Досвід роботи вчителя математики Великокостромської зош фруль О. О. 2012-2013 н р. ЗмістСкачати 51,06 Kb.
Дата конвертації30.11.2016
Розмір51,06 Kb.
 • Вчителя математики Великокостромської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
 • Фруль Олени Олександрівни

Портфоліо

Досвід роботи вчителя математики Великокостромської ЗОШ Фруль О.О. 2012-2013 н.р.

Зміст

 • *Особисті дані
 • *Суть досвіду
 • *Опис досвіду
 • *Професіональне зростання
 • *Шляхи реалізації
 • * Хвилини слави

Фруль Олена Олександрівна

 • 30.07.1947 року народження

Математика вчить мислити й разом з тим вселяє віру в безмежні сили людського розуму .

 • В.О.Сухомлинський

Особисті дані

 • *Освіта : вища ,Херсонський педагогічний університет
 • *Спеціальність за дипломом :
 • вчитель математики

  *Загальний педагогічний стаж:

  47 років

  *Кваліфікаційна категорія : вища

  *Педагогічне звання :

  вчитель - методист

  * Атестація -2013 рік

  * Класний керівник 10-го класу

Школа-це корабель , що пливе у вічність, бо вічними є любов, добро, повага, чесність, людяність.

Сім моїх “Я”

 • Я і моя сім’я
 • Я і моя школа
 • Я і громадська робота
 • Я і туризм
 • Я і відпочинок
 • Я і навколишній світ
 • Я і друзі

Моє кредо


Віддавши дітям все найкраще-сягнеш нової висоти.

Справжній вчитель, як і талановитий музикант – це той ,хто додає до свого основного репертуару творчість і натхнення .


Мої принципи

Принцип гуманізму

Принцип оптимізму

Принцип активної життєвої позиції

Обов'язкового успіху в навчанні

Принцип наступностіАналітична

Прогнос-тична

Організа-ційно - координуюча

Комунікативна

Функції вчителяЛідерство починається з особистих якостей лідера

Мої ціннісні компетентності :

1.честь, гідність, відповідальність;

2.професійна гордість ;

3. громадянство ;

4.патріотизм.

Мої творчі компетентності:

1.Можливость реалізації відповідно до своїх

інтересів і здібностей ;

2.Прагнення творити прекрасне;

3.Етична й естетична культура.

Мої комунікативні компетентності :
 • Уміння та навички культури спілкування;
 • Емоційна стійка поведінка в кризових ситуаціях;
 • Соціальна активність.

Мої пізнавальні та

самоосвітні компетенції:

1.Уміння вчитися й оперувати знаннями ;

2.Бажання й готовність продовжувати освіту ;

3. Постійний самоаналіз та придбання нових знань .

Моє компетентне ставлення до свого здоров'я:
 • Клінічне здоров'я
 • Фізичне здоров'я
 • Психічне здоров'я

Мої соціальні компетентності:
 • співпраця, робота в команді;
 • Здатність приймати свої рішення;
 • Розвиток лідерських якостей;
 • Уміння визначати особисту роль у суспільстві.

Я вчитель математики

ТЕМА ДОСВІДУ:


Роль особистості вчителя в розвитку креативних здібностей учнів .

Очікувані результати

Учні :

*Розуміють і приймають тему діяльності ;

*Вміють організовувати свою працю і працювати з іншим учнями ;

*Вміють використовувати математичні знання з технікою, природою і всім навколишнім світом;

*Працюють на кінцевий результат;

*Контролюють і оцінюють результати своєї праці.

,

 • Головна моя мета – забезпечити розвиток інноваційної особистості у процесі навчання математики так, як змістом математичної освіти є цілістне орієнтування учнів у світі з позиції інтересів людини, вміння використовувати математичні знання для стосунків учня з іншими людьми, з технікою, природою і всім навколишнім світом. .З цього випливає основний напрямок — формування особистості ,активізуючи природні здібності учнів з сучасними технологіями ,які допоможуть зробити процес навчання цікавим, різноманітним,ефективним, демократичним ; допомогати дітям знайти себе ,розвивати свої здібності ,самореалізувати свої сили ,осмислити життєві явища ,самостійно шукати Істину ,знаходити власну позицію шляхом напруженої інтелектуальної роботи .
 • .

Вирішенню цієї мети підпорядковані мої проекти

 • ” ,Математика і навколишній світ “
 • “ Ти - обдарована особистість ” ,

 • “ Навчання – в життя ”,
 • “Математика = Батьки + Діти + Вчитель = Єдність мети + переборення труднощів , святкування перемоги ”.
 • В центі проектів – особистість ,індивідуальність кожного учня ,його розвиток, навчання і захист ,як основа поєднання різних форм навчання та створення умов д ля творчої діяльності,застосовуючи активні та інтерактивні технології. Вся діяльність ґрунтується на основі – керувати не дитиною ,а її розвитком.

Учитись важко, а учить ще важче,

Але не мусиш зупинятись ти,

Як дітям віддаси усе найкраще,

То й сам сягнеш нової висоти.

П. Сингаївський


Ключі

мого

успіху.

Опис досвіду.

 • Розбудова державності в Україні зумовила нові тенденції в розвитку освіти. З'явилася нагальна потреба суспільства у творчих, діяльних, обдарованих, інтелектуально, творчо і духовно розвинених громадянах.
 • Кожна дитина по-своєму неповторна. Вона приходить у цей світ, щоб творити своє життя, знайти себе: хтось здібний до музики, образотворчого мистецтва, художньої праці, хтось до математики, хтось пише вірші, оповідання.

Знати свою науку вчителю звичайно необхідно, але крім цього потрібно ще володіти ключем до розуму і серця своїх вихованців.
 • Проблема розвитку креативності учнів є одним із найскладніших завдань в моїй педагогічній практиці. Її вирішення залежить від того, на одержання якого результату Я орієнтуюся в своїй роботі. Критерієм діяльності для мене є кінцевий результат : дати учневі не лише набір знань і навичок з предмета ,а сформувати особистість, готову до творчої діяльності.
 • Сучасна ринкова економіка вимагає від кожної людини креативного мислення, здатності до аналізу, уміння розв’язувати нестандартні проблеми.

Колись великий Ейнштейн висловив цікаву думку: ”Відкриття неможливо зробити ,якщо дотримуватися абсолютної логіки”. Що ж потрібно хоча б для маленького відкриття ? Відповідь проста –потрібно мислити творчо, мати розвинуті творчі здібності.

А що ж таке – творчі здібності?

Німецький психолог Фромм казав, що творчість –це

ЗДАТНІСТЬ ДИВУВАТИ І ПІЗНАВАТИ,

ВМІННЯ ЗНАХОДИТИ РІШЕННЯ В НЕСТАНДАРТНИХ СИТУАЦІЯХ…

То що ж таке креативне мислення ? У перекладі з латинської мови означає “створення”. А творчі здібності ? - це “здатність дивувати і пізнавати, вміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях…”

Психологи виділяють основні параметри креативності це –

ОРИГІНАЛЬНІСТЬ мислення ,

ГНУЧКІСТЬ мислення,

ШВИДКІСТЬ мислення.


Здібності людини, які відносяться до творчих:

-Дивергентне мислення .

-Гнучкість у мисленні та діях.

Швидкість мислення.

-Здатність висловлювати оригінальні ідеї, винаходити щось нове.

-Багата уява .

-Сприйняття необнозначних речей .

-Високий рівень естетичних цінностей.

- Розвинута інтуїція.

-Допитливість- здатність дивуватися, зацікавленість і прагнення

нових знань

-Точність – здатність удосконалювати і доводити до кінця свою справу.-Сміливість- здатність приймати рішення в ситуації невизначеності, не лякатися власних висновків і доводити їх до кінця, ризикуючи особистим успіхом і репутацією .

Одним з основних завдань освіти є формування особистості, але у класі не всі діти мають однакові здібності, а ми і повинні розвивати їх у кожного учня і на кожному уроці.

Для цього створюю систему вправ, які будуть сприяти розвитку креативного мислення учнів.

Завдання повинні відповідати вимогам :

- мати багато розв’язків;

-при розв’язуванні застосовувати інформацію, отриману в одному контексті для виконання в іншому ;

-розвивати нешаблонність мислення .

Можливості школярів різні, але Я вміло поєдную навчальну діяльність з розвитком творчої активної позиції особистості . Основне завдання навчання математики – забезпечити міцне оволодіння учнями системою математичних знань та умінь, необхідних у повсякденному житті та трудовій діяльності кожному члену сучасного суспільства,а також вивчення суміжних дисциплін і продовження освіти. Адже,як писав Лев Толстой, знання - тільки тоді знання, коли вони здобуті напруженням своєї думки, а не пам’яттю. .

Для оптимального розвитку креативних здібностей учнів Я створюю і оптимальні умови: -підтримую здатність дитини до креативності, висловлюю співчуття при невдачах; -уникаю негативного оцінювання творчих ідей дитини; -терпляче сприймаю найдивовижні її ідеї, уважно ставлюсь до будь- яких запитань; допомагаю покладатись на ризик та інтуіцію; Потенційна креативність , як свідчать психологічні дослідження, притаманна кожній дитині. Тому ,моє завдання – створювати умови за яких учні будуть схильні до нового нестандартного критичного мислення, розвивати бажання самостійно вирішувати поставлені завдання.

.

Зі своєї практики стверджую: сучасний вчитель стає дослідником ; а вчитель майбутнього –в ідеалі вчитель-учений, для якого педагогічне дослідження є умовою розвитку професійної майстерності.

Отже Я -орієнтую свою педагогічну діяльність на нові досягнення науки;

- безперервно досліджую свою систему роботи;

-постійно прагну підвищувати результативність своєї праці;

-володію вмінням практичного використання методик розвивального навчання , елементів ППД; інноваційними технологіями; знаю про професійні досягнення своїх колег;

-визначаю перспективу свого подальшого професійного та загального розвитку, шляхи його досягнення.

Вважаю, що для реалізації зазначених умов необхідно, щоб зміст, ритм уроку, методи навчання й виховання, режим дня тижня ,етика спілкування, робота з батьками,дизайн середовища – усе працювало на дитячі потреби та вікові можливості, сприяло розвитку дитячих здібностей, не шкодило фізичному та психічному здоров’ю.

В сучасних умовах навчання математиці передбачаю роботу індивідуальну,групову, в парах.

Адже, таке поєднання дозволяє навчити дитину слухати і чути не тільки вчителя,а й своїх однокласників.

На уроках, метою яких є узагальнення і систематизація знань з вивченої теми, об”єдную дітей у групи, куди входять як слабші , так і сильніші учні .Завдання підбираю від простого до складного, щоб слабший учень не відчував себе дискомфортно, а сильний показав свою ґрунтовну підготовку з даної теми. Як елемент уроку використовую роботу в парах, іншим пропоную для розв’язання ряд проблемних завдань. На таких уроках оцінюю запитання, відповіді, розв’язування завдань,і урок проходить як веселе змагання, що покращує емоційний стан учнів, сприяє психологічному розвантаженню, спонукає до кращої підготовки уроку, згуртовує класний колектив , а найголовніше – розвиває логіку,мислення,знання та вміння. Наприклад,під час вивчення тем алгебра-7 клас “Додавання і віднімання многочленів”, “Множення многочленів”, “Формули скороченого множення”запитання пропонують учні іншої групи, і кожен зацікавлений в тому ,щоб поставити вдале запитання і правильно відповісти на поставлене.

Нині життя вимагає вміння вирішувати складні проблеми,критично ставитись до обставин, порівнювати альтернативні точки зору та приймати зважені рішення. Здатність мислити креативно формую і розвиваю в процесі навчання та виховання учнів. За В.О. Сухомлинським, розвиток креативного мислення – невід’ємна складова розумового виховання, активне ставлення до явищ навколишнього життя, прагнення пізнати і знати. Зміст навчання і тепер залишається важливим,тому основне завдання для учнів – навчитися ефективно здобувати знання і критично мислити, бо критичне мислення - не об’єкт вивчення, а результат навчання.

Навчитися креативно мислити не просто. Не існує чіткого переліку кроків, зробивши які можна навчитися креативно мислити. Проте існує низка умов які Я створюю в класі, щоб успішно залучити учнів до процесу креативного мислення.

Рекомендую настанови,які потрібні вчителю , щоб стимулювати креативне мислення :

виділити час та забезпечити можливості для застосування креативного мислення ;

дозволити учням вільно розмірковувати;

сприймати різноманітні ідеї та думки;

сприяти активному залученню учнів до процесу навчання;

висловити віру у здатність кожного учня породжувати креативні судження;

цінувати критичні міркування учнів ;

забезпечити для учнів без ризикове середовище, вільне

від глузування.

Знання мають цінність лише тоді, коли використовуються на практиці та усвідомлюються теоретично. Майбутнє відкривається дітям,які критично перевіряють інформацію та вибудовують особисті реальності. Отже,кожна тема уроку має бути обґрунтованою.

Успіх у навчанні – це стежка ,що веде до того куточка дитячого серця ,в якому горить вогник бажання бути кращим.

 • Тому під час підготовки до уроків Я продумую, що робитиме кожен учень. Для всіх добираю такі завдання, які б приносили успіх.
 • Під час розв’язування задач клас умовно розділяю на кілька груп,і їм готую окремі задачі.
 • Розв’язуючи такі посильні для розуму задачі і вимагають напруження щоб досягти успіху .
 • На таких уроках панує атмосфера взаємної доброзичливості та інтелектуальне натхнення,де кожен учень прагне досягти мети своїми власними зусиллями.
 • І якщо Я бачу в очах учнів то напружену зосередженість думки , то радісний вогник ,то замисленість -- значить знайдено правильний шлях до розв’язування задачі.
 • Де задача - там творчість.
 • Де творчість – там особистість.
 • Де особистість – там безперервний процес навчання і виховання.
 • Вчитель – як артист,у нього повинно бути сильне притягання , вчителю потрібен фанатизм, щоб готувати себе до довгих років праці, не чекаючи ні швидких успіхів, ні нагород. Нагороджує улюблена праця, вдячність учнів, які через роки повертають віддане їм тепло серця. Учительська праця ніколи не була легкою. Їй потрібні люди, які не рахують плюси і мінуси цієї праці, а вірою і правдою, служать цій справі.
 • Основний принцип моєї роботи –істина повага до особистості учня. Тому і впровадження сучасних навчальних технологій спрямовую на розвиток особистості, пізнавальної самостійності та індивідуальних творчих здібностей цієї особистості.
 • Незалежно від того ,як класифікувати методи навчання, головне – в центрі навчального процесу - учень,його індивідуальні особливості, його здоров’я, психологічний стан. І Я повинна створити для цього ситуацію успіху ,щоб учень на кожному уроці одержував задоволення не лише від результатів, а й самого процесу навчання .
 • У багатьох склалася упереджена думка про математику, як дуже складну науку ,яку не кожному дано засвоїти, та й потрібна вона лише для певної групи людей, що обирають собі професію ,тісно пов’язану з математикою.
 • . Тому вважаю своїм першочерговим завданням показати красу математичної науки, її гармонію і практичну цінність, зацікавити учнів цим предметом, викликати в них відчуття радості , новизни на важкому шляху пізнання істини, навчити бачити користь від одержаних знань.
 • Так склалося, що працювати доводиться з учнями середніх і слабких здібностей з математики. Більш обдаровані діти йдуть вчитися до Апостолівського ліцею де є класи з поглибленим вивченням математики. Тому особливу увагу приділяю мотивації навчальної діяльності. Для цього використовую будь яку можливість ,бо математична задача сприймається учнями краще, якщо вона виникає нібито у них на очах після розгляду якихось фізичних явищ чи технічних проблем.
 • Наприклад. Світло поширюється прямолінійно. А якщо воно іде від однієї точки до іншої не прямо, а відбиваючись від дзеркала?
 • або,Точки А і В лежать в одній з півплощин утворених прямою м . На прямій м. знайти таку точку ,щоб сума відстаней від неї до двох даних точок була найменшою.

 • - або, При вивчені теми “Координати на площині “, “Координати у просторі”, на першому уроці обов”язково розповідаю про видатного творця методу координат Р. Декарта, про предмет аналітичної геометрії , як частини математики, що розв”язує геометричні задачі методами алгебри. Розповідаю, що можна створити курс геометрії без жодного рисунка.
  • -або,Точки Аі В -так, Назвемо точкою пару чисел ( х,у) прямою, що проходить через точки М і К множину точок, що задовільняють рівняння Ах + Ву +С =О колом – множину точок розв”язників рівняння (х – а)+ (у- в)=Р. .
  • Намагаюсь показати практичну спрямованість кожної теми, читаю періодику де завжди можна знайти цікаві факти ,які потім використовую при нагоді для мотивації навчальної діяльності,цим спонукаю в учнів радість відкиття нового Напр. такі журналістські “шедеври”: “ Курс шкільної реформи потрібно повернути на 360 градусів.”
  • Аналізуючи зміст знань, чітко виділяю те , що учні повинні твердо запам’ятати й міцно зберігати в пам’яті. Важливо правильно визначити в програмі ті “вузли” знання, від міцності яких залежить розвиток мислення, розумові здібності та вміння користуватися знаннями.
  • На уроці геометрії в 10 класі учні дістають уявлення про тригонометричні функції. Матеріал не становить труднощів ,нібито відразу все зрозуміле. Але зрозуміле - ще не означає , що міцно засвоєне . Я- ніколи не поспішаю з виставленням незадовільних оцінок. Пам’ятаю, що радість успіху - це могутня емоційна сила, від якої залежить бажання дитини бути хорошою.

   На уроках математики планую таку активну діяльність учнів, яка б виховувала розумово, збагачувала поняттями та закономірностями. Бо без взаємодії людини з природою неможливий розумовий розвиток, як без мелодії неможлива - музика, без слова – мова , без книжки - наука.

Як Я розвиваю креативні здібності школярів.

 • "Учень... це не посудина, яку потрібно наповнити,
 • а факел , якого треба запалити

  К.Д. Ушинський.

   

 • Підхоплюю думки учнів, оцінюючи їх зразу, підкреслюючи їх оригінальність, важливість, інтерес до нового.
 • Стимулюю і підтримую ініціативу учнів, самостійність.
 • Створюю проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, прогнозування, уяви.
 • Розвиваю креативне сприйняття дійсності.
 • Навчаю доводити починання до логічного завершення.
 • Надаю можливість виконувати більше навчальних завдань з обов'язковим підвищенням їх складності (при цьому має бути витриманий оптимальний обсяг додаткової роботи, щоб уникнути перевантаження).
 • Використовую творчу діяльність вихованців при проведенні різних видів відкритих уроків, факультативних занять, гуртків.
 • Під час опрацювання програмового матеріалу залучаю до творчої пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань, створюю розвиваючі ситуації.
 • Активно залучаю до участі в районних, обласних, Всеукраїнських конкурсах, змаганнях, виставках.
 • Виявлення обдарованих і талановитих дітей - це тривалий процес. Обдарована дитина сама собі допоможе, якщо вчитель творчий, а навчальний процес цікавий, різнобічний, результативний.

   

Як показують дослідження, для формування в учнів позитивного ставлення до навчання потрібне створення емоційно- сприятливої атмосфери на уроці, урахування життєвого досвіду школярів. Ці

компоненти і є складовими частинами в моїй педа

гогічній діяльності. Це дає мені змогу на практиці

використовувати діяльнісний метод навчання, коли учні виступають у ролі активних шукачів інформації, дослідників,доповідачів, співрозмовників. Отже, отримуючи мінімум готових фактів,учні виявляють максимум активного творчого пошуку. Саме така робота сприяє глибокому засвоєнню знань,розвитку пізнавальних інтересів,креативному збагаченню особистості.

Для емоційного забарвлення уроку велику увагу надаю інтерактивним іграм, подорожі,зустрічі з казковими героями. Бажання в учнів дізнатись щось нове з кожним днем збільшується. Прикладом цього є постійно зростаюча кількість учасників та призерів районних, обласних олімпіад, участь у здачі математики в ЗНО. Так як зміни видів діяльності, вміле керування навчальним процесом і сприяють розвитку креативних здібностей учнів. Отже, шановний колего ! “Своєчасно знайти, виховати й розвинути задатки і здібності у своїх вихованців, своєчасно розпізнати в кожному його покликання - це завдання стає тепер найголовнішим у системі навчально-виховного процесу “.

Освіта третього тисячоліття ставить переді мною нові завдання, нові цілі, що базуються на гуманістичних засадах. Бо як стверджували стародавні філософи “ ХОЧЕШ ВИРОСТИТИ ГЕНІЯ - СТЕРПИ НЕПОСИДЮЧОГО “. Тому Я будую ділові стосунки з учнями на головному - вірі в дитину . На своїх уроках дотримуюсь таких принципів : - учнів

НАВЧИТИ ВЧИТИСЯ ;

НАВЧИТИ ВИКОНУВАТИ ;

НАВЧИТИ ЖИТИ У СУЧАСНОМУ

СУСПІЛЬСТВІ.

Не звільняю учнів від права мати власну думку, створюю ситуації для роздумів, міркувань, досліджень ,не заважаю допитливості учня, не перетворюю процес навчання на завантаження пам”яті великою кількістю правил, формул, термінів. Так як процес навчання потребує напруженої розумової роботи дитини та її активної участі в цьому процесі. Прагну ,щоб кожному учню було цікаво, незалежно від складності й обсягу матеріалу, учням з високим і низьким рівнем знань, хлопчику чи дівчинці,за першою партою чи за останньою. Важко ? Дуже . Та в цьому і полягає моя педагогічна майстерність і професіоналізм.

ПОБАЖАННЯ МАЙБУТНІМ ВЧИТЕЛЯМ.

Проникаючи в зоряні далі,

В таємниці земної кори

Я всіх закликаю

Міркувати,фантазувати,грати,

вчити і творити !!!

Розвивайте через інтерактивні ігри, додаткову літературу, інноваційні технології -кмітливість, логічне та креативне мислення, інтерес до математики, її історії.

Виховуйте в учнів свідоме відношення до набуття знаннь, щоб у них з”явилося свідоме бажання обрати професію –ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ.

Минуле неповернути, не виправити

Вчорашнє ,ніби сон…

47 років пройшло з того часу ,

Коли я зовсім юною

Прийшла на свій перший урок.

Сорок сім … не так уже й багато.

А скільки було за цей час подій !

Багато літератури вивчено ,книг прочитано і екзаменів прийнято, а скільки поурочних планів написано? Конспектів та рефератів ? Мабуть мільйонів з три - . Скільки формул, скільки термінів і правил в голові ! Просто жах !!! 58 учнів закінчили школу з відзнакою ! 52 обрали професію вчителя,допомогла багатьом учням знайти свій шлях в житті .

Шляхи реалізації


Стратегія навчання та виховання

Новітні педагогічні технології

Активна позакласна діяльність

Тісна співпраця з батьками


Додаткові засоби реалізації

 • Використання :
 • Інноваційних технологій .
 • Елементів технології розвитку критичного мислення .
 • Різнорівневих та диференційованих завдань .
 • Методів самоконтролю та самооцінювання .
 • Технології створення ситуації успіху .

Формула успіху майбутнього випускника


дитина

родина


вчитель

Модель особистості випускника


Розумна

Інтелектуально розвинена.

Обдарована

Здібна

Освічена

Гармонійна

Інноваційна.

Компетентна .

Комунікативна.

Здатна до самореалізації

Така, що має креативне мислення

Засідання м/о.

Інтелектуальна гра”Що?Де?Коли?”

Урок-екскурсія.

Переможці районних олімпіад.2012р


Мої випускники.

Переможці районної олімпіади.Нагороди вчителя примножуються нагородами його учнів .

Посміхайся

Умій вислухати дитину

Будь прикладом

Заповіді вчителя .

Помічай успіхи дитини, навіть найменші

Створюй ситуацію успіху

Будь справедливим і тактовним

Із записника вчителя

 • «Виховання — справа совісті; освіта — справа науки. Пізніше, в людині, що сформувалася, обидва ці види пізнання доповнюють один одного.»
 • В. Гюго
 • «Багато чого можно добитися суворістю, багато чого – любов’ю, але більш за все - знанням справи, справедливістю, незважаючи ні на що.»
 • Е. Гиббон
 • « Щоб зрозуміти життя, слід творити його. » Л. Толстой
 • Лідерство починається з особистих якостей лідера .
 • Ф.Хесселбайн
 • Щоб усе життя бути першим ,потрібно усе життя прокладати рельси . С.Сухоруков


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка