Дослідження можливостей використання матеріалів космозйомки для визначення площСкачати 15,61 Kb.
Дата конвертації31.03.2017
Розмір15,61 Kb.

Дослідження можливостей використання матеріалів космозйомки для визначення площ

Бурак К.О.

Дорош Л.І.

Львів

2015р.

GEOFORUM 2015

ЗМІСТ

Мета і задачі дослідження

Метою досліджень є обґрунтування методик визначення площ земельних ділянок з використанням матеріалів космозйомки, одержаних з трьох джерел: Google Maps, Yandex Maps та Публічної кадастрової карти України в програмному середовищі AutoCad. Також було розглянуто методику для підвищення точності визначення площ, виконавши масштабування отриманих зображень з електронних ресурсів.

де – віддалі між точками полігона

(i = 1,2,3,...,n);

n – кількість точок;

mm – середньоквадратична похибка місцезнаходження межового знака.

(1)


Формула О. В. Маслова

66593,602 ± 3,961 (м2)

Об’єкт дослідження

Методика масштабування

– середнє значення випадкової величини у вибірці;

– середня квадратична помилка випадкової величини X.

Отримані значення критерію Стьюдента

Перевірка гіпотез про нормальність закону розподілу виміряної величини

Для розподілів, близьких до нормальних, статистичні гіпотези щодо середнього значення випадкової величини перевіряють на підставі критерію Стьюдента ( t-критерію):Ділянка

Джерело отриманих зображень

t фактt табл

Сінокіс

Google

6,2919,3484

Яндекс

6,2

ПКК

9,994

Кількість трасформо-ваних точок

Електронне джерело

Google Maps

Yandex Maps

Публічна кадастрова карта

m, м кв.

M, м кв.

m, м кв.

M, м кв.

m, м кв.

M, м кв.

2 точки

1268,3

448,41

268,68164

94,993306

1676,9903

592,9056

3 точки

833,44

294,66

205,30964

72,58792

1641,3896

580,31884

4 точки

650,24

229,9

170,81696

60,392917

1438,7273

508,66692

5 точок

448,4

158,53

164,70269

58,231193

852,5573

301,42452

Отримані значення СКП за першими дослідженнями

Кількість трасформо-ваних точок

Електронне джерело

Google Maps

Yandex Maps

Публічна кадастрова карта

m, м кв.

M, м кв.

m, м кв.

M, м кв.

m, м кв.

M, м кв.

2 точки

2458

869,05

2403,4

849,72

3038,2

1074,182

3 точки

1642,8

580,8

1527,7

540,11

1849,6

653,9286

4 точки

1373

485,42

1389,3

491,19

1111,9

393,1037

5 точок

1318,8

466,27

1365,6

482,83

957,3

338,456

Отримані значення СКП за другим дослідженнямиВисновки:

Виконані нами дослідження дозволяють стверджувати, що при запропонованій нами методиці опрацювання матеріалів космозйомки, а саме трасформуванні цих матеріалів програмними засобами, можемо підвищити їх точність і використання при здійсненні землеоціночних робіт.

Виконавши оцінку точності визначення площ, можемо стверджувати, що є актуальним використання матеріалів космозйомки для геодезичних робіт, цьому є підтвердження – отримані значення СКП визначення площі лежать у допуску.

Одержані нами результати дозволяють в залежності від необхідної точності визначення площі ділянки за матеріалами космозйомки при виконанні того чи іншого виду робіт обрати оптимальну методику польової прив’язки матеріалів.

Для досліджувальної ділянки гірської місцевості з перепадами висот 54 м за матеріалами космозйомки можемо досягнути точності визначення площ від 0,5 % (з використанням матеріалів польової прив’язки) до 2,6 % (без польової прив’язки), використавши координати безпосередньо з електронного ресурсу.

А це дозволяє вибрати оптимальну методику в залежності від точності, яка необхідна при розв’язанні поставленої задачі.

Список використаної літератури:
  • Точність визначення положення меж та площ земельних ділянок для інвентаризації земель населених пунктів [ТЕКСТ] / С.Л. Петров, А.Л. Церклевич // Геодезії, картографії і аерофотознімання. – Вип. 75. – С.
  • Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г. Геодезия. Учеб. пособие для вузов. Изд. 4, перераб. и доп. - М.: Недра, 1980. – 616 с.
  • Неумывакин Ю.К., Мохаммед М.А. О точности определения положения межевых знаков // Геодезия и картография. – 1993. – №9. – С. 46–48.
  • До питань публічної кадастрової карти [ТЕКСТ]/ Л. Перович, І. Перович, О.Пашко // XVIII Міжнародний науково-технічний симпозіум «Геоінформаційний моніторигн навколишнього середовища: GNSS i GPS – технології», 10-15 вересня 2013 р., Алушта (Крим,Україна): Збірник матеріалів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 46–49.
  • Баран П.І., Міцкевич Н.А., Олексій І.І., Примак Л.В., Примак О.В., Сулима В.О., Сушко В.Г. Про використання космічних знімків для кадастру земель та великомасштабного картографування // Вісник геодезії і кратографії. – 2006. –№ 6. – С. 31–37.
  • Деякі дослідження впливу коефіцієнта кореляції координат при обчисленні середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок [ТЕКСТ]/ В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, М. Трегуб, А. Совгіренко // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів. – 2014. –№І(27) – С. 73–78.
  • Райтер П.М. Сучасні методи опрацювання інформації в інженерних дисциплінах: Лабораторний практикум. / П.М.Райтер – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 71 с.: іл. табл.
  • Мармоза А.Т. Теорія статистики [текст] / А.Т. Мармоза – 2-ге вид. та доп. – К.: «Центр учбової літератури », 2013. – 592 с.
  • Баран П.І Інженерна Геодезія: Монографія / П.І.Баран. – К. : ПАТ «ВІПОЛ», 2012. – 618с.: іл.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка