До Міжнародного дня рідної мови пропонуємо книжкову виставку присвячену цій темі. «Скарб України рідна мова»Скачати 33,49 Kb.
Дата конвертації17.12.2016
Розмір33,49 Kb.
 • Історія свята має трагічний початок. Дату 21 лютого вибрано тому, що саме цього дня 1952 року загинули п'ятеро студентів, які брали участь у демонстрації за надання рідній їм бенгальській мові статусу державної в тодішньому Пакистані, частина якого пізніше стала незалежною державою Бангладеш.
 • На жаль, українці також мають трагічні паралелі зі своєї історії. Про подвиг Олекси Гірника, який двадцять вісім років тому вчинив акт самоспалення біля могили Тараса Шевченка у Каневі, знають багато наших співвітчизників. У розкиданих на Чернечій горі
 • листівках Олекса Гірник написав, що в такий спосіб протестує проти політики ліквідації української нації шляхом нищення української мови та українського національного духу.
 • Українська мова – одна з найбагатших і найрозвиненіших мов світу. Вона співуча (за милозвучністю її ставлять нарівні з італійською), завдяки тривалому розвитку виробила чіткі, логічно впорядковані фонетичні й граматичні системи, у ній рідко трапляються винятки. Вона має багатющий запас слів, розвинену синоніміку. Добре розвинені в ній функціональні стилі.
 • Українською мовою однаково чудово звучать Біблія і Гомерова «Одіссея», «Декамерон» Дж. Боккаччо й «Дон-Кіхот» М. Сервантеса, «Євгеній Онєгін» О. Пушкіна і «Пан Тадеуш» А. Міцкевича, твори Шекспіра і Джека Лондона, Ярослава Гашека і Марселя Пруста. Нею складено понад 200 тис. народних пісень, створено багату художню літературу, написано тисячі наукових праць. Немає таких почуттів і думок, яких не можна було б висловити українською мовою
 • Отже, мова – це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам’ять, найцінніші надбання віків, мова – це ще й музика, мелодика, фарби буття, сучасна художня, інтелектуальна і наукова діяльність народу. Мова – це доля нашого народу, і вона залежить від того, як ревно ми всі плекатимемо її.
 • До Міжнародного дня рідної мови пропонуємо книжкову виставку присвячену цій темі. «Скарб України – рідна мова»
 • Півторак Г.  Українці : звідки ми і наша мова: Монографія / відп. ред. В.Г. Скляренко. – К. : Наукова думка, 1993. – 200 с.
 • У монографії розглядаються джерела мовно-історичних відомостей про наше минуле і на цій науковій базі популярно розповідається про найдавніших мешканців на території сучасної України, про походження слов'ян, перші слов'янські племена й ранньослов'янські культури, роль скіфів у нашій історії, формування південноруських союзів племен як етнічної основи українського народу, виникнення найважливіших діалектних рис, що стали характерними особливостями української мови, пояснюються причини й передумови сучасного діалектного поділу української мови. Подаються відомості про виникнення писемності у східних слов'ян, простежується розвиток двох писемно-літературних мов у Київській Русі – церковнослов'янської та давньоруської, аналізуються мовні особливості творів давньоруської літератури.Для найширшого кола читачів, зацікавлених походженням українського народу й історією української мови.
 • Осипов П.І.
 • Чому ми так говоримо: науково-етимологічний довідник. – К.: Ін Юре, 2008. – 248 с.
 • У довіднику наведені відомі фразеологізми (афоризми, крилаті вирази, ідіоми), а також окремі лексичні одиниці, що знаходяться в активному мовному обігу, а тому потребують ідентифікації й додаткового тлумачення. Вказується на підгрунтя та процес зародження слів і виразів, відслідковується їх генезис, висвітлюються специфика й сфери функціонування на сучасному етапі. Наводиться також їх переклад та лексико-семантичні відповідники в англійській, німецькій та ін. мовах. Розрахований на студентів (насамперед філологів), аспірантів, викладачів, істориків, педагогів, психологів, працівників мас-медіа та всіх, хто плекає і шанує Мову. 
 • Олійник О. Б.  Світ українського слова: Навчальний посібник – К. : Хрещатик, 1994. – 416 с.
 • Навчальний посібник розрахований на вчителів, студентів, учнів, лекторів, на всіх, хто цікавиться питаннями культури української мови. 
 • Кубайчук, В. Хронологія мовних подій в Україні : зовнішня історія української мови. – К. : К.І.С., 2004. – 176 с.
 •    У книжці стисло відбито культурні, освітні, політичні, мистецькі події, що так чи інакше вплинули на розвиток та побутування української мови. Відображено найголовніші ключові події, згадано найвизначніші постаті, найважливіші освітні заклади, наукові інституції, видавництва, культурні осередки, періодичні видання. Інформацію супроводжують посилання на джерела, що дає змогу користуватися книжкою як бібліографічним довідником. У додатках подано перелік словників, виданих в Україні протягом 1917–1948 років, та документи, що свідчать про специфічну діяльність мовознавчих та освітніх інституцій на початку 30-х років. Книжка призначена для широкого загалу читачів.
 • Фаріон Ф.
 • Мова – краса і сила: суспільно-креативна роль української мови в ХI – середині ХІХ с. – 2- ге вид. - Львів: Львівська політехніка, 2007. – 212 с.
 • Це дослідження перше в українському мовознавстві, у якому взаємини між мовою і людиною, мовою і нацією, мовою і державою розглянуто в онтологічно-діяхронному розтині: мова не лише передумова буття людини і суспільства - вона основа його творення упродовж століть (від ХІ до середини ХІХ століття). Унікальність і феноменальність української ситуації у тому, що не держава стояла на сторожі мови, а мова забезпечила собою всі можливості для відродження нації та держави. Цей феномен криється у метафоричному визначенні мови як "краси і сили". "Краса" - це найвідкритіший звуковий бік мови, а "сила" - це її суспільно-креативна роль в українському націє- та державотворенні. Краса і сила мови - це те, що "двигнуло з упадку ту масу, якій, бачилося, не було рятунку" (І. Франко). Позаяк мова - справа усіх і кожного, то це не традиційне лінгвістичне дослідження адресоване усім мовцям.
 • Бацевич Ф.
 • Духовна синергетика рідної мови: Лінгвінофілософські нариси: Монографія. – К.: Академія, 2009. – 192 с.
 • Монографію присвячено лінгвофілософським проблемам, які стосуються феномену рідної мови. У ній досліджено історію розуміння людської мови як глибинно-символічного, духовного, синергетичного, теоантропокосмічного явища, нерозривно пов’язаного з Вічними Божественними Логосами і пізнавальною діяльністю людини. Проаналізовано концепції зарубіжних і вітчизняних лінгвістів, філософів і лінгвофілософів. Через призму власного світобачення, фактологічних знань із лінгвістики, лінгвофілософії, психології, соціології, нейрології, когнітології автор проникає у синергетику мови як притаманного лише людині вияву її сутності. Прислужиться науковцям, викладачам і студентам гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів, учителям-філологам, усім, хто цікавиться сутнісними ознаками рідної мови.
 • Словарь української мови: У 4 т. /Зібрала Ред. жури. "Кієвская старина", упоряд. з дод. власного матеріалу Б. Грінченко (Київ, 1907-1909). - К.: Наукова думка, 1996.
 • У словнику, що містить до 70 тис. слів, подано лексику як літературної, так і народнорозмовної української мови ХІХ ст. та фольклору з перекладом на російську мову. Це перше в українській лексографії і широковідоме в світі велике зібрання лексико-фразеологічних фондів української мови.
 • Цей словник має для української науки і культури таке ж значення, як словник В.І.Даля для російської, словник Лінде для польської, словник Гебауера для чеської.
 • Для філологів, істриків, етнографів, письменників, учителів і найширших кіл читачів.
 • Словник української мови: в 11 тт. / за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980.
 • Це академічний тлумачний словник, що всебічно відображає лексико-фразеологічний склад сучасної української мови. У словнику вперше досить повно охоплена і докладно опрацьована лексика української мови, даний словник значно розширює та ґрунтовно описує різноманітні шари української лексики на сучасному рівні її розвитку через компактну гніздову подачу лексичного матеріалу .
 • Розпочато видання академічного тлумачного Словника української мови в 20 томах. Він охоплює загальновживану лексику сучасної української літературної мови, поширені терміни, діалектизми, усталені словосполучення.
 • Видано 1-4 тт..
 • Куньч З.Й.
 • Універсальний словник української мови.- Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 848 с.
 • Пропонований словник — це перша в українській лексикографії спроба вмістити в одній книзі найширше уявлення про слово: про його граматичні особливості, написання, наголос, змінюваність, лексичне значення, сполучуваність, керування, для іншомовних слів — також етимологію. У ньому проаналізовано активну, найуживанішу лексику сучасної української мови, значною мірою відображено термінологію сучасної науки і техніки. Побудований за алфавітно-гніздовим принципом, він містить близько 40 тисяч словникових статей, в яких проаналізовано понад 100 тисяч українських слів. У словнику наведено й розтлумачено також найбільш уживані стійкі словосполучення та фразеологізми. Словник враховує інтереси широкого кола читачів, зокрема й тих, хто не має спеціальної філологічної підготовки; він призначений для школярів, студентів, фахівців різних галузей знань — усіх, хто вивчає українську мову, кого цікавить українська культура.
 • Українська мова: енциклопедія. – К.: Укр. енцикл., 200. – 752 с.
 • В енциклопедії на основі досягнень сучасного мовознавства подано відомості про українську мову та українське мовознавство. В ній розкрито термінологічні одиниці, номенклатурні одиниці, розглянуто різні аспекти опису української мови, вміщено основні поняття загального мовознавства. Багато статей присвячено мовознавцям, письменникам, які зробили істотний внесок в розвиток української мови. Вміщено статті про установи та організації, друковані органи, які ведуть пропаганду і дослідження української мови. Книга містить 1797 статей, карту, ілюстративний матеріал, таблиці.
 • Розрахована як на філолгів, так і на широке коло читачів.
 • Гриценко Т.Б.
 • Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2003. – 536 с.
 • Подано матеріал про українську мову, її значення в житті суспільства, функції мови, а також про традиційні і сучасні теорії щодо походження української мови.    Розглянуто функціональні стилі української мови, особливу увагу звернено на науковий стиль, яким мають досконало оволодіти студенти.
 • Класифікація документів, правила оформлення ділових паперів, мовні кліше, звороти найуживаніші у кожному типові документів: листи, договори, контракти тощо – все це допоможе осягнути писемну форму офіційно-ділового спілкування. Система вправ та завдань спрямована на закріплення набутих знань, вироблення навичок грамотного спілкування.
 • Для викладачів та студентів коледжів та вищих навчальних. закладів, шанувальникам українського слова.
 • Сербенська О.А.
 • Культура усного мовлення: Практикум: Навчальний посібник. – К.:ЦУЛ, 2004. - 216 с.
 • У Практикумі подано перелік важливих для засвоєння курсу тем, список літератури, завдання, вправи, тести, а також інші матеріали, опрацювання яких сприятиме підвищенню рівня лінгвістичної грамотності, культури мовлення. Органічною частиною посібника є навчально методичні матеріали, розміщені в Інтернеті (адреса: www.franko.lviv.ua/lknp/mova.htm), виконання яких дає змогу студентові самому перевіряти ступінь засвоєння тем, а педагогові – проводити контроль за допомогою сучасних технологій.
 • Посібник призначено насамперед для студентів – майбутніх працівників аудіовізуальних засобів. Однак корисним він може бути для всіх, хто прагне гарно і правильно говорити.
 •  Волощак М.   Неправильно - правильно. Довідник з українського слововживання. — 3-е вид., доп. і допр. — К. : Просвіта, 2010. — 294 с.
 •  Третє, доповнене видання довідника з українського слововживання «Неправильно - правильно» цінне з кількох поглядів. По-перше - це вдала спроба аналізу газетних, технічних, рекламних текстів через призму національної ідентифікації. По-друге, усвідомлюючи величезний виховний вплив преси, авторка намагається «виловити» всі зросійщені або ж скальковані з казенної «міжнародної» лексики словосполучення, окремі слова і знайти їм український відповідник. М. Волощак пропонує власне тлумачення правок, тому чимало з них відзначається оригінальністю і розширює межі усталених схем.
 • Практичний посібник знадобиться практикам і теоретикам журналістики, а також політологам, учителям, працівникам культури, духовної сфери. 
 • Волощак М. Й.
 • Збірник мовностилістичних порад лінгвістів, літературознавців, публіцистів. — К. : Марія Волощак, 2010. — 224 с.
 •   Марія Волощак має солідний досвід на ниві журналістики та редагування. Вона авторкою і і співавторкою низки праць із культури мови. Рецензований «Збірник мовностилістичних порад лінгвістів, літературознавців, публіцистів» є ще одним внеском у справу піднесення культури вислову в електронних та друкованих засобах масової інформації, в усних та письмових виступах науковців, митців, політиків, у публічному та приватному мовленні. Збірник містить слушні рекомендації щодо слововживання, лексики, фразеології, морфологічних форм та синтаксичних конструкцій, фонетичної краси української мови. Авторка наводить уривки зі студій мовознавців, літературознавців, публіцистів та інших митців українського слова, присвячених темі культури мовлення.
 • Ця публікація сприятиме виправленню численних помилок на всіх рівнях українського мовлення. 
 • Венжинович Н. Ф.
 • Сучасна українська літературна мова : Навчальний посібник – 3-тє вид., випр. і допов. – К. : Знання, 2008. – 303 с.
 • У виданні подано найновіші концепції сучасних мовознавців у галузі фонетики, лексикології та фразеології, морфології, словотвору та синтаксису простого і складного речень. Матеріал побудовано на основі праць, що з`явилися останнім часом і є практично малодоступними для широкого загалу. Список літератури допоможе зорієнтуватися у великому потоці наукової та довідкової літератури.
 • Для студентів, аспірантів, учителів-філологів, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку й функціонування сучасної української літературної мови.
 • Власенко Л.А. та ін.
 • Фахова українська мова:  Навчальний посібник / Л.А. Васенко, В.В. Дубічинський, О.М. Кримець. – К.: ЦУЛ, 2008. – 272 с.
 • Навчальний посібник повністю відповідає вимогам програми курсу "Українська мова за професійним спрямуванням", що затверджено Міністерством освіти і науки України. У посібнику надано теоретичний матеріал з основних тем курсу та наведено систему вправ для самостійної роботи студентів. Він також містить російсько-український науково-технічний словник, перелік найуживаніших слів та стандартних зворотів наукового стилю сучасної української мови, список скорочень науково-технічних термінів та інші довідкові матеріали.
 • Для студентів фізико-математичних і технічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання.
 • Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка: Практикум: Навчальний посібник / М.М. Фащенко, З.І. Волосевич, М.Л. Микитин-Дружинець. – К.: Академія, 2010. – 176 с.
 • Навчальний посібник містить загальні відомості з курсу стилістики сучасної української літературної мови. У ньому також розглянуто стилі, жанри, форми мови, висвітлено проблематику стилістики усної й писемної форм сучасної української літературної мови, сутність стилістики мовних одиниць. З урахуванням сучасних потреб і тенденцій вивчення стилістики системно проаналізовано комунікативні якості мовлення.
 • Адресований студентам вищих навчальних закладів. Корисний буде вчителям-філологам, працівникам засобів масової інформації, усім, хто дбає про рівень свого мовлення.
 • Горпинич В.О.  Морфологія української мови: Підручник. - К. : Академія, 2004. - 335 с.
 • У підручнику висвітлено основні закономірності морфологічної системи української мови, проаналізовано на рівні сучасних наукових досягнень категоріальне значення, морфологічні категорії, синтаксичні властивості і суфікси частин мови.
 • Є в ньому відомості з історії формування частин мови та з історії лінгвістичного вчення, короткий термінологічний словник.
 • Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
 • Шевчук С.В.
 • Українське ділове мовлення: Навчальний посібник. – К.: Літера, 2008. – 480 с.
 • Навчальний посібник містить відомості про стилі сучасної української мови, зокрема офіційно-діловий. Наведено класифікацію ділових паперів та вимоги до їх складання, зразки оформлення різних видів документів, а також пов’язаний з темою теоретичний матеріал із сучасної української мови. Система вправ і завдань має на меті як набуття студентами навичок складання ділових паперів, так і закріплення знань з мови. Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним для учнів ліцеїв, гімназій, учителів шкіл, працівників організацій та установ.
 • Карпалюк В.С. та ін.
 • Українська мова: Лексикологія. Фразеологія. Словотвір: Навчально-методичний посібник. / В.С. Карпалюк, П.С. Каньоса, Н.В. Карпалюк.– 2-ге вид.— Кам'янець-Поділ., 2010. – 240 с.
 • Посібник є навчально-методичним комплексом, у якому вміщено науково-теоретичний і навчально-практичний матеріал з лексикології, фразеології і словотвору. Теоретичний матеріал подається згідно з навчальною програмою з сучасної української мови для студентів педагогічних факультетів. У посібнику також подано плани самостійної підготовки до практичних занять, домашні завдання, варіанти завдань для індивідуальної та контрольної роботи, схеми лексичного, морфемного і словотвірного розборів, тексти диктантів. Для студентів педагогічних факультетів вищих навчальних закладів.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка