Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 26. 06. 2015 р. №1/9-305Скачати 41,04 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір41,04 Kb.
 • Додаток
 • до листа Міністерства
 • освіти і науки України
 • від   26.06.  2015 р. №  1/9-305
 •  
 • Підготувала
 • МИСЬКО Г. М
 • Навчальні плани та програми
 • Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення трудового навчання у 2015-2016 навчальному році передбачено:
 • у 5 – 6 класах – 2 год. на тиждень;
 • у 7 класах – 1 год. на тиждень;
 • у 8 класах – 2 год. на тиждень;
 • у 9 класах – 1 год. на тиждень;
 • у 10 – 11 класах (незалежно від профілю) – 1 год. на тиждень;
 • Окрім цього, кількість годин на вивчення навчального предмета «Трудове навчання» в усіх класах може збільшуватись за рахунок часу варіативної складової навчальних планів, передбаченої на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації. Також за рахунок варіативної складової можна впроваджувати курси за вибором технологічного спрямування
 • У 2015/2016 навчальному році трудове навчання буде вивчатися за такими навчальними програмами:
 • 5 – 7 класи – «Навчальна програма з трудо­вого навчання для загальноосвітніх навчальних закладів.
 • 5 – 9 класи» (авт.: В. Сидоренко та інші), затверджена наказом МОН України від 29.05.2015 № 585;
 • 8 – 9 класи – «Трудове навчання. 5 – 9 класи» (нова редак­ція) (за загальною редакцією В. Мадзігона);
 • 10 – 11 класи - «Технології. 10-11 класи» (авт.: А. Терещук та інші).
 • Всі зазначені навчальні програми та програми з креслення розміщено на офіційному веб-сайті МОН України (http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/educational-programs/ ).
 • Особливості вивчення трудового навчання в 7 класі
 • Починаючи з 2015-2016 навчального року за новою програмою навчатимуться семикласники. Програма містить обов’язкову для вивчення складову та варіативну.
 • Обов’язкова для вивчення складова обирається школою із запропонованих блоків залежно від умов поділу на групи хлопців і дівчат, кадрового забезпечення та інтересів учнів.
 • Для 7 класу пропонуються такі блоки:
 • Блок 1. Технологія виготовлення виробів із деревини.
 • Блок 2. Технологія виготовлення виробів, в’язаних гачком.
 • Обидва блоки містять чотири розділи:
 • Основи матеріалознавства.
 •  Технологія виготовлення виробів.
 •  Основи техніки, технологій і проектування.
 •  Технологія побутової діяльності
 • - Змінено деякі назви формулювання тем, зокрема забрано "Процес...". - Переглянутий розділ та змінені деякі теми з проектування та основ домашнього господарювання. Важливим також було усунення матеріалу, що дублюється в програмах інших предметів. Так, у 6-му класі (1-й і 2-й блоки) усунено часткове дублювання біологічних понять про продукти харчування, їх склад. Зміст теми спрощено і розглядається «Технологія збереження поживних речовин у продуктах харчування під час приготування їжі». - Змінений у 9-му класі блок №3, тепер він є таким: " Технологія виготовлення виробів в етнічному стилі". - Змінені та доповнені переліки варіативних модулів. - Інші несуттєві зміни.
 • Зміни, внесені до навчальної програми
 • Змін у вивченні технологій у старшій школі у порівнянні з двома минулими роками не відбулося, тому методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання (технологій) у 2012/2013 та 2013/2014 навчальних роках у частині старшої школи є чинними.
 • Практичні роботи (вироби і проекти)
 • Результатом діяльності учнів при вивченні кожного блоку обов’язкової для вивчення складової програми має бути виріб, а будь-якого варіа­тивного модуля проект.
 • Вся проектна документація (зображення виробу, розрахунок ма­теріалів, послідовність виготовлення тощо) учнями 5-7 класів ви­конується в робочих зошитах.
 • Вся проектна документація (зображення виробу, розрахунок матеріалів, послідовність виготовлення тощо) учнями 5 – 8 класів виконується в робочих зошитах. При виконанні проектів у 9 класі учні мають зібрати матеріали (зображення виробу, зображення виробів-аналогів з їх аналізом, вибір та розрахунок матеріалів, відповідний план реалізації проекту тощо) у проектну папку.
 • До переліку практичних робіт варто включати такі, що сприяють формуванню національно-патріотичних почуттів учнів. Зокрема, це можуть бути предмети і речі, що у своєму змісті пов’язані з народною культурою українців, а саме:  виготовлення декоративно-ужиткових і ремісничих  виробів, що були характерними для побуту українців.
 • Також це можуть бути вироби військово-патріотичного призначення (різноманітні за конструкцією та складністю виготовлення «пічки», «якорі» для пошуку розтяжок, маскувальні сітки, сумки для аптечок, рукавиці, сувеніри з патріотичною символікою тощо).
 • Перелік варіативних модулів для 5  6 класів
 • Технологія виготовлення народної ляльки.
 • Технологія виготовлення м’якої іграшки.
 • Технологія виготовлення виробів, оздоблених об’ємною аплікацією.
 • Технологія виготовлення вишитих виробів.
 • Технологія виготовлення швейних виробів (машинним способом).
 • Технологія виготовлення виробів, плетених із бісеру.
 • Технологія виготовлення виробів із бісеру на дротяній основі.
 • Технологія виготовлення писанок.
 • Технологія приготування страв.
 • Технологія виготовлення виробів, оздоблених аплікацією з природних матеріалів.
 • Технологія вирощування рослин (квітів) та догляд за ними.
 • Технологія догляду за тваринами.
 • Технологія виготовлення дерев’яної іграшки.
 • Технологія виготовлення сувенірів із деревинних матеріалів.
 • Технологія виготовлення виробів із деревини та деревинних матеріалів ( способом ажурного випилювання).
 • Технологія оздоблення виробів елементами геометричного різьблення.
 • Технологія виготовлення макетів архітектурних споруд із деревини та деревинних матеріалів.
 • Технологія виконання електротехнічних робіт.
 • Технологія оздоблення виробів художнім випалюванням.
 • Технологія виготовлення виробів із тонкого листового металу.
 • Технологія виготовлення виробів із дроту
 • Технологія виготовлення виробів способом металопластики.
 • Перелік варіативних модулів для 7  8 класів
 • Технологія виготовлення виробів, в’язаних гачком.
 • Технологія виготовлення виробів, в’язаних спицями.
 • Технологія виготовлення швейних виробів (машинним способом).
 • Технологія оздоблення одягу.
 • Технологія виготовлення виробів у техніці «макраме».
 • Технологія виготовлення виробів, оздоблених мережками.
 • Технологія виготовлення виробів, оздоблених гладдєвими швами.
 • Технологія виготовлення виробів, оздоблених українською народною вишивкою.
 • Технологія оздоблення виробів вишивкою бісером.
 • Технологія виготовлення сувенірів із текстильних матеріалів.
 • Технологія ремонту та оновлення одягу.
 • Технологія виготовлення писанок.
 • Технологія приготування страв. Традиції української національної кухні.
 • Технологія заготівлі та зберігання продуктів харчування.
 • 15.Технологія вирощування рослин та догляд за ними. 16. Технологія природного землеробства. 17. Технологія виготовлення виробів із шкіри.
 • 18.Технологія плетіння виробів із лози.
 • Технологія плетіння виробів із соломи.
 • Технологія виконання електротехнічних робіт.
 • Технологія оздоблення виробів із деревини геометричним різьбленням.
 • Технологія виготовлення та оздоблення виробів із деревини різьбленням.
 • Технологія оздоблення виробів об’ємним різьбленням.
 • Технологія оздоблення виробів інтарсією (інкрустацією).
 • Технологія оздоблення виробів із деревини мозаїкою.
 • Технологія виготовлення виробів із деревини (з використанням ручних способів обробки).
 • Технологія виготовлення виробів із деревини (способом токарної обробки).
 • Технологія виготовлення виробів із сортового прокату (з використанням ручних способів обробки).
 • Технологія виготовлення виробів із металу (способом токарної обробки).
 • Перелік варіативних модулів для 9 класу
 • Підсумковий проект. Проектування та виготовлення комплексного виробу.
 • Зміст пратичних робіт визначається вчителем самостійно залежно від теми уроку та виду робіт, що виконуватимуться під час уроку. Засво­єння теоретичного матеріалу доцільно проводити під час практичних робіт, не витрачаючи на це окремого навчального часу. Однак не ви­ключається можливість проведення уроків засвоєння нових знань, під час яких учитель може розкрити навчальний матеріал усього мо­дуля або його окремої частини. Такі уроки в навчальному процесі мо­жуть бути поодинокими.
 • Резерв часу, передбачений програмою, учитель може використати на підсилення окремих складових навчальної програми на свій вибір.
 • Поділ класів на групи
 • Навчання хлопців і дівчат на уроках трудового навчання від­бувається окремо. Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки Укра­їни від 20.02.02 р. № 128, і відбувається за наявності в класі більше 27 учнів для міських шкіл та більше 25 для сільських. Якщо кількість учнів у класі не дає змоги здійснити поділ на групи на гендерній осно­ві, можна скористатись іншими варіантами формування груп: з пара­лельних чи наступних класів; поділ на групи за рахунок варіативної складової навчального плану.
 •  
 • Робочий зошит учня є обов‘язковим. Вчитель оцінює виконані завдання в зошиті вибірково.
 • Вимоги до ведення класних журналів з предмета
 • "Технології. Трудове навчання"
 • Тематичне оцінювання: З трудового навчання окремий урок тематичного оцінювання не проводиться. Кількість тематичних оцінювань протягом року визначається вчителем, але не може бути меншою за мінімальну кількість тематичних оцінювань, визначених навчальними програмами з предмета.
 • Виставлення тематичних балів в класному журналі
 • На сторінці обліку навчальних досягнень учнів у відповідній клітинці записується дата проведення уроку тематичного оцінювання, а на сторінці запису змісту уроків здійснюється запис дати проведення уроку та його змістової частини. Тематичний бал виставляється до класного журналу в колонку без дати з підписом "Тематична".
 • У разі відсутності учня на уроці тематичного оцінювання в клітинку, що відповідає цьому уроку, напроти прізвища учня ставиться "н"; клітинка, в якій виставляється тематична оцінка залишається вільною протягом одного тижня після виходу учня на навчальні заняття до школи через хворобу або інших виняткових поважних причин, які можуть підтверджуватися документально
 • Оцінювання лабораторних чи інших експериментальних робіт з трудового навчання здійснюється залежно від їх мети та завдань за вибором учителя
 • Семестрове оцінювання навчальних досягнень учнів. Семестрові роботи як окремий вид підсумкових робіт не проводяться. Семестровий бал виставляється учням на основі всіх наявних протягом семестру тематичних балів. Учень має право на коригування тільки семестрових балів. Коригування семестрового балу відбувається на підставі заяви батьків учнів або осіб, які їх замінюють, де зазначається причина та необхідність такої роботи. Максимальний термін подання заяви на ім'я директора загальноосвітнього навчального закладу - три дні після виставлення семестрового бала; термін коригування семестрового балу - до 5 днів після подання заяви. Скоригований семестровий бал виставляється лише тим учням, які його підвищили. Він не може бути нижчим за семестрову або дорівнювати йому.
 • Скориговане семестрове оцінювання здійснюється виключно у письмовій формі. Скоригований семестровий бал виставляється наступним чином: за підсумками І семестру - до початку II семестру, за підсумками II семестру - не пізніше 10 червня поточного навчального року.
 • Учням 9-х класів - претендентам на отримання свідоцтва з відзнакою та 11-х класів - претендентам на нагородження золотою та срібною медалями не дозволяється коригувати семестрову оцінку з достатнього на високий рівень .При виставленні семестрових балів у класному журналі після запису "І семестр" у наступній колонці записується "Скоригована". Якщо учень був відсутній на уроках протягом семестру, у клітинку "І семестр" ("ІІ семестр") виставляється "н/а". Коригуванню можуть підлягати лише бали за І та ІІ семестри, річне оцінювання не коригується. Обов'язковому оцінюванню підлягають результати вивчення предметів інваріантної частини навчального плану, а також спецкурси, курси за вибором, що входять до варіативної складової робочого навчального плану.
 • Річне оцінювання навчальних досягнень учнів
 • Річне оцінювання є підсумковим видом оцінювання та здійснюється не раніше ніж через 3 дні після виставлення оцінок за ІІ семестр, але не пізніше 10 червня поточного навчального року. У разі виділеної кількості годин лише на один із двох семестрів - через 3 дні після виставлення балу за І семестр, але не пізніше початку другого семестру.
 • Річний бал ("Річна") виставляється на основі семестрових балів ("І семестр" та "ІІ семестр") або (та) скоригованих семестрових балів ("Скоригована"). Одночасно рекомендується враховувати при виставленні річного балу, бал, отриманий за проходження навчальної практики. Річний бал не коригується. Річна контрольна робота як окремий вид роботи не проводиться.
 • Для учнів, які не мають річної атестації з будь-яких причин, за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу директора, річна атестація проводиться у серпні-вересні поточного року. Відповідно до нової Інтрсукції з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів річна оцінка є підсумковою. У зв'язку з тим, що в класних журналах в розділі "Зведений облік навчальних досягнень учнів" передбачена графа "Підсумкова" підсумковою вважається річна оцінка. Наприкінці навчального року вчителем робиться відповідний запис "Програму виконано".
 • Витяг з листа МОН № 1/9-319 від 16.06.2014
 • Проведення інструктажів з питань БЖД з учнями
 • 1. Інструктажі з БЖД проводяться відповідно до Положення про навчання з метою набуття навичок застосовувати знання у практичному житті, їх програми містять питання особистої безпеки та безпеки оточуючих згідно з напрямом проведення заходів, розробляються безпосередніми керівниками робіт або заходів і не вимагають обов’язкових інструкцій з БЖД. Такі інструктажі можна проводить у вигляді інформацій про небезпеки, лекцій, бесід з наступною перевіркою навичок, ігрових тренінгів тощо. У кожному конкретному випадку вчитель, майстер (інструктор) або особа, яка проводить інструктаж з БЖД, обирає свої методи, форми і засоби проведення таких інструктажів.
 • 2. Програми вступного та первинного інструктажів затверджуються керівником навчального закладу.
 • Вид інструктажу з БЖД
 • Коли проводиться
 • Посада особи, яка проводить навчання, перевірку знань
 • Реєстрація (оформлення) інструктажу
 • Вступний інструктаж
 • На початку навчального року;
 • при зарахуванні (оформленні) учня до навчального закладу
 • Класні керівники
 • На окремій сторінці журналу обліку навчальних занять
 • Первинний інструктаж
 • На початку навчального року перед початком занять у кожному кабінеті, лабораторії, спортзалі тощо;
 • перед початком канікул;
 • Учителі-предметники,
 • класні керівники, керівники гуртків
 • Журнал реєстрації інструктажів з БЖД
 • перед виконанням кожного завдання, пов’язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, на початку уроку, заняття, лабораторної, практичної роботи тощо
 • Учителі-предметники,
 • керівники гуртків
 • Журнал обліку навчальних занять на сторінці навчального предмета в розділі про запис змісту уроку, заняття
 • Позаплановий інструктаж
 • У разі порушення вимог нормативно-правових актів, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо;
 • при зміні умов виконання навчальних завдань (лабораторних, практичних робіт тощо);
 • у разі скоєння нещасних випадків за межами навчального закладу
 • Учителі-предметники, класні керівники, керівники гуртків
 • Журнал реєстрації інструктажів з БЖД
 • Цільовий інструктаж
 • При організації позанавчальних заходів (олімпіади, турніри з предметів, екскурсії, туристичні походи, спортивні змагання тощо),
 • під час проведення громадських, позанавчальних робіт (прибирання територій, приміщень, науково-дослідна робота на навчально-дослідній ділянці тощо)
 • Учителі-предметники, класні керівники, керівники гуртків
 • Журнал реєстрації інструктажів з БЖД
 • Проведення інструктажів з охорони праці з учнями
 •   Інструктажі з охорони праці з учнями проводяться:
 • вступний - перед початком занять з трудового навчання в навчальній майстерні, кабінеті виробничого навчання, лабораторії навчального закладу або у разі екскурсії на виробництво;
 • первинний на робочому місці – на першому занятті з трудового навчання на початку навчального року;
 • первинний перед виконанням навчального завдання, пов'язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо;
 • позаплановий - при порушенні учнями вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо
 • - журнал реєстрації інструктажів з охорони праці (вступний, первинний, позаплановий) для учнів у кожному кабінеті, лабораторії, майстерні (додаток 4), де проводиться трудове навчання;
 • Варіативна складова
 • Освоєння варіативних модулів здійснюється на основі проектно-технологічної діяльності. Варіативні модулі обираються залежно від матеріально-технічного та кадрового забезпечення навчального процесу, бажання учнів, регіональних традицій. Варіативні модулі розроблено окремо для 5 – 6 класів, 7 – 8 та 9 класів. Освоєння варіативних модулів відбувається за окремо розробленими програмами до них. У 5 – 6 класах вивчається по 2 варіативні модулі на кожен із яких відводиться 20 год, у 7 – 9 класах вивчається по 1 варіативному модулю, кожен в обсязі 16 год.
 • Будь-який варіативний модуль для 5 – 6 класів можна обрати лише один раз у 5 чи 6 класі. Так само, будь-який варіативний модуль для 7 – 8 класів можна обрати лише один раз у 7 чи у 8 класі. У 9 класі учні вивчають 1 варіативний модуль: Підсумковий проект. Проектування та виготовлення комплексного виробу.
 • . . ВАРІАТИВНІ МОДУЛІ
 • Основи об’ємного комп’ютерного моделювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Технологія виготовлення аплікації з текстильних матеріалів та фурнітури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Технологія в’язання гачком. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Технологія виготовлення виробів із сучасних деревинних матеріалів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Технологія виготовлення дитячого одягу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Технологія виготовлення листівок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Технологія виготовлення м’якої іграшки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Технологія виготовлення української народної ляльки оберега . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Технологія виготовлення подарункових упаковок з текстильним декором . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Технологія виготовлення штучних квітів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Технологія вишивання шовковими стрічками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • 10-11 КЛ.
 • Технологія дизайну інтер’єру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Технологія дизайну предметів інтер’єру. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Технологія дизайну шкільних та офісних інтер’єрів . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Технологія клаптикового шиття (печворк). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Технологія ліплення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Технологія матчворку (конструювання із сірників). . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Технологія ниткової графіки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Технологія об’ємної вишивки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Технологія пірографії (випалювання по деревині). . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Технологія писанкарства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Технологія ручного розпису тканин (батик) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Технологія ручного ткацтва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Технологія хлібопекарського та кондитерського виробництва . . . . . 129 Технологія художньої обробки деревини випилюванням . . . . . . . . . . 133 139


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка