрямки діяльності:

 • забезпечує повноцінний фізичний розвиток дітей, дбає про охорону здоров’я;
 • організовує роботу спортивних та туристичних секцій;
 • залучає учнів та батьків до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи;
 • пропагує здоровий спосіб життя;
 • організовує загальношкільні спортивно-оздоровчі заходи;
 • організовує екскурсії, походи та туристичні поїздки рідним краєм.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка