Досвід роботи Василенко Раїси Володимирівни, вчителя початкових класів Жовтневої зош І-ІІІ ступенів Новобузького районуДата конвертації14.02.2017
Розмір19,1 Kb.
 • Активізація навчальної діяльності молодших школярів
 • на уроках природознавства
 • Досвід роботи
 • Василенко Раїси Володимирівни, вчителя початкових класів Жовтневої ЗОШ І-ІІІ ступенів Новобузького району
 • Світ, що оточує дитину, – це передусім
 • світ природи з безмежним багатством
 • явищ з невичерпною красою. Тут,
 • у природі, вічне джерело дитячого розуму
 • Василь Сухомлинський

Актуальність досвіду

 • Проблеми, суперечності
 • *** Недостатній рівень якості природознавчої освіти в Україні
 • (за результатами міжнародного дослідження TIMSS)
 • ** Глобальність екологічних проблем
 • ***Гостра необхідність
 • розвитку виробництва
 • в Україні, що базуються на наукових досягненнях природничої науки

Державне замовлення, умови викладання

 • Реалізуються: * Державна цільова соціальна програма підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року
 • ** Державний стандарт початкової загальної освіти (2011 – 2016 роки)
 • Уперше:
 • * «Природознавство» - це освітня галузь і предмет
 • * Час на вивчення природознавства в початковій школі удвічі збільшено.

Головне завдання предмету

 • Мета – сформувати у молодших школярів природознавчу (предметну) компетентність
 • Шляхом:
 • засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину,
 • основ екологічних знань,
 • опанування способами навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності,
 • розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до природи.

Педагогічний спадок, наукові дослідження

 • Н. Дайрі, М.  Скаткін, Т. Щукіна, Т. Шамова,
 • Л. Нарочна, Л  Шелестова, О. Савченко, Т. Байбара, Л. Коваль, Н.  Бібік, О. Митник, О. Кононко, Т.  Гільберг
 • І. Г. Песталоцці,
 • А. Г. Дістерверг,
 • К. Д. Ушинський,
 • Р. Штайнер,
 • В. О. Сухомлинський .

Активізація навчальної діяльності:

 • спонукання учнів до її енергійної, цілеспрямованої роботи, подоланню інерції та пасивних стереотипних форм викладання та учіння
 • (Т. Г. Щукіна)
 • мобілізація інтелектуальних, емоційно-вольових та фізичних сил учня, що здійснюється учителем за допомогою певних засобів
 • (Т. Г. Шамова)

Рівні пізнавальної активності

 • Низький рівень активності (відтворювальний) учень прагне зрозуміти, запам'ятати відтворити знання, опанувати способом його застосування, відсутність інтересу до поглиблення знань
 • 2. Середній ( інтерпритаційний) учень прагне виявити сенс досліджуваного змісту, пізнати зв'язок, опанувати способами застосування знань у змінених умовах, прагне доводити розпочату справу до кінця
 • 3. Високий рівень активності (творчий)
 • учні самостійно здійснюють активний пошук відповіді, знаходять власні способи розв’язання

Ядром навчально-пізнавальної діяльності є бажання дитини здобувати знання.

 • БАЖАННЯ
 • УМІННЯ
 • ЗДАТНІСТЬ
 • ПОТРЕБА
 • САМОСТІЙНО
 • ВЧИТИСЯ
 • (ключова компетентність)

Засоби активізації

 • Традиційні (виклик позитивних емоцій):
 • Зацікавленість – гра, казка, загадки, кросворди, потішки, музичний супровід та ін.
 • Сучасні (активний і самостійний пошук істини – творчість - ціннісне ставлення)
 • Формування уміння вчитися (ключова компетентність) на основі прагнення досягти успіху в навчанні і в житті
 • Використання сучасних педагогічних технологій
 • Диференціація та індивідуалізація навчання

Умови для активізації навчальної діяльності: створення розвивального, навчально-предметного середовища

 • Використання засобів наочності, навчальних посібників, муляжів, карт, гербаріїв, обладнання для практичних робіт, комп’ютерної техніки як джерела нової інформації
 • Створення власних “посібників”, схем-опор, малюнкових таблиць тощо
 • Естетичне та розвивально-пізнавальне оформлення класної кімнати
 • Обладнання зон для відпочину дітей

Умови для активізації навчальної діяльності: дітям надана можливість …

 • - вільно висловлювати, захищати свою думку, наводити на її захист аргументи, докази, користуючись здобутими знаннями; - ставити запитання вчителю, товаришам, з'ясовувати незрозуміле, поглиблювати процес пізнання; - рецензувати відповіді, повідомлення та творчі роботи однокласників, вносити корективи, давати поради; - допомагати товаришам, коли вони відчувають утруднення, пояснювати незрозуміле; - виконувати завдання- максимум, розраховане на читання додаткової літератури, першоджерел, на тривалі спостереження тощо

Гра, загадка, казка, театральне дійство …

 • Умови гри: виконують – придумують свої;
 • Загадки – відгадують – аргументують –доповнюють – складають свої;
 • Запитання – відповідають – задають – відтворюють діалог - створюють діалог;
 • Театралізація – виконання ролей – доповнення (зміна) частини тексту, створення свого сюжету розвитку подій (метод емпатії).

Евристичні методи навчання

 • ** Метод ключових евристичних запитань: знати все і про все…
 • ХТО?
 • (вони? читав про ..?
 • бачив? їхні вороги?)
 • ЧОМУ?
 • (колючі? згортаються?)
 • Як?
 • (ставитесь до …?)
 • КОМУ?
 • (подобаються? розкажете?)
 • Де?
 • (живуть? зимують?)
 • ЩО?
 • (їдять? роблять взимку?)

Використання сучасних прийомів, методів, технологій

 • ** інтерактивне навчання
 • ** розвиток критичного мислення
 • ** проектна діяльність
 • ** використання засобів ІКТ
 • Проблемний, ціннісний підхід
 • до процесу пізнання,
 • до природи, предметів і явищ навколишнього
 • світу, до себе, до інших людей

Використовую..

 • Спонукально-
 • репродуктивні
 • зразок
 • Проблемного
 • навчання
 • Різні типи уроків
 • Різноманітні методи
 • навчання
 • Пояснювально-
 • ілюстративні
 • аналогія
  • Комбінований
  • Предметний
  • Урок-екскурсія
  • Узагальнюючий
  • Нестандартний
 • Українська
 • мова
 • Трудове
 • навчання
 • Музика
 • Інформатика
 • Математика
 • Основи
 • здоровя
 • Читання
 • ПРИРОДО-
 • ЗНАВСТВО
 • Міжпредметні зв’язки. Інтеграція знань

Міжпредметні зв’язки Українська мова

 • Напиши текст-міркування:
 • Твердження:
 • Доказ:
 • Висновок:
 • Кожної в..сни ми з сім..єю ходимо до лісу м…луватись синіми очима в..сни. Так мама називає сон-траву. Ця чудова квітка майже зникла з наших лісів. Чому так трапилось?

Створення ситуації успіху Проведення досліду Диференційований підхід Індивідуальна картка-помічниця

 • - Рослина стояла на підвіконні, отже вона мала достатньо …. .
 • – Температура повітря в класі 20 градусів тепла, тому рослині вистачало …
 • – Рослину поливали водою, отже , було достатньо
 • – Насіння було висіяне у піджарений пісок, який немає поживних речовин, отже рослині не вистачало …
 • – Робимо висновок: щоб рослина добре росла і розвивалась, потрібні не тільки …., а й …. .

Спільна діяльність з батьками, позакласна та позаурочна робота

 • Творчі зустрічі з
 • природою:
 • у групі продовженого дня;
 • під час прогулянок,
 • екскурсій;
 • завдання природознавчого
 • змісту на канікули;
 • - гурткова робота
 • ( “Юні друзі природи”);
 • - перегляд мультфільмів, свята, олімпіади, змагання в КВВ тощо.

Результативність

 • Мої випускники 6-й, 10-й клас не втратили інтересу до природничих наук
 • *** 75% 10-класників обрали природничо-математичний профіль;
 • *** Високий і достатній рівень навчальних досягнень з природничих дисциплін мають 68% учнів 6-го класу.
 • Усе більше другокласників цікавляться таємницями природи –
 • читають енциклопедії, книжки про тварин,
 • внутрішню будову землі, про мореплавців, цікавляться космосом…

Висновок

 • Системне та систематичне використання різноманітних засобів активізації навчально-пізнавальної діяльності
 • створює умови для самореалізації учнів;
 • сприяє підвищенню їх самооцінки;
 • розвитку інтелектуальних здібностей і талантів;
 • забезпечує формування природознавчої компетентності.
 • Я зірвав квітку – і вона зів'яла. Я зловив жука – і він помер у мене в долоні. І тоді я зрозумів, Що доторкнутися до Краси Можна тільки серцем.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка