Дніпропетровський університет імені Альфреда нобеляСкачати 23,26 Kb.
Дата конвертації16.01.2017
Розмір23,26 Kb.
 • Хто буде мене навчати?
 • Керівник спеціалізованих навчальних програм
 • КУЗНЕЦОВА СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА,
 • доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України
 • Член Американської фінансової асоціації (AFA)
 • Член Європейської облікової асоціації (EAA)
 • Член Облікової та Фінансової Асоціації Австралії та Нової Зеландії (AFAANZ)
 • Постійний член дослідницької групи з управлінського обліку MARG, London School of Economics and Political Science, LSE (Great Britain)
 • Член Методологічної Ради Інституту Аудиту України
 • Член Науково-методичної комісії з економіки і підприємництва МОН України
 • Професор University of Wales (Great Britain)
 • Головний редактор Universal Journal of Accounting and Finance (USA), Спецвипуск «Special Issue: Synergy of Accounting, Finance and Management in Chaotic Environment», 2014
 • Член редакційних колегій 9 наукових фахових видань США, Австралії, Росії, України
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • імені Альфреда НОБЕЛЯ
     • 100% працевлаштування випускників за спеціальністю,
 • Унікальність навчання за спеціальністю
 • «Облік та оподаткування»
 • в Університеті імені Альфреда Нобеля
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • імені Альфреда НОБЕЛЯ
 • викладання професійних дисциплін ведеться вже з 1 курсу,
 • опанування дисциплін здійснюється з використанням міжнародних стандартів навчання,
 • студенти самостійно обирають спеціалізовані вибіркові дисципліни за бажанням,
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • імені Альфреда НОБЕЛЯ
 • передбачено поглиблене вивчення англійської мови та міжнародної фінансової термінології (перший рік навчання - адаптаційний),
 • підготовка до закордонних стажувань або продовження навчання в інших країнах,
 • Унікальність навчання за спеціальністю
 • «Облік та оподаткування»
 • в Університеті імені Альфреда Нобеля
 • Унікальність навчання за спеціальністю
 • «Облік та оподаткування»
 • в Університеті імені Альфреда Нобеля
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • імені Альфреда НОБЕЛЯ
 • викладачами кафедри розроблено 12 нових унікальних навчальних програм, які враховують останні досягнення міжнародної облікової науки й сучасного практичного досвіду провідних зарубіжних і вітчизняних компаній,
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • імені Альфреда НОБЕЛЯ
 • за останні 4 роки викладачами кафедри підготовлено та видано 18 підручників, визнаних в Україні та за кордоном,
 • Унікальність навчання за спеціальністю
 • «Облік та оподаткування»
 • в Університеті імені Альфреда Нобеля
 • Унікальність навчання за спеціальністю
 • «Облік та оподаткування»
 • в Університеті імені Альфреда Нобеля
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • імені Альфреда НОБЕЛЯ
 • дві навчальні програми увійшли до 25 найкращих програм ВНЗ України та працедавців: «Лекції банківських спеціалістів» (з ПАТ КБ «Приватбанк»); «Оцінка та управління вартістю компанії на базі концепцій CCF та теорем G1, G2, G3» (з консалтинговою групою «Каупервуд»).
 • Г. Сковорода говорив, що світ – це театр. І кожен повинен для себе обрати ту роль, яку він зможе найкраще виконати, ту, що відповідає його нахилам і здібностям. Стосується це, насамперед, вибору професії.
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • імені Альфреда НОБЕЛЯ
 • Професія бухгалтер - одна з найстаріших. Корені цієї цікавої професії входять так глибоко в історію, що ніхто точно не знає, де їх і шукати. З впевне-ністю можна сказати, що облік з’явився тоді, коли людина стала людиною.
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • імені Альфреда НОБЕЛЯ
 • Бухгалтер (нім. «Buch» - книга, «Halter» - власник) -фахівець у галузі бухгалтерії. В даний час професія є важливою, без неї не обходиться жодне підприємство.
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • імені Альфреда НОБЕЛЯ
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • імені Альфреда НОБЕЛЯ
 • До 90-х років бухгалтерів називали "державними контролерами"
 • Протягом останніх років професія бухгалтера займає четверте місце в рейтингу найбільш популярних професій на ринку праці.
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • імені Альфреда НОБЕЛЯ
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • імені Альфреда НОБЕЛЯ
 • Будь-який вид підприємницької діяльності потребує грамотних фахівців з бухгалтерського обліку. Представники цієї професії відповідальні за складання бухгалтерської та податкової звітності, її оформлення відповідно до встановленого порядку для передачі до фондів та податкову інспекцію, здачі в архів. Бухгалтери беруть участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства .
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • імені Альфреда НОБЕЛЯ
 • Сучасний бухгалтер -це кваліфікований спеціаліст
 • у галузі статистики, фінансів та кредиту, організації, планування, економіки конкретної
 • галузі господарства, здійснення бухгалтер-ського обліку.
 • ПЛЮСИ ПРОФЕСІЇ
 • 1.Затребуваність на ринку праці.
 • 2.Переважно нормований робочий день.
 • 3.Можна мати додатковий заробіток, наприклад, допомагати з веденням бухгалтерії дрібним підприємцям.
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • імені Альфреда НОБЕЛЯ
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • імені Альфреда НОБЕЛЯ
 • Це можливість навчитися вести облік на комп'ютері: оформляти документи і реєструвати господарські операції, аналізувати інформацію і формувати бухгалтерську і податкову звітність.
 • Головний бухгалтер на підприємстві -це перша людина після керівника з прийняття усіх рішень, що стосуються фінансово-господарської діяльності, оскільки саме він поряд з директором ставить свій підпис майже на усіх документах. А це не тільки відповідальність, але й авторитет.
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • імені Альфреда НОБЕЛЯ

Фахівець з обліку та оподаткування може працювати на посадах:

 • - Фінансового директора
 • - Заступника директора з фінансової роботи
 • - Головного бухгалтера
 • - Бухгалтера, бухгалтера-ревізора
 • - Керівника аудиторської фірми, аудитора
 • - Бухгалтера-експерта
 • - Наукового співробітника
 • - Викладача обліково-аналітичних дисциплін
 • (на підприємствах різних форм власності та галузей економіки: виробничих, торгівельних, бюджетних, промислових, транспортних, будівельних, сільськогосподарських)
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • імені Альфреда НОБЕЛЯ

Міжнародний герб бухгалтерів складається з трьох фігур: сонце – бухгалтерський облік осяває господарську діяльність; ваги – балансова рівність; крива Бернуллі – облік буде існувати вічно! Девіз бухгалтерів: “Наука, довіра, незалежність!”

 • Міжнародний герб бухгалтерів

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК – ЦЕ ОСНОВА УПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ, ЯКА ВКЛЮЧАЄ ДИЗАЙН ФОРМ ОБЛІКУ, СКЛАДАННЯ КОШТОРИСІВ, АНАЛІЗ ВИТРАТ І ДОХОДІВ, АУДИТОРСЬКІ ПЕРЕВІРКИ, РОЗРАХУНОК І ОЦІНКУ ВСІХ ВИДІВ ПОДАТКІВ

 • БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК – ЦЕ ОСНОВА УПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ, ЯКА ВКЛЮЧАЄ ДИЗАЙН ФОРМ ОБЛІКУ, СКЛАДАННЯ КОШТОРИСІВ, АНАЛІЗ ВИТРАТ І ДОХОДІВ, АУДИТОРСЬКІ ПЕРЕВІРКИ, РОЗРАХУНОК І ОЦІНКУ ВСІХ ВИДІВ ПОДАТКІВ
 • Без бухгалтерського обліку неможливе функціонування підприємств і організацій любої галузі економіки та форми власності.
 • НЕДАРЕМНО У СВІТІ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК НАЗИВАЮТЬ “МОВОЮ БІЗНЕСУ”!
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • імені Альфреда НОБЕЛЯ

Взаємозв′язок бухгалтерського обліку з іншими науками

 • Бухгалтерський облік
 • Філософія
 • Похідні від бухгалтерського обліку:
 • Економічний аналіз; Контроль і ревізія;
 • Судово-бухгалтерська експертиза; Аудит
 • Математика;
 • Мовознавство;
 • Теорія статистики;
 • Математична статистика;
 • Теорія ймовірності;
 • Інформатика;
 • Економічна кібернетика;
 • Економетрика;
 • Математичне програмування
 • Економічні науки:
 • Політекономія;
 • Фінанси;
 • Економіка галузі;
 • Економіка підприємства;
 • Менеджмент;
 • Маркетинг тощо
 • Юридичні науки:
 • господарське, трудове, фінансове право та ін.
 • Технологічні науки
 • Основи теорії бухгалтерського обліку;
 • Фінансовий облік;
 • Управлінський облік;
 • Податковий облік

Студенти спеціальності “Облік та оподаткування” вивчають повний комплекс фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін:

 • Студенти спеціальності “Облік та оподаткування” вивчають повний комплекс фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін:
 • - Економіка підприємства; Економіка праці...;
 • - Менеджмент; Маркетинг; Бізнес-планування;
 • - Фінансовий та Податковий менеджмент;
 • - Бухгалтерський та Фінансовий облік; Аудит;
 • - Управлінський облік; Контроль і ревізія;
 • - Облік у зарубіжних країнах; Облік ЗЕД;
 • - Облік у банках; Облік у бюджетних установах;
 • - Інформаційні системи обліку і аудиту;
 • - Податкова система; Податковий облік;
 • - Звітність підприємства; Економічний аналіз
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • імені Альфреда НОБЕЛЯ
 • Люди цієї професії мають бути, перш за все, відповідальні та організовані.
 • Бухгалтер повинен не просто вміти вести книги, добре знати облік, економіку, але й володіти основами технології виробництва, трудовим і цивільним правом, діловодством, комп'ютерною технікою та іноземними мовами

Якісній підготовці фахівців з обліку та оподаткування сприяє добре поставлена навчально-методична і наукова робота викладачів кафедри, результати якої оформляються у вигляді дисертаційних робіт та навчальних посібників загальнодержавного значення, які отримали гриф Міністерства освіти і науки України і використовуються у багатьох навчальних закладах України

 • Якісній підготовці фахівців з обліку та оподаткування сприяє добре поставлена навчально-методична і наукова робота викладачів кафедри, результати якої оформляються у вигляді дисертаційних робіт та навчальних посібників загальнодержавного значення, які отримали гриф Міністерства освіти і науки України і використовуються у багатьох навчальних закладах України
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • імені Альфреда НОБЕЛЯ

ЛАСКАВО ПРОСИМО НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

 • ЛАСКАВО ПРОСИМО НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
 • “ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ” ДО ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ!
 • ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ – ЦЕ ПРОФЕСІЯ ДЛЯ ЖИТТЯ!
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • імені Альфреда НОБЕЛЯ


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка