До досягнень – через підтримку, До розуміння – через навчання, До пізнання – через відкриттяСкачати 42,15 Kb.
Дата конвертації14.02.2017
Розмір42,15 Kb.
 • Початкова освіта Пирятинщини
 • До досягнень – через підтримку,
 • До розуміння – через навчання,
 • До пізнання – через відкриття,
 • До успіхів – через співпрацю.

 • Науково-методична проблема методиста
 • “Вдосконалення системи методичної роботи з вчителями
 • початкових класів як передумова підвищення їх професійної
 • компетентності та забезпечення якості освіти”
 • Фундаментально освічена людина
 • Забезпечує якість і результативність
 • навчально-виховного процесу
 • Здатний активно і творчо діяти, гнучко перебудовувати
 • напрям і зміст своєї професійної діяльності
 • Самостійно набуває необхідні для
 • професійної діяльності компетентності
 • Грамотно використовує
 • інформаційно-комунікаційні технології
 • Сучасний вчитель початкових класів

 • Напрями роботи методиста з розвитку професійної компетентності, творчої активності вчителів початкових класів
 • Пирятинського району
 • Організаційно-методична робота
 • Інформаційно-просвітницька робота
 • Експертно-діагностична робота
 • Дослідницько-аналітична робота
 • Організація роботи ШМО, Школи ППД, Школи МП, творчих , дидактичних груп
 • Проведення районних заходів (конференцій, педчитань, конкурсів, олімпіад тощо)
 • Проведення фахових консультацій
 • Проведення семінарів
 • Картотека методичних матеріалів на допомогу вчителю
 • Підготовка проектів наказів, методичних листів, рекомендацій
 • Поширення передового педагогічного досвіду
 • Створення та поповнення “методичних потфоліо”
 • Анкетування педагогічних працівників
 • Робота в експертній групі під час атестації закладів освіти
 • Тематичне вивчення стану викладання предметів в початковій школі
 • Атестація педагогів
 • Моніторинг рівня навченості учнів 2-4 класів з основних предметів
 • Моніторинг запровадження інноваційних технологій у практичну роботу
 • Моніторинг освідченості вчителів законодавчої бази
 • Аналіз матеріально-дидактичної бази для викладання предметів у початковій школі
 • Модель методичної роботи з вчителями початкових класів
 • Становлення
 • педагогічного працівника
 • (молоді спеціалісти)
 • Мета. Створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи вчителів початкових класів, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації
 • Завдання:
 • створити умови для підвищення науково-методичного рівня вчителів початкових класів: підготовка вчителів до засвоєння ними змісту нових програм і технологій їх реалізації;
 • вивчення і втілення у шкільну практику передового педагогічного досвіду, постійне вдосконалення навичок самоосвітньої роботи вчителів;
 • забезпечити організаційно-методичний супровід впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.
 • Творче зростання
 • педагогічного працівника
 • (спеціалісти І-ІІ категорії)
 • Професійна майстерність педагогічного працівника
 • (спеціалісти вищої категорії)
 • Модуль
 • “Методики викладання предметів початкової школи”
 • Модуль “Передовий педагогічний досвід”
 • Модуль “Психологічна підготовка та загальнокультурний розвиток вчителя”
 • Форми та методи методичної роботи
 • Моніторинг
 • професійної
 • компетентності вчителя та навчально-виховного процесу
 • Інформаційно-методичний простір
 • Атестація педагогічних працівників
 • Видавнича
 • діяльність
 • Модуль “Інноваційні педагогічні технології”
 • Цільовий
 • компонент
 • Змістовий
 • компонент
 • Процесуальний
 • компонент
 • Діагностика освітніх потреб, рівня професійної
 • компетентності вчителів початкових класів
 • Результативний
 • компонент
 • Вчитель з високим рівнем професійної компетентності –
 • забезпечення якості початкової освіти в районі
 • Змістовий компонент
 • Модуль 1 “Актуальні проблеми сучасного початкового навчання”
 • Система роботи щодо підготовки вчителів початкових класів до реалізації
 • Державного стандарту початкової загальної
 • освіти
 • Інформаційні та інструктивно-методичні наради
 • Семінар-практикум
 • “Особистісно-зорієнтоване навчання як умова успішного розвитку та саморозвитку молодшого школяра“
 • Майстер-класи
 • Школа комп’ютерної грамотності
 • Школа майбутнього першокласника
 • Засідання “круглого столу”, конференції, педагогічні читання
 • Підготовка електронного кейсу для вчителів початкових класів
 • “ Особливості змісту та методики викладання предметів у початковій школі за новими програмами ”
 • Зустрічі з авторами Державного стандарту початкової школи,
 • підручників для учнів початкових класів
 • Онопрієнко О.В, Листопад Н.П., Пономарьовою К.І., Андрусенко І.П., Науменко В.О.
 • Методика викладання української мови
 • Семінари-практикуми
 • Розвиток зв’яного мовлення як найважливіша умова навчання учнів початкових класів”,
 • “Шляхи формування мовленнєвої компетентності молодших школярів”
 • Змістовий компонент
 • Модуль 2 “Методика викладання предметів в початковій школі”
 • Методика викладання математики
 • Майстер-класи “Формування алгоритмічного мислення молодших школярів на уроках математики”,
 • “Формування обчислювальних навичок в учнів початкових класів на уроках математики
 • Методика викладання придознавства
 • Круглий стіл “Формування природничих уявлень і понять в учнів початкових класів на уроках курсу “Я і Україна”,
 • Дискусійна трибуна “Навчально-ігрова діяльність на уроках природознавства в початковій школі
 • Методика викладання “Основ здоров’я”
 • Тренінг “Специфіка викладання предмета “Основи здоров’я”“
 • Методика викладання образотворчого мистецтва
 • Семінар-практикум “Розвиток творчості на уроках образотворчого мистецтва“
 • Змістовий компонент
 • Модуль 3 “Передовий педагогічний досвід”
 • Школа передового педагогічного досвіду з проблеми “Використання ІКТ як запорука успіху молодшого школяра
 • Школа передового педагогічного досвіду
 • з проблеми “Впровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес початкової школи””
 • Вивчення та впровадження досвіду роботи вчителів початкових класів
 • Анісімової В.В., Петрусенко Н.І., Артюх С.О.
 • в практику роботи педагогів району
 • Впровадження досвіду роботи вчителів початкових класів
 • Пономаренко Л.В., Зварич І.А., Андреєнко В.О.
 • в практику роботи педагогів району
 • Змістовий компонент
 • Модуль 4“Інноваційні педагогічні технології”
 • Технологія критичного мислення
 • Теоретичний семінар “Технології
 • формування критичного мислення
 • молодших школярів”
 • Інформаційно-комунікаційні технології
 • Семінар-практикум “Використання
 • інформаційно-комунікаційних технологій
 • в навчально-виховному
 • процесі початкової школи”
 • Здоров'язбережні технології
 • Семінар-практикум
 • “Використання здоров’язбережних технологій в ГПД”
 • Технологія моделювання
 • Круглий стіл“Теоретико-
 • практичні основи моделювання
 • педагогічних процесів”
 • Районний конкурс-захист педагогічних проектів “Модель випускника початкової школи”
 • Змістовий компонент
 • Модуль 5 “Психологічна підготовка та
 • загальнокультурний розвиток вчителя”
 • Психолого-педагогічні семінари
 • Портрет старшого дошкільника напередодні його вступу до школи”,
 • “Розвиток пізнавальної активності молодших школярів”
 • Підготовка методичних рекомендацій з питань психології
 • Семінари-тренінги
 • “Діагностика невдач у навчанні молодших школярів”, “Портрет сучасного вчителя”,
 • “Розвиток комунікативних умінь і навичок педагогів”
 • Процесуальний компонент
 • Форми та методи методичної роботи
 • Масові
 • Групові
 • Індивідуальні
 • Забезпечення удосконалення знань учителів; сприяння виробленню єдиної педагогічної позиції
 • Створення оптимальних умов для творчих дискусій, обміну досвідом, виконання практичних завдань
 • Надання адресної практичної допомоги вчителю
 • Інструктивно-
 • методичні наради
 • Науково-практичні
 • конференції
 • Педагогічні читання
 • Виставка
 • дидактичних та
 • методичних
 • досягнень “Творчі
 • сходини педагогів
 • Пирятинщини”
 • Психолого-
 • педагогічні семінари
 • Семінари
 • практикуми
 • Постійно-діючі
 • семінари
 • Міжшкільні
 • методичні
 • об’єднання
 • Творчі групи
 • Майстер-класи
 • Засідання “круглого
 • столу”
 • Школа передового
 • педагогічного
 • досвіду
 • Клуб творчого
 • вчителя
 • Методичні мости
 • Методичні турніри
 • Тренінгові заняття
 • Наставництво
 • Стажування
 • Робота над
 • особистою темою
 • Консультування
 • Самоосвіта
 • Творчий звіт
 • учителів
 • Взаємовідвідування
 • уроків
 • Атестація
 • Фестиваль
 • педагогічних ідей
 • Конкурс “Учитель
 • року”
 • Процесуальний компонент
 • Рівні професійного самовдосконалення
 • вчителів початкових класів
 • Навчання в педагогічних
 • навчальних закладах різних
 • рівнів акредитації
 • Творчий рівень
 • Репродуктивний рівень
 • Адаптивно-орієнтований рівень
 • Базовий рівень
 • Становлення
 • педагогічного працівника
 • (молоді педагоги - спеціалісти)
 • Творче зростання
 • педагогічного працівника
 • (спеціалісти ІІ та І квалі-
 • фікаційної категорії)
 • Професійна майстерність
 • педагогічного працівника
 • (спеціалісти вищої квалі-
 • фікаційної категорії)
 • Наставництво і стажування
 • Індивідуальні консультації
 • Школа молодого педагога
 • Проект “Педагогічний дебют”
 • Конкурс “Шукаємо молоді
 • педагогічні таланти”
 • Міжшкільні методичні об’єднання
 • Постійно-діючий семінар з проблеми
 • “Удосконалення уроку як засобу
 • формування творчої собистості
 • вчителя й учня”
 • Творчі групи
 • Методичний міст
 • Педагогічна майстерня
 • Школа передового педагогічного
 • досвіду
 • Майстер-клас
 • Клуб творчого вчителя
 • Проект “Історія мого успіху”
 • Творча лабораторія
 • Конкурси професійної майстерності
 • Навчання в педагогічних навчальних закладах
 • Результативний компонент
 • Методичні розробки
 • Вправи-енергізатори.
 • Інформатика в початковій школі
 • Інформатика 2 клас.
 • Малюю пальчиком, долонькою, вуглинкою.
 • Збірка матеріалів районних семінарів
 • ГПД. Організація роботи
 • Пропедевтика геометрії в початковій школі
 • Ефективність сучасного уроку
 • Вплив учителя на соціальну адаптацію молодшого школяра
 • Методичні рекомендації роботи ШМО та ін.
 • Апробація та рецензування підручників
 • Робота з обдарованими дітьми
 • Олімпіади з базових дисциплін
 • Конкурс знавців української мови ім. Петра Яцика,
 • Міжнародний конкурс “Кенгуру”,
 • Всеукраїнський конкурс з інформатичної грамоти “Бобреня”,
 • Участь у всеукраїнському інтерактивному конкурсі “Геліантус”
 • Всеукраїнський конкурс з природничих дисциплін “Колосок”,
 • Всеукраїнський конкурс “Соняшник” та ін.
 • Майстер-класи Всеукраїнського рівня
 • Посібник для вчителя “Інформатика, 3 клас”/в-во “Шкільний світ”, 2014
 • Посібник для вчителя “Інформатика в початковій школі”/в-во “Шкільний світ”, 2013
 • До питання запровадження медіаосвіти в початковій школі»/Збірник статтей методологічного семінару «Медіаосвіта в Україні:наукова рефлексія викликів, практик, перспектив», електронний збірник, с.425
 • «ІКТ в початковій школі»/ж.»Інформатика та інформаційні технології», №6/2012 та ін
 • Мультимедійна підтримка навчального процесу / Початкова освіта, №1-2, 2012, ст.16 та ін.

План роботи галузі «ПОЧАТКОВА ОСВІТА»

 • п/п
 • Захід
 • Термін виконання
 • Місце проведення
 • Категорія учасників
 • Відповідальний
 • Семінари
 • 1
 • Семінар-практикум з наступності між початковою та дошкіллям
 • До 1.10.2016
 • Вишневецька зш І-ІІІ ст.
 • Вчителі початкових класів, вихователі ДНЗ
 • Пономаренко Л.В.,
 • Зібніцька Л.І.
 • 2
 • Семінар-практикум вчителів інформатики
 • До 02.12.2016
 • Новомартиновицька зш І-ІІІ ст.
 • Вчителі інформатики та математики
 • Пономаренко Л.В.
 • 3
 • Спільний семінар-практикум вчителів початкової школи та трудового навчання
 • До 26.12.2016
 • Повстинська зш І-ІІ ст.
 • Вчителі початкових класів, трудового навчання
 • Пономаренко Л.В.,
 • Романенко В.В.
 • 4
 • Спільний семінар-практикум вчителів початкових класів та математики
 • До 01.03.2017
 • Новомартиновицька зш І-ІІІ ст.
 • Вчителі початкових класів, математики
 • Пономаренко Л.В.
 • 5
 • Спільний семінар-практикум вчителів математики
 • До 29.04.2017
 • Теплівська зш І-ІІІ ст.
 • Вчителі інформатики та математики
 • Пономаренко Л.В.
 • 6
 • Виїзний постійно діючий семінар „Цікаві місця Полтавщини“
 • До 01.07.2017
 • Вчителі початкових класів, трудового навчання, образотворчого та музичного мистецтва
 • Пономаренко Л.В.,
 • Романенко В.В.

План роботи галузі «ПОЧАТКОВА ОСВІТА»

 • 1
 • Установча нарада щодо затвердження планів роботи МО вчителів художньо-естетичного циклу, початкових класів, математики, інформатики у 2016/2017 навчальному році
 • До 22-27.08.2016
 • ІМС
 • Керівники РМО, ШМО
 • Пономаренко Л.В.
 • 4
 • Інструктивно-методична нарада „Про особливості організації навчально-виховного процесу в початковій школі знз у 2016/2017 навчальному році
 • До 30.08.2016
 • ІМС
 • Вчителі початкових класів, вихователі ГПД
 • Пономаренко Л.В.
 • 5
 • Інформаційна нарада про ведення шкільної документації
 • До 30.11.2016
 • ІМС
 • Вчителі початкових класів, інформатики та математики
 • Пономаренко Л.В.
 • 6
 • Інформаційна нарада про підготовку та проведення ДПА в 4- класах
 • До 25.02.2017
 • ІМС
 • Вчителі початкових класів, інформатики та математики
 • Пономаренко Л.В.
 • Круглий стіл
 • 1
 • Круглий стіл для класоводів 1-х класів та вихователів ДНЗ «Стара –нова проблема «Дитячий садок – початкова школа
 • До 30.11.2015
 • ІМС
 • Вчителі початкових класів, вихователі ДНЗ
 • Пономаренко Л.В,
 • Зібніцька Л.І.

План роботи галузі «ПОЧАТКОВА ОСВІТА» Школи фахового зростання майстерності, школа молодого вчителя, передовий педагогічний досвід

 • п/п
 • Форма роботи, тема
 • Термін виконання
 • Місце проведення
 • Категорія учасників
 • Відповідальний
 • 1
 • Консультпункти
 • Постійно
 • ІМЦ
 • Новопризначені вчителі та вихователі
 • 2
 • Школа комп’ютерної грамотності (2 блок –середовище програмування Scratch)
 • ІМЦ
 • Вчителі початкових класів
 • 3
 • Школа передового педагогічного досвіду
 • Майстер-клас «Творчість і ще раз творчість»
 • січень
 • ІМЦ
 • Вчителі початкових класів
 • 4
 • Школа передового педагогічного досвіду
 • Майстер-клас «Здоров’я – все…»
 • січень
 • ІМЦ
 • Вчителі початкових класів
 • 5
 • Робота школи молодого вчителя
 • Протягом року
 • ІМЦ
 • Новопризначені вчителі та вихователі
 • 6
 • Творчий звіт вчителів, що атестуються
 • січень
 • ІМЦ
 • Вчителі початкових класів, інформатики та математики,художньо-естетичного циклу

План роботи галузі «ПОЧАТКОВА ОСВІТА» Вивчення стану справ та надання методичної допомоги

 • № п/п
 • Тема
 • Навчальний заклад
 • Термін виконання
 • Відповідальний
 • 1
 • Перевірка ходу комплектування ГПД
 • Знз району
 • До 5.09.2016
 • Пономаренко Л.В.
 • 2
 • Аналіз стану виконання МОН від 07.04.2005 №204 «Про прийом дітей до 1-го класу загальноосвітніх навчальних закладів»
 • Знз району
 • До 5.09.2016
 • Пономаренко Л.В.
 • 3
 • Виконання в початкових класах. вимог листа МОН від 29.12.2001 року №1/9-468 «Про обсяг та характер домашніх завдань для учнів початкової школи» та надання методичної допомоги
 • .
 • До 30.12.2016
 • Пономаренко Л.В.
 • 4
 • Перевірка роботи групи продовженого дня, надання методичних рекомендацій та консультації
 • До 30.03.2016
 • Пономаренко Л.В.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка